Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
4.»: uso_. . nu: -. v . 
~-" ' O -¢AvI-- It-It -""‘ _
. ,1 II o"‘Va -. o-oc. !‘Il~'. | '- , __
_ . -. v 1*, -Q-ovy-no...
. | _
”' ~; ».x~. ~
J
i

7-1‘?  E, " ' U }

wt

  

r2‘
3%‘ 'l‘’‘‘

" ' »‘ ‘-3 ‘#49
:WfiV

Sm 3lT§5Tf-‘W1 Fsr-r-ism-ran as
af-an e svmiei tan fasm em-ran mu

SCH? 
I3T$1'8T§iTf-WI‘Fl'fi
a1fis>a. >r5¢>: (=r§= «...
fivgasan

sxwmrsrcwmwfizmzrrarwnfiiaizrcfiummwqmwmwfamaniaw, 7116111-°RTT§7l7!'-Wfll
fi‘fWGf5fi5‘§"TT? f’{5P1'ITi? lt? TC5?17fF'...
f5‘Q? T?YF¢‘éC'?3IC37CW‘IC7T*j? I?°?1'C7'1'W713C7TF5TTi
‘<! T<vri*fqa>? ia: ‘nrs1crs1:wt$1"é1r§fi'm. T*5IWtE
3I?1'iC? ITI7f...
WW

siis: :i1wi2i1i‘? Imiv2‘r6i'Fs‘f~ii *= :mq: i'cw= :wanm. a§ivoTanm3ivria1:ic1s
fiirvcfitsesmmaammawiawwnmiwiqwaaaamafifisw...
ammwnwfimvrwmmmmi
simqcnafin-vaiwmtsfirwivrwawzri

gsiiivraamaci <5lfiI"rTW(. '$I? I3IT6T:1Ԥ13T? FI
cwrn'= rre3rca‘sir*izi: i...
§.3§ITsT‘JP‘T§7I

zrI§Fiwi39rrcarvi12:r2icr62m’1¢icar

3IW‘TTC53’. J1fi3l'P‘1'§FI°1'TG'§l1’3l17.II
mmawiwama é1?R? fT?11t§§...
WWW

fiF| §¥N¥fififi3“fi@§Ifl1§§ifiWfiT7rFi?5TfiI§T'xfifi1?WKWC35ICW1GK?37j§‘5?
mmivwcsmmmmmisriaownvafivqwsnaazsflamaawawm
EN: 

WWW

...
Wfiifirfiifiwfa

mamfi3fi? §Fe7fiIwwa=1a1»m5a'®: WIqfimtwe1%s§fififiw°EIa3a:1aa= at6
§? .II‘f1?, [CEC5i$?11?I1fiI= _»! 'Cc"N°.1>’r-‘K...
~. t?I‘«"r2‘1‘sa’irl“1i‘4'I‘mm7.: I envimg
a3TIPfi§5I1i3‘<fit? rE1fi@?1T? I1§rIfilt53I2ifi1'i?1'3I? I5Icfi? ITTzFfI

8.°nf3r c2r...
‘l1*fiFI°n<= :m1Irc= :'u cvrI$tc21taW: ;c«= r13mn

 

>>. €1t*»= fi'=1$1%I"e7I? I‘-T1f: ‘I¢1$E
C§CEf'7T-TI

>Q. «s13%"x-t7c?...
0. «£l? V3’iT’CfI@C?1="fi7°{’r"§TII°I

W“-? °fI? ‘$I? G‘: FFW*fE 8. = I6~; tc? ~I1r25«s: $i“Iigs1Ic°r
WWW? ! ca*a'c? T§‘3ma...
Q-: .§'j3W'5°fif31'? .T! >"T3E'>'C§'14I§5IC?11
~s1?fi*zr= BIf%fi. Tc2IaT2,{= rns:1zv

*| $iF""“? ‘T? l’. {E‘? «>'c? II
>>. ~‘I6Ic? r~‘I= fif%°iI%?131t*r151's: “ >z. a[? *1@. ‘?fica9ri? —-1a3I*»"f? °I1§{= rI
*»f[w1T"Ww: ‘Rr: c*i= :‘WG: '=i$
1%f...
-
2 ‘ .  1/
. . ‘ I
‘ ' '~ «. 
>o. ¢1:rr“: ra~z: rw, W:12.r= rr-=13-J >8.3f'7FD‘°i1’3‘| ?lT1C91?FI§FWC? F
 >o->zfi? %5$§m...
8—<2=41'a'? >‘c'sI°nfi
f§1T3‘t? .If? FrI

bb'. 

