Geseran

6,389 views

Published on

Published in: Education, Sports, Automotive
0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,389
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Geseran

 1. 1. GESERAN <ul><li>PENGENALAN </li></ul><ul><li>HUKUM-HUKUM GESERAN </li></ul><ul><li>KOEFISIEN @ PEKALI GESERAN </li></ul><ul><li>SUDUT GESERAN </li></ul><ul><li>GERAKAN SERAGAM ATAS SATAH CONDONG </li></ul><ul><li>DAYA KENAAN MINIMUM UNTUK GERAKAN KE ATAS SATAH </li></ul><ul><li>KECEKAPAN,  </li></ul>
 2. 2. PENGENALAN <ul><li>Geseran boleh ditakrifkan sebagai daya rintangan yang bertindak ke </li></ul><ul><li>atas suatu badan yang mana daya ini cuba menahan @ </li></ul><ul><li>melambatkan suatu badan dari mengelunsur @ tergelincir di atas </li></ul><ul><li>permukaan bersentuhan. </li></ul><ul><li>Pada umumnya terdapat 2 jenis geseran yang berlaku: </li></ul><ul><li>Geseran bendalir </li></ul><ul><li>Geseran kering </li></ul>
 3. 3. HUKUM-HUKUM GESERAN <ul><li>Geseran di antara 2 permukaan bergantung pada jenis bahan yang bersentuh. </li></ul><ul><li>Daya geseran menghad berkadar terus kepada tindak balas normal di antara 2 permukaan & ia adalah bebas dari luas permukaan sentuh. </li></ul><ul><li>Arah daya geseran selalunya menentang arah gerakan. </li></ul>
 4. 4. KOEFISIEN @ PEKALI GESERAN Rn Arah gerakan P Mg F P – Daya kenaan Rn – tindak balas normal F – Daya geseran Mg - Berat Koefisien geseran statik,  s = F/Rn F =  s Rn Nilai  s Rn ialah daya geseran maksimum & supaya gerakan boleh berlaku daya P mestilah lebih besar daripada  s Rn.
 5. 5. CONTOH 1 <ul><li>Satu daya 34.3N diperlukan untuk menggerakkan sebuah badan, beratnya 98N, sepanjang satu permukaan datar. Hitungkan koefisien geseran di antara permukaan-permukaan sentuh </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Rajah di bawah menunjukkan satu jasad, beratnya 98N, ditarik oleh satu daya 32.4N yang bercondongan dengan 20  kepada garis ufuk. Jasad itu diletakkan di atas satu permukaan ufuk & ia bergerak dengan halaju seragam. Carikan pekali geseran di antara jasad & permukaan itu. </li></ul>20  32.4N 98N Arah gerakan
 7. 7. SUDUT GESERAN <ul><li>Rajah (b) menunjukkan satu gambarajah vektor di mana daya-daya </li></ul><ul><li>Rn & F telah digabung untuk mendapatkan tindak balas paduan. </li></ul><ul><li>tan  = F/Rn </li></ul>  Arah gerakan Tindak balas paduan Rn F mg Rn F Arah gerakan (a) (b)
 8. 8. <ul><li>Nilai  adalah maksimum apabila F ialah maksimum, iaitu </li></ul><ul><li>F =  Rn </li></ul><ul><li>tan  =  Rn/Rn =  </li></ul><ul><li>Dan  dinamakan sudut geseran dalam keadaan ini. </li></ul>
 9. 9. CONTOH 2 <ul><li>Sebuah bongkah logam berjisim 3kg ditarik oleh sesuatu daya ufuk </li></ul><ul><li>11.77N & ia bergerak dengan halaju seragam di atas satu </li></ul><ul><li>permukaan datar. Carikan pekali geseran & sudut geseran. </li></ul>
 10. 10. CONTOH 3 <ul><li>Sebuah mesin berjisim 430kg ditarik sepanjang satu lantai ufuk oleh </li></ul><ul><li>satu daya bernilai 1027N yang bercondongan pada 30  kepada garis </li></ul><ul><li>ufuk. Hitungkan koefisien geseran di antara permukaan itu. </li></ul>
 11. 11. GERAKAN SERAGAM ATAS SATAH CONDONG <ul><li>Daya kenaan P selari pada satah </li></ul><ul><ul><ul><li>Gerakan ke atas satah </li></ul></ul></ul>P mg sin  Rn Arah gerakan   mg kos  mg F
