Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Online Community

1,625 views

Published on

Hans Leijström's presentation på Mälardalens högskola idélab - 4 mars 2009.

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Online Community

 1. 1. COMMUNITY - Grunden till framtidens affärsrelationer Mälardalens högskola - idélab 4 mars 2009 Med en community kan långsiktiga och bestående relationer skapas till målgrupper Kontakt Hans Leijström Community Evangelist Getupdated Internet Marketing Telefon: 070-710 2928 hans.leijstrom@getupdated.com 1 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 2. 2. Utvecklingen på Internet 1995 2000 2005 2010 3 4 1 2 Företag2.0 Konsument Företag Konsument [entusiaster] [publicister] [alla] Community Besökare Familj Familj Familj Medlemmar 2 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 3. 3. Delar samma fysiska plats, interaktion förutsätter fysisk närvaro Offline Community Södermalm Communis (latin): gemensam, delad av alla eller många OFFLINE Vi bor på Söder Källa: Harper, D. 2001 3 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 4. 4. Delar samma virtuella yta, interaktion oberoende av tid och plats Online Community för läkare Hitta likasinnade, dela kunskap, få kunskap snabbare ONLINE 4 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 5. 5. Offline VS Online Community Jim, Jack, Martha etc. finns offline och kanske online OFFLINE COMMUNITY Delar samma fysiska plats interaktion förutsätter fysisk närvaro Kommunikation ansikte mot ansikte (IRL) ONLINE COMMUNITY Delar samma virtuella yta interaktion oberoende av tid och rum Kommunikation genom mjukvara (HCI) 5 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 6. 6. Den globala communityn Målgrupper är offline och online Community Manager ONLINE GLOBALA COMMUNITYN Creator Contributor Lurker OFFLINE 6 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 7. 7. Förändrad mediekonsumtion • gg SÅ SÅG DET UT IGÅR SÅ SER DET UT IDAG “Problemet med TV är att människor måste Aktiva och engagerade människor som gärna sitta och glo in i en skärm: den genomsnittliga delar med sig och spenderar massor av tid på amerikanska familjen har inte tid för detta.quot; Internet av sociala skäl kring deras passion. –New York Times, 1939, deras upplevelse av en TV demonstration. ONLINE OFFLINE P P P P C C C C C C C C 7 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 8. 8. Medielandskapets förändring Det sociala mediet, online community, fyller gapet Masskommunikation 1-TO-MANY BÖCKER BREV Fördröjning (sekunder) FILM Gruppdeltagande NYHETSBREV MAGASIN MEDIEGAPET DAGSTIDNINGAR Konversation TV RADIO TELEFON Människor (antal) 1-TO-1 MANY-TO-MANY 8 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 9. 9. Varför medverka på community Människor vill interagera med andra av sociala skäl Vad tänker du på? Vad lyssnar Vad tittar du på? du på? ty ni u Vad säger du? Självförverkligande m Kreativitet, frihet, glädje om Vad är din passion? MAKE RANK C Bekräftelse Se mig, rykte, värdighet Vad gör du? MAKE FAME Social gemenskap Vad äter du? Familj, vänner, partners Vad känner du? MAKE FRIENDS Trygghet Hälsa, jobb, bostad MAKE TRUST Människors passion Nödvändighet utgör social DNA Luft, mat, vatten, vila Var är du? MAKE CONTENT 9 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 10. 10. Community hos konsumenter Transformationen av konsumenter har gått blixtsnabbt! 