Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PENGENALANArca pada masyarakat Malaysia bukanlah satu perkara yang enteng.Namun begitu ramai tidakmengenali dan memahami a...
dibina di taman awam, taman bunga dan berhampiran kuil.Perkataan arca atau `sculpture´berasal daripada bahasa Latin iaitu ...
Media penghasilan arca           Jenis-jenis arcaALAT DAN MEDIA DALAM PEMBUATAN ARCA
Jenis  Bil.                       Bahan/Alat      Bentuk/3D            Kepingan k...
membina arca bentuk moden antaranya ialah Anthony Lau, Latiff Mohidan,Syed AhmadJamal, Lim Kian Seng dan sebagainya.Pengar...
Arca di malaysia banyak menggunakan patung-patung sebagai sesuatu entiti yang khusus,biasanya manusia,peristiwa,,haiwan at...
TEKNOLOGITeknologi merupakan satu konsep yang luas dan mempunyai lebih daripadasatu takrifan. Takrifan yang pertama ialah ...
ARCA MAUJUD
CONTOH ARCA ASEMBLAJ
TEKNOLOGI
BAHAN DAN ALATANa. Senarai bahan serta kuantiti yang digunakan menghasilkan projek. BIL       NAMA BAHAN      ...
Pateri timah             Pita ukur          PlayarPROSES PENGHASILAN6. Langkah-langkah membuat proje...
3.     Ukurdantanda tin cat spray yang         terbuangdenganberukuran 3.5           incidanlebarn...
MenggunakantolokpenandaPenggarit pula           digunakanuntukmenandadanmembuatgarisanpadake   2       ...
Melipatlogam  Proses  melipatlogamdilakukanpadagarisanlipatanuntukmendapatkanr  upa yang telahdirancang.2  Lipatan...
6       Memotongdanmelipat tin penambatdawai .(d) Memasang komponen projek    Kerja-kerja memasang komponen proj...
(e) Memasangdawaipenambat  (f) Menambat Tin    KarbaiddanSaluranApidenganmenggunakandawaisupayaketat  (g) Memasangpen...
Kelihatancantik    Selamatdigunakan    Lebihtahan lama    MudahdibersihkanLangkah-langkah menggunakan cat semb...
Projek siapRUMUSAN    Apabila menggunakan aktiviti seni arca sebagai tujuan untuk mengekspresi diri danrespon terhadap ...
Dalam membuat penilaian terhadap persembahan sesuatu hasil karya seni, berbagai cara bolehdijalankan mengikut kesesuaian s...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Seni arca

17,544 views

Published on

 • can i share this file
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Seni arca

 1. 1. PENGENALANArca pada masyarakat Malaysia bukanlah satu perkara yang enteng.Namun begitu ramai tidakmengenali dan memahami arca yang sebenarnya.sebagai contoh, kita melihat di negeriSarawak mempunyai arca berbentuk “ kucing” di ibu nengerinya Kuching.Setiap bandar dandi pekan Kuala Kangsar mempunyai mercu tanda dan arca seperti “labu sayung”. Manakala“Buah Mempelam” di Perlis dan mercu menara berkembar itu sendiri adalah arca.Cuma arcaini mempunyai berbagai jenis seperti Arca Timbul, Asemblaj, Mobail, Stabail, dan samadadalam bentuk dua atau tiga dimensi.Arca ini adalah cantuman daripada pelbagai bahan buangan yang berbeza dandigabungkan menjadisebuah arca serta mendapat perhatian di Amerika sekitar tahun1950-60. Arca tiga dimensi ini dilihat sebagai “junk sculpture”, iaitu arca baranganterpakai atau buruk dan rosak. Arca Asemblaj yang terkenal ialah “Homeege to NewYork”, karya Jean Tinguely.Adalah dipercayai bahawa arca figura yang banyak ditemui di serata dunia ada kaitan yangamat rapat dengan sistem kepercayaan pada masa itu.Sejarah arca bermula dari penemuanpatung kecil “Cycladic” di sebuah pulau di Laut Aegean lebih kurang 4,500 tahun yang lalu.Arca “Laocoon” (50 Sebelum Masihi) menunjukkan satu situasi dramatik: tiga