Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Writingwith pictures2

196 views

Published on

picture for writing

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Writingwith pictures2

 1. 1. Pictures for Writing
 2. 2. V 9 Pictures for Writing o o o o o e w o o e ca 2 oooooooooooo Mary Stephens wnooauiusa E LONGMAN
 3. 3. 'C0£! ‘i'E; »ei Unit I You‘r«- :1 Smr 2 Hormmiiwu :5 Ilnhln Hood's Day 4 Tell Me How! 5 The Mommrr of the Lake Ii Lnoli Afiirr Yunnn-ll’! 7 Tnrun 8 The Unicurn 9 Witness ID Ma; zir(. TnrpeI ll Wt-lrmno m Srotland I2 . 'ulic-A--. and Messages 13 Be in Pool 14 Sczuaiili-. Fun I5 bow: is Blind 1n Gorilla ul um Pnrly [7 HIV! " You Gm :1 Problem’! H! L| I'n- Will! the C-ircu: . I9 King Arthur 20 Diuugc-r on llie Ruud 21 What do You Think’! 22 We'd Like to Mcci You ‘I25 Lnnguage pmsenl simpi-~ I. rn. ~.: -; like‘-, di~liI<i-~. ymm] 1. ir»rpr: ~di.1u»n~ i| IIpI‘l'. iH'I". pro. -<mu sinuniv h'l| :s‘4‘ (mulim-J 1lII]n’l2llIrx: «l'l| |l1'lI('‘I‘)- lJIi‘. I. HII"rI‘A'/ I r p. ‘~l sunplv lmw | H|})f‘l7iIl'(’*i pr-. -will mniplo Ir-n-W 1-:51 -cimplr u-n. -~c. iuln-Ii-. ~ pas! K»-nnpiv ICIISA‘ pm-‘K smlplv lmI. '« past . ‘cIlll| Ii'/ |2rt'~. l‘lI| p('l'fi‘(‘| In-vista». u(uv('I1i-§. ’:ui'uri1.~' . :M)I'i-1'21H-:1m-nI: ~iwm- [In-~. v-in/ pm, -l aunplo l1'l| ‘4l’. 1-.15.! 5-irnplr n-n. ~4' [lmil -almplr 113ml‘ pm! r~l| ‘II| Ih' lv‘V| 'u~ wllllllld lzuivlru-J: Irrrgwnniw. -I “"h~-un»»I| uI| ~I (prv-mini/ pate! *'. iInpi: - wn. »-vs} Infiniliwx In ktprcss punmsw [ill. ‘v1|I uunluiunus n-mm . sl/ uulrl. -.<luml: IH ‘I ]Ji’l‘H'lI| zmiupln-/ <-nnlInunn< mnxws . "IIaIIl1L. ‘ImiI/ xhi ‘I . 4 gin-. ~«-m ]lI'l’fN"I Ipnxe Key Vocabulary In-rvvnul nppu-ur. |m'| ‘ | M’lV4IlIJiI I| Il: llIll- ~ , ~iir, n-a nfvhu ‘/ mh: n' plm-n-Iain! 'u<‘aln| l2u)‘ ]nrI'| A:ixIIuUIr1Mi pin: n-inn-d ‘In'. '!hI| li| l,V I11-zdllnuulhlvu-~<. ~ plut~n-lzxu-Ll 'ix'aIml: In' pIHl»I’t~| :|l(-ll rut ulml. uy plm-n-lzm-cl m«. uhulnr_v ‘| ‘m(']L'. ‘-: ‘|| 'l| IiN]| ()l’1 ’illll. ‘l'h| ')| i1IiI_Lc KI'll'i'IiI'-| ’1‘Lil‘d’I1(’: |lHI]}| l) tllomc | ’4‘LIl¢'U nL'lIIIIlh. LI')‘ i'|1)lhl'‘ porsnnrul . 'l]l[)I‘. H’EIn( r | V|1)l-N‘1l| lI‘i1‘lII‘iihlll5Il'fv i. h€'lII(‘—I‘uLulcd nd| I-('II': -s vlw l'llC| L pllll-! ‘1'| :!IPd 'u<‘: ||IllIil’‘ ‘w. i|. l"_ nu (hr mm] llu-nu--n-l: ¢lmJ vu<-Jilmlnry ; (.I‘llIg upin| n|~‘ pup (. ‘()l| (’I‘H§; mu-air Writing Skill pnramruph ‘()l)i“>‘4 jllliitllhlliuli rnxuxnwiiuli. -3 lulymn ‘t'IlVL‘! IL‘| .'S uni: -rum: p.1r:1gi". ipii<’<(-iuoiir--, -a in u piumzmpil plmrilliilinn univnna lmilI1l('iH'In. - Ill :1 ]JIlfZI)! |uDl1 punrluuluuz zqn-4-vi: onh-rim‘. 5l‘lIIl'iI -xx ill .1puluKl‘. i;1ll: [)lIil4‘lll£| liu)'| Inplr -“‘nli'llK'l‘. ‘S, Ul”lJL‘I'in}l 3~t'lIll'l| (‘t'. ‘~ Ill .1 pnmizmph dividin-, ; n (cu min 1-amgmphs Iupiv ~. .unlrnru-~. , Ur([('I1l| |{ §I‘ll| I‘V1(‘P5‘l : I p: u'.1:: mph Manning and flnlxhinzz p. u‘ugI'. ipln~. : |('| l|'l': <.VIil| l.’, a Ii-In-r pnnrnuuinn ; nl: lm>vi: mng. -, '']hI| |(liIlg M'l| l1'l| ‘l'5 lluiimn riiynms nu-uiiiu: u-pommn l‘UW"1£”/ l'I, ‘ Ihrm, I/ u'i: ':| ud £1: uri1M1l| g ‘, .| p|s nrnh~rm; : pnrugnipim: plaxunng p; ir; igmph l.0pir~ n’Ui‘1’I‘1'YiII1!UfIr. ‘i clrin rwvbs and punrmuviuui uni: -rim: imrd-z in .1 smimnrv pl. -nnnim: n prmuzr-apii Iumc wnvim: 4’| |lk'iN'¢'Nll’1)illfll)ll>'$ planning pauuxrupiu lupxm for :1 mnry wnrli nrdnr in :4 'l‘l| IL'lli‘1‘ ‘lillkivhrf .1 list (In lwgiu UV! ”/, uLw. f/'uuIIv/ ) nrdcring >cIIlcII('r: d ill : I | uu7|p_u‘. I[xi| pumuaphixig: cum-rung :1 fun: tlmfl