70 Antal år för att nå 50% av befolkningen ONLINE 60 50 40 År 30 Community 20 (10 år) 10 0 ity Teknologier TV PC ni io V om l t i un e ob l-T fo ad rn m M le te be R Te In Ka USA C 248 miljoner online 1890 1946 1952 1970 1933 1970 1982 1998 (74% av befolkningen) 10 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 11. 11. Medverkan på community Svenska användare av Internet och community Internet Community 100 12-45 år 90% 15-17 år 70% Internet 90 Community 46-55 år 80% 16-25 år 65% 80 56-65 år 60% >16 år 27% 20 år 66-75 år 40% Källa: WII 70 Källa: WII 60 300 000 15 år 50 • 19-25 år ägnar Analys genomförd 2009-01-13 mest tid åt Internet 40 1 300 000 • 26-35 år har högst 30 digital kompetens 40 år 13-14 år 15 460 20 +65 år 15-17 år 55 840 • Vid +35 år minskar användningen av 10 16-25 år 687 140 sociala medier 35 år 25 020 0 • Generation V är 3 5 7 9 11 13 15 17 20 25 30 40 50 60 65 75 40 år 11 300 åldersoberoende Källor (omarbetad) WII - Unga svenskar och Internet 2008, Svenskarna och Internet 2008, FB, LinkedIn Analys genomförd 2008-09-10 11 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 12. 12. Internet är en social kanal Dina kunder finns i det sociala medielandskapet 1. Yahoo 2. Google 3. YOUTUBE Sociala medier 4. WindowsLive COMMUNITY 5. FACEBOOK 6. MSN 7. MYSPACE 60% 8. WIKIPEDIA 9. Blogger 40% 10. ORKUT Källa: Alexa Top 500 Sites 12 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 13. 13. Transparens och demokrati Idag är alla producenter och distributörer 13 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 14. 14. Varumärken diskuteras Hur mår ditt varumärke idag? Brand listing in blogs, week 41, 2007 14 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 15. 15. Företag och produkter beskrivs Har du några varumärkesambassadörer? • Wikipedia, fria uppslagsverket som alla kan 1 påverka, levererar 2 av 3 hits! 2 3 2 • En gång i tiden hade företag full kontroll 3 över sin företagspresentation • Internet har förändrat spelreglerna. Många använder Internet för att hitta det som de tror är sanningen… Uppmuntra målgruppen att skydda varumärket 15 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 16. 16. Konsumenter påverkar köp Vad säger dom om dina produkter och tjänster? 70% 78% 95% 16 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 17. 17. Resultat av medieförändringen Nya aktörer har tagit över kunder i onlinekanalen 17 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 18. 18. Konsekvensen av att sitta still Hög kostnad att attrahera och konvertera målgrupp Annonsörers vy KÖPARE målgrupp ÄGARE målgrupp Sälj FÖRETAG1.0 Folkets vy KAMPANJ Företag2.0 E-SHOP LEAD E-POST BESÖKARE BIG BANG Virtuella kundämnen 175 KR/st 10 KR/st CPC 10 KR 500 000 KR 18 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 19. 19. Företag måste släppa kontrollen Jämförelse mellan traditionella medier och community Företag2.0 Företag1.0 Företag Produkt Kund ”Moln” P P U C C C U EGENSKAP TRADITIONELLA MEDIER COMMUNITY • Dialog Låg Envägskommunikation (monolog) Hög Interaktion i realtid mellan människor • Relevans Låg Allmänt och allt för mycket skryt Hög Nischat och med informationsdjup • Trovärdighet Låg Det är skrivet av deras PR-byrå Hög “Wisdom of crowd”, vi delar allt • Demokrati Låg Vi behöver inte lyssna på våra kunder Hög Allas röst är lika mycket värd • Transparens Låg Ingen anställd får uttala sig publikt Hög Vi vågar berätta och alla får vara med • Kostnad Hög Gamla tekniker och dyr produktion Låg Alla kan producera och distribuera TV, Radio, utomhusreklam, print etc. KingsClub, Bondeliv, DellIdeaStorm etc. 19 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 20. 