Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TARİŞ İNCİR BİRLİĞİ HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYASI

1,046 views

Published on

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Halkla İlişkiler Kampanya Tasarımı

Markada Tariş Tarişte İncir

Published in: Education
 • I'd advise you to use this service: ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ The price of your order will depend on the deadline and type of paper (e.g. bachelor, undergraduate etc). The more time you have before the deadline - the less price of the order you will have. Thus, this service offers high-quality essays at the optimal price.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

TARİŞ İNCİR BİRLİĞİ HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYASI

 1. 1. HADRIAN AJANS TARİŞ İNCİR BİRLİĞİ KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMASI
 2. 2. BurakGürses ÖmürTalay OzanDinler YusufÖzten CemKodal DenizKöprü MustafaCanÖzdeş SonerGüngör UfukGenç TolgaGültaş MuharremDaştan
 3. 3. WINTERTemplate •Projenin amacı : Yapılacak etkinlikler ve kurumsal reklam ile Tariş İncir Birliği’nin diğer Tariş birliklerinden farklılığını vurgulayarak, bilinirliğini arttırmak. •Sorun nerede başladı ? : Yapılan araştırmalar ve anket sonucunda bilinirliğin çok düşük seviyede olduğu ve Tariş denildiğinde akla zeytinyağı geldiği saptandı. Bu kadar köklü bir kuruluşun bilinirlik düzeyinin bu kadar düşük olması Tariş İncir Birliğinin en temel sorunu. •Ne yaptık ? : Bu sorunu gidermek amaçlı öncelikle Kurumsal reklam filmimizi hazırladık ve çeşitli televizyon kanalları ile anlaşmalar yaptık. Ayrıca yaratıcı mecralarda da kurumsal reklam filmimizi kullandık. PROJENİN ÖZETİ
 4. 4. •Daha sonra dergi ve gazete reklamlarımızı tasarlayıp, belirlenen dergi ve gazetelerle yayınlanması için anlaşmalar yaptık. •Kurum içine ve medyaya yönelik çalışmalar yaptık. •Tariş İncir Birliğinin kendine özgü kokusu, kurumsal rengi ve müziğini bu etkinliklerde yansıtarak farklılığını arttırmaya yönelik çalışmalar yaptık. •Bütün bu etkinlikler ve Kurumsal İletişim çalışmamızı 5 ay içerisinde tamamlamak üzere hazırladık.
 5. 5. PROJENİN KÜNYESİ ProjeninKünyesi» Adı: Tariş İncir Birliği Kurumsal İletişim Çalışması Uygulayıcı Kurum Tariş İncir Birliği Amaç Kurum Bilinirliğini Artırmak Hedef Kitlesi 18 yaş üzeri kadın ve erkekler Süresi 5 Ay Bütçesi 3.988.028 TL
 6. 6. DURUM ANALİZİ • TARİŞ İNCİRBİRLİĞİ: • Bulunduğu sektörde kendisine önemli bir konum edinmiş olan Tariş İncir Birliği, 15 Kooperatifi ile birlikte kuru incir, kuru kayısı, lokum, kolonya üretmekte, incir işleme, kolonya fabrikası ve depolama tesisleriyle faaliyetlerini sürdürmektedir • İncir, Üzüm, Pamuk ve Yağlı Tohumlar ile Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K.Birlikleri tarafından kullanılan TARİŞ sözcüğü, kuruluş yıllarında birliğe destek olan bankalardan Tarım Bankası’nın ilk hecesi ile, İş Bankası‘nın ilk hecelerinin birleşiminden oluşmaktadır. • Tariş incir birliği 2006 yılından itibaren birliklerden ayrılarak ayrı bir tüzel birlik olmuştur.
 7. 7. WINTERTemplate VİZYON Kuru incirin alımından pazarlanmasına kadar kalite ve güvenilirliği ile rakip tanımayan öncü bir kuruluş olarak faaliyet göstermek ve ortaklarının ekonomik menfaatlerini korumak suretiyle geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak.