lelaki dibelitular. Gambaran ini menunjukkan sindiran masyarakat pada masa itu. Pada masa Renaison,arcawan banyak berkarya bertemakan figura manusia kerana faktor kemanusiaan palingmudah dijadikan sebagai sindiran dan teladan. Pada tahun 1501 – 1504 Michelangelomembuat arca manusia bertopik “David” menggunakan marmar. Menjelang abad keduapuluh, arca tidak berkonsepkan figura seratus peratus. Ia telah mengalami perubahan danakhirnya berubah kepada konsep abstrak. Arcawan British bernama Henry Moore dan AlbertoGiacometti telah menukarkan konsep figura yang dipiuhkan atau distailisasikan untuk lebihmembawa makna dalaman.Mengikut sejarah, arca sudah digunakan sejak beribu tahun dulu dan banyak dijumpai dalamera Mesir purba yang menjadi hiasan utama taman di rumah ibadat seperti patung dan stupa.Arca paling awal ditemui adalah ukiran daripada gading, tulang, tanduk dan tanah liat yangdihasilkan orang aurignacian dan Magdalenian pada kira-kira 8,000 sebelum Masihi.DiGreece, arca dijadikan hiasan di kebun-kebun serta kuil. Pada zaman Roman, arca banyak
 2. 2. dibina di taman awam, taman bunga dan berhampiran kuil.Perkataan arca atau `sculpture´berasal daripada bahasa Latin iaitu sculpere, bermakna satu proses mengukir, melarik,mencungkil dan mengguris.Arca adalah bentuk dalam susunan tiga dimensi (3d) untuk dikajidan dinikmati nilai estetikanya. Arca tidak sama dengan seni tampak yang lain kerana ciri -ciri tiga dimensi (3d) dimilikinya.2.1 KATEGORI ARCAArca pada asal-usul pengkaryaan bersifat realis iaitu menampilkan objek patung manusia danbinatang sebagai suatu representasi mesej. Ia ada kaitan dengan kepercayaan dan keagamaan.Menjelang abad ke dua puluh, apabila seni menemui dimensi baru, arca berubah kepadaciri abstrak dan membuka era baru dalam peradaban arca. Kontemporari ini arca lebihmenampilkan bentuk abstrak kerana interpretasinya yang berbagai dan mempunyai konotasiyang luas. Bagi tujuan untuk menjadikan arca lebih bermakna ia diolah dalam pelbagaigunaan dan akhirnya muncullah arca estetik dan arca berfungsi.SeniArcamempunyaikeistimewaantersendiriberbandingdengansenihalusyanglain.penyataandalambentuktigademinsimenyebabkanarcadiminatidalamdimensiyangberlainan.bentukarcayangberjisimmengigatkankepadabentuksenibina.Lantaranituseniarcadansenibinabolehdukatakansealiran.Pengkaryasenibinaseringmengutarakankonseparcanyaberkaitandenganalamkehidupanseharian.
 3. 3. Media penghasilan arca Jenis-jenis arcaALAT DAN MEDIA DALAM PEMBUATAN ARCA
 4. 4. Jenis Bil. Bahan/Alat Bentuk/3D Kepingan kayu, plaster of Paris, batu, kayu, plastik, kertas lumat, 1 Arca timbul papier mashe, tanah liat, Pahat, penukul, alat pengukir, pengikis, kikir pari, kertas pasir dan lain-lain. Kayu, logam, batu, simen, bongkah-bongkah, “spare-part” 2 Asemblaj kenderaan, bahan kutipan, besi, roda dan sebagainya. 3 Mobail Besi, dawai, kertas, tali temali, kepingan logam, kad bod. Simen, kepingan logam, plastik, “spare-parts” kenderaan, besi, 4 Stabail logam, papan dan sebagainya.Perkembangan seni arca di MalaysiaPerkembangan seni arca di Malaysia bermula dengan bentuk-bentuk berunsur magik untukkegunaan keagamaan. Misalnya, patung-patung orang asli iaitu kaum Jah Hut dan Mah Mariyang mempunyai cici-ciri seumpama itu. Begitu juga dengankeadaanya Megalith Pedang diPengkalan Kempas Negeri Sembilan. Hanya pada sekitar tahun 1960an pengkarya mula
