Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tema 3. A evolución biolóxica
Panespermia: a vida veu do espacio…
Orixe da vida.• 1.2.A xeración expontánea• Demostración para descartar a teoría da xeración expontánea:• Francesco Redi (...
Orixe da vida.• 1.2.A xeración expontánea• Louis Pasteur (XIX):  – Todo ser vivo procede doutro
• 1.3. As primeiras células. – Alexander Oparin e a Tª sobre a orixe da vida – Stanley Miller – Joan Oró• As tres apunt...
1.Principais T evolutivas                as• 2.1.Evolución biolóxica: gradual e en escalas de tempo de mi...
1.Principais T evolutivas             as• 3.1. ½ S. XIX. C. Darwin e A.R. Wallace. Tª Selección Natural – L...
Puntos da Tª de Darwin-Wallace• As especies se reproducen en gran nº• Os recursos son limitados: espacio, alimento..• Exis...
• 3.2. O Neodarwinismo:  – Mutacións e selección natural son as que levan ao cambio   evolutivo• 3.3. Teorías actuais: ...
As probas da evolución– Probas evolutivas procedentes de:  •  Paleontoloxía  •  Embrioloxía  •  Anatomía comparada ...
Paleontolóxicas: os elos ou eslabóns
Anatomía comparada:órganos homólogos
Anatomía comparada: órganos vestixiais          ➢Órganos vestixiais: Se trata de          órganos atrofi...
Probas bioxeográficas
Probas embriolóxicas
Evidencias da bioloxía molecular: ADN
4.Mecanismos da evolución• 4.1. As mutacións fonte de variabilidade. – Mutación: cambio ao chou do AND dun ser vivo – Os...
A RESERVA DE VARIABILIDADE XENÉTICA é o que permite aos individuos irse acomodando e adaptando aos          cambi...
O caso da avelaíña do bidueiro.Revolución Industrial (Manchester, 1850)      Cor branca e vive sobre troncos de bidue...
Cara 1850, en plena Revolución Industrial, a contaminaciónatmosférica matou a moitos liques  os troncos de bidueiros   ...
4.2. A Recombinación xenética• A recombinación dos xenes ao chou produce gametos diferentes que aumentan a variabilidad...
4.3.Variabilidade e Selección natural• Unha poboación aumentará a súa variabilidade a través de:  – Mutación:   • “+”...
5. Formación dunha especie• Especie: Conxunto de individuos de características similares que poden cruzarse entre si, pe...
A especiación pode darse de dúas formas:     alopátrica e simpátrica
Especiación Alopátrica•  Tamén chamada especiación xeográfica.•  Separación xeográfica de poboacións que comparten un ac...
Especiación Simpátrica•  Prodúcese dentro dun mesmo espacio xeográfico.•  Non ten barreiras de illamento xeográfico.•  ...
Mecanismos de illamento.         Son de dous tipos:• Precigóticos: os que impiden que se forme o cigoto:  – Incom...
que tipo de especiaciación é esta?
5.4.O papel da humanidade na extinción    de especies e as súas causas• Actualmente o home é o principal agresor da Te...
A Orixe da especie humanaVídeo:http://cienciasnarede-4eso-bioxeo.blogspot.com/2010/02/tema-5-orixe-da-vida-evolucion-v
Evolución
Evolución
Evolución
Evolución
Evolución
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Evolución