 8. 8. Öncüsü olduğu kuru incir sektöründe;  Kooperatifçilik bilinci ve gücü ile, ortaklarına kaliteli kuru incir üretiminde ihtiyaç duydukları ekonomik ve teknik desteği vermek,  Ortaklarından aldığı ürünü, gelişen hijyen ve kalite standartlarına uygun koşullarda işlemek suretiyle katma değer kazandırarak, alıcı memnuniyetini sağlamak,  İç ve dış piyasalarda mevcut pazarların yanı sıra yeni pazarlar yaratmak suretiyle, rekabet gücü yüksek, kaliteli ve aranan bir dünya markası haline gelmek,  Bu itibarla, oluşan marka güvenini verimlilik ve karlılığa dönüştürerek, kuruluş amacının sürekliliğini sağlamaktır. MİSYON
 9. 9. ÜRÜN ANALİZİ •Tariş İncir Birliği yüksek kalitede incir, kuru kayısı, üretmekte aynı zamanda lokum, çikolatalı incir ezmesi, geleneksel kolonya ve tıraş kolonyası gibi ürünlerinde bulunmaktadır. •İncir ile ilgili kısa bilgi: İçerdiği yüksek orandaki liflerle bedene giren kolesterolün kana karışmadan atılmasını sağlar. Sindirimi kolaylaştıran incirin, bedeni bakterilere karşı koruyan etkileri de vardır. İncir, içerdiği 'benzaldehit' adlı maddeyle kanserli hücrelerin büyümesini önler, kansere karşı etkili olur.
 10. 10. RAKİP ANALİZİ •Türkiye dünya incir üretiminde ilk sırada yer almaktadır. Ege bölgesi incir yetiştiriciliği için ülkemizdeki en zengin bölgedir. •Tariş İncir Birliğinin rakipleri sınırlı üretim ve satış yapabilmektedir. Türkiye çapında üretim ve ihracat olarak rakip olabilecek güçte bir işletme bulunmamaktadır.
 11. 11. •Ülkemizde üretilen incirin %3o’u iç pazarda yaş olarak %70’i ise kuru olarak tüketilmektedir. Tariş İncir Birliği üretilen incir alımlarında ve ihracatta ilk sırada yer almaktadır. PAZAR ANALİZİ
 12. 12. A WINTERTemplate AraştırmaKapsamında; Tariş İncir Birliği’nin hedef kitlede nasıl algılandıgı, kurumsal olarak nasıl görüldüğü anket ile ölçülmeye çalışılmıştır. AraştırmanınAmacı; Bu araştırmanın amacı : Tüketicinin yaş, gelir, meslek, eğitim durumu gibi demografik özellikleri göz önünde bulundurularak Tariş İncir Birliği’ne yönelik algıları ölçmektir. AraştırmanınÖrneklemi; Araştırmanın örneklemi Antalya İl Merkezi’ndeki yargısal örneklem metodu ile belirlenen 100 kişi oluşturmaktadır. AraştırmanınSınırlılıkları; Bu anket Antalya MarkAntalya ve Şehir Merkezi olmak üzere 100 kişiye uygulanmıştır. KURUMDIŞINA YÖNELİK ARAŞTIRMA
 13. 13. Bulgular: Tariş İncir Birliğinin bilinirliğinin az olduğu ve Tariş markası denildiğinde akla ilk gelen ürünün zeytinyağı olduğu bilgileri araştırma sonucunda elde edildi. Değerlendirme: Tariş İncir Birliğinin medyada yer almaması, kendini tanıtmaktaki eksikliği ve günümüze kadar kurumsal iletişim çalışmalarının yapılmaması sebebi ile bilinirliği düşük seviyede kalmıştır.