 5. 5. membina arca bentuk moden antaranya ialah Anthony Lau, Latiff Mohidan,Syed AhmadJamal, Lim Kian Seng dan sebagainya.Pengarca kini sudah berani berkarya denganmenggunakan perbagai media dan juga material. Karya selalunya dihasilkanmengikut temaataa isu-isu yang tersendiri berdasarkan kehendak pengkarya ataupun kehendak pasaran.Arca EstetikaArca jenis ini amat popular. Terdapat arca yang berbentuk realis dan berimej abstrak.Keperluan arca ini sekadar nilaikeindahannya. Oleh itu seseorang memerlukan nilai-nilaiintelek untuk memahaminya. Pada kebiasaannya arca ini dipamirkan didalam galeri
 6. 6. Arca di malaysia banyak menggunakan patung-patung sebagai sesuatu entiti yang khusus,biasanya manusia,peristiwa,,haiwan atau objek.Tumpuannya ialah sebagai satuperlambangan.Banyak arca dicipta melalui tempahan untuk memperingati sesuatu peristiwabersejarah atau kehidupan seorang tokoh. Ia bertujuan sebagai seni awamyang dipamerkan diluar dan kadangkala ia juga dipamerkan di dalambanggunan awam untuk menegaskan sesuatukepada orang ramai dengancara yang lebih ketara daripada apa yang boleh ditekankan melaluipenggunaanperkataan.Kadangkala,arca-arca yang dihasilkan mempunyai sejarah tersendiri.Pengarca Asia sekaranglebih berani menghasilkan karyamengikut idea dan jugatema-tema. Contohnya pengarca dariThailand iaitu Chainapa Lepajarn yang telahmenghasilkan olahan arca yangberbentuk abstrak.Dari situ dapat dilihat bahawapengarca asia telah membawa perkembangan mengikut aruskemodenan.Hiasan arca yang diperbuat sama ada daripada batu, kayu dan plastik bukan lagi satu pilihanbagi penyeri laman, sebaliknya dianggap hiasan wajib bagi membangkitkan seri tamanidaman. Hiasan yang dianggap jiwa laman ini juga mampu mencuri pandangan andai kenakedudukannya baik sebagai titik tumpu atau sudut bagi membangkitkan tema laman.LANDSKAP kejur penting dalam senihiasan laman selain pokok hiasan yangMengimbangkan laman kediaman.
 7. 7. TEKNOLOGITeknologi merupakan satu konsep yang luas dan mempunyai lebih daripadasatu takrifan. Takrifan yang pertama ialah pembangunan dan penggunaan alatan,mesin, bahan dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia.Takrifan teknologi yang diguna pakai di sekolah-sekolah dan institusi-insitusipengajian tinggi di Malaysia ialah aplikasi pengetahuan sains yang bolehmemanfaatkan serta menyelesaikan masalah manusia yang dihadapi dalamkehidupan seharian. TEKNOLOGI
 8. 8. ARCA MAUJUD
 9. 9. CONTOH ARCA ASEMBLAJ
 10. 10. TEKNOLOGI
 11. 11. BAHAN DAN ALATANa. Senarai bahan serta kuantiti yang digunakan menghasilkan projek. BIL NAMA BAHAN KUANTITI CATATAN1. Tin cat aluminium 1 unit Bahanbuangan2. Tin cat spray 1 unit Bahanbuangan3. Tin susupekat 1 unit Bahanbuangan4. Dawai 1 unit Bahanbuangan5. Zink 1 unit Bahanbuangan6. Timah 1 unit Bahansediaada7. Spray Cat 1 unit Bahansediaada8. KepalaApi 1 unit BahansediaadaAlatan – alatan yang digunakan untuk menyiapkan projek Kikirmata rata Senggerek Pemutarskru Pisau Penukul Gunting logam Sesiku L Playar Gandin
 12. 12. Pateri timah Pita ukur PlayarPROSES PENGHASILAN6. Langkah-langkah membuat projek.(a) Proses mengukur dan menandaProses mengukur dilakukan berpandukan kad kerja yang telah disediakan. Alat pengukuryang telah digunakan seperti pembaris keluli dan sesiku L. Ketepatan mengukur akanmenghasilkan projek yang sempurna. Semasa membuat projek, terdapat tiga bahan terbuangyang perlu diukur iaitu zink, tin cat spray, tin susu, tin cat .Proses menanda dilakukan pada bahagian-bahagian bahan yang hendak dipotong. Penandaandibuat dengan menggunakan alatan yang sesuai. Untuk menanda dan membuat garisan padatin yang hendak dipotong, alatan yang digunakan ialah pensel, pisau penanda dan tolokpenanda. Penggunaan pisau penanda tidak digalakkan kerana dikhuatiri berlaku kecederaankepada murid. Ukurdantandasekeping tin setebal 1 mm 1. denganberukuran 11 incimmpanjangdan 2 incilebaruntukmembentuksaluranapi Ukurdantanda tin 2. bekassusudenganpanjang 4 inci X 3 incisebagai tin penutupkarbaid