 4. 4. Writing Tusk i| i'r1lllll. ’,: |(lP. ‘1('f‘l| ’VlI(iillif)’nIII? KP". !u'4JIl'"k0S and dislikes ll(ill',2 ll ‘iii-iim-viiu-' 'l'l| lll| ( llu- iiiinl iiiinignipli (ll ii ihuly rnuvinv wriiiiig in. ~inir-iinii-4 ii. -«iiig '1'1[Ili'll:1'| "~' IllJll)l Ilw rlliill| Jlllill{|1ipl| UfZlh|4Ir) [ilU| L'. “lIl; Il(ilIL' xi | IiI. ~.lt'l wnliiig :4 film l‘l"'l4"' riiuiii Ill! ‘ iiiiiil iizii-. uir. iiili (ll . i stun vrii'ini. : ilw Final i: :ii. i;: nip| i(. ~i nfu piiliw : v‘ULl| ‘lIl('lll llLUl|1llil‘lil| AlJ p; u:igiuplii"‘ "“'“""'l ‘“‘"I~ l'll| II)1lI| I‘ llfl2Ll| )«'il'z| flI1l]| ll(K] nl': i lI‘lH'l' ‘n'iiii; ', nii-, ~:<: n_! a~: wrii in}: Kl iiinii-rliyriiiiii: D(1‘il| 1 mini II 114 ll‘! ivrluiipi iIii- l. 'L'I mi-. ii. :i-. iiili(. ~)nf.1 . NlIifl‘ wi-iiiiig Iii! ‘ fiimi imiiiuiiipli mi‘ X nliri) ‘rIIlnfl . '| ioiicr asking {| TIIi'gl‘lIg fl(lVll‘l' 'l'IIlllfl . 'l SIIITV wn'ii'ng .1 i-zmry vi'niiiii; ’iii: ikim12iimam-r miliiig ZIIDUUI uiiiniiui. ~ niiliiig al funmil Ii-ilv. -r uni‘ iiwilailmn En ocif i. !_C‘iIl0 :1 Backgrmiiid I‘i‘ciiu'i~s for Vn'iing 2 is the sr-r-nncl book In 2! pivniw i-nmpn. ~'i- liuii . ('| 'l('. ‘i, ll(‘. ‘<‘lgn(‘4’l in hv used hy ]III"-lI| h§I'l| liflll(ll(' lI, ':Il‘llL‘I. ‘.£ Ill i-niiiiiiu-iiuii with i-unmc hunks. The hunk lakes §| ll(ll‘Xll. ' Ihrougli SONIC‘ 4»! mr hiisic pi‘m~m-ai~s iii’ ‘l‘ll. il‘Ig‘ ~. ‘i. -iriiiig frniii siniplr piinriiimimi. mid Dl't)‘l{l'L‘. “L‘dl| i{. § in pziizigiapiiiiig zuid Iiiially I0 inure (‘. l("[l(ll*’1l writing. 'l'lii* l'iill~p. 'igr~ pl('l| I!'£‘. ‘ llI'(‘ V’. ‘ll‘i| ‘*il in I_‘pi-' snnm are ili. ~:ii. I,ii¢-ii In -aiiiiiiiluiv ('l'’Jlli‘t’ i'lllllL’. UllI‘l¥4 in [iH'. "6l‘lll innr-~ | ll'. ll'| ll’. 'll ilii-iiit-r; ii; |: i_v l'niiiid.1Ijuii. ~‘. for i‘'L‘7Il. lhll l'I~l'l’ or l“('l-I . Nlll(lli‘. '. ‘i'iiiiig ixislm invliiili’ ill‘Yl'l| ’lf'§ ‘~illl‘ll :12. riliiiig ilIHil'| li’| ilIll liliii i'i«iii= i, :1 pulivv . 'sl‘. i|l'lI| (‘lL furinzil and iiifuniuil IL-Lli-rs. The prm *5 of writiiii: is rk-zill wiiii . ' ’S| I'nlilIll"lllL'. Skills pi'm'li~1~ii ii| ('llll'l(‘: i‘vlzuiiiii'ig. ‘l1llII1£l(! [Il(‘ [i}? l7{', !i"4'l[)li izniil Iiipic h'1'ill! ‘l| (‘P‘§ wiiiiiii p: ii“. ii; r:ip| is). .si-qiirii<~iii; .-. zinil piiiiciiixiliuii. EITUT 4’illT(‘('lJi. m exercises ni'r: 1<li- xi fir. ~;i su-in luVm'ds Ilii- (‘rI| |I'l‘])l ni di~. il'ting uni! i'(-dmiiiiigz. Unit Structure En: -ii iiiiii ('l| ’l‘I‘-I iwu p: ii: (-4 Tlw fir»! pain: runluins the pitlurv ~aiiiiiiilii5. Thu '$! .'L'l)Il(l l‘l)ll.5l [5 iii l'uiir 5CL'll0l| .‘i1 The ‘ui-aloiil. iiy S(‘('iinlI t‘. ’l‘7li1lL ihv ii>'i. ~: l'l‘l: ll‘ll in ilw pic-iiiru nr in ilio iupir HIPH g¢‘I| l‘lH”_V Fuiiiprolionsiuii questions i‘X['Jl0ll Uh‘ rm-iiin~. ~ ; iiiil | 'Ell'l ln- nsi-d in i-li('II iiiurv <u‘iillLIll. |l'_V iuiil in priivii. ~i- lmigiizigv l| f‘Plll'(l {in ma in-irinn task l'l'| .‘[l-'Ll'(‘ fur ’i'iiiiiq llwiis ~ am the s_'s'h'iii: iiir' ll4"’(‘l(*]'3|Il“lil of siiiiii-ms’ writing skills. [)I'('[nH1lIg I'm il(‘ll‘ll| l'S in lhl' final wriliiig l: l.*il iii i~: u:li uiiii Wriliny, l’ll(‘()Ill'. Il{t‘f~' sliidi-iiis in use line skills they h: l‘(‘ | )l‘Il(‘I. lS("1l ui : : unung iusk iclanod in die origimil [)l("ll| l'U Sllllillllls.
 5. 5. 9] You're a Star!
 6. 6. ,1-X Vocabulary Find the opposites of these adjectives. a) lall b) fat C) sail d) old a) plain 1') dark 5:) confident pretty fair shy leppy young Comprehension 2:) Describe Luke and his family. l)) Where does he live? c) What rlnilsldnt-mi‘! he like doing‘? d) Now tell the class about your life. Prepare for writing 1 Put full stops (. ) and capital letters in this article. 2 Match the two partsflof the sentences. :1) l don't like going lu bed and go to Disneyland. ii) I live in Australia ' and photos of my favourite film stars. (2) I collect posters but my brother lives in America. cl) 1 want to be ii doctor or getting up early. 3 Look at the article about Luke. There are four paragraphs. Match the paragraphs with the topics. pnmgmpli 1 my likes and dislikes, sports paragraph 2 my ambition paragraph 3 my pets, what 1 collect paragraph 4 my name. age. family, i-muiiry 9 Writing 1 You want to be ‘Star of the Week’! Fill in the form. 2 Now write about yourself. Use the paragraph topics in Exercise C3.