20. Community hos företag Transformationen av företag har påbörjats Web 2.0 Hype 2 TILLVÄXTSEGMENT (Gartner) Community lanseringar 1. Entreprenörer (technology trigger) 2. Media, TV & radio (peak of inflated expectations) 3. Marknadsledare (trough of disillusionment) 4. Traditionella företag (slope of enlightenment) 5. Alla företag (plateau of productivity) 5 4 3 (community Nr2) (ny plattform) 60% Fortune1000 (ny plattform) 1 Social tidslinje 1998 2007 2008 2010 20 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 21. 21. Relationer har betydelse Har du starka relationer? Ökat fokus på kundämnen UTOMHUSREKLAM OFFLINE TV- & RADIO DAGSPRESS FACKTIDNINGAR DIREKTREKLAM SÖK BANNERS ONLINE NYHETSBREV COMMUNITY Endast kundämnen köper… KLUBBMEDLEMMAR 21 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 22. 22. Kanalstrategi Community i förhållande till webbplats och e-shop ONLINE OFFLINE KONKURRENTER KONKURRENTER INTERNET MARKNADSPLATS KONSULENTER PROSPECTS SUSPECTS BESÖKARE MARKNADSFÖRING MARKNADSFÖRING ATTRAHERA OCH KONVERTERA MÅLGRUPP FÖRETAG WEBBPLATS E-SHOP MEDLEMMAR ANSTÄLLDA BESÖKARE KUNDER Community Ekosystem för samverkan KONSULENTER LOGIN E-POST PROSPECTS SUSPECTS PRODUKTER INFORMATION KOMMUNIKATION TJÄNSTER PRODUKTER ANSTÄLLDA TJÄNSTER KONSULENTER PARTNERS IT & TEKNOLOGIER PARTNERS VARUMÄRKESKÄNNEDOM PROMOTION FÖRSÄLJNING RELATION MED MÅLGRUPP SOM EN ONLINETJÄNST 22 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 23. 23. Affärsmodellen för community Kommersiellt nav för tillväxt och ökad lönsamhet ONLINE OFFLINE KONKURRENTER KONKURRENTER INTERNET MARKNADSPLATS KONSULENTER PROSPECTS SUSPECTS BESÖKARE MARKNADSFÖRING MARKNADSFÖRING ATTRAHERA OCH KONVERTERA MÅLGRUPP FÖRETAG WEBBPLATS E-SHOP ONLINE WEBB COMMUNITY ENTERPRISE ECOSYSTEM ANSTÄLLDA BESÖKARE BESÖKARE MEDLEMMAR SUSPECTS PROSPECTS KONSULENTER LOGIN E-POST KONSULENTER ANSTÄLLDA PARTNERS PRODUKTER INFORMATION KOMMUNIKATION PRODUKTER TJÄNSTER Skapa relevant Kartlägga Utveckla information målgrupp relationer TJÄNSTER (insikter) (image) (kundnytta) IT & TEKNOLOGIER Kundstyra Effektivisera Stimulera utveckling kommunikation försäljning PARTNERS (innovation) (relevans) (intäkter) VARUMÄRKESKÄNNEDOM PROMOTION FÖRSÄLJNING RELATION MED MÅLGRUPP SOM EN ONLINETJÄNST 23 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 24. 24. Affärsnytta Unik affärsnytta Relevant Relevant Relevant innehåll Kostnadseffektivt att attrahera målgrupp diskussion och behålla målgrupp. Engagera Generera Skapa relevant Kostnadseffektivt att skapa: målgrupp kunddata information relevant innehåll och unika (kundnytta) mervärden för målgrupp. Relevanta Analysera budskap kunddata Stimulera Kartlägga fakta om målgrupp i realtid försäljning målgrupp vilket säkerställer rätt beslut. Community Exponera Komplettera (intäkter) (insikter) dialog och starka relationer produkter kunddata Attrahera en innovationsprocess för Segmentera Släpp Målgrupp kundstyrd produktutveckling. målgrupp kontrollen (Google) relevans i marknadsföringen, Effektivisera Utveckla interaktion och dialog. kommunikation relationer Relations Skapa (relevans) (image) marknadsföring förtroende passion, image och begär för att stimulera försäljning. Kundstyra Beteende Identifiera utveckling marknadsföring ambassadörer (innovation) ROI Lyssna på Dialog med MÄTBARA KONVERTERINGAR målgrupp målgrupp Idéer från målgrupp 24 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 25. 