Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

H A Y N H I N X U O N G

824 views

Published on

hÃY NHÌN XUỐNG

 • Be the first to comment

H A Y N H I N X U O N G

 1. 1. Nhìn xuống
 2. 2. If you think you are unhappy, look at them.        Nếu có lúc bạn cảm thấy mình bất hạnh, hãy nhìn vào họ
 3. 3. If you think your salary is low, how about her?      Nếu bạn thấy đồng lương mình com cõi, thì em bé này có được bao nhiêu?
 4. 4. If you think you don ‘ t have many friends.            Nếu bạn nghĩ mình không có nhiều bạn
 5. 5. When you feel like giving up, think of this man.          Nếu bạn thấy mình bị bỏ rơi, hãy nghĩ về người này
 6. 6. If you think you suffer in life, do you suffer as much as he does? Nếu có lúc bạn thấy gánh nặng cuộc đời thì có nặng giống như ai đây?
 7. 7. If you complain about your transport system, how about theirs? Nếu bạn hay phàn nàn về đi lại, còn họ thì sao?
 8. 8. If your society is unfair to you,how about her? Nếu bạn cho rằng xã hội bất công với mình, hãy nhìn cụ bà này ?
 9. 9. <ul><li>Enjoy life how it is and as it comes. Things are worse   for others and a lot better for   us    . </li></ul><ul><li>There are many things   in your life that will catch your eye but only a few will catch   your heart---- pursue those. </li></ul><ul><li>This E-mail needs to circulate forever. </li></ul><ul><li>Đời cho ta thế nào hưởng thế đó, có người bất hạnh người giàu có. </li></ul><ul><li>Có quá nhiền vấn đề trong đời qua mắt bạn nhưng chỉ có số ít qua tim, </li></ul><ul><li>hãy cố hiểu điều đó. </li></ul><ul><li>Thư này cần phải được truyền đi mãi mãi. </li></ul>
 10. 10. Việc học hành có làm bạn không hứng thú ? Hãy nghĩ đến những người không có điều kiện đến lớp
 11. 11. Ngại ăn ? Hãy nghĩ đến những người đang đói !
 12. 12. Bạn có cha mẹ chăm bẵm ? Các em này chẳng có gì !
 13. 13. Ai đó phải lựa chọn giữa Addias hoặc Nike ? Thì dép người này chỉ có mỗi một nhãn hiệu!
 14. 14. Khi có giường ấm ngủ êm Hãy nghĩ đến đứa bé không được ai đánh thức
 15. 15. Bạn có còn phàn nàn ?
 16. 16. Hãy nhìn chung quanh và cảm ơn những gì bạn có trong cuộc đời ngắn ngủi này
 17. 17. Mỗi người một phận, chúng ta có nhiều hơn những gì cần có để vừa lòng Hãy chấm dứt thói quen tiêu dùng thừa thãi và vô cảm trong xã hội “ văn minh hiện đại ”, đã quên và làm ngơ hai phần ba những người anh em của chúng ta!
 18. 18. Hãy vô tư gửi thông điệp này đi , đừng giữ lại và nghĩ rằng nó vô ích!
 19. 19.                  Chúng ta hãy ít phàn nàn và làm phúc nhiều hơn !

×