 14. 14. SWOT ANALİZİ Güçlü Yönler  Tarihsel bir birikime sahip olması.  Türkiye’nin en büyük üretici kooperatifi olması.  “TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesi” sahibi olması.  Ürün çeşitliliğinin fazla olması.  Ziraat Bankası ve İş Bankasının desteğini alması.  Kurumsal İletişimini Tamamlamış olması. Zayıf Yönler Sınırlı sayıda ürün bilinirliği. Kurumsal Reklamının yeterince yapılmaması. Kurum içi iletişim eksiklikleri. Tariş markası algısında Tariş Zeytinyağı’nın İncir Birliğine göre güçlü olması. Fırsatlar Organik ve doğal ürünlere olan talebin artması. Organik ürün pazar payının giderek büyümesi. Yerli mallara olan güvenin giderek artması. Tehditler İncir pazarında çok sayıda rakibinin olması. İncir ihracatında ülkemizin rakiplerinin artması. Kuru incirlerde bulunan aflatoksin maddesinin ihracatta sorun yaratması
 15. 15. HEDEF KİTLE Birincil Hedef kitle 18 yaş ve üzeri kadınlar ve erkekler. İkincil hedef kitle medya mensupları
 16. 16. WINTERTemplate İLETİŞİM SORUNU  Tariş İncir birliğinin bilinirliğinin zayıf olması.  Tariş denince akla zeytinyağı gelmesi  Medyada yer almaması.
 17. 17. Genel Amaç: Tariş İncir Birliği’nin diğer Tariş birliklerinden ayrılması ve bilinirliğinin sağlanması. Alt amaçlar : Kurum içi iletişimi arttırmak, medyada yer almak, logo bilinirliği, LogoBilinirliği: Yapılacak etkinliklerde, kurumsal reklam filminde logo vurgulanarak logo bilinirliği arttırılacak. Kurumİçi İletişim: Kurum içine yönelik etkinlikler ile kurum içi iletişim arttırılacak. Medya Yer alma: Kurumsal reklam filmi , gazete, dergi reklamları ve basına yönelik yapılacak etkinlikler ile medyada yer alması sağlanacak. KAMPANYANIN AMACI
 18. 18. KAMPANYASTRATEJİSİ  Etkinlikler ve Kurumsal Reklam filmiyle Tariş Markasını İnciri ürünüyle bütünleştirerek, kurumsal renk, kendine özgü kokusu ve müziğiyle geleneksel yapısını anlatan aynı zamanda yenilikçi yüzüyle güven veren , sağlıklı yaşamı destekleyen bir kurum olduğunu anlatmak.
 19. 19. MESAJ STRATEJİSİ Kampanya etkinliklerinde ve kurum materyallerinde ağırlıklı olarak mor rengi ve tonlarını kullanarak ayrıca kuruma özgü koku ve müziği kullanarak Tariş İncir Birliği’nin güven veren, lider, duyarlı, gelenekselliğinin yanında yenilikçi ve modern bir kurum olduğunu vurgulamak.
 20. 20. Markada Tariş, Tarişte İncir. KAMPANYASLOGANI
 21. 21. WINTERTemplate Yapılan çalışmalarda öncelikle bilinirlik temel alınmıştır. Yapılacak etkinlikler bu hedef doğrultusunda bilinirliği en üst seviyeye taşıma doğrultusunda hazırlanmıştır. İLETİŞİMHEDEFİ
 22. 22. MEDYAHEDEFLERİ • Gelir ve eğitim düzeyi göze alınmaksızın 18 yaş ve üstü tüketicilere ulaşmak • Dönemsel eğilimlerin gösterdiği satış düzeylerine uygun olan zamanlama ile medya kullanımını gerçekleştirmek • Ürünü görsel olarak sergileyebilen mecraları kullanmak MECRASEÇIMINDENELEREDIKKATEDILECEK? • Hedef kitlenin psikografik ve demografik özelliklerine farklı mecraların farklı özelliklerine göre hedef kitlede kullanım oranlarına dikkat edilecek
 23. 23. MEDYA STRATEJİLERİ  Artan azalan frekans uygulaması  Çeşitlemeli medya karması NEDENÇEŞITLEMELI MEDYAKARMASI STRATEJISI ?  Markanın amacı Bilininirliğini arttırmak olduğu için medya karması stratejisi olarak birden fazla mecra kullanımı ve farklı mecralarla aynı hedef kitleyi yakalama isteğinden dolayı ‘Çeşitlemeli Medya Karması’ stratejisi tercih edilmiştir.