 

~10. 3—¢ fivrvmvnezrta
@‘vrc= z1»‘T‘r srr-was: am can

>a_o-3f17Fr9i'sr...
7iFF<IT? f’9T

flFlfiWfiNfi‘§fiTfifiIWICflEWBFItEi§Ifit‘N$C§fl7?! tfiWBGfl? '§Iefl1?Gfi§
3W‘«‘i5l? .I7!fif§T‘? !'(. T'J"€(. ?I

 

 
  ...
°IV3‘<1T-SPIEWT

WPI§fifi1?1?‘zTs13FWafi'I? TI§| E13W1fi1?'z‘¢VvIK§?1fi? IcdTfi19ITr<? I amcafir
fira? sim§1fi1?31a®fiTnm%T—1q€cn@v©...
7a“lfi1?feETF'3fiT

mm cwmwvr21srv1a1a¢1r= §v= wfa? rm%<c? -recarEcz= fr3a= m=Ims5:*r: ca? r
a$a6c§miTn-emifiraczmfivrqcawswvt...
’*J1WIfi(C51'F(5fl‘°I§fi«£l? FT'T: “?, [fi3¢§*¢l? I1?fI «£1‘§1$TTII“l§'C‘II‘sIfiC§It"= i'fit‘°Rfi@‘iIf5I°j[‘1I
snrr2,[c~: rzm°t1...
WIqwsmavca§a2rsx1a1$F6wmaazvmaw: a9Ia§wr51§wm%ca. Gx11§fwuz
fi1WW§e§T§W“5fiW1@1§fIW1§-ZK§?1'%fiCfiWCfi3WKE§fifi§1i? fifiI“451fi§C? I...
$@3IT? T’~ZC? 

wI§wvraarsIzEcaazaa*vm5Iaw, EI= ;t~; w=rI§cFmsar<: 'I*vfi1anfiI
fisfiwmefimmmwwmemmmuamamsmmemfimwqwm
c'<*Iz?1W...
C"f3?l5QIT

fiPI{Wfi37{fifiWfi3f@TIfiItWCfifl§flI9I? T:‘F1fiWT§Z§C'iI31W1t'rfiICWCW
WI§cmaa5fiwmQna= "maa§a1wwma§@*e‘mama= ?It6maI? tI...
Mushrum book- মাশরূম চাষ পদ্ধতি
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mushrum book- মাশরূম চাষ পদ্ধতি

16,907 views

Published on

Mushrum book- মাশরূম চাষ পদ্ধতি

 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Mushrum book- মাশরূম চাষ পদ্ধতি