 7. 7. . Horoscopes . . ' -‘= . ~t -I’ nu». -w» —~ kw, “ __ ‘ii’, _‘-; : J V" ; ~ 9° 3 T “ H7; Ia. . ‘
 8. 8. Comprehension u) 'Vlu-it's going to ltamwn to George on WedIu>. sdny‘. ’ It) What ! I1l‘ll‘i‘ can you giw to him‘? c) What is going to happen to Tulay on Saturday‘! (I) What advice mu you give? E3 Vocabulary 1 Put the letters in brackets in order to make adjectives. a) Gemini: he's very f. l4""lU. . ()'l'tutu). H9 ll-! ll. '~l :4 lot ufjola»-. <. b) Libra: don't be so i . ... ... .. (ally)! Do Sflllll‘ work! (2) Scorpio: ho's niwnysj . ... ... ... .. (jnlusnc). He always thinks his girlfrit-nil lla: -1 another boy. ll) C2lll(‘E't1 dun’! be Ill . ... ... ... .. (1-into: -ml)! I know you're wonderful! c) Aquarius: she's really i . ... ... ... ... ... .. (tcinllgcnlt). She's going to be :1 doctor. Astrologers say that ‘Leos’ are confident. what sort of person are you? 2 Write out this horoscope. Wednesday: Taurus 17'" J L . You're going to someone special on Wednesday. Don't ‘. her and tell her you like her. Just be natural — and have a good with your lriends. Perhaps she will b you t the end 01 the week! Prepare for vtlriting 1 Match the two parts of the sentences. n) This is your Iurky day it’ you : u1~ rnromi now. It) Don't spt-ml it all now so you i-uu’t sjwml it. C} Put the money in the bunk becztuzse you're going to get ri) Your dream holiday can a lot of money. l'uIIIk' mm or you will be sorry later. 2 Put these verbs into the future with ‘going to‘. at) You I receive / iuvltzuiun I part y. .Y. .0.i4.9.f. €.!1Qi! l.‘1$9.£€§§. l.‘£€t. Q[| ..l! !}ll. €Q£l$? !T| ..!9.. !!. l?flf. !U: . b) You / get Infll'l‘iP(l / next your. C) You I ltzwel ten children. d) You I become I a millionaire. 9) You I pay me / a lot of nmney for this lmmsmpo! ‘D Writing Look at the pictures. @ 4‘. («‘? :- What is going to happen to this pt-xson next hiday. ’ Wlmt. mlvioe can you give her‘? Now complete the horoscope. Friday: Virgo Oh dear! Next Friday . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,.
 9. 9. §> Robin Hood's Day
 10. 10. ,‘—' Vocabulary Match the words with the meanings. :1) You wear this so nobody can recognise you jewels b) You tind these in rings and it deer iI(‘l‘l(ln('PS. a competition 0) You can xliool these from a bow. a disguise d) You can hunt this animal. urmw. -«x 0) You can he the winner in this. Comprehension it) What do Robin and his nten do in the tiitintitigs? b) What do they do after luncli? C) Who do they rob? d) What do they do with the money and jewels‘? e) What vise do they (lo in the evening‘? ‘C Prepare for writing 1 Robin Hood Is going to write three paragraphs on these topic: a) a typical evening h) hunting and tmininiz c) mbbing the rich What is the best order for the paragraphs? Why? Write the topics a). b) and c) in the boxes. 2 Put the sentences in the firstparagraph in the right order. Underline the words which help you to do this. My dgy starts at 6 am am-I"tl1c sun comes up. Then. before lunch, we have competitions to see who is the strongt>. :at. . He is at ltig uiztn : uid is very dimcuit to beat. In the moniiug we inalce bows and arrows. The winner oi” the trouiperltinus is usually Little John. 3 Punctuate the second paragraph with capital letters. full stops (. ), and commas (, ). A; (1iar ituich we dress up as old merflve go in the road in the forest we often see travellers on their way to town some of them are very rich because they make poor people pay taxes they have beautiful clothes and jewels we take all their money ® Writing Now Imagine you are Robin Hood. Look at the pictures and write a paragraph about the evening. Use the present simple tense. In the l'’l'lllllg we
 11. 11. Q, Tell Me How!
 12. 12. AX Vocabulary Write each word In the correct list. pizm dough knife cheese slice rolling pin H] mun peppers ” PIZZA / 1 B Comprehension a) What do you do with the pizza dough‘! in [low do ynu cook the ontom and tomatoes? 0) What do you do next’? ll) What du you sprinkle on top of the pizza‘! e) How long do you cook the pizm for‘? In. -rbs baldngtnty spmtklc ml] out ‘C Prepare for Writing 1 Look at the pictures again, then put the instructions in the right order. Sprinkle . ‘l()IIl£‘ cheese on top of the vegetables. F‘inull_v, cook the piua in the oven for about 20 minutes. by I, mu out the pizza dough and put it on a baking tray. When the onions are brown. put them on the pizza basc. mu». 1‘ After that. slice the other vegetables and put them on top of the union and tomato mixture. Don't forget to decorate with olives nnd herbs. VH1 Next. slice the humatues and onions and fry them gently in :1 pan for about five minutes. 2 Underline the imperative verbs in the instructions above. Then underline the sequence words. E9 Writing Now write instructions for preparing a hamburger. Include some sequence words. it
 13. 13. §E> The Monster of the Lake
 14. 14. J- Comprehension 3:) Where did Mr and Mrs Smith camp‘! b) What did they mo in the water‘? c) What did Mr and Mrs Smith do? d) What did the police and reporters sec? E3 Vocabulary Here is Mr: Smith's story. Fill the blanks with the words from the box. three mysterious beautiful stats photo lake police beside shapes splash frightening it was a nighluud John and l were sitting 3 . ... ... ... ... ... ... . . . the ‘ . ... ... . . . wutclung the ' . ... ... ... ... ... ... . . . . Suddenly. I heard a ‘ . ... ... ... ... ... ... . . . and looked out into the lake. I saw ' strange shapes in the water. Slowly, the ' They were very and ". ... ... ‘Take a "' . ... ... ... ... ... ... . . .! And telephone the " . ... ... ... ... ... ... . . ., too! ‘ ('IiI| I€‘ IIPQITFF. ! ‘Qu. ic| t. John. ’ I said. ‘E Prepare for writing 1 Use these words to help you write the reporter’: questions. Then answer them. .1) ‘Why / you / come I the lake? ‘ . AI. hu. di. up. b) ‘Where / be / you I when / you / see I the monsmm'. " c) ‘What. / the monsters / look like? ’ 1!) ‘What / you / do / after / that? ‘ 2 Put speech marks where necessary. a) ‘We were beside the lakt-‘. 'said Mr SllllIil, ‘Wllt‘ll we [Inst saw the monsters. ’ b) We knew the stories nbout the monster. of course, Mrs Smith said. 'l‘onn'st. s like us enjoy a mystery. c) We thought it was all rubbish, they said. until we saw the monsters! :1) Mr Smith explaineil, They were like pt‘t'lIi)slori(' animals. LP? ) Writing Did the monsters appear again? What Iuappenetl to Mr Smit. li': -x photo’? Explain where the monsters came l'ron1. Now write the last paragraph of the story. when Ihe police and report: -rs arrived at the lake, there was no sign ufthe inumstt-rs! .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .
 15. 15. @> Look After Yourself! <9 '3
 16. 16. * 43$ Comprehension a) is the family Ill pl('llll't-E 1 healthy? Why I Why not‘? b) What am the people in picture 2 doing‘! 0) What advice can you give the that family‘? Vocabulary Put these words In alphabetical order. Then match the words with the meanings. in healthy overweight fast food lung cancer heart disease al not ill; .. ’.l. €!.1.ll. l.‘. U.. . h) ton fut: .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . 0) illmrs-iesi you got {mm smoking: . and . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . (I) in good physical condition: .. ... ... ... ... . . . o) fnml like t-hips. i-risps nntl hnmhurgo C Prepare for writing 1 Here is the first part of a poster. Fill the blanks with verbs from the box. l help try become take stun pa 8r.4y/1541 my lots of axerciocl Sparta Ilka awimming. cycling and football . ... ... .. yout505l£ayl"lf, . dos lictlc every day. Overweight children . ... .. overweight adults so now before it's too latel Z In your notebook, put the sentences in this paragraph in the right order. Don? smoke. secondly. it oausae lung cancer anal heart‘. disease. First of all, smoking gives you bad breath. Thorn are two good reasons for this! 3 Put capital letters, full stops (. ) or exclamation marks (l) in the next part. Dian-i‘t spend all your time in front. of the T; ('gat. out In the Fresh alr and talk to your frlandes playing a apart or going out in a group is much more fun lD Writing Now make your own poster. Use some ideas from the pictures and add some of your own. Draw some pictures too. S7.4y/1541 my
 17. 17. *2 l= .‘i£“'—. ':1;§ E’ ' -".5 '4»: ._ - A4 A 1‘E"‘«'t“: "1il""3"l7’. E3%’§F3:4' . .__. .— V —— . —.. .,, . ¥ —l V; e.
 18. 18. Vocabulary Find the names for these films in the box. a) fllms about falling in love b) films with exciting action, like exploring the jungle or climbing mountains c) films which are funny d) films about the future (or how we imagine it) adventure comedy romance scienceiiction L73 Comprehension :1) Why does the ape take the baby? b) Where does the baby grow up? Who are his friends‘? c) What happens when the young woman an‘ivcs'. ’ (I) How do 'i‘an. an and Jane leave the jungle? ‘E Prepare for writing 1 We use the simple present tense to tell the story of a film. Read the start of this review and put the verbs into the simple present tense. name of film: ‘Tarzan’ type of film: adventure main chancters: Tarzan. Achtmpanzee. ills girlfriend, Jane. plot (story) 2 A plane '. ..CL9l§. h£§. . (crash) in the jungle. A baby escapes. He is alone. He ‘ (start) to cry. Kala the ape ' . ... ... ... ... ... .. Otear) him. She ‘ . ... ... ... ... ... .. (find) the baby and " . ... ... ... ... ... .. (take) it to her home in the trees. She " . ... ... ... ... ... .. (call) the baby 'i‘mzen. Tarzan ’ . ... ... ... ... ... .. (grow) up happily with the ape family. 2 A paragraph usually begins with a topic sentence. This sentence introduces the main idea of the paragraph. The topic sentence is underlined in the next paragraph. Write the other sentences in the correct order. . In the end 'i‘m-an $005 to I-Jnglnnd with Jane. He saves her {min a lion because he loves her so much. One of them is Jane. Tanan falls in love with her. lie takes her to his home in the lie becomes a rich and important man. 3 You can end your film review like this: comments : iii/ I0! One of the best films oi‘ the year! i didn't think this film was very good. Writing Talk about a film you have seen. Then write a review. Remember to include: name of film: . ... ... type of film: .. ... ... ... .. main characters: plot (story): .. ... .. comments: .
 19. 19. The Uw"co: 'n
 20. 20. J- Vocabulary Match the words with the meanings. n) wilulltfr person who liwsin a tribe lr) wt)udsIn: tn imaginatry anirttal with one hom c) tr-ibestnnn person who cuts down trees cl) unicorn all animal: -5 and plants in lields and forests Check your answers in a dictionary if you can. 3 Comprehension :1) Why did the lt| (.'Il come to the forest? What happened to the animals‘? b) Dc-scrlbr what the wondsnmn saw while they were eating. 0) Who else saw the nnivurn? What (It) you think it told tlwm‘? d) What do you think the animals and Iribcstncn did? Prepare for writing 1 In your notebook put the missing words ('a' and ‘the') in the tribesman’s story. The 'I‘ribesman‘s Story ‘I anyiribz-5na. n a. nd before all this began I lived lryforcst. I had nowhere to go when woodsmen canto. My fnmlly and I wont to n'vor. Suddenly. :«xImngt- while animal appeurerl. lt spoke . ‘lITdHg(‘ language — hut sutneituw we all llrlderstoudl We followed it back to woodsmen‘s camp. ‘ 2 A paragraph contains a group of sentences on the same topic. We start a new paragraph for each new topic. One of the woodsmen is writing his story. Divide the text into three paragraphs. Y The Unicorn ‘I work for In large l'untittu'9 r. ~mn| mn_v. We out down trees in the furesl. Nothing imponanl lives there - only anhmtls and tribestnen of course! Unc night we were in the forest. it was nearly dark. Suddenly one of our men shoutnd. i saw a strnngo animal. It was white and it had a hom on its lie-ad. Tlw next minute it was not there! We thought it was a ghost! Next day we cut down some In-ns. Wv killml some of the wildlife. Hut the Lrihestnen and must of the unintala ran to another part of the fort-st. ’ Writing 1 Talk about these questions. What happened to tho woodsmen when the uibeamen and animals rem-lied the camp? Did they get their forest back? 2 You are a woodsman. Write the last paragraph of the story. Here is the topic sentence. . // X// " ' The animals and the tribe-snnan arrived at the camp. .. ... ... ... ... .. El
 21. 21. 1! WFHIJ il l — u E fl. .w. ir. a«i. I.Mu/ m.U.1flv| H / .iv.1.H u, ..E. iw4.tIv it « . _. . .