 24. 24. WINTERTemplate KURUMSALREKLAM Televizyon Kurumsal Reklamı
 25. 25. KURUMSALREKLAMBÜTÇE Tv Kanalları Programlar Birim Fiyatı Reklam Süresi Frekans Sayısı 1. Ay (21.08.2014 – 21.09.2014) Frekans Sayısı 2. Ay (21.10.2014 – 21.11.2014 ) Frekans Sayısı 3. Ay (21.12.2014 – 21.01.2015 ) KANAL D Mutfağım OPT(X) – Ana Haber Bülteni PT (X) 150 TL 35 Sn 80 X 420.000 TL 56 X 294.000 TL 32 X 168.000 TL STAR TV En Güzel Bölüm OPT (X) - Star Haber PT (X) 160 TL 35 Sn 80 X 448.000 TL 56 X 313.600 TL 32 X 179.200 TL EGE TV Kent ve Sağlık OPT (X) – Ana Haber Bülteni PT (X) 50 TL 35 Sn 80 X 140.000 TL 56 X 98.000 TL 32 X 56.000 TL Genel Toplam 240 X 1.008.000 TL 168 X 705.600 TL 96 X 403.200 TL
 26. 26. GAZETE KURUMSALREKLAMI
 27. 27. GAZETE KURUMSALREKLAM BÜTÇESİ Gazeteler Sayfa Ebat Frekans Haftalık Fiyatı Aylık Fiyatı Posta İkinci Sayfa Tam sayfa 20 2.300 TL 9.200 TL Hürriyet Arka Sayfa Tam sayfa 20 3.070 TL 12.280 TL Milliyet İkinci Sayfa Tam sayfa 20 2.300 TL 9.200 TL Toplam 7.670 TL 30.680 TL
 28. 28. WINTERTemplate DERGI KURUMSAL REKLAMI
 29. 29. WINTERTemplate 3 AYLIK DERGI REKLAM BÜTÇESI Dergi Adı Frekans İlan Yeri Sayfa Fiyat Ege Life 3 İç Sayfa 1 Tam Sayfa 40.000 TL Lezzet 3 İç Sayfa 1 Tam Sayfa 60.000 TL Tarım Gündem 3 İç Sayfa 1 Tam Sayfa 60.000 TL Toplam 160.000 TL
 30. 30. AĞUSTOS-EYLÜL AYI ARASI GENEL FREKANS DAĞILIMLARI 21.08.2014– 21.09.2014MECRALARINGENELFREKANSDAĞILIMLARI MECRALAR 1.HAFTA (21-27Ağustos) 2.HAFTA (28-03Ağustos) 3.HAFTA (04-10Eylül) 4.HAFTA (11-21Eylül) TELEVİZYON SIK SIK SIK SIK DERGİ SIK SIK SIK SIK OUTDOOR SIK SIK SIK SIK GAZETE SIK SIK SIK SIK YARATICIMECRA SIK SIK SIK SIK
 31. 31. EKIM-KASIMAYI ARASI GENEL FREKANS DAĞILIMLARI 21.10.2014– 21.11.2014MECRALARINGENELFREKANSDAĞILIMLARI MECRALAR 1.HAFTA (21-27Ekim) 2.HAFTA (28-03Ekim) 3.HAFTA (04-10Kasım) 4.HAFTA (11-21Kasım) TELEVİZYON SIK SIK SEYREK SEYREK DERGİ SIK SEYREK SEYREK SEYREK OUTDOOR SIK SEYREK SEYREK SEYREK GAZETE SIK SIK SEYREK SEYREK YARATICIMECRA SIK SIK SIK SIK
 32. 32. ARALIK-OCAK AYI ARASI GENEL FREKANS DAĞILIMLARI 21-12.2014– 21.01.2015MECRALARINGENELFREKANSDAĞILIMLARI MECRALAR 1.HAFTA (21-27Aralık) 2.HAFTA (28-03Aralık) 3.HAFTA (04-10Ocak) 4.HAFTA (11-21Ocak) TELEVİZYON SEYREK SEYREK SEYREK SEYREK DERGİ SIK SIK SEYREK SEYREK OUTDOOR SIK SIK SIK SIK GAZETE SEYREK SEYREK SEYREK SEYREK YARATICIMECRA SIK SIK SIK SIK
 33. 33. TRENVE METROGİYDİRME