 1. 1. 4.»: uso_. . nu: -. v . ~-" ' O -¢AvI-- It-It -""‘ _ . ,1 II o"‘Va -. o-oc. !‘Il~'. | '- , __ _ . -. v 1*, -Q-ovy-not-*». -~ . ., .ll -, -~v. -- ‘I'l0IIO 0 In 0 ‘ ‘y- o u. .. "_‘_ _. ”,'. ." . , '1‘ .10. . ' 4:! v- I0 rIu. .- ', _ P, . - . . - . u ‘ _p -. ..y I . _ ‘_ '. ‘ --. 9. . ... ' -* ‘~. ' ' ' ' "'* I". l$I. .0 ‘J "' "‘ “""' . .p. ..a. -wall-n -: ~oo0~--= --0 . .. -. .. .-. .. '-"' - 01 4:. , . _ , . u u I '1 , a I- n. . . ..vn . ll . . . .-. r.- 0-91! . ..z. .. o. v-V-X. ~oI. I.. I¢~J . .I'] "l(g5Iall"'-[I v-In‘. -II I I-1 4¢‘n: )_, '-an ’ _ I‘ run ll'l. o nu : . . -urn-I Ill ‘ . _.. .,. -IIIII1 . .. - ". . ‘, ,,_, . _, , a. -. not '0 II I -I‘ _ . q a. . .1vv ' " " "' ' ‘n-I- I It 'I5lv-'I low’ ‘_‘_ . ,. . - I . o¢I - . ‘ ‘U ‘ ' , __ | (.nIIID‘0OI-)IaI. l_.1fO"‘ -v on n I" ‘ ‘ "*! It‘C ' . :oca. Ill? l'4 , ..--- I . »-*, a v» ' . .u. . -- . 4 . ., . . IDA‘ II -4,. I.; ,IoI . l:to’l«"¢V , |,. ;. . .V. II uu. --- .0 "O9¢Yl"4 -: "_’ : ,. . . .. « - AllIVrIl - a 1 - o . . n. .. V . ., ,y . .v . ' I" -H “ ' - ‘, , . . -. 11.: I ' ’- ‘ - ' . . OI n4 - rura- -o' "‘ . --4.. . on--1-n-> *0‘- D0u| v;. ’ '. rg-. .. .,, ‘ . '. , “.'_. '_ J io'. ll . .o. u.. ... | -on-. -, ,., .. . ._, ,.. . ."‘g. J-Int_II‘lI' , ,. IU 05- In '- _ ‘ . ;, - . -1-‘ vuuIl'I Isl guns .0 ~ovc>a"nstv n no I-'-. .9-v . — , .. . . .. ~ .0 -1. -» ‘ ---1 . - . . . _ aI: .. ... . ' """ ‘'0' Ion II‘: .. .av. c-Iv! v. v ‘ "_, , . .. . -n. .. -. -.-o I I nI| I°"*"" . —.. .---' ruin--""' , ¢- ovv ‘, ,.p: al . .‘. .-. .v aI~I'I— Ia. ‘viii-‘DU . ... cv . .. . ._ . ouno. -uo. ~-o .3! n V‘- ' 9 . -!. --v- -Iv-». --u. ou. n u’ ‘ “""" “~ ‘I. --v1-. -- u -. .vI . -'-q - . »u, .., ,ga5- 1- won. Ion gru--rI'V°‘«O" ’ “vol -0. -n-rvt --4 -~. . g - go. -. .»4v: I-I us 1 ' 9 3.. .. . .. .u. - y-uc a . ,.. -—- . .. In . I -u. .: van 0-: ~. I--. .r. .- In a. 4 ' -0‘ oI1ll1. ‘t8l unclursvj cant‘--cs. All
 2. 2. . | _ ”' ~; ».x~. ~ J i 7-1‘? E, " ' U } wt r2‘ 3%‘ 'l‘’‘‘ " ' »‘ ‘-3 ‘#49
