Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L’Exposició Oral

69,301 views

Published on

L'exposició oral

 • Be the first to comment

L’Exposició Oral

 1. 1. L’EXPOSICIÓ ORAL Com fer-ne una i no morir (de vergonya) en l’intent. Montse Pujol i Caimel Aquesta presentació està sota una llicència de Creative commons
 2. 2. <ul><li>Exposar una matèria relacionada amb els estudis. </li></ul><ul><li>Exposar uns coneixements relacionats amb el nostre àmbit professional </li></ul><ul><li>Rendibilitzar el temps i la informació. </li></ul>L’exposició oral és una eina de c omunicació molt important avui dia. Ens permet:
 3. 3. Per tal de fer una bona exposició oral cal: Buscar i seleccionar la informació Elaborar un guió Preparar material de suport
 4. 4. <ul><li>Per preparar l’exposició: </li></ul><ul><li>1. Tingues en compte quin és el teu objectiu: </li></ul><ul><ul><li>Explicar, </li></ul></ul><ul><ul><li>Informar </li></ul></ul><ul><ul><li>Argumentar algun tema. </li></ul></ul><ul><li>2. Pensa a qui va destinada (nombre de persones, edat, nivell cultural...) </li></ul><ul><li>3. Determina’n la durada (en el nostre cas ha de ser uns 7’ aproximadament). </li></ul>
 5. 5. El guió. Serà la teva guia, però en cap cas no serà tota l’exposició. N’ha de ser un extracte. Hi han de constar, de manera clara, les tres parts de l’exposició: - una introducció (de què vull parlar) - un desenvolupament (en parlo) - una conclusió (n’he parlat)
 6. 6. <ul><li>Consells: </li></ul><ul><li>Busca un fil conductor que t’ajudi a estructurar tota la sessió. </li></ul><ul><li>Recull informació que et pugui ser útil, NO TOTA la informació que trobis. Llegeix bibliografia general, per tal de situar una mica el teu tema. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Assaja l’exposició . </li></ul><ul><li>Explica tot el que has preparat a algú de casa, i si no trobes ningú, explica-ho davant del mirall i cronometra el temps. </li></ul><ul><li>Observa el posat, el gest, la mirada, el to... </li></ul><ul><li>Has de ser convincent, però no has de ser arrogant. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>No recitis de memòria tot el que saps. Es tracta d’una exposició, no d’una recitació. </li></ul><ul><li>No dubtis a mirar el guió si et “perds”, però no el llegeixis. </li></ul><ul><li>Ajuda’t de material extra que doni suport a la teva exposició: </li></ul><ul><li>Transparències </li></ul><ul><li>Presentació de diapositives </li></ul><ul><li>Pissarra. </li></ul><ul><li>Material sonor... </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Parla alt, però sense cridar. </li></ul><ul><li>Procura ser natural en el posat. No forcis una postura excessivament estudiada. </li></ul><ul><li>Fes ús del llenguatge no verbal: la mirada, les pauses, els gestos... </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Varia el to i el volum de la veu. </li></ul><ul><li>Vés recordant en quin moment de l’exposició et trobes. </li></ul><ul><li>Explica els conceptes nous o tècnics que vagis introduint. </li></ul><ul><li>Ajuda’t de connectors, remarca’ls per tal de donar èmfasi a les diferents parts de la teva exposició. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Crida l’atenció del teu auditori. Utilitza l’anècdota o algun toc d’humor. </li></ul><ul><li>Pensa en el teu auditori quan utilitzis exemples o proves. </li></ul><ul><li>Per concloure, fes una síntesi del que has parlat. Aquí pots refermar el teu punt de vista, o bé pots plantejar un interrogant i deixar-lo en l’aire. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Què avaluaré? </li></ul><ul><li>L’articulació dels sons. Has vocalitzat? El teu to era l’adequat, ni massa alt ni massa baix? </li></ul><ul><li>Has utilitzat el registre que calia, ni massa culte ni massa familiar, més aviat neutre? </li></ul><ul><li>Has evitat barbarismes i crosses lingüístiques del tipus: “vale”, “pues”, “no”...? </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Has fet una exposició ordenada remarcant clarament les diverses parts? </li></ul><ul><li>Has utilitzat el guió en excés? Recorda que no has de llegir el guió, però tampoc no has de fer una recitació memorística. </li></ul><ul><li>Has recorregut a elements de suport visual? Els has gestionat adequadament? </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Montse Pujol i Caimel </li></ul><ul><li>Material del Departament de Llengua Catalana i Literatura. </li></ul><ul><li>IES DOMÈNEC PERRAMON. Arenys de Munt. </li></ul>
 15. 15. Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 2.5 Espanya de Creative Commons. Per veure'n una còpia, visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ o envieu una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

×