25. Affärsnytta Lönsamhet genom ökade intäkter och lägre kostnader Kostnadsbesparingar Intäkter – kostnader = Minskad kostnad för LÖNSAMHET att attrahera och behålla målgrupp att skapa relevant innehåll för målgrupp att skapa unika mervärden för målgrupp att generera information om målgrupp Lönsamhet kommunikation och dialog med målgrupp att utveckla relevanta produkter för målgrupp Intäktsmöjligheter intäkter Målgrupp betalar för relevanta tilläggstjänster kostnader Målgrupp erbjuds att köpa relevanta produkter Relevant trafik till e-shop och övriga kanaler Annonsörer betalar för åtkomst till målgrupp Partners betalar för trafik som leder till affär 25 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 26. 26. Affärsnytta Kostnadsbesparingar Kostnadsdrivare Mätbar enhet (KPI) Community Attrahera målgrupp Antal nya medlemmar / dag HÖG Ekosystem för samverkan Innehållsproduktion Antal medlemmar x bidrag / dag Kundnytta Antal expertsvar / dag KOSTNADSBESPARING Kommunikation Antal relevanta budskap / dag Marknadsföring Antal relevant exponering / dag Trafikgenerering Antal kundämnen / dag (e-shop) Leadsgenerering Antal säljkontakter / dag Lojalitet Antal varumärkesambassadörer Kundinformation Antal uppdateringar / dag Aktivitet Produktutveckling Antal relevant förslag / dag LITEN Creators VS Lurkers Support/utbildning Antal medlemssvar / dag Intern effektivitet Antal dagar för att fatta beslut LÅGT ENGAGEMANG HÖGT 26 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 27. 27. Trafikstrategi Öppenhet skapar relevans för målgrupp och sökmotorer SÖK Person person relevant Bli medlem Hinder konvertering interaktion SÖK Innehåll innehåll relevant LURKER SÖK COMMUNITY MEDLEM = 27 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 28. 28. www.CommunityOfSweden.com Sök personer från USA Case Study Google älskar personer på CommunityOfSweden.com 10 populäraste 10 senaste TRÄFF TRÄFF Arsh Jami 1, 2 Myron Bernard 2 Jennifer Nestlerode 1, 2 Malcolm Nordley 4 Nick Nikos 1 Clark Malmgren 15 Christopher Grant - Tim Carlson - SÖK Mellie Jordan 1 Lauren Swanson - Person John Anderson - Laluire Bergstrom 1 Terry Lundberg 1, 2 Cheryl White - Maria Jacobson 16 George Gianakas 3 “namn” Anders Eklof - Karin Tornqvist 16 “Hans Leijström” quot;Frederick Reevesquot; 1, 2 Karol Kristoffersson 1 TRÄFF 6, 15 (Facebook: 3, LinkedIn: 13) 28 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 29. 29. www.CommunityOfSweden.com Sök information om Sverige Case Study Google älskar innehållet på CommunityOfSweden.com TRÄFF 1 TRÄFF 2 Foto Berättelse SÖK Innehåll Christmas time in Stockholm 29 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 30. 30. www.CommunityOfSweden.com Sök information om Sverige Case Study En amerikan googlar på Skiing in Orsa 30 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 31. 31. www.CommunityOfSweden.com Var är skidåkarna? Case TRÄFF 1 Study 31 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 32. 32. www.CommunityOfSweden.com Vilken inspiration! Case TRÄFF 2 Study 32 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 33. 33. www.CommunityOfSweden.com Varför på svenska? Case TRÄFF 3 Study 33 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 34. 34. www.CommunityOfSweden.com En rekommendation Case TRÄFF 4 Study • Rekommendationen avser • Det finns en kommentar Some of the ski areas in Sweden sound like the ones I used to ski at in Vermont (USA) Back in the 1960's when skiing was really for families. I started in the early 60's. Makes me feel old! Your photos makes me feel like a kid again. By Sherry , 10 March 2008 • Och andra har tipsat! 34 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 35. 