 3. 3. :WfiV Sm 3lT§5Tf-‘W1 Fsr-r-ism-ran as af-an e svmiei tan fasm em-ran mu SCH? I3T$1'8T§iTf-WI‘Fl'fi a1fis>a. >r5¢>: (=r§= «) tmvfswwrfiraamw T517151->Qo2!. §R'TTIW"1 I lilflfifl §FBIIf§ Qooi IF! aifawisimziwn fl‘$6U'lZ¥? ‘l ~5W. ~fl.3lT§IF3 tfinfinmfii C‘-‘WTFT§3iT§1'4lW IE" 'l! i‘4ifi'Ififi? T=1 ao f‘a-Ifimm mm, iitww. swi-aooo ‘'1 man angiif-‘m fir-ra 1'0 Qhoo (sifw-ii man an L_ wrap: :22 1f3T'l- aiaznfa, zoo: (oooo asf-ii. Q? ! 3151- afzm. §o)o (coco afvi) I _ L MUSHROOM : A Continuing education material [or the neo-literales developed by the Training & Material Development Division of Dhaka Ahsania Mission and published by Dhaka Ahsania Mission. 1st edition: January 2002. (5000 copies). Price : Taka 26.00 (Twenty Six) Only. ISBN : 978-984-8783-38-2
 4. 4. fivgasan sxwmrsrcwmwfizmzrrarwnfiiaizrcfiummwqmwmwfamaniaw, 7116111-°RTT§7l7!'-Wfll fi‘fWGf5fi5‘§"TT? f’{5P1'ITi? lt? TC5?17fF'RITC‘Gl7l'5."fiTYI fl331TI7TIFIC= "i1$t1%‘t? I33r<5W§RT§'~5II? Ie ouimwmitrfiiafizfisumfivnéwi '? §'<51}"T51'§E1'TTJsC3TFT3TT‘5*1'C? IC‘1T°fl mwmwimmfimmmiawfiammwwmamwmwawammafiiaame ummuwwmvwafimwfwwmmwmafidafiifiwqawmuwmwimmamwmw awcntsmqwaqfisemfaw1i1§ET3Wu, az%r5rcwtwaaww: wn§fFnmzaamf%v1«: wt§i aifiiwwmmcuvriwoawzwrnfizaimtaqc<nfi: ,r! ximm: tm>¢c<nfi: ia= m:= m§fiwmm mmuimwrmmwfiaawfomnarmmcwiwrmmxnswmmwwmwwafirmarotm WIT9t§Ii¥3WT§WK§C3§'NK§§‘@§3d’I‘5?TWF’5'51fi*7FF5WW$C‘§I wmmwmmmmimmmmxzmmmifiqaafimwmfiammfimsmmium mfiawmtimamwacsmmmaawéizwmnwwcsiarswwxmawumtsnmi : :wncaz¢zv.1”atca: mmawmm1%= »asauanicwa. mwo1wf‘osesmawaa«v>ii asmfitmmwmwmicmvnromwmimmawmwwvfésfiiasiwwaarawqw wmwwfiewicvmwimmwfiwmmifiuqurfiiefimfifimmafiswmi amwmficwmmwgwmiwifiafifimmawfifarwmwmmwwiimmfw nwiaisttafiaxiarcatzwitsisrsfirazii aiwswmmammiwiiafimfiwiawacawwfifewaafiiwwqiafi >§fi»‘3°f<HC‘1 mi: -.3-n_a2ira= iis1t$caE= r1aas9z1=fi= ii: t1.1t§i a3f~svivs; i=t= iiaiiw. wmi. «ia= ff: @*v1aa= tz: ?r- 'Tl"I{'5!”I T5‘°f? $§‘Yfi: ‘3F!7T1°ff§I51'F1W1?! Ei7i'IfiP17,13T®§°1TVrFf, »£?3°! ?5I§I<51~fl? :?T6TEIfiT635'sII?1€1°i‘IC= '113T§EiTbTE? I arfmwmtsi Wmfsftaaifinwmanwfitwenwiwzmtsfimmwmsifiaifirmvafimneswwq @7gawF¢amwfisrfi$mn*w£raemeiwia3fBawwmm3¢cat=2=r-wrswcaawmw’ SW mfiamwfifihméommsfi-Smmiamwmmmmwai wm¢E<, a3%waa«f%«c$wPia= w'wwmafw1%= a1amammemmai%w¢a«1%wwrréwa1a fi3W§d$W§W*ffi? T€fW173~? Wf¢WK6fi§W@? RIZ3fiW§§KW§? RWfiC$C@fi16WE§fi§Z$ 3Tfl? I$? <'C33C'-‘T'~'>lT3I? II'~'afl"fl35filI man, ’€TFf§I1fiI zoo; awe? afiwér urn‘-I vmvrfr. 6ras1wI§s11’= imF-1== r:r