1,021 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Evolución

 1. 1. Tema 3. A evolución biolóxica
 2. 2. Panespermia: a vida veu do espacio…
 3. 3. Orixe da vida.• 1.2.A xeración expontánea• Demostración para descartar a teoría da xeración expontánea:• Francesco Redi (XVII)
 4. 4. Orixe da vida.• 1.2.A xeración expontánea• Louis Pasteur (XIX): – Todo ser vivo procede doutro
 5. 5. • 1.3. As primeiras células. – Alexander Oparin e a Tª sobre a orixe da vida – Stanley Miller – Joan Oró• As tres apuntan a: – Sopa primitiva – Aparición da capacidade de reproducirse das biomoléculas – Unión das biomoléculas para formar coacervados
 6. 6. 1.Principais T evolutivas as• 2.1.Evolución biolóxica: gradual e en escalas de tempo de millóns de anos. – Fixismo: Especies invariables – Catastrofismo/creacionismo: Trataba de explicar a existencia de fósiles. – 27 episodios de creación/aniquilación• 2.2. Tª de J.B. Lamarck (1744-1829) – Os seres vivos adáptanse por tendencia ao perfeccionamento – Lei do uso ou desuso dos órganos – A función crea ó órgano – Herdanza dos caracteres adquiridos
 7. 7. 1.Principais T evolutivas as• 3.1. ½ S. XIX. C. Darwin e A.R. Wallace. Tª Selección Natural – Link viaxe
 8. 8. Puntos da Tª de Darwin-Wallace• As especies se reproducen en gran nº• Os recursos son limitados: espacio, alimento..• Existe variabilidade dentro de cada especie.• Establécese unha loita pola existencia onde permanecen só os máis adapatados. A selección natural.• Os descendentes herdan caracteres dos pais
 9. 9. • 3.2. O Neodarwinismo: – Mutacións e selección natural son as que levan ao cambio evolutivo• 3.3. Teorías actuais: – Gradualismo: • Rexistro fósil é incompleto • Evolución gradual e continua – Equilibrio puntuado ou saltacionismo (Eldredge & Gould): • Grandes períodos de estabilidade/períodos curtos de inestabilidade con gran número de novidades. • Explicaría o rexistro fósil – Macromutacións: procesos de especiación que afectaron a grandes grupos. – Evolución en mosaico: • A velocidade de cambio dos órganos non é igual. Algúns son moi estables mentres outros evolucionan gradualmente.
 10. 10. As probas da evolución– Probas evolutivas procedentes de: • Paleontoloxía • Embrioloxía • Anatomía comparada • Bioxeografía • Bioloxía molecular
 11. 11. Paleontolóxicas: os elos ou eslabóns
 12. 12. Anatomía comparada:órganos homólogos
 13. 13. Anatomía comparada: órganos vestixiais ➢Órganos vestixiais: Se trata de órganos atrofiados, sen función algunha na actualidade, pero que poden revelar a existencia dos antepasados, para os que estos órganos eran necesarios. Por exemplo, nos golfinños e focas.
 14. 14. Probas bioxeográficas
 15. 15. Probas embriolóxicas
 16. 16. Evidencias da bioloxía molecular: ADN
 17. 17. 4.Mecanismos da evolución• 4.1. As mutacións fonte de variabilidade. – Mutación: cambio ao chou do AND dun ser vivo – Os mutantes proporcionan novos xenotipos sobre os cales actuar a evolución – Proporcionan variabilidade á población dunha especie. – As mutacións poden ser: • Positivas: Mellora adaptativa • Neutras • Negativas: Desventaxa adaptativa
 18. 18. A RESERVA DE VARIABILIDADE XENÉTICA é o que permite aos individuos irse acomodando e adaptando aos cambios ambientais… Unha población O caso da avelaíña do bidueiro.suficientemente diversa Revolución Industrial (Manchester, 1850) ten máis probabilidade de sobrevivir e de quealgún dos seus indiviuosestea adaptado ás novas condicións
 19. 19. O caso da avelaíña do bidueiro.Revolución Industrial (Manchester, 1850) Cor branca e vive sobre troncos de bidueiro, que adoitan estar cubertos de liques brancos. Así, pasa inadvertida ante os depredadores: os paxaros. As que teñen unha mutación que lles fai ser escuras, son presas fáciles. Estas son minoritarias.
 20. 20. Cara 1850, en plena Revolución Industrial, a contaminaciónatmosférica matou a moitos liques  os troncos de bidueiros xa non tiñan liques e amosaban cor escura… As avelaíñas blancas convertéronse na presa doada dos paxaros… As mutantes escuras pasaban inadvertidas no novo ambiente e se reproducían… En 50 anos, o 99% da poboación era escura…
 21. 21. 4.2. A Recombinación xenética• A recombinación dos xenes ao chou produce gametos diferentes que aumentan a variabilidade xenética• A unión dos gametos é ao chou, aumenta esta variabilidade xenotípica
 22. 22. 4.3.Variabilidade e Selección natural• Unha poboación aumentará a súa variabilidade a través de: – Mutación: • “+” Aumentan a supervivencia: mellor adaptación • “-” Diminúen supervivencia: menor adaptación – Recombinación• A selección natural preservará aqueles xenotipos máis aptos e eliminará os desfavorables.• As mutacións provocarán pequenos cambios que se suman paseniño ao longo de milleiros de anos, permitindo a evolución• A selección natural non ten ningún obxectivo.
 23. 23. 5. Formación dunha especie• Especie: Conxunto de individuos de características similares que poden cruzarse entre si, pero que están illados reproductivamente doutros grupos afíns• Especiación: proceso polo cal unha poboación dunha determinada especie da lugar a outra ou outras poboacións, illadas reproductivamente da poboación anterior e entre si, que co tempo irán acumulando outras diferencias xenéticas.
 24. 24. A especiación pode darse de dúas formas: alopátrica e simpátrica
 25. 25. Especiación Alopátrica• Tamén chamada especiación xeográfica.• Separación xeográfica de poboacións que comparten un acervo xenético común. – Pero que sometidas a diferentes condicións ambientais, evolucionaron independientemente ata xerar novas especies.
 26. 26. Especiación Simpátrica• Prodúcese dentro dun mesmo espacio xeográfico.• Non ten barreiras de illamento xeográfico.• Esto implica que as novas poboacións empreguen nichos ecolóxicos diferentes pero dentro do intervalo de distribución da especie ancestral.
 27. 27. Mecanismos de illamento. Son de dous tipos:• Precigóticos: os que impiden que se forme o cigoto: – Incompatibilidade de xenitais – Falta de resposta a chamada sexual(ineficiencia de feromonas) – Incompatibilidade de gametos – Illamento por diferencias de hábitat ou conducta• Postcigóticos: os que fan inviable ou estéril ao cigoto. – Aborto do embrión ou feto. – Morte prematura do recén nacido. – Esterilidade do adulto. – Esterilidade do híbrido.
 28. 28. que tipo de especiaciación é esta?
 29. 29. 5.4.O papel da humanidade na extinción de especies e as súas causas• Actualmente o home é o principal agresor da Terra. Consecuencias das súas accións: – Perda de biodiversidade – Extinción de especies (unha /día!) – Alteración de hábitats e ecosistemas completos. – Cambio no clima global do planeta. – Contaminación das cadeas tróficas…• Vídeo:http://www.youtube.com/watch?v=G_vL7crePRA
 30. 30. A Orixe da especie humanaVídeo:http://cienciasnarede-4eso-bioxeo.blogspot.com/2010/02/tema-5-orixe-da-vida-evolucion-v

×