35. www.CommunityOfSweden.com Företagets webbplats Case TRÄFF 15 Study Relevant sida Rätt språk Specialerbjudande Prislista Kontakta -Onl ine bokning -Uppdateri ngar 35 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 36. 36. Trafikstrategi 1. Innehåll Medlemskonvertering relevant 8. 2. Anledningar Medlem Person aktivering relevant 1. Innehåll Alla 2. Person Alla 3. Syfte Alla 7. 3. 4. Hinder Alla Basfakta Syfte obligatorisk bli medlem Konvertering 5. Bli medlem Alla 6. Validering Alla 6. 4. 7. Basfakta Alla Validering Hinder 8. Medlem Alla e-post interaktion 5. Bli medlem anslut KPI: e-post + basfakta 36 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 37. 37. Klassificering av community En community kan klassas utifrån följande kategorier Professionell Generell Niche Situationsbaserad Samarbete Varumärke Support En community tillhör en huvudkategori men har oftast inslag av andra kategorier 37 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 38. 38. Niche community ”Mörka sidan” Film Profession Niche Hobby Musik Spel Teknologi Resor 38 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 39. 39. Funktioner Standardtjänster Tag Diary Chat Mobile Forum Articles Messages Contest Guestbook Bookmark Photo MY PAGE Web mail Video Comment Friends Calendar File Archive Expert Share Rate Event Club 39 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 40. 40. Funktioner Unika sociala objekt krävs för att skapa framgång 40 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 41. 41. Funktioner Överväg alltid “nice to have” och “must have” Kan inte bli bättre HÖG Behövs Mobil kanal? Manual? Behövs KUNDNÖJDHET Kalender? Användbart Hittar inte Klockrent Behövs Kan inte ens.. Events? Bra tjänst Ger upp Saknar… LÅG Byter till FÅTAL ANTAL FUNKTIONER MÅNGA 41 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 42. 42. Funktioner Online Community Long Tail Synlighet Premium innehåll Okänt innehåll TB online innehåll 42 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 43. 43. Funktioner Online Community Long Tail Läsa Erfarenhet Synlighet Premium Bok Kunskap innehåll Browse Tag Kunskap TB online innehåll 43 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 44. 44. Anslut målgrupper online Attrahera och utveckla relationer med en community AS-IS ONLINE COMMUNITY TO-BE 0% 33% 66% MARKNADSANDEL MARKNADSANDEL MARKNADSANDEL ONLINE MARKNADEN (online) (online) (online) ONLINE EKOSYSTEM ONLINE EKOSYSTEM ONLINE EKOSYSTEM VIRTUELLA KUNDER ANONYMA BESÖKARE 44 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 45. 45. Online strategi i tre steg Community som kommersiellt nav för försäljning AFFÄRSNYTTA Community MARKNADSFÖR & SÄLJ Online business DIALOG & AKTIVERA Förtroende & transparens ATTRAHERA & ENGAGERA Beroende och image TID 45 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 46. 46. Den framgångsrika satsningen Grundkrav som måste uppfyllas för att lyckas 2 Medlemsprofiler 4 Ritning 3 Affärsmodell 5 Produkt 1 Kunskap 46 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 47. 47. 