 22. 22. A Vocabulary Fill the blanks with the words below. garage spray thieves boot a) . ... .'. r.l! .l.92.‘. /.? .5.. ... . are people who steal. b) You put your car in a 5.. .. c) You can use an aerosol s. (l) You put your suitcase in the b . ... ... ... ... ... ... .. . . of your air. at night In paint your car. Comprehension Look at the picture carefully for one minute. Now cover it. is the infonnation below correct? if not. write the correct information. is) There were five thieves near the mu". b) The thieves we-re upraying the car blue. c) There were three garages behind the thieves. What else can you remember? (E Prepare for writing 1 Fill in the blanks in Mark's police statement. Use the past simple or past continuous tense. me o'clock last night: 1 (decide) to take my dog fora walk. I (go) down a dark alley when the dog 3 . ... ... ... .. (run away). I ‘ . ... ... ... .. (try) to catch him when i " . ... ... ... .. (sec) eome man. 2 All these sentences together make one paragraph. One of them is the topic sentence. It introduces the main idea of the paragraph. which sentence is it? He was pinning them into one of the empty garages. . _ One of them was changing the number plates, and another man was spraying the car a different colour. __ One man turned and saw me! C When I was close enough, the met thing I noticed was :1 man carrying bags of money. l: The other men were working on the car. l: I couldn't see what the men were doing at first hemuse it was so dark, so I moved a little closer. Now put the sentences in the correct order. Write the paragraph In your notebook. (Do not start each sentence on a new line. ) E9 Writing You are Mark. Write the last paragraph(s) of your statement. How did you feel? What did you do‘! What did the thieves (in? What happened then? The third man turned and saw mei
 23. 23. Comprehension 5:) Where did Maria and All buy the carpet? b) What happened when they sat on it? c) What did they see? d) Why did the American offer them $5000? 0) Imagine you have a magic carpet. Where do you want the mu-pet to take you‘? 3 Vocabulary How many vehicles can you find in the puzzle? 55 Prepare for writing 1 A paragraph is a group of sentences on the same topic. The first and last sentences are very important. The first sentence introduces the topic of the paragraph, and the last sentence links with the next paragraph. In your notebook. wIi_te these sentences in the correct order to make a paragraph. We knew the carpet, was special when we bought it. The man in the market told us it was magic! The next day we discovered we were wrong! We didn't believe him. it had strange stars and figures on it. 2 Here are the first and the last sentences in the next paragraph of the story. In your notebook write the middle of the paragraph (two or three sentences). We were sitting on the carpal watching TV when it all began. .. ... ... ... .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . . Then the carpet went down, and we were in England. 3 Write the first and the last sentences for the next paragraph of the story. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . We visited the Tower of London and Big Ben. Then we took a tourist bus and saw Bucklnghant Palace and Tower Bridge. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . . :0 Writing Now finish this travel diary. Remember how to write the first and last sentences! When we looked down. we saw that this time we were in Alllel‘i(‘$l.
 24. 24. Welcome to Sco'tIai1dT
 25. 25. L/ A Comprehension a) How is Sam spending his winter holidays? b) What nice thing»: has he (lone today? it) What else has he done? How did it happen‘! xi) Where did he have to go’! Vocabulary Can you find these things in the pictures? a snowman a snowball an ambulance a stretcher a ldlt a chalet ((3 Prepare for writing 1 This is Sam's letter to his friend. Kim. Put the verbs in the correct tense - present perfect or past simple. snow House Bea Nevin Scotland Docunbnr 24 Dear Kim, _ sorry I 'fi'dl'Y. W'. 'Fr (not come) to see you to say goodbye last night. bur. 1: ’. .. .. (not have) eirrrel -roaay. x ll-ave) an unusual day and 1: 135311‘! finished yltzl r . ... . . . (make) a snowman. x D . ... ... ... .. (have) my first ehanball light. I n . ... ... ... .. (learn) how to ski - and I (break) my leg! but on our: train the beginning. when I (get) off the plane. the tummy were there Lo meet. rate. We ’. . . ... .. . ... (drivel through the snow to a little chalet in the mountains. Firm: we u. ... ... ... .. (have) lunch and than we " . ... .. ... ... too) skiing lwourl). 2 Fill the blanks with the adverbs and adjectives from the box. well happy badly kind slowly thick carefully embarrassed I started at first. The snow was very " . ... ..mLhebaq1nn1nq: :au.1n: mauas very x The cum» children skied ‘ . ... . . but they were very '. ... ... ... ..and didn't laugh at me. After two l-ururs I sun skied ° . ... ... ... but 1 was ’ . sane boys called to no. so i began to aid . ... . Lcrwuzds them. 3 Look at address a). Then correct address b). a) Mrs M Newton, b) mr kim young 18, laeamlngton Road, kennedy avenue Warwick, dnllas WV6 NP2 texas usa [13 Writing Write the end of Sam's letter. I we: halfway damn I-. he. s1’ope when it all happened! In the end. the ambulance took me back to the chalet. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . . . . . . ... ... .
 26. 26. A '-xu. -. _-eev, , l')l. [f—}2f_5§i? ,Lj‘ as E ‘:4 (3 in "2i. Ll; .
