Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Митовете на стандартното работно време

7,454 views

Published on

Презентация за клуб "Спри и помисли!" на тема "Митовете на стандартното работно време".

Published in: Business, Technology
 • http://theoatmeal.com/comics/working_home
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Митовете на стандартното работно време

 1. 1. Митовете на стандартното работно време Марио Пешев
 2. 2. WARNING! <ul><li>Разчупеното работно време не е приложимо в: </li></ul><ul><ul><li>търговия </li></ul></ul><ul><ul><li>производство </li></ul></ul><ul><ul><li>услуги </li></ul></ul><ul><li>и други сектори, които обслужват човечеството в точно определен времеви интервал </li></ul>
 3. 3. Световната конспирация <ul><li>“ Ако не работиш от 9 до 6, значи изобщо не работиш!” </li></ul><ul><li>“ Работата ‘от време на време’ не е работа!” </li></ul><ul><li>“ Ако свършиш работата по-рано, значи не си я свършил, както трябва!” </li></ul>
 4. 4. CRAP!
 5. 5. Работник на full time
 6. 6. Мисленето на началника <ul><li>служители в офиса = свършена работа </li></ul><ul><li>работно време от 9 до 6 означава 8 часа свършена работа </li></ul><ul><li>работата от вкъщи е порочна идея на анархистите </li></ul><ul><li>pressure is everything </li></ul>
 7. 7. Реален пример...
 8. 8. Правилото 80/20 <ul><li>80% от целите се постигат с 20% усилия </li></ul>
 9. 9. Малко факти <ul><li>8-часовият работен ден се оползотворява средно между 55 и 80% </li></ul><ul><li>дневната работа се разпределя равномерно според работното време </li></ul><ul><li>90% от работниците са ефективни през половината работен ден </li></ul>
 10. 10. Малко факти (2) <ul><li>80% от работниците мразят излизането за работа в понеделник, 60% - в петък </li></ul><ul><li>70% от американците мечтаят за собствен бизнес </li></ul><ul><li>75% от инфарктите настъпват между 5:00 и 8:00 сутринта </li></ul>
 11. 11. Стандартен работен ден <ul><li>излизане в 7:30 </li></ul><ul><li>в офиса - 9:00-9:30 </li></ul><ul><li>обяд от 12:30 до 13:30 </li></ul><ul><li>работа до 18:00-18:30 </li></ul><ul><li>прибиране към 20ч </li></ul>
 12. 12. Равносметката? <ul><li>отделям 12ч от деня за работа </li></ul><ul><li>ставам рано и се прибирам по тъмно </li></ul><ul><li>изпадам в културен шок на пътя в пиковите часове </li></ul><ul><li>очаква се да съм работоспособен от 9 до 18ч </li></ul>
 13. 13. Как работя сега?
 14. 14. Дупките в Системата <ul><li>вкарване в еднообразен шаблон </li></ul><ul><li>ограничена креативност според работния график </li></ul><ul><li>плащане за време, а не за свършена работа! </li></ul>
 15. 15. Щастливият служител
 16. 16. Щастливото семейство
 17. 17. Какво значение имат... <ul><li>работното време </li></ul><ul><li>работната обстановка </li></ul><ul><li>колективът </li></ul><ul><li>...ако крайният резултат е добре свършена работа от щастлив служител? </li></ul>
 18. 18. A bit further… <ul><li>Cisco Systems пести $277 милиона за една година от telecommuting </li></ul><ul><li>60% от спестеното време се отделя за работа </li></ul><ul><li>80% от служителите се радват на по-добър и спокоен живот </li></ul>
 19. 19. Истината <ul><li>хората са различни </li></ul><ul><li>креативният човек няма работно време и не трябва да бъде притискан </li></ul><ul><li>online комуникацията може да замени необходимостта от офиси </li></ul>
 20. 21. 10-те световни проблема <ul><li>1. Енергийни запаси и производство </li></ul><ul><li>2. Подобрения в селското стопанство </li></ul><ul><li>3. Водни ресурси </li></ul><ul><li>4. Здравни проблеми </li></ul><ul><li>5. Наркотични канали </li></ul><ul><li>6. Набавяне на хранителни ресурси </li></ul><ul><li>7. Замърсяване на въздуха </li></ul><ul><li>8. Строителство и застрояване </li></ul><ul><li>9. Мониторинг на здравето </li></ul><ul><li>10. Предпазване от зарази </li></ul>
 21. 22. Ресурси <ul><li>спестяваме огромен процент енергия, хранителни запаси и вода </li></ul>
 22. 23. Здраве <ul><li>Пестим нерви, време, пари и живеем здравословно </li></ul>
 23. 24. Екология <ul><li>Използваме по-рядко автомобили и работни енергозависими източници. </li></ul><ul><li>Редуцираме задръстванията, избягвайки пиковите часове . </li></ul>
 24. 25. Строителство <ul><li>Намаляваме необходимостта от презастрояване и луксозни офиси </li></ul>
 25. 26. 10-те световни проблема <ul><li>1. Енергийни запаси и производство </li></ul><ul><li>2. Подобрения в селското стопанство </li></ul><ul><li>3. Водни ресурси </li></ul><ul><li>4. Здравни проблеми </li></ul><ul><li>5. Наркотични канали </li></ul><ul><li>6. Набавяне на хранителни ресурси </li></ul><ul><li>7. Замърсяване на въздуха </li></ul><ul><li>8. Строителство и застрояване </li></ul><ul><li>9. Мониторинг на здравето </li></ul><ul><li>10. Предпазване от зарази </li></ul><ul><li>Можем да помогнем на 7 от проблемите с регулярна работа от вкъщи! </li></ul>
 26. 27. Моите 2 цента <ul><li>фиксираното работно време е неефективно </li></ul><ul><li>разчупеното време стимулира креативността </li></ul><ul><li>служителите са щастливи, живеят здравословно и са по-продуктивни </li></ul><ul><li>работодателите пестят от разходи и печелят лоялни работници </li></ul>
 27. 28. Brainy quotes <ul><li>“ Work expands so as to fill the time available for its completion.” (Cyril Northcote Parkinson ,The Economist in 1955) </li></ul>
 28. 29. Светлото бъдеще <ul><li>Марио Пешев </li></ul><ul><li>http://peshev.net </li></ul>

×