Topologia De Redes

526 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Topologia De Redes

 1. 1. Topoloxía de redes
 2. 2. <ul><li>¿Que é unha topoloxía de rede? </li></ul><ul><li>Tipos de enlaces </li></ul><ul><li>Tipos de liñas </li></ul><ul><li>Elementos </li></ul><ul><li>Tipos de topoloxías </li></ul>Índice
 3. 3. ¿Que é unha topoloxía de rede? <ul><li>Unha topoloxía de rede é unha disposición física á que se conectan os nodos dunha rede de ordenadores ou servidores, que poden conectarse de múltiples formas. </li></ul><ul><li>A conexión máis simple é un enlace unidireccional entre dous nodos. Se se desexa conseguir unha comunicación en ambos sentidos pódese engadir un enlace de retorno. </li></ul><ul><li>A topoloxía de rede determinase única e exclusivamente pola configuración dás conexións entre os nodos . </li></ul>
 4. 4. Tipos de enlaces <ul><li>Enlaces punto a punto </li></ul><ul><li>Enlaces punto a multipunto </li></ul>Seguir
 5. 5. Tipos de enlaces: punto a punto <ul><li>Son aqueles nas que se usa cada canle de datos para comunicar únicamente a dous nodos. </li></ul>VOLVER
 6. 6. Tipos de enlaces: punto a multipunto <ul><li>Son aqueles nos cales existe únicamente un trasmisor e varios receptores. </li></ul>VOLVER Particular Universidades Servidores Wi-Fi Retorno telefónico Retorno vía radio Rede telefónica
 7. 7. Tipos de liñas <ul><li>Líñas públicas: Son aquelas liñas que pertencen a un operador e son utilizadas polos usuarios previo pago dun aluguer. </li></ul><ul><li>Líñas privadas: Son aquelas liñas que teñen un propietario definido que é o mesmo que as explota. </li></ul><ul><li>Líñas dedicadas: Son liñas publicas que se poden alugar por un único usuario, que será quen faga uso delas en exclusiva. </li></ul>
 8. 8. Elementos <ul><li>Nodos </li></ul><ul><li>Hub </li></ul><ul><li>Switch </li></ul>Seguir
 9. 9. Elementos: Nodos <ul><li>Son os ordenadores conectados á rede. </li></ul>VOLVER
 10. 10. Elementos: Hub <ul><li>Equipo que permite conectar entre sí outros equipos. </li></ul>VOLVER
 11. 11. Elementos: Switch <ul><li>Dispositivo electrónico que se utiliza para interconectar redes de ordenadores que operan na capa 2 do modelo OSI. </li></ul>VOLVER
 12. 12. Tipos de topoloxías <ul><li>BUS </li></ul><ul><li>ANEL </li></ul><ul><li>ESTRELA </li></ul><ul><li>ÁRBORE </li></ul><ul><li>MALLA </li></ul><ul><li>CELULAR </li></ul><ul><li>HÍBRIDA </li></ul><ul><ul><li>Estrela-bus </li></ul></ul><ul><ul><li>Estrela-anel </li></ul></ul>FIN
 13. 13. Tipos de topoloxía: BUS <ul><li>Na topoloxía en bus tódolos nodos están conectados directamente a un enlace. </li></ul><ul><li>Cada host está conectado a un cable común, o cal se se rompese conlevaría que os host queden desconectados e non se poidan comunicar entre si. </li></ul>
 14. 14. Tipos de topoloxía: BUS Terminación Terminación VOLVER
 15. 15. Tipos de topoloxía: ANEL <ul><li>Esta topoloxía componse dun anel pechado formado por nodos e enlaces. Cada nodo está conectado soamente con dous nodos adxacentes. </li></ul><ul><li>Para que a información poida circular, cada ordenador debe transferir a información ó seguinte ata que chegue ó seu destino. </li></ul>
 16. 16. Tipos de topoloxía: ANEL VOLVER DOBLE ANILLO
 17. 17. Tipos de topoloxía: DOBLE ANEL <ul><li>Esta formada por dous aneis concéntricos, onde cada host está conectado a ambos aneis. Os aneis non están conectados entre si, e só funciona un. </li></ul><ul><li>Se por calquera circunstancia o anel principal deixase de funcionar, a comunicación poderíase seguir realizando polo anel secundario. </li></ul>
 18. 18. Tipos de topoloxía: ESTRELA <ul><li>Nesta topoloxía hai un nodo central desde o que parten todos enlaces cara ós demais nodos. Polo nodo central pasa toda a información que circula pola rede. </li></ul>
 19. 19. Tipos de topoloxía: ESTRELA VOLVER ESTRELA EXTENDIDA
 20. 20. Tipos de topoloxía: ESTRELA EXTENDIDA <ul><li>É igual á topoloxía en estrela, coa diferenza de que cada nodo que se conecta co nodo central tamén é o centro doutra estrela. Xeneralmente o nodo principal está ocupado por un hub ou un switch, e os secundarios por hubs. </li></ul>
 21. 21. Tipos de topoloxía: ÁRBORE <ul><li>A topoloxía en árbore é similar á topoloxía en estrela estendida, pero sen un nodo central. No seu lugar existe un nodo de enlace troncal ocupado por un switch ou un hub. </li></ul><ul><li>Este enlace troncal é un cable con varias ramificaciones, e o fluxo de información é xerárquico. No outro extremo ao enlace troncal e atópase un host servidor. </li></ul>
 22. 22. Tipos de topoloxía: ÁRBOL VOLVER
 23. 23. Tipos de topoloxía: MALLA <ul><li>Nesta topoloxía cada nodo enlaza directamente co resto. </li></ul><ul><li>A gran vantaxe é que cada nodo conéctase físicamente ós demais, creando unha conexión redundante, se algún enlace deixa de funcionar a información pode circular polo resto de enlaces ata chegar ao seu destino. </li></ul>
 24. 24. Tipos de topoloxía: MALLA VOLVER
 25. 25. Tipos de topoloxía: CELULAR <ul><li>Esta composta por áreas circulares ou hexagonales cun único nodo no centro. </li></ul><ul><li>Esta topoloxía divide un área xeográfica en celas para fins de tecnoloxías inalámbricas. Non existen enlaces físicos, só ondas electromagnéticas. </li></ul>
 26. 26. Tipos de topoloxía: CELULAR VOLVER
 27. 27. Tipos de topoloxía: HÍBRIDA Estrela-bus <ul><li>Consta de dous ou máis topoloxías en estrela conectadas mediante un bus troncal . </li></ul>
 28. 28. Tipos de topoloxía: HÍBRIDA BUS Estrella-bus VOLVER
 29. 29. Tipos de topoloxía: HÍBRIDA Estrela-anel <ul><li>Consta de dous o más topoloxías en estrela conectadas mediante un MAU. </li></ul>
 30. 30. Tipos de topoloxía: HÍBRIDA Estrella-anillo VOLVER
 31. 31. Fin

×