 27. 27. Comprehension Match the three notices below with three of the pictures. English Exam -. . "L " ‘firglishgqm Damp. *M9"4*’* ». jUiP§§.1.? %§I- . ... .aM1 - _ Vocabulary Match the headings and the notices. :1) For Sale! x Cal. call: -cl Toliias bi Wants-rl! Computer: Only $200 c) Lost! d) Out of order! Please use another machine. Guitarist for pop group ‘L: Prepare for writing 1 In notices and messages. we only write important information. Look at the examples below. a) 'Dt’c conch Icn'os; r{! l.: <i(l - lz) Your English r-xarn starts ' at 10 am on Monday, April 23 (fmwiu lP2I«'! ':i 9.30 English exam starts 10 am. Monday. April 23 Now cross out the unnecessary words in these sentences. c) The theatre club wants a young man to be a gorilla. ’ d) The Summer Dance starts at 3 pm on 1'iuusday. 9) The tr-uni. -2 club nieets at 3 pm on Saturdays. 2 Do you understand these notices? Imagine you are speaking to someone. Make sentences. :1) Children! Do not leave money in classroom. l129r. ft. .l: s1.ce. .us2.ur. .mnm: u.ln. b) Telephone out of order. Use phone in office. c) Put empty Coca Cola cans in mcycllng bins. :1) Have gone to cinema. Dinner in fridge. [3 Writing Write messages for these situations. 21) You have gone to your friend Tanya's house Io watch the football. leave a note for your Eriend Paul. Pauli Have gone to Tanya's to. watch football. b) Your grandruotlu-r phoned to speak to your mum. Her plane arrives at 3 am tomorrow. Leave a note for your Mum. tr) You have gone to the dentist. You will see your lheud, Maria, Inter. E
 28. 28. Some people imzlgiur this spider is nice She loves little (lies and sln-‘:4 so kilul In mice! Slu-‘>4 an exvellent cook and when she 15 free She invite. -x all her neighbours hack home to have ten But spiders (and people) can often . ‘§llI']ll'lSl‘ _vuu. We all luwe our sen-rcls. Don't you‘? (I know I (lo! ) This splderjusl waits for her Inn. ‘-lmnd to visit And men bites his head off (in le. s-‘ Ilian in minute). Now we can all learn from that bad spider's life. 'l'nke care who you rlluuse for your husband or wife! l')ru'l. run to gel l'llZlI1‘ll. ‘(l, _]llSt think whzn you've reml, Make yuur swm-thezu1 your friend and please "use yum’
 29. 29. Comprehension a) Why is the spider unusual in verse 1‘? h) Hnw does this spider kill her lnusbaml? e) What. does the poem say you must do before you get married’? B Vocabulary Some lines in poems rhyme : they end with words that sound similar. In the spider poem ‘nice’ rhymes with ‘mice’. Can you find other words that rhyme? a) free rhyuu-5 with . . 395 b) life rhymes with c) read rhymes with d) you rhymes with Prepare for writing Fill the blanks in this poem with lines from the box. a) A great while shark was passing by! b) Our teacher took us to the sen. c) That‘s why we call him ‘Supertear-. h'! (I) (Our other teachers leave us snoring! ) We have a teacher in our school And we all think he's really cool. He's always kind. he's never boring . (.O. s4.r. .9thgr. teqs: h:rs. .leqm: .us. .sn9:i. . . We had a [right the other day (It was the summer holiday) Twenty three children. including me. We went to swim. then heard a cry. ID Writing 1 Use these words to write a poem in your notebook. 1/lmowlaboylwho/ think/ hebe/ acat. . |.. lsn9m. e.| zqu. mh9.. thir1k2.hs: .’. m.; qt. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . H»: I go out I every night I and I catch I mt. He may get / shock I when he I go out tonight nnd his neighbours new dngl give I him I quirk bite! 2 Poems don't have to rhyme. Look at this poem. Night has long black lingers. They reach out and try tn catch you when you are alone. How do you feel when you are in the dark’! Write two or three lines about it. Write a title too. P_°l
 30. 30. Comprehension a) When- did I'll‘ buys arrange to meet their new l‘ric'nds‘. ’ Ii) Win-it did they swim‘? c) What happened to their 4-luthes‘? d) What did Iht-y wear in the disco‘? Vocabulary which of these were the boys definitely not wearing that day? ! tracksuit swirnming trunlc wnistmm skirt baseball] (‘ap trainers bikini LC Prepare for writing Replace the words in italics with ‘they’, ’them', ‘their’, ‘It’. 3) . lim and his fric-iuls went at the bus stop. JiII 'il'Ill[$ saw : -uune pretty Imaumw m. e.. p. . .iu.9.i. r.! : h) The boys aruuiged to meet the girls Inter that evening .1! ‘The Club’ disco. ‘Wm (JInb'wns the nuns! elegant disco in town. C) The boys got off the hits all II quiet place. 77111 plum was near a beach where the boys could swim. d) The boys had a good time in the water. But. when IIu> lm_I]x raun- out. the bays‘ eluthns were not there! ('. ) Very tentlmrrasfiifll, the boys arrived at the disco. 7710 (lisw was hill of pmple! E) Writing Jim is writing a letter about the aftemoon. There is a new paragraph for each topic in the story. what is the best order for the paragraphs? rings steal our clothes E at Lhc disco U a nice swim [I] the bus stop Now write Jim’: letter. Remember to start a new paragraph for each topic in the story. The Manor slaptan SL3 SP3 16 May. 199- Deaz Bill, A funny tzhing happened Lo me and my friends last week. ... ... ... ... ... .. we go: off the bus at a quiet: place. ... ... ... ... ... . Arte: about half an hour. we came out: oE the sea and looked for our clothes. .. we walked to the disco. . well. that’: all £0: new. wri te soon! Love. Jim
 31. 31. Love is Blind
 32. 32. I-f— Comprehension a) Picture I. Where did Lizzie first see David Strong‘? What did she write next day‘? h) Why did Lhe wrong boy take the invitation? (‘. ) How did Limie feel when she saw the oI. hcr David outside the cinema? d) Whom did they go? What happened next‘? Was the evening a disaster or did they become friends? IE3 Vocabulary which adjectives describe a) David Strong? b) David Dark? sporty . serions-looking . shon . . well-built . ... ... .. . . . dark . ... ... ... ... ... ... .. long-haired . ... ... ... ... ... .. . . strong . @ Prepare for writing 1 Each new ’step' in a story needs a new paragraph. This is a plan of Lizzie's story. Look at the pictures and put the six steps in the correct order. Then add one or two steps for the end of the story. i: i [leave an invitation. :] I realise the truth. [3 Who is this? ~_. i I suggest the cinema. [ii Ifinsi see David Strong. I think he likes me! 2 This is David Dark's story. Put the paragraphs in order. Ci That night i got to the vim-um an hour early because I was so I-‘X('il(-‘ti. U Then I realised! The now was not for me. it was for David Strung — another boy in our class! C] At last I saw Lizzie - but she was not very plenserl to see me. E] i tried to speak to her after our meal but there was no Lime. However, I waved to her as she left and I thought she smiled and waved to me! C‘ There mm a note on the xriuml noticeboard next moming. I was sure it was from Lizzie so I couldn't wait to open iL it was an invitation to the cinema! :1 I was sitting in McDonald's the other day when something nice happened. The door opened and Lime walked in! D Writing What do you think happened after uzzle and David left the cinema? Write the and of the story. '. ~.. ,-’/ '/ ,/ ‘V They said ‘Hello’ and went into the cinema. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
 33. 33. q]@ Gorilla at the Party
 34. 34. Vocabulary Can you find these things in the pictures? :1 cage a canilvtil costume a keeper chains rt goiilla bats L53 Comprehension it) How did the gorilla get out of the rage‘? b) Who (lid it nieet in the sl. reet‘. ’ c) When did people realise that the gorlli. 'i'wimi't hunimi‘! d) What happened when the keepers canted’ @ Prepare for writing 1 The first paragraph of a story is very important. if It is not interesting nobody reads ltl Choose the most interesting sentence, a) or b), and write the flrst paragraph of the story. 8) ‘tturgc-unit‘, the gorilla got out of his cage yesterday and had the best day of his life! b) A gorilla got out of its cage yesterday. a) The keeper left the door open. b) Jim. the young keeper. was (lremuing and left the door open. a) Soon, ‘(iorgemis'. the gorilla. was in the st. reeI. where he meta group of ymttig IIIHI at it cantival. ii) ‘Gorgeous’ met a group ofyotuig inert at ii ctirnivnl. 8) He rflllnwl-Kl LlIt‘lIl In It puny. ii) He followed them to a big house where there was ii paity. 2 Find thirteen mistakes In the verbs and punctuation of these two paragraphs. d At t. lte party. ‘Gorge-utts' datteekind playetl, (.i0l)ody noticed he wasnt Iiunian. They thought he was a guest who litiving a grind time. But when the gorilla swung on the light. they know! one of liu-In ran to the telephone and ring the zoo. a short time Inter, two kc-cpcrs arrive. they took the first gorilla they saw and quickly I. hrow a large sack over its head and body. They puts it in a van. then they drive back to the zoo. D Writing Now write the final paragraph of the story. It must be as interesting as the first paragraph! Where did the keepers put the young man‘! How did he for-l‘: ‘ What did the gorillas in his cage do‘? How «lid he gel out" What happened to Gorgeous. the real gorilla‘! The-it they drove back to the zuu.
