Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Word Press за маниаци

2,781 views

Published on

Бърза разходка из нещата, които превръщат WordPress в платформа за уеб приложения.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Word Press за маниаци

 1. 1. бърза разходка из нещата, които превръщат WordPress в платформа за уеб приложения OpenFest Русе 2008 Калоян К. Цветков - kaloyan@kaloyan.info
 2. 2. Какво е WordPress ?
 3. 3. Какво е WordPress ? <ul><ul><li>open-source проект, публикуван под GPL лиценз http:// wordpress.org/about/gpl/ </li></ul></ul>
 4. 4. Какво е WordPress ? <ul><ul><li>open-source проект, публикуван под GPL лиценз http:// wordpress.org/about/gpl/ </li></ul></ul><ul><ul><li>в момента може би най-популярната блог платформа http ://wordpress.org/about/ </li></ul></ul>
 5. 5. Какво е WordPress ? <ul><ul><li>open-source проект, публикуван под GPL лиценз http:// wordpress.org/about/gpl/ </li></ul></ul><ul><ul><li>в момента може би най-популярната блог платформа http ://wordpress.org/about/ </li></ul></ul><ul><ul><li>изисквания: Apache , PHP4/PHP5 , MySQL http://wordpress.org/about/requirements/ </li></ul></ul>
 6. 6. Историята на WordPress <ul><ul><li>проект от 2003 година </li></ul></ul><ul><ul><li>версия 1.0 през Април 2004 </li></ul></ul><ul><ul><li>настояща версия: 2.6.5 </li></ul></ul>
 7. 7. Историята на WordPress <ul><ul><li>проект от 2003 година </li></ul></ul><ul><ul><li>версия 1.0 през Април 2004 </li></ul></ul><ul><ul><li>настояща версия: 2.6.5 </li></ul></ul><ul><ul><li>очакваме: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>2.7 през Ноември 2008 и ... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3.0 през Август 2009 </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Традиционни употреби на WordPress
 9. 9. Традиционни употреби на WordPress <ul><ul><li>блогове </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>примери: колкото искаш ;) </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Традиционни употреби на WordPress <ul><ul><li>блогове </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>примери: колкото искаш ;) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>микроблогове </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>платформа: Prologue (една от многото) </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Традиционни употреби на WordPress <ul><ul><li>блогове </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>примери: колкото искаш ;) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>микроблогове </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>платформа: Prologue (една от многото) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>системи за управление на съдържанието (CMS) : </li></ul></ul>
 12. 12. Традиционни употреби на WordPress <ul><ul><li>блогове </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>примери: колкото искаш ;) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>микроблогове </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>платформа: Prologue (една от многото) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>системи за управление на съдържанието (CMS) : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>&quot;корпоративни сайтове&quot; SEO.com , Phone.com , Graphics.net </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Традиционни употреби на WordPress <ul><ul><li>блогове </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>примери: колкото искаш ;) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>микроблогове </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>платформа: Prologue (една от многото) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>системи за управление на съдържанието (CMS) : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>&quot;корпоративни сайтове&quot; SEO.com , Phone.com , Graphics.net </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>онлайн списания  </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Традиционни употреби на WordPress <ul><ul><li>блогове </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>примери: колкото искаш ;) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>микроблогове </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>платформа: Prologue (една от многото) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>системи за управление на съдържанието (CMS) : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>&quot;корпоративни сайтове&quot; SEO.com , Phone.com , Graphics.net </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>онлайн списания  </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>новинарски сайтове: VsekiDen </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Нетрадиционни употреби на WordPress
 16. 16. Нетрадиционни употреби на WordPress <ul><ul><li>виртуални общности (community сайтове), социални мрежи, сайтове за запознанства </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>платформа: BuddyPress </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>пример: ChickSpeak </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Нетрадиционни употреби на WordPress <ul><ul><li>виртуални общности (community сайтове), социални мрежи, сайтове за запознанства </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>платформа: BuddyPress </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>пример: ChickSpeak </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>споделяне на връзки </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>пример: Truemours </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Нетрадиционни употреби на WordPress <ul><ul><li>виртуални общности (community сайтове), социални мрежи, сайтове за запознанства </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>платформа: BuddyPress </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>пример: ChickSpeak </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>споделяне на връзки </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>пример: Truemours </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>агрегатор </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>платформа (една от многото): FeedWordPress </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>пример: Feminist Blogs </li></ul></ul></ul>
 19. 19. Нетрадиционни употреби на WordPress <ul><ul><li>виртуални общности (community сайтове), социални мрежи, сайтове за запознанства </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>платформа: BuddyPress </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>пример: ChickSpeak </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>споделяне на връзки </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>пример: Truemours </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>агрегатор </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>платформа (една от многото): FeedWordPress </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>пример: Feminist Blogs </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>календар (event calendar) </li></ul></ul>
 20. 20. Нетрадиционни употреби на WordPress <ul><ul><li>виртуални общности (community сайтове), социални мрежи, сайтове за запознанства </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>платформа: BuddyPress </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>пример: ChickSpeak </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>споделяне на връзки </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>пример: Truemours </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>агрегатор </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>платформа (една от многото): FeedWordPress </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>пример: Feminist Blogs </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>календар (event calendar) </li></ul></ul><ul><ul><li>конкурси и съзтезания (а ла hot-or-not) </li></ul></ul>
 21. 21. Как може да се &quot;разшири&quot; WordPress ?
