Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ACTIVITAT 4

366 views

Published on

WEB2.0

Published in: Economy & Finance, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ACTIVITAT 4

  1. 1. DEL WEB 1.O AL WEB 3.0 UN ESTUDI COMPARATIU
  2. 2. WEB 1.0 <ul><li>CRONOLOGIA: DEL 1994 AL 1997 </li></ul><ul><li>ERA UNA WEB ESTÀTICA, ON ELS DOCUMENTS MAI S’ACTUALITZAVEN. ERA UNIDIRECCIONAL. ELS USUARIS I USUÀRIES ES LIMITAVEN A LLEGIR LA INFORMACIÓ. </li></ul><ul><li>LA SEVA TECNOLOGIA ASSOCIADA ERA HTML I GIF, I HAVIES DE TENIR CERTS CONEIXEMENTS INFORMÀTICS. </li></ul>
  3. 3. WEB 2.0 <ul><li>CRONOLOGIA: DEL 2003 FINS L’ACTUALITAT </li></ul><ul><li>ÉS UNA WEB SOCIAL, COL·LABORATIVA I, PER TANT, BIDIRECCIONAL, ON ELS USUARIS I USUÀRIES PUBLIQUEN ELS SEUS CONTINGUTS I MODIFIQUEN ELS EXISTENTS, GENERANT UN ENRIQUIMENT. AIXÒ ES TRADUEIX EN TREBALL COOPERATIU, SOCIALITZACIÓ … I UN MAJOR ACCÉS A LA INFORMACIÓ. </li></ul><ul><li>LA SEVA TECNOLOGIA ASSOCIADA ÉS DHTML, SOAP, XML, AJAX … </li></ul>
  4. 4. L’OBJECTIU DEL WEB 2.O ÉS: <ul><li>APROFITAR AL MÀXIM LA QUANTITAT D’INFORMACIÓ QUE POSSEEIXEN ELS USUARIS I USUÀRIES DE LA XARXA, ESTIMULANT EL TREBALL COOPERATIU I LA INTEL·LIGÈNCIA COL·LECTIVA </li></ul>
  5. 5. LES APLICACIONS MÉS CONEGUDES DEL WEB 2.0 SÓN: <ul><li>WIKIPEDIA </li></ul><ul><li>YOUTUBE </li></ul><ul><li>GOOGLE DOCS </li></ul><ul><li>BLOGS </li></ul><ul><li>I MOLTES MÉS …… </li></ul>
  6. 6. WEB 3.0 <ul><li>LA SEVA CRONOLOGIA ES SITUARÀ A LA SEGONA DÈCADA DEL SEGLE XXI. </li></ul><ul><li>AQUEST WEB TAMBÉ SE L’ANOMENA WEB SEMÀNTIC, CONVERTIRÀ LA INFORMACIÓ EN CONEIXEMENT. </li></ul><ul><li>INTENTARÀ QUE ELS USUARIS I USUÀRIES D’INTERNET PUGUIN ACCEDIR A LES DADES D’UNA MANERA SIGNIFICATIVA PER A ELLS MATEIXOS, JA QUE ELS ORDINADORS TINDRAN CLASSIFICATS I ANALITZATS ELS CONTINGUTS WEB. </li></ul>
  7. 8. PRESENTACIÓ REALITZADA PER: Mònica Pons i Bros

×