 34. 34. TRENVE METROGİYDİRME BÜTÇE Metro ve Trenler Aylık Kira Bedeli Giydirme Bedeli Diğer İzmir İzban 12.000 TL 1.500 TL 2.000 TL Eskişehir Estram 10.000 TL 1.500 TL 2.000 TL Ankara Metro 13.000 TL 2.500 TL 2.000 TL Antalya Antray 10.000 TL 1.500 TL 2.000 TL Toplam 45.000 TL 7.000 TL 8.000 TL Toplam Maliyet 180.000 TL
 35. 35. TARİŞ İNCİR BİRLİĞİ 100. YIL ÖZEL ÇEKİLİŞİ Çekilişinamacı : Tariş İncir Birliği’nin 100. yılında kurumsal kimliğini ve köklü yapısını Milli Piyango aracılığıyla geniş kitlelere tanıtmak. ÇekilişTarihi : 09.01.2015
 36. 36. WINTERTemplate MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ
 37. 37. Bütçe ve Uygulanışı : Tariş İncir Birliği tarafından Milli Piyango İdaresi’ne gönderilen talep mektubu ile kurumun köklü yapısı ve geçmişi anlatılmıştır. İncelenen Talep mektubu doğrultusunda Tariş İncir Birliği’nin Milli Piyango Bileti üstü tanıtımına Milli Piyango İdaresi tarafından izin verilmiştir.
 38. 38. LOGO’MUZUMEYDANAÇIKARTIYORUZ EtkinliğinTanımı: İzmir Büyükşehir Belediyesinden alınacak izinle Konak meydanına tamamı Tariş İncir birliği çalışanları ve onların ailelerinden oluşan 1915 kişiyle Tariş İncir Birliği Logosu oluşturulacak ve Helikopter kamerayla çekim yapılacak. NedenBuİl: Tariş İncir Birliğinin Merkezinin İzmir’de olması ve Ege ile özdeşleşmiş bir marka olmamız nedeniyle İzmir seçilmiştir. EtkinliğinAmacı: LOGO’muzun bilinirliğini arttırmak, köklerimizin 1915’e dayandığını göstermek, basında Tariş incir Birliğinin adının yer almasını sağlamak. EtkinliğinPlanı: 20 Ağustos 2014 tarihinde Konak meydanında işaretlemeler yapılacak 21 Ağustos 2014 günü 18:00 da logo oluşturulacak fotoğraf ve video çekimleri yapılacak 19:30 a kadar etkinlik bitirilecek. EtkinliğinHedefKitlesi: 18 yaş üzeri kadın ve erkekler. EtkinliğinDuyurumu: Duyurum Konak Meydanı Çevresinde belirlenen yerlere asılacak afişlerle
 39. 39. WINTERTemplateAdamlama: 1915 kişi, Logo oluşturmak için 2 helikopter kamera operatörü 1 fotoğrafçı 2 sağlık görevlisi Malzemeler: 2100 adet baskılı şapka ve t-shırt 300 adet afiş 2 adet helikopter kamera
 40. 40. ETKİNLİK GİDERLERİ VE BÜTÇE Adamlama ve Servis Bedeli 5 000 tl Ambulans 2 000tl Basılı Materyaller 30 000 tl Ek Bütçe 3 000tl Toplambütçe 40 000TL