 22. 22. Как може да се &quot;разшири&quot; WordPress ? <ul><ul><li>подменяне на основна функционалност : предефиниране на възможностите предоставени от wp-includes/pluggable.php   </li></ul></ul>
 23. 23. Как може да се &quot;разшири&quot; WordPress ? <ul><ul><li>подменяне на основна функционалност : предефиниране на възможностите предоставени от wp-includes/pluggable.php   </li></ul></ul><ul><ul><li>приставки (плъгини, разширения): добавяне на нови функционалности и възможности към най-разнообразни области на основното приложение   </li></ul></ul>
 24. 24. Как може да се &quot;разшири&quot; WordPress ? <ul><ul><li>подменяне на основна функционалност : предефиниране на възможностите предоставени от wp-includes/pluggable.php   </li></ul></ul><ul><ul><li>приставки (плъгини, разширения): добавяне на нови функционалности и възможности към най-разнообразни области на основното приложение   </li></ul></ul><ul><ul><li>теми : промяна на външния вид на WordPress в &quot;клиентската&quot; част, добавяне на нови функционалности и възможности свързани с дизайна на сайта </li></ul></ul>
 25. 25. Приставки (плъгини)
 26. 26. Приставки (плъгини) <ul><ul><li>използва се система от &quot;куки&quot; (plugin hooks) </li></ul></ul>
 27. 27. Приставки (плъгини) <ul><ul><li>използва се система от &quot;куки&quot; (plugin hooks) </li></ul></ul><ul><ul><li>два типа куки: филтри и действия (екшъни) </li></ul></ul>
 28. 28. Приставки (плъгини) <ul><ul><li>използва се система от &quot;куки&quot; (plugin hooks) </li></ul></ul><ul><ul><li>два типа куки: филтри и действия (екшъни) </li></ul></ul><ul><ul><li>филтри : променят подадените им данни, задължително връщат резултат </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>пример: the_content , чрез който се променя съдържанието на постовете, аналогично the_title , the_excerpt и т.н. </li></ul></ul></ul>
 29. 29. Приставки (плъгини) <ul><ul><li>използва се система от &quot;куки&quot; (plugin hooks) </li></ul></ul><ul><ul><li>два типа куки: филтри и действия (екшъни) </li></ul></ul><ul><ul><li>филтри : променят подадените им данни, задължително връщат резултат </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>пример: the_content , чрез който се променя съдържанието на постовете, аналогично the_title , the_excerpt и т.н. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>действия (екшъни): извършват определено действие, не връщат резултат </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>пример: template_redirec t , чрез който се избира кой файл от темата да се използва за отпечатване на избраната страница  </li></ul></ul></ul>
 30. 30. Приставки (плъгини) <ul><ul><li>използва се система от &quot;куки&quot; (plugin hooks) </li></ul></ul><ul><ul><li>два типа куки: филтри и действия (екшъни) </li></ul></ul><ul><ul><li>филтри : променят подадените им данни, задължително връщат резултат </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>пример: the_content , чрез който се променя съдържанието на постовете, аналогично the_title , the_excerpt и т.н. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>действия (екшъни): извършват определено действие, не връщат резултат </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>пример: template_redirec t , чрез който се избира кой файл от темата да се използва за отпечатване на избраната страница  </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>как се пишат приставки (плъгини) ? </li></ul></ul>
 31. 31. Как се пишат приставки (плъгини)?