 13. 13. 3. Ukurdantanda tin cat spray yang terbuangdenganberukuran 3.5 incidanlebarnya 2.5 inciuntukbekaskarbaid Ukurdantanda tin cat aluminiumatau tin yang berukuransamadengannya. 4. 5. Ukurdantandapengikat MengukurdawaipengepitSaluranApi 6. 7 Mengukurdanmenanda tin penambatdawaiAlatan yang digunauntukmenanda:-1. Menggunakanpensel
 14. 14. MenggunakantolokpenandaPenggarit pula digunakanuntukmenandadanmembuatgarisanpadake 2 pinganlogam..Kerja- . kerjamenandadilakukansebaiksahaja proses mengukurdilakukanpadasetiapbahagian. Menggunakanpisau 3 . (c) Proses memotong dan melipat Memotong tin Kerjamemotongdilakukanmenggunakanalatan yang sesuai.Alatan yang dipilihhendaklahtajam. Pemotonganhendaklahdilakukandiluargarisan yang ditandauntukmendapatkanketepatan. Tin1 yangtelahdiukurdanditandahendaklahditebukdenganpisau (NT. Cutter) terlebihdahulu. Kemudiandipotongdenganmenggunakanguntinglogam. Setelahdipotong, guru akanmenerangkankepadamurid , tin bolehdibentukmengikutpilihan.Bahagian yang hendakdibentukmengikutpilihan.Bahagian yang hendakdibentukiniperluditanda. Kemudian ,dipotongdenganmenggunakanguntinglogam.
 15. 15. Melipatlogam Proses melipatlogamdilakukanpadagarisanlipatanuntukmendapatkanr upa yang telahdirancang.2 Lipatandihujungtepilogambertujuanuntukketeguhandankesela. matan. Melipatsaluranapi Melipatpengikatsaluranapi3 Tebukdanpotongkedua-duahujung yang telahditandapada tin. denganmenggunakansenggerek4 Gosokkankedua-duahujung tin yang. telahdipotongdenganmenggunakankikir rata ataukikirbulatuntukmeratakanbahagian tin yang dipotong .5 Melipatdawaipenambat tin karbaid.
 16. 16. 6 Memotongdanmelipat tin penambatdawai .(d) Memasang komponen projek Kerja-kerja memasang komponen projek merangkumi mencantum, mempateri, danmerebet. Pemasangan projek perlu dibuat dengan berhati-hati supaya dapat menghasilkanprojek yang lebih baik dan menarik. Langkah-langkah memasang komponen adalah sepertiberikut:- (a) MencantumkanpadaBahagiankepalaApidanSaluranapidengan menggunakantimah. (b) Menebuk tin penutupkarbaiddenganmenggunakan Hand Drill (c) MempateribahagianSaluranApidengan tin penutupkarbaid (d) MempateripengikatSaluranApidenganmenggunakanPateriTim ah
 17. 17. (e) Memasangdawaipenambat (f) Menambat Tin KarbaiddanSaluranApidenganmenggunakandawaisupayaketat (g) Memasangpenambatdawaidenganmenggunakanrebet (h) ProjeksiapMembuat kemasanKemasan merupakan proses terakhir dalam penghasilan projek ini.prosesmenyapu bahankemasan seperti syelek, cat licau, tona kayu, lekar dan pelekat pada projek yang telah siap.Tujuan membuat kemasan adalah seperti berikut:
 18. 18. Kelihatancantik Selamatdigunakan Lebihtahan lama MudahdibersihkanLangkah-langkah menggunakan cat sembur Ulangi sehingga sampai Permukaanperlubersihdaripadahabuk lapisan Nampak licin Cat alas disapukanpadapermukaandanbiarkansampaikering ddan berkilat Gosokdengankertaslasgredhaluspadalapisanuntukmeratakan nya Goncangdahulusebelumsembur. Mulakandengansatulapisan cat danbiarkanianyakering.Spray cat kuning pada bahagian logam yang dikitar semulaSpray cat hijau pada bahagian saluran api dan tin penutup karbaid