 35. 35. Q? Have You Got a Problem?
 36. 36. Vocabulary 2 This is Aunt Agony's answer. Correct the topic sentences and write them in your notebook. Dear Amanda. Match the opposites. a) boring l‘8n"fi°'“ You mm: In need to yoIu' boyfriend. Be friendly! b) awful wide-awake c) fed up interesting l-flrst, him tell how him you mnvh like. 'l11en explain that you are d) sleepy happy bored with fnmimll! tu go out persuade him and Try to more often. lie will discover that Q Com prehension you are more int. erest. i.ng than football! . , Good luck! mm"? Sam A“ Aunt A o a) What is the boy doing‘! How does his girifriend reel‘? g "Y It) What do you think she should do? picture strip 8: writing a) Why can't John do his homework? bj Whm should he do? 1 Help the boy in picture strip 3 to write a letter. Dear Aunt Agony. /, _ Please help me! is Prepare fOl’ writing I'm having awful trouble at schooL 1 Amanda wants some advice from her favourite magazine. Write her letter. Here are some words to help you. the problem 18 that my dad owns a wsiuttmnt. Dear Aunt Agony. Please help me! |/ like / lmyfrir-ttrl / hnl / tluv~n~ he I one prnhlr-tn. ‘ Ho / wateh / l‘nut. l»1]l I all tinn-E Wm“ cm‘ 1 "0? 1 / lJti. n.k / football I be / boring. ‘ wnm / 1 / do’! “""“v Anthony. Ynutx, Amanda 2 Exchange letters with a partner and write a reply from ‘Aunt Agony’.
 37. 37. Life With the Circus
 38. 38. Vocabulary Find these people I things in the pictures and write the words in the correct boxes. a Lmpeze artist a clown in big top a circus ring 2| safety not B Comprehension a) What does Anna have to do in the evenings‘? h) Winn does she really want to do‘? u) Whal does she do when the circus is empty’? d) What did the trapeze artist (in last week’? What lIappt'l('ti nr: xi. ? Prepare for writing 1 Make questions for an interview with Anna. Here are some words to help you. :1) Why I you I like I the / (-in-u. ~x‘, ’ . .’il. l.I. u.912.um4.l. i|s: .Lli: .;irr. u:R . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. b) Which / ynurl f8V0lli'iI. P I animal’? 1-) When I you I learn I to I use I u‘ape1c‘. ’ (1) [low / you I feel last week I when I trapeze artist I full‘? 0) What / your I plum! / for! futun-'. ’ Now imagine you are Anna. Answer the questions. 2 Look at this plan of Anna‘: story. What is the topic of paragraph 3? ]Jtl! ‘d]. ‘,I'iiph 1 growing up with Lino (‘inms pnmgmph 2 Anna's secret dream [)Ill'5|gI'2|[)i| 3 '3?? ? paragraph 4 her plans for me {mun- 3 use these notes to make sentences for the first paragraph of Anna's story. Anna is 13 years nhl and line just beconle star. Has: been wilh circus since mother died. Lives with little brother and big dog. Usually has to clean circus ring mul feed unirnals. Bul also has secret dream. Anna is 13 years old and she has just become a star . ... ... ... ... ... . . . Writing Now use the plan in Exercise C2 to write Anna’; story. Remember to start each paragraph with a topic sentence. Draw some pictures, too.