 32. 32. Как се пишат приставки (плъгини)? <ul><ul><li>три основни момента: мета данни , функции и куки   </li></ul></ul>
 33. 33. Как се пишат приставки (плъгини)? <ul><ul><li>три основни момента: мета данни , функции и куки   </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>мета данни : име на плъгина, версия, автор, описание </li></ul></ul></ul>
 34. 34. Как се пишат приставки (плъгини)? <ul><ul><li>три основни момента: мета данни , функции и куки   </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>мета данни : име на плъгина, версия, автор, описание </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>функции : функциите (или класовете и методите) на новите възможности и функционалности представени от плъгина </li></ul></ul></ul>
 35. 35. Как се пишат приставки (плъгини)? <ul><ul><li>три основни момента: мета данни , функции и куки   </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>мета данни : име на плъгина, версия, автор, описание </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>функции : функциите (или класовете и методите) на новите възможности и функционалности представени от плъгина </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>куки : закачане на новата функционалност и възможности към &quot;куките&quot;   </li></ul></ul></ul>
 36. 36. Как се пишат приставки (плъгини)? <ul><ul><li>три основни момента: мета данни , функции и куки   </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>мета данни : име на плъгина, версия, автор, описание </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>функции : функциите (или класовете и методите) на новите възможности и функционалности представени от плъгина </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>куки : закачане на новата функционалност и възможности към &quot;куките&quot;   </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>повече може да прочетете тук: http://codex.wordpress.org/Writing_a_Plugin   </li></ul></ul>
 37. 37. Как се пишат приставки (плъгини)? <ul><ul><li>три основни момента: мета данни , функции и куки   </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>мета данни : име на плъгина, версия, автор, описание </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>функции : функциите (или класовете и методите) на новите възможности и функционалности представени от плъгина </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>куки : закачане на новата функционалност и възможности към &quot;куките&quot;   </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>повече може да прочетете тук: http://codex.wordpress.org/Writing_a_Plugin   </li></ul></ul><ul><ul><li>пример: нещо много елементарно ... </li></ul></ul>
 38. 38. Как се пишат приставки (плъгини)? <ul><li><?php </li></ul><ul><li>/* Plugin Name: Тралала Plugin URI: http://tralala.bg Description: Пример за филтър - да поставим &quot;Тралала:&quot; пред всяко заглавие Author: Калоян К. Цветков Version: 0.1 Author URI: http://kaloyan.info/ */   </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>/** </li></ul><ul><li>* някаква безмислена функция </li></ul><ul><li>* @param string $string </li></ul><ul><li>* @return string </li></ul><ul><li>*/ </li></ul><ul><li>function tralala($string) {return 'Тралала: ' . $string; } </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>/** </li></ul><ul><li>* закачане към филтъра </li></ul><ul><li>* @see tralala() </li></ul><ul><li>*/ </li></ul><ul><li>add_filter('the_title', 'tralala'); </li></ul>
 39. 39. Теми
 40. 40. Теми <ul><ul><li>основната задача е променяне на външния вид на клиентската част на приложението </li></ul></ul>
 41. 41. Теми <ul><ul><li>основната задача е променяне на външния вид на клиентската част на приложението </li></ul></ul><ul><ul><li>използва се PHP като решение за шаблоните о т темата </li></ul></ul>
 42. 42. Теми <ul><ul><li>основната задача е променяне на външния вид на клиентската част на приложението </li></ul></ul><ul><ul><li>използва се PHP като решение за шаблоните о т темата </li></ul></ul><ul><ul><li>добавяне на нови функционалности и възможности в темите (по принцип само такива които до подобрят ра б отата на темата или работата с темата ), използване на functions.php </li></ul></ul>
 43. 43. Теми <ul><ul><li>П римери за нова функционалност в темите: </li></ul></ul>
 44. 44. Теми <ul><ul><li>деклариране на нови екранни елементи: </li></ul></ul><ul><ul><li>П римери за нова функционалност в темите: </li></ul></ul>
 45. 45. Теми <ul><ul><li>деклариране на нови екранни елементи: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>разделянето на trackback/pingback от истинските коментари </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>П римери за нова функционалност в темите: </li></ul></ul>
