Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Freelance incomes

1,334 views

Published on

Seminar on "Freelance incomes" for the Freelance Lodge

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Freelance incomes

 1. 1. На какъв принцип получаваме приходи? Марио Пешев http://peshev.net/blog http://www.linkedin.com/in/mpeshev http://freelance-lodge.org
 2. 2. Основен проблем <ul><li>Несигурност
 3. 3. Липса на регулярност
 4. 4. Трудно планиране
 5. 5. Неясни доходи </li></ul>
 6. 6. Другата страна <ul><li>Редовна заплата
 7. 7. Статичен доход </li></ul>
 8. 8. Моята стратегия <ul><li>Сигурен долен праг </li><ul><li>поддръжка
 9. 9. участие в издания
 10. 10. реклами
 11. 11. ежемесечни събития
 12. 12. концерти </li></ul></ul>
 13. 13. Поддръжка
 14. 14. Участие в издания <ul>i-Security бюлетин в expert.idg.bg </ul>
 15. 15. Реклами
 16. 16. Концерти
 17. 17. Сигурност и регулярност <ul><li>Покриване на основните разходи
 18. 18. Ежемесечен финансов ресурс
 19. 19. Отворена възможност за допълнителна работа </li></ul>
 20. 20. Шанс за бърза печалба <ul><li>Консултации
 21. 21. Проекти на часова база
 22. 22. Тренинги </li></ul>
 23. 23. Консултации и проекти
 24. 24. Тренинги
 25. 25. Project-base <ul><li>Фиксирани проекти
 26. 26. Крайна сума
 27. 27. Конкретен срок
 28. 28. Плаващо време </li></ul>
 29. 29. Активни проекти
 30. 30. Summary <ul><li>Ежемесечен доход </li><ul><li>за сметки и разходи </li></ul><li>Регулярни проекти </li><ul><li>портфолио и ясна крайна сума </li></ul><li>Почасови поръчки </li><ul><li>допълнителен boost приход </li></ul></ul>
 31. 31. Благодарим за вниманието! Марио Пешев http://peshev.net/blog http://www.linkedin.com/in/mpeshev http://freelance-lodge.org

×