02 Bk 16122009

420 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
420
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Партньорството с медиите е специално задължение с огромно значение за подкрепата на обществото .Телевизията,местните вестници,радиото,обслужват обслужват обществото,като посрещат неговите нужди.Имайки подкрепата на медиите може да ги използваме за целите си.По- време на истинска спешност-да се свържем със съществуващите и потенциалните донори.Медиите са съюзник не само при криза.Дълготрайните връзки с тях означава ,че ще има непрестанен канал за комуникация на най-различни съобщения . Изгарждането на добра връзка с медиите изисква : -проучване на медийниата политика на дадена медия/новини,свързани с местното общество се посрещат с най-голям интерес/ -Изграждане на списък на пресата/ -Контактувайте с хора от медиите персонално и представяйте себе си/пр. Има с журн от ресор здраве/ -Канете ги на акции -Профеционалния състав /лекари/да се включват в контактите с медиите/те биха могли да предлагат информация за интересни открития в тяхната област/ -Медийните работници да знаят,че тяхната работа е оценена и са помогнали и те. Социалните общности......Всяка общност има своите специфични особености. за да се работи успешно с етностите трябва да се изучат техните особености/има различни здруженив,на етническа основа ,и по етноси с които бихме работили завбъдеще.,да се проучат и да се установят контакти стях/ Обществените организации;В ресион Стара загора те са много на брои.Включват различни здружения,фондации,съюзиклубове,дружества,които според естеството си биха били полезни/макар и по различен начин /за доброволното и безвъзмездно кръводаряване.
 • 02 Bk 16122009

  1. 1. Безвъзмездно кръводаряване Промоция
  2. 2. Регламент <ul><li>ЗАКОН ЗА КРЪВТА, КРЪВОДАРЯВАНЕТО И КРЪВОПРЕЛИВАНЕТО </li></ul><ul><li>Глава втора. </li></ul><ul><li>ДАРЯВАНЕ, ВЗЕМАНЕ, ДИАГНОСТИКА, ПРЕРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ </li></ul><ul><li>Чл. 10. Даряването е хуманен и доброволен акт на милосърдие и човешка солидарност, при който от дарителя безвъзмездно се взема кръв или кръвни съставки. </li></ul><ul><li>  Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Министърът на здравеопазването, министърът на образованието, младежта и науката, министърът на отбраната, Българският Червен кръст, лечебните и здравните заведения организират и извършват промоция на даряването на кръв или кръвни съставки. </li></ul><ul><li>(2) При организиране на промоцията по ал. 1 могат да участват и средствата за масово осведомяване, неправителствените организации и религиозните институции, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията. </li></ul><ul><li>(3) Органите на централната и местната власт, юридическите и физическите лица са задължени да съдействат за осъществяване на промоцията и при вземането на кръв. </li></ul>
  3. 3. Регламент <ul><li>ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ </li></ul><ul><li>Чл. 1. (1) Българският Червен кръст е единствената национална организация на Червения кръст на територията на Република България. Той е част от международното движение на Червения кръст и Червения полумесец. </li></ul><ul><li>Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Българският Червен кръст е автономна организация, която подпомага държавата в хуманитарната област, в подготовката за действия при военно положение, военни конфликти и бедствия, за опазване и укрепване здравето на населението и за възпитанието му в дух на висока нравственост, милосърдие и благотворителност, както и при приемането, съхраняването и разпределянето на предоставената от чужди държави, организации и граждани помощ с хуманитарни, в т. ч. екологични и културно-просветни, цели. </li></ul><ul><li>Чл. 4. За постигане на своите цели Българският Червен кръст: </li></ul><ul><li>2. работи за: </li></ul><ul><li>г) подпомагане, популяризиране и утвърждаване на безвъзмездното кръводаряване; </li></ul>
  4. 4. Набиране на кръводарители <ul><li>Разпознаване на отделните групи и подходи към тях </li></ul><ul><li>Мотивиране за безвъзмездно даряване на кръв - образование и маркетинг - чрез ползване на различни методи за информация и образование </li></ul><ul><li>Социален маркетинг - проучваният продукт / услуга има социално значение </li></ul><ul><li>Стратегии на социалния маркетинг - целят да убедят хората да променят своите характерни навици </li></ul><ul><li>Маркетингов план - точно измерими и ясни цели </li></ul>
  5. 5. Кръводарители <ul><li>Съществуващи донори </li></ul><ul><li>Регулярни донори </li></ul><ul><li>Нови кръводарители </li></ul><ul><li>Неподходящи и пенсионирани донори </li></ul>
  6. 6. Социален маркетинг <ul><ul><ul><li>Анализ на ситуацията: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Нужди на потенциалните донори за информация и обучение </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Възможност да се посрещнат тези нужди </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Набелязване на “ пазари” – целеви групи за промоция </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Пазарно проучване: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Културна среда,традиции,религия </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Мотивиращи и демотивиращи фактори – страх от неизвестното и/или страх от спринцовката </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Изграждане на маркетингови кампании и маркетингов план – КОЙ, КАКВО, КАК, КЪДЕ, КОЛКО! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Оценка на образованието и маркетинга </li></ul></ul></ul>
  7. 7. Практика и проблеми <ul><li>1.Привличане и задължане на доброволци: </li></ul><ul><li>доброволци – дарители </li></ul><ul><li>доброволци – промотиращи даряването </li></ul><ul><li>2. Промоционни кампании и цели: </li></ul><ul><li>краткосрочни – резултат – даряват веднага: </li></ul><ul><li>училища и университети </li></ul><ul><li>други организирани групи/колективи </li></ul><ul><ul><li>дългосрочни – възпитание и промяна на нагласите </li></ul></ul><ul><li>детски градини и училища – начална степен </li></ul>
  8. 8. Подкрепа <ul><li>Медии </li></ul><ul><li>Общност </li></ul><ul><li>Обществени организации </li></ul>
  9. 9. Които и да сме, където и да работим в областта на кръводаряването, ние можем да направим промяната ЗАЕДНО! Ние можем да спасим повече животи!
  10. 10. <ul><li>Благодаря за вниманието! </li></ul>Стефка Абаджиева

  ×