 46. 46. Теми <ul><ul><li>деклариране на нови екранни елементи: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>разделянето на trackback/pingback от истинските коментари </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>различно старинициране </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>П римери за нова функционалност в темите: </li></ul></ul>
 47. 47. Теми <ul><ul><li>деклариране на нови екранни елементи: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>разделянето на trackback/pingback от истинските коментари </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>различно старинициране </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>инструменти за оформлението на темата: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>избор на цвят на фона </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>избор на различно изображение в заглавната част на страницата </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>П римери за нова функционалност в темите: </li></ul></ul>
 48. 48. Теми <ul><ul><li>деклариране на нови екранни елементи: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>разделянето на trackback/pingback от истинските коментари </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>различно старинициране </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>инструменти за оформлението на темата: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>избор на цвят на фона </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>избор на различно изображение в заглавната част на страницата </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>добавяне на нови джаджи (widgets) </li></ul></ul><ul><ul><li>П римери за нова функционалност в темите: </li></ul></ul>
 49. 49. Подмяна на основна функционалност
 50. 50. Подмяна на основна функционалност има възможност да се подменят някои от основните функционалности в WordPress чрез предефинирането им в приставки (плъгини); тези функционалности са са декларирани във файла wp-includes/pluggable.php
 51. 51. Подмяна на основна функционалност <ul><ul><li>достоверяване на автентичността на потребителите ( wp_authenticate(); и т.н.) </li></ul></ul>има възможност да се подменят някои от основните функционалности в WordPress чрез предефинирането им в приставки (плъгини); тези функционалности са са декларирани във файла wp-includes/pluggable.php
 52. 52. Подмяна на основна функционалност <ul><ul><li>достоверяване на автентичността на потребителите ( wp_authenticate(); и т.н.) </li></ul></ul><ul><ul><li>информация и работа с потребителите ( get_currentuserinfo();   и т.н.) </li></ul></ul>има възможност да се подменят някои от основните функционалности в WordPress чрез предефинирането им в приставки (плъгини); тези функционалности са са декларирани във файла wp-includes/pluggable.php
 53. 53. Подмяна на основна функционалност <ul><ul><li>достоверяване на автентичността на потребителите ( wp_authenticate(); и т.н.) </li></ul></ul><ul><ul><li>информация и работа с потребителите ( get_currentuserinfo();   и т.н.) </li></ul></ul><ul><ul><li>паролите на потребителите ( wp_generate_password(); и т.н.) </li></ul></ul>има възможност да се подменят някои от основните функционалности в WordPress чрез предефинирането им в приставки (плъгини); тези функционалности са са декларирани във файла wp-includes/pluggable.php
 54. 54. Подмяна на основна функционалност <ul><ul><li>достоверяване на автентичността на потребителите ( wp_authenticate(); и т.н.) </li></ul></ul><ul><ul><li>информация и работа с потребителите ( get_currentuserinfo();   и т.н.) </li></ul></ul><ul><ul><li>паролите на потребителите ( wp_generate_password(); и т.н.) </li></ul></ul><ul><ul><li>изпращане на електронни писма ( wp_mail(); ) </li></ul></ul>има възможност да се подменят някои от основните функционалности в WordPress чрез предефинирането им в приставки (плъгини); тези функционалности са са декларирани във файла wp-includes/pluggable.php
 55. 55. Подмяна на основна функционалност <ul><ul><li>достоверяване на автентичността на потребителите ( wp_authenticate(); и т.н.) </li></ul></ul><ul><ul><li>информация и работа с потребителите ( get_currentuserinfo();   и т.н.) </li></ul></ul><ul><ul><li>паролите на потребителите ( wp_generate_password(); и т.н.) </li></ul></ul><ul><ul><li>изпращане на електронни писма ( wp_mail(); ) </li></ul></ul><ul><ul><li>пренасочване ( wp_redirect(); и т.н.) </li></ul></ul>има възможност да се подменят някои от основните функционалности в WordPress чрез предефинирането им в приставки (плъгини); тези функционалности са са декларирани във файла wp-includes/pluggable.php