 39. 39. Q9 King Arthur
 40. 40. _, ;; Vocabulary can you find these things in the pictures? aerown aknighl unuigician astnne ashleld asword armour E5 Comprehension a) Who was Arthur's teacher when he was young? b) What could he do? c) What sort of man was king at that time‘? d) What did the writing on the stone say? (2) What. happened when Arthur took the sword? D What happened to Artlnu‘ then‘! Prepare for writing 1 Punctuate the paragraph with capital letters. full stops (. ) and commas (. ). Tfliis story happened many years ag9(‘m those (laws soldiers wore armour and fought with swonlx they were called knights the country had a bad king the people wanted a new one to bring peace to their country a legend said that only one man could lift the sword from the magic stone that. man would be their new king 2 Join these short sentences to make longer, more interesting sentences. :1) Knightx wuI1- anuuur. The armour was to protect them. b) Mngicinm made magic. The Inagic was to help people. c) People had horses. The horses were to ride. d) Towns had a city wall. 'l‘ho wall was to protect them. 3 Make sentences. Here are some words to help you. When I Arthur I young I he I not know I he I he I prince. lie I have I teacher. I Tear-liar I be I magician. When IArIhur I grow up, / Merlln I take I him I to see I sword I in I magic stone. Arthur I rm I sword. When I people Isee this, / they / make! him king. 4 Plan Arthur's story. Match the paragraph and the topic. paragraph 1 Arthur is king p8l'flgI‘8|)lI 2 Merlin and young Arthur paragraph 3 the mystery of the sword in the stone Writing Write about a story you know. use the simple past tense. Plan the paragraphs and the topics. D3-| '3E| ‘3PlI 1 paragraph 2 paragrapll 3
 41. 41. @® Danger on the Road! 1'. C , _. . -. ._. ..——- _ ® . -_——-—, -.3371‘ . _ ___. .T _ __—, :;“. .— _ __”. .T_ 1
 42. 42. .2- Vocabulary Can you find these things in the pictures? azcbmcrossing ape-destrlau ajinxmtiuin ab: -ml upu’(‘m(‘nl rmmc lights snnu-um» skatelrozmling E3 Comprehension a) What in lmppening at the lralllic lights‘? h) What is lhe dug doing‘? e) Where should the children play I'nollm| l'? d) Why shuulchfl me hey on the motorbike stand up’! e) Flnd live more examples of dnngcrous siI. lIal. inm-i. LC Prepare for writing 1 Join the two parts of the sentences. :1) ll‘ yuu lake pass; -ngels go to the park. on your motorbike. b) When you cross the mail, always wear :1 seal boll. keep him on a lead. m-ver let lhem stand up. r) lfynu mke ynur dug nul, d) When you go out on your bike. 0) ll'_vrm warm In play rmulmll. helmet. I’) When you go out in the remember to look in buLh cm‘. (| .lnecI. ions flrst. make sure that you wear M 2 Put the words in order to make sentences. 3) You an-rams nm never the mud should. I1) Nlmlllll You in the car seatbells wear. C) very Be careful when the mail Ml night you cross. .9 Writing Work in groups to make a large eye—catching poster on 'road safety’. use your own Ideas and pictures. Try to write two sentences for each point. Besafeont/ rekmll Wa"§’/ »’>’>“. :’2W%remm. image If you rid: your bilu: after dark, make sure your lights work. fry to wear something that. shines in the dark. E
 43. 43. 5)? ) . li! l'ta'i: do YOU! l. _]
 44. 44. ‘i ll? J- Vocabulary Check the meaning of the words below. Then find two nouns, two adjectives. and two adverbs. aimw ieniiit-d angrily sleepy nkey tin-ainily E3 Comprehension it) Why is the girl in picture 1 so timd? b) What sort of video is the boy wnu-. hing'.7 What is his father doing? c) Where is the man taking his son in picture 3'. ’ Why‘! rl) Why t-an‘t the student go to the party? {C Prepare for writing 1 Write sentences giving your opinions about the situations in the pictures. Use these phrases. I think . ... ... ... ... ... .. . . it seems to me iii. -it . . Picture I: a) i think parents should let children go to bed when they like. ix) it seems to me that children should be in bed before it pm. / idon't think . .. ../ Aslseeit, 2 Punctuate this text with capital letters. full stops (. ) and commas (, ). As later it stmlying is not always more imporimii than parties to begin with if you know about the party a few days before you can do your homework enrly also yum‘ teacher sometimes gives you mori- time to (in it ilnally you can get up early and do your hunmwurlt befon-i Mil'lltK)I it‘ necessary. 3 When you make a list of reasons for your opinion, it helps to use phrases like this: . Finally. Put these sentences in the correct order. Then write them out in one paragraph. ill I think children should go to bed when they like. Q If it’s the weekend. you can often stay in bed longer the next morning, lj Some people only need live or six hours, but ollteis need more. C] finally, no day is the same - some days you feel tired and other days you tu-en't sleepy at all. C] it also depends on the day of the week. D To begin with. everyone needs a different amount of sleep. :9 Writing Should parents: a) let children wear the clothes they like? b) let children (including boys) grow their hair as long as they like? Talk about these questions. Write about your opinion and give your reasons. Use the new phrases you have learnt. What do you think?
 45. 45. We'd Like to Meet You
 46. 46. l Vocabulary 2 Correct the children‘: letter to the manager of a pop group: Can you find six instruments in this puzzle? a) divide the letter into four paragraphs. b) find twelve mistakes In the text. odkeyboardo { trumpetiure Dare"- guitartluto 'an 9 m Not: I‘ wax-owing n npealal party at our school. It is our loom birtilwlayl ngtonsl: lI‘t. he'Omnga'r: nrI bsour special guests. Our headmaster asked the school to vote and 90% of the Comprehension child: wanted them. {tome-us want to be In a banal too. so we I would Him to hear how they bqnn no group. We want. to know all 8) Describe the pop group. What insmnnt-ut. -5 ate there? about them and we want hear about their families and hobbies. :5 b) What is the audierwr doing‘? We lava chair aongsl Our party In In January 5. m the school mm. 9) WW3"? 3"’ U” ’“‘‘‘'‘'-''“3' ‘"9"? and all our parents and Hands li going to be than. We also going (I) Have you been to a concert like I. his'. ’ to invite naparm from the local newspaper. we neatly hope the ‘Orange’ can some at our party. You can send your anowcr to us headmaster no soon no possible? @ Prepare for writing 1 Look at this ‘lorrnal letter. How is it different from a letter to a friend? . @ writing Manchester nc-12 QLR Now write a letter inviting a famous person to your school. 18 August 199- paragaplt I Say why you me writing 1. (‘hols-ea Suuet. , . ;, ,,, .,d, .,. N; 9 gm; paragraph 2 l-Ixplmu why you chase them. [mu sh paragraph 13 Say when: nnd when you want them to come. .. ... ... . . paragraph-l Askfornnnnswerandfinishyourletter. we look Lorwnrd to hearing fxom you. Youxs Luithtully. S
 47. 47. Addison Wesley longmun LI| 'nll('d. Edinburgh (Juli. -, Harlow, Essex C-M20 2JE, England and Associated Compnnivs Llirouxhout the world. a3 iangmnn Group Limited 1995 All righui reserved; no purl. of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or lx-unxmitted in any form or by any means, electronic. mprliuuicnl. photouopying. nzcnniing or otherwise. without the prior written permission rifthe Publishers. First published 1995 I-‘illli impression 1997 Set in 10.5/lspt l'l‘C Century Book Produced by Longinnn Asia Limiu. -d, Hong Kong. SW1!)/ D5 ISBN 0582 22973 1 illustrated by Sue Wonllntt nnd Kathy Baxendnle The author would like to thank Sue Evans for her aupport,
 48. 48. Pictures or Writin Book 2 is su lementar material for develo in 8 PP Y P E pre-intermediate learners‘ writing skills. Features of the book include the following: - lively picture stimuli including humour. adventure and more factual topics - a systematic build-up of the skills needed for writing. laying important foundations for PET and FCE studies. and ranging from simple punctuation to the construction of longer compositions - a wide variety of writing tasks. introducing learners to styles appropriate to different text types ' activities and puzzles to make learning new vocabulary and the writing process fun - a detailed contents map of the writing skills. tasks. key vocabulary and language covered in the book / ISBN U-5!. ’-I. »a<'i~i ll 11° 730532 229'/ in 9| 25 LONCMAN

×