 12. 12. <ul><li>Langkah-langkah penyelesaian: </li></ul><ul><li>Huraikan berat jasad serenjang & selari pada satah. </li></ul><ul><li>Carikan ungkapan daya geseran, iaitu F =  Rn. </li></ul><ul><li>Samakan jumlah daya-daya yang bertindak ke atas kepada jumlah daya-daya yang bertindak ke bawah satah. </li></ul><ul><li>P = mg sin  +  mg kos  </li></ul>
 13. 13. <ul><ul><ul><li>Gerakan ke bawah satah </li></ul></ul></ul>F mg sin  Rn Arah gerakan   mg kos  mg P P + mg sin  =  mg kos  P =  mg kos  - mg sin 
 14. 14. <ul><li>Perhatikan bahawa: </li></ul><ul><li>Jasad akan bergerak ke bawah satah tanpa daya kenaan jika  >  . </li></ul><ul><li>Jasad tengah nak bergerak ke bawah satah, jika  =  & P = 0. </li></ul><ul><li>Jasad tidak akan bergerak ke bawah satah, jika  <  , melainkan daya kenaan P bertindak padanya. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Daya kenaan P adalah ufuk </li></ul><ul><ul><ul><li>Gerakan ke atas satah </li></ul></ul></ul>P kos  mg sin  Rn Arah gerakan   mg kos  + P sin  mg F P  P kos  P P sin  (b) Huraian P (a)
 16. 16. <ul><li>Rn = mg kos  + P sin  </li></ul><ul><li>F =  Rn </li></ul><ul><li>=  (mg kos  + P sin  ) </li></ul><ul><li>P kos  = mg sin  + F </li></ul><ul><li> = mg sin  +  (mg kos  + P sin  ) </li></ul>
 17. 17. <ul><ul><ul><li>Gerakan ke bawah satah,  >  </li></ul></ul></ul>F mg sin  Rn Arah gerakan   mg kos  + P sin  mg P kos   P P kos  + F = mg sin  P kos  +  mg kos  +  P sin  = mg sin 
 18. 18. <ul><ul><ul><li>Gerakan ke bawah satah,  <  </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(Dalam kes ini daya kenaan dikehendaki membantu gerakan jasad sebab ia tidak akan bergerak dengan sendirinya) </li></ul></ul></ul>F mg sin  Rn Arah gerakan   mg kos  - P sin  mg P kos  P  P P sin  (b) Huraian P (a) P kos 
 19. 19. <ul><li>Rn = mg kos  - P sin  </li></ul><ul><li>F =  Rn </li></ul><ul><li>=  (mg kos  - P sin  ) </li></ul><ul><li>Jumlah daya-daya ke bawah satah = mg sin  + P kos  </li></ul><ul><li>mg sin  + P kos  =  (mg kos  - P sin  ) </li></ul>
 20. 20. DAYA KENAAN MINIMUM UNTUK GERAKAN KE ATAS SATAH <ul><li>Kaedah bergraf. </li></ul><ul><li>Daya kenaan adalah minimum apabila sudut condong kepada satah iaitu sama dengan sudut geseran @ ia bersudut tepat bertindak balas paduan. </li></ul>     mg R P Rn Gerakan (a)   P mg R (b) Segitiga daya
 21. 21. <ul><li>Dari segitiga daya: </li></ul><ul><li>sin (  +  ) = P/mg </li></ul><ul><li>Nilai minimum, P = mg sin (  +  ) </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Kaedah penghitungan </li></ul>     mg R P Rn 90  -  90  -  Sudut di antara P & R = 90  +  -  = 90  + (  -  ) Sudut di antara mg & R = 180  -  -  = 180  - (  +  ) Nilai minimum P ialah mg sin (  +  ) & sudut condongnya kepada satah ialah sama dengan sudut geseran
 23. 23. KECEKAPAN <ul><li> = Daya guna unggul </li></ul><ul><li> Daya guna sebenar </li></ul><ul><li>= Daya kenaan tanpa geseran </li></ul><ul><li> Daya kenaan dengan geseran </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Sebuah bongkah logam berjisim 62kg ditahankan dari menggelunsur ke bawah </li></ul><ul><li>satu satah yang bercondongan pada 35  kepada garis ufuk oleh satu daya </li></ul><ul><li>100N. Daya itu bertindak ke atas serta selari dengan satah. Carikan pekali </li></ul><ul><li>geseran & sudut geseran. </li></ul><ul><li>Kemudian bongkah itu ditarik ke atas oleh satu daya P yang bertindak pada </li></ul><ul><li>15  kepada permukaan satah. Hitungkan: </li></ul><ul><ul><ul><li>Nilai P </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kecekapan pengendalian itu. </li></ul></ul></ul>CONTOH 4

×