 56. 56. Подмяна на основна функционалност <ul><ul><li>достоверяване на автентичността на потребителите ( wp_authenticate(); и т.н.) </li></ul></ul><ul><ul><li>информация и работа с потребителите ( get_currentuserinfo();   и т.н.) </li></ul></ul><ul><ul><li>паролите на потребителите ( wp_generate_password(); и т.н.) </li></ul></ul><ul><ul><li>изпращане на електронни писма ( wp_mail(); ) </li></ul></ul><ul><ul><li>пренасочване ( wp_redirect(); и т.н.) </li></ul></ul><ul><ul><li>извличане на аватари ( get_avatar(); ) </li></ul></ul>има възможност да се подменят някои от основните функционалности в WordPress чрез предефинирането им в приставки (плъгини); тези функционалности са са декларирани във файла wp-includes/pluggable.php
 57. 57. Какво може да си използва на готово ? <ul><li>Въпрос: Освен да разширяваме WordPress с нови функционалности и възможности, какво може да се използва на готово ? </li></ul>
 58. 58. Какво може да си използва на готово ? Отговор #1 : библиотеки с отворен код, използвани от WordPress: вътре в приложението се намират няколко библиотеки с отворен код, които вие може да използвате
 59. 59. Какво може да си използва на готово ? <ul><ul><li>PHP </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Snoopy: HTTP клиент </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PHP Mailer: решение за изпращане на елекронни писма </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>MagpieRSS: RSS кретен </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KSES: HTML/XHTML филтър </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Text_Diff </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>POP3 и SMTP решения </li></ul></ul></ul>Отговор #1 : библиотеки с отворен код, използвани от WordPress: вътре в приложението се намират няколко библиотеки с отворен код, които вие може да използвате
 60. 60. Какво може да си използва на готово ? <ul><ul><li>PHP </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Snoopy: HTTP клиент </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PHP Mailer: решение за изпращане на елекронни писма </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>MagpieRSS: RSS кретен </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KSES: HTML/XHTML филтър </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Text_Diff </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>POP3 и SMTP решения </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Javascript </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>jQuery + ThickBox + jQuery.UI и т.н. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prototype + Script.aculo.us </li></ul></ul></ul>Отговор #1 : библиотеки с отворен код, използвани от WordPress: вътре в приложението се намират няколко библиотеки с отворен код, които вие може да използвате
 61. 61. Какво може да си използва на готово ? Отговор # 2: възможностите, които предоставя самия WordPress
 62. 62. Какво може да си използва на готово ? <ul><ul><li>wpdb - решението, които WordPress използва за работа с базата данни </li></ul></ul>Отговор # 2: възможностите, които предоставя самия WordPress
 63. 63. Какво може да си използва на готово ? <ul><ul><li>wpdb - решението, които WordPress използва за работа с базата данни </li></ul></ul><ul><ul><li>набор от функции за работа с изображения </li></ul></ul>Отговор # 2: възможностите, които предоставя самия WordPress
 64. 64. Какво може да си използва на готово ? <ul><ul><li>wpdb - решението, които WordPress използва за работа с базата данни </li></ul></ul><ul><ul><li>набор от функции за работа с изображения </li></ul></ul><ul><ul><li>възможност за  локализация (чрез gettext ) </li></ul></ul>Отговор # 2: възможностите, които предоставя самия WordPress
 65. 65. Какво може да си използва на готово ? <ul><ul><li>wpdb - решението, които WordPress използва за работа с базата данни </li></ul></ul><ul><ul><li>набор от функции за работа с изображения </li></ul></ul><ul><ul><li>възможност за  локализация (чрез gettext ) </li></ul></ul><ul><ul><li>система за работа с потребители: аутентификация, работа с профили </li></ul></ul>Отговор # 2: възможностите, които предоставя самия WordPress
 66. 66. Какво може да си използва на готово ? <ul><ul><li>wpdb - решението, които WordPress използва за работа с базата данни </li></ul></ul><ul><ul><li>набор от функции за работа с изображения </li></ul></ul><ul><ul><li>възможност за  локализация (чрез gettext ) </li></ul></ul><ul><ul><li>система за работа с потребители: аутентификация, работа с профили </li></ul></ul><ul><ul><li>система за работа с &quot;хубави&quot; URL адреси: например &quot;/alabala/page/12&quot; вместо &quot;catname=alabala&p=12&quot;; има възможност не само да се добавят нови &quot;хубави&quot; URL адреси, но и да се подменят URL адресите от основното приложение </li></ul></ul>Отговор # 2: възможностите, които предоставя самия WordPress