 41. 41. TARIŞ İNCİR BİRLİĞİ ÇIKARMASI EtkinliğinTanımı : Tariş İncir Birliği Çalışanları ve Basın mensupları Foça İngiliz Burnu’na davet edildikten sonra oradan Tariş İncir Birliği tarafından kiralanan özel botlarla İncir Adası’na taşınıp kiralanan ve toprak değişimi yapılan alana incir ağacı dikme etkinliği gerçekleştirilirken iyi vakit geçirmeleri sağlanacaktır. EtkinliğinAmacı : Tariş İncir Birliği’nin basında yer almasını sağlamak ve kurum içi iletişimin yüksek olduğunu vurgulamak. Etkinliği Hedef Kitlesi : Basın Mensupları ve Kurum İçi Çalışanlar Etkinliğinyer ve zamanı : İncir Adası 01.09.2014
 42. 42. ETKİNLİK GİDERLERİ VE BÜTÇE Alanın Kiralama Bedeli 5 yıllık 400.000 TL + 10 Yıllık opsiyonlu Bot Bedeli 5 000 TL Yat Bedeli 50 000 TL Bot Giydirme 3 500 TL Toprak Değişimi 50 000 TL Fidan Bedeli 1 000 TL Diğer 20 000 TL Alan Giydirme 7 000 TL Toplam 526.000 TL
 43. 43. WINTERTemplate İNCİR ÇEKİRDEĞİNİ DOLDURANSOHBETLER Etkinliğinamacı : Kurum çalışanlarının Tariş İncir Birliği’nin 100. yılında Tariş tarihine tanık olmalarını sağlayarak, kuruma olan bağlılığını güçlendirmek ve kurum çalışanlarıyla iletişimini artırmak. Etkinlik akışı:Kurum çalışanlarına Tariş İncir Birliği Genel Müdürlüğü fuaye alanında Tariş tarihi ile ilgili görseller sergilendikten sonra sohbet kısmına geçilerek Tariş İncir Birliği’nin geçmişte yaptıkları çalışmalar ve geleceğe yönelik kazanımlarının paylaşılması hedeflenmektedir. EtkinliğinTarihi : 23.08.2104
 44. 44. ETKİNLİKGİDERLERİ VEBÜTÇE Catering Ücreti 4500 TL Diğer Giderler 500 TL Toplam 5.000 TL
 45. 45. ETKİNLİKGİDERLERİ VEBÜTÇE İstanbul Ofis Kadıköy 150.000 TL İzmir Ofis Alsancak 100.000 TL Trabzon Merkez Ofis 50.000 TL Ankara Sincan Ofis 100.000 TL Erzurum Merkez Ofis 45.000 TL Diyarbakır Merkez Ofis 40.000 TL Antalya Muratpaşa Ofis 70.000 TL TOPLAM 555.000 TL
 46. 46. GENEL BÜTÇE FAALİYETLER Giderler Televizyon reklamı 3 aylık satın alma 2.116.800 TL Dergi reklamı 3 ay satın alma 160.000 TL Gazete reklamı 1 aylık sayın alma 30.680 TL Tren ve Metro 3 ay kiralama 180.000 TL Logomuzu Meydana Çıkarıyoruz 40.000 TL Tariş İncir Birliği Satış Ofisleri 555.000 TL Tariş İncir Birliği Çıkarması 526.000 TL İncir Çekirdeğini Dolduran Sohbetler 5.000 TL Prodüksiyon Masrafları 10.000 TL Ajans Bütçesi (%10) 362.548 TL Değerlendirme Bütçesi 1.000 TL Toplam 3.988.028TL
 47. 47. WINTERTemplate DEĞERLENDİRME Tariş İncir Birliği 5 aylık süre zarfında karma medya stratejisini kullanarak, etkinlik ve mecraların uygulanışında 2415 kişinin yer aldığı 3.988.028 TL’ye mâl olmuş bir kurumsal reklam kampanyası gerçekleştirmiştir. Bu kurumsal reklam kampanyası ile bilininirliğini arttırarak diğer Tariş birlikleri arasından kendini ön plana çıkarmayı amaçlamıştır.

×