 19. 19. Projek siapRUMUSAN Apabila menggunakan aktiviti seni arca sebagai tujuan untuk mengekspresi diri danrespon terhadap kehidupan harian mereka, ia telah menjadi kehendak personel seseorang.Belajar melalui menerima „expressive forms‟ adalah sangat penting seperti menciptanyabentuk-bentuk. Kedua-duanya saling berhubungan dan mempunyai proses yang kreatif.Kesedaran persepsi dan kuasa ekspresif seseorang perlu dicungkil supaya boleh menyatakanperasaan dan „make sense of raw experience‟. Tugas pendidikan ialah untuk melahirkanmurid-murid untuk bebas berbicara secara logik, kritis dan kreatif. Seseorang itu dibantuuntuk menilai sesuatu hasilkerja diri sendiri atau hasil kerja orang lain.Dalam menghasilkan ARCA, seseorang itu perlu faham bentuk-bentuk visual yang merekatelah cipta. Tak secara langsung mereka telah membantu mengekspresi identity diri danidentity orang lain. Bentuk-bentuk visual yang mereka hasilkan amat penting dan bergunadalam kebidupan mereka. Begitu juga dengan bentuk-bentuk dan ruang yang dihasilkan didalam hasilkerja arca secara tidak langsung menunjukkan mereka telah melakukan ekspresidiri terhadap kehidupan mereka dalam bentuk tiga dimensi. Sebagai guru adalah menjadi tanggungjawab kita mencadang dan membantu merekasupaya lebih peka terhadap berbagai rupa bentuk visual yang terdapat di sekeliling mereka,dapat mengekspresi perasaan orang lain dalam berbagai budaya dan agama. Guru perlu buatsatu usaha merancang aktiviti-aktiviti pendidikan seni yang dapat memberi kebaikan kea rahsesuatu persembahan hasil karya.
 20. 20. Dalam membuat penilaian terhadap persembahan sesuatu hasil karya seni, berbagai cara bolehdijalankan mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti yang dihasilkan. Apabila murid-muridmenjadi peka terhadap kriteria di mana hasil kerja boleh dinilai, tak secara langsung merekatelah belajar beberapa kualiti sesuatu apresiasi seni. Guru tidak boleh mengajar bagaimanamenjalani apresiasi seni, tetapi guru boleh mengajar mereka proses kritikal di mana merekaboleh membangunkan, menguji dan „refine their own artistic judgements‟.Arca membolehkan setiap individu memiliki kecenderungan tertentu terhadap pemilihanwarna, motif dan latar belakang untuk mengekspresi diri.Namun, di sebalik kelainan itu,mereka dapat berkongsi teknik dan mencuba perkara baru. Saya berpendapat, arca adalah satubentuk seni yang memiliki teknik tersendiri.Biarpun begitu, teknik arca bukanlah kerjaenteng. Teknik arca ini disifatkan sebagai satu kerja tangan yang sangat menarik dan bagusuntuk dipelajari.seni arca mempunyai keistimewaan tersendiri berbanding dengan seni halusyang lain. Penyataan dalam bentuk tiga dimensi(3D) menyebabkan arca diminati dalamdimensi yang berlainan. Bentuk arca yang berjisim mengingatkan kepada bentuk senibina.Lantaran itu, seni arca dan seni bina boleh dikatakan sealiran. Pengkarya seni bina seringmengutarakan konsep arcanya berkaitan dengan alam kehidupan seharian. Dari aspek sejarah kewujudan arca dikaitkan dengan ritual. Setelah berlakunya proses pemodenan, arca tidak semata-mata untuk ritual tetapi ia juga digunakan sebagai hiasan dan gunaan. Arca seterusnya berkembang luas kerana penerimaan masyarakat dan penggunaan pelbagai media mengikut pengaruh aliran atau isme. Sebuah arca yang menarik perlu menekankan unsur seni, prinsip rekaan dan struktur rekaan. Penghasilan sebuah arca perlu mengikut urutan proses.

×