 67. 67. Какво може да си използва на готово ? <ul><ul><li>wpdb - решението, които WordPress използва за работа с базата данни </li></ul></ul><ul><ul><li>набор от функции за работа с изображения </li></ul></ul><ul><ul><li>възможност за  локализация (чрез gettext ) </li></ul></ul><ul><ul><li>система за работа с потребители: аутентификация, работа с профили </li></ul></ul><ul><ul><li>система за работа с &quot;хубави&quot; URL адреси: например &quot;/alabala/page/12&quot; вместо &quot;catname=alabala&p=12&quot;; има възможност не само да се добавят нови &quot;хубави&quot; URL адреси, но и да се подменят URL адресите от основното приложение </li></ul></ul><ul><ul><li>работа с теми </li></ul></ul>Отговор # 2: възможностите, които предоставя самия WordPress
 68. 68. Какво може да си използва на готово ? <ul><ul><li>работа с приставки (плъгини) </li></ul></ul>Отговор # 2: възможностите, които предоставя самия WordPress
 69. 69. Какво може да си използва на готово ? <ul><ul><li>работа с приставки (плъгини) </li></ul></ul><ul><ul><li>JS & CSS зависимости (dependencies): спестява зареждането на всички Javascript и CSS файлове, вместо това зарежда само необходимите </li></ul></ul>Отговор # 2: възможностите, които предоставя самия WordPress
 70. 70. Какво може да си използва на готово ? <ul><ul><li>работа с приставки (плъгини) </li></ul></ul><ul><ul><li>JS & CSS зависимости (dependencies): спестява зареждането на всички Javascript и CSS файлове, вместо това зарежда само необходимите </li></ul></ul><ul><ul><li>псевдо крон (cron): удобно решение за извикване и изпълняване на задачи във &quot;фонов&quot; режим - неща което трябва да се активира автоматично през определен период (или еднократно) </li></ul></ul>Отговор # 2: възможностите, които предоставя самия WordPress
 71. 71. Какво може да си използва на готово ? <ul><ul><li>работа с приставки (плъгини) </li></ul></ul><ul><ul><li>JS & CSS зависимости (dependencies): спестява зареждането на всички Javascript и CSS файлове, вместо това зарежда само необходимите </li></ul></ul><ul><ul><li>псевдо крон (cron): удобно решение за извикване и изпълняване на задачи във &quot;фонов&quot; режим - неща което трябва да се активира автоматично през определен период (или еднократно) </li></ul></ul><ul><ul><li>&quot;къси кодове&quot; (shortcodes): деклариране на собствени къси кодове - [alabala] , [tralala] проба [/tralala] </li></ul></ul>Отговор # 2: възможностите, които предоставя самия WordPress
 72. 72. Какво може да си използва на готово ? <ul><ul><li>работа с приставки (плъгини) </li></ul></ul><ul><ul><li>JS & CSS зависимости (dependencies): спестява зареждането на всички Javascript и CSS файлове, вместо това зарежда само необходимите </li></ul></ul><ul><ul><li>псевдо крон (cron): удобно решение за извикване и изпълняване на задачи във &quot;фонов&quot; режим - неща което трябва да се активира автоматично през определен период (или еднократно) </li></ul></ul><ul><ul><li>&quot;къси кодове&quot; (shortcodes): деклариране на собствени къси кодове - [alabala] , [tralala] проба [/tralala] </li></ul></ul><ul><ul><li>джади (widgets): възможност за самостоятелно изграждане на екранни комбинации от &quot;джаджи&quot;, както и за деклариране на нови &quot;джаджи&quot; </li></ul></ul>Отговор # 2: възможностите, които предоставя самия WordPress
 73. 73. Какво може да си използва на готово ? <ul><ul><li>работа с приставки (плъгини) </li></ul></ul><ul><ul><li>JS & CSS зависимости (dependencies): спестява зареждането на всички Javascript и CSS файлове, вместо това зарежда само необходимите </li></ul></ul><ul><ul><li>псевдо крон (cron): удобно решение за извикване и изпълняване на задачи във &quot;фонов&quot; режим - неща което трябва да се активира автоматично през определен период (или еднократно) </li></ul></ul><ul><ul><li>&quot;къси кодове&quot; (shortcodes): деклариране на собствени къси кодове - [alabala] , [tralala] проба [/tralala] </li></ul></ul><ul><ul><li>джади (widgets): възможност за самостоятелно изграждане на екранни комбинации от &quot;джаджи&quot;, както и за деклариране на нови &quot;джаджи&quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>WordPress MU </li></ul></ul>Отговор # 2: възможностите, които предоставя самия WordPress
 74. 74. Защо и кога ?
 75. 75. Защо и кога ? <ul><li>Защо и кога да се използва WordPress като платформа за разработка на уеб приложения ? </li></ul>
 76. 76. Въпроси ? <ul><li>http://kaloyan.info/ </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>http://codex.wordpress.org

×