1 2 3 4 5 Medlemsprofiler – för vem? En community måste möta målgruppens behov Advokat Huvudsyften att medverka • Marknadsföra sig själv och advokatbyrån Man, 47 år, gift, två barn, bor i Stockholm • Utbyta erfarenheter med andra advokater • Hitta juridikstuderande som kan hjälpa till Specifika syften • Hitta nya och gamla vänner från studietiden • Utveckla och förvalta sitt personliga nätverk • Delta på events för att träffa likasinnade • Följa och kommentera blogg från experter • Diskutera marknaden med andra advokater • Följa med på en golfresa för fortutbildning - Delägare på en liten byrå med tre advokater • Ställa en fråga till det personliga nätverket - Saknar hemsida, marknadsföring sker via nätverken • Titta på en video med sin gamla professor - Arbetar främst med affärsjuridik och med brottsmål • Läsa nyheter och se vilka som har bytt jobb - Upplever konkurrens från andra byråer och banker - Läser tidskriften Advokaten, utbildar sig två dagar/ år Primär roll: Contributor - Inte speciellt intresserad av IT-frågor men av nätverk 47 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 48. 48. 1 2 3 4 5 Affärsmodell – varför? En community måste kopplas mot verksamhetsmål KPI: ATTRAHERA OCH ENGAGERA Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-11 Antal medlemmar Antal kompletta medlemsprofiler Antal inloggningar Antal inlägg Antal svar Antal kommentarer SUMMA ENGAGEMANG 5% 25% 85% 100% 48 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 49. 49. 1 2 3 4 5 Ritning – hur och vad? En community måste anpassas för varje ändamål Koncept / Wireframes Grafisk formgivning 49 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 50. 50. 1 2 3 4 5 Produkt - riskeliminering En community måste baseras på en robust grund Riktlinjer för val av produkt: Prestanda och säkerhet Fullt integrerade moduler Effektiv systemutveckling Effektiv administration Effektiv kommunikation Löpande uppdateringar Utvecklat partnernätverk Effektiv språkhantering Hur många andra företag använder produkten och finns det många som kan hjälpa oss? 50 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 51. 51. Grundläggande krav på lösning En community måste uppmuntra målgruppen att bli medlem att bidra att rekrytera att komma tillbaka att interagera att ge feed-back att betala att vara snäll Avsaknad av unika sociala objekt och förklarar varför företag misslyckas 51 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 52. 52. Community Ett affärsområde inom Getupdated Internet Marketing Verksamhet: community är vårt huvudfokus! Erfarenhet: +25 community referenser, flera mycket stora! Kompetens: strategi, koncept, design, utveckling, förvaltning Leveranskapacitet: +20 specialister på community Produktkunskap: störst i världen på EPiServer Community Långsiktighet: samarbetat med flera kunder under lång tid Kunskap Tasteline.com CommunityOfSweden.com Pacemaker.net Pensionatet.pro.se Career.deloitte.se 2000 2008 Unika erfarenheter 52 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 53. 53. Community Tjänster ASSESS CREATE ATTRAHERA OCH KONVERTERA MÅLGRUPP Utbildning Personas MEDLEMMAR Strategi Koncept Rådgivning Design Community Ekosystem för samverkan PROSPECTS SUSPECTS ANSTÄLLDA MANAGE BUILD KUNDER PARTNERS Support Utveckling Drift- och Produkter förvaltning Komponenter Affärsutveckling RELATION MED MÅLGRUPP SOM EN ONLINETJÄNST Resurser FOKUSOMRÅDE : ERFARENHET : KOMPETENS : LEVERANSKAPACITET : PRODUKTKUNSKAP : LÅNGSIKTIGHET 53 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 54. 54. Community Referenser CommunityOfSweden.com 54 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.
 55. 55. Community Getupdated bakom Sveriges bästa sajt 2008 1. ” manär fantastiskt släppa in besökarna.bli Det hur bra en sajt kan om också vågar ” Det finns nog ingen reklambyrå i världen som skulle gjort ett bättre jobb än det som besökarna gjort hos VisitSweden och CommunityOfSweden Magnus Höij Chefredaktör Internetworld 11. Best Online Social Community 55 © 2009, Hans Leijström, Getupdated Internet Marketing AB, All rights reserved.

×