 5. 5. f5‘Q? T?YF¢‘éC'?3IC37CW‘IC7T*j? I?°?1'C7'1'W713C7TF5TTi ‘<! T<vri*fqa>? ia: ‘nrs1crs1:wt$1"é1r§fi'm. T*5IWtE 3I?1'iC? ITI7f- u Wnmifismmwfim? sfl? FI7fT? I?‘TSC? fiTIW? ~£J? TFWI. ??fi".5T? TC<: ‘5TFT? 36-5 c7. <3 ? iTE*T<. €l': vTI'J wrs: vjfixtri c<: n:w, o "rfi: = STE. TIT“P1‘J-£1?! mm awn sfirfs I LDCC. Wm 33%? on; ‘ Z'. T5§C'«'13 H2: 1'-5?T‘TC“e vn‘<r. r<z ‘. ‘: .ZT€‘I ‘-IT‘F; W W :3 arm 2:13’. mm gamma firm CWC‘<”<’ aw i
 6. 6. WW siis: :i1wi2i1i‘? Imiv2‘r6i'Fs‘f~ii *= :mq: i'cw= :wanm. a§ivoTanm3ivria1:ic1s fiirvcfitsesmmaammawiawwnmiwiqwaaaamafifiswimwaffiiai mmficwcaaiqwiwi vfaéiafifigwmmmaisimarmcwwmvnemmiaammmn @wm1»§’r: iviaaicsanmqnatzrcsiaw-o-ivmmimmcaicaicarrmiuwtqw 1%ara= §aicmIcn1z1emmzIa1icuuw—2rnma51vsiiwmt? r,$1z2fa6imnIa asiazciizrigsfaassrrqaz-afinfiiwrmumqweitqmisiiaiawmqzvafiv Hsmiwaasaziiammivsiiwtaammzafiwmfanssrafiisitewaara fiP'f§3I‘61‘€I? >'§fi®I fitmifiafiwiwawrmmffiwwamtfimwswwmvmmimmfi mfiavnmficmzwawummwmmwfiiusmetbfiiamwwmawm’ ficwarca6icazasWtqwc¢c<6esiwa1i@ca, n<s>e—qo= r53Iwtanm§azasna% = I1*»TI1‘3c=1ta°rfi. i1sI. I‘<1s‘s11m1?Ia5$Ib‘¢'1r5i ¢'I§§?3?IC§'°TW171'°_[f$G @3fi19I‘TI wwmmnismasiamwumsnmmifizwcwmasnwtaaazrcasmew ’-‘lf’s! TITt°f$IT‘F{iI15W‘1§ a= ‘sII= rizIic= Ica*B= rr»t2,'iris1=: rarc<r-ire? IFr1w°r1ca: ri Wmowwmfizwmiwiawmwfiwwmafimmmwmi ‘lT"fiF3I E
 7. 7. ammwnwfimvrwmmmmi simqcnafin-vaiwmtsfirwivrwawzri gsiiivraamaci <5lfiI"rTW(. '$I? I3IT6T:1‘§13T? FI cwrn'= rre3rca‘sir*izi: is1*a'c$-”5‘atzIr5i¢i3 C? IT’E37.T "TC?51'°fl"‘fTC? I fiawifims ma 5IT*i§C5l'si'§fifi31‘r'°i”«r ireviaamiszri c= r=I1taiT«»—-iwimiwmficaafimztrvm fisavaefivsimamwnaczwiiwiqxr fiifimwrmammfiizwfiaewmww g: ‘,. .f3h4"‘f: :.: : . °flG‘§IT'5IT'§II aw 7fl‘11's1’°f§fi? F‘5T'-T no fimwmmwmmmwww "flC€Fr I ''7II‘5II? .'lvfiC%"fWT%I1'sT‘1€fil‘§c2IC7a'= ‘ CFI'C"3?l? .I'7IT7f"PJ’**5«£1?f‘51"5f?1‘>? l mi 211?. ‘-T21 area, firsfcr E311, C'§T? '1'l§ ca‘-= I=r 6 mm? W o ‘?5‘91?M°f?3T€1§? I>‘C<Tf‘~’§- wawmwtmi
 8. 8. §.3§ITsT‘JP‘T§7I zrI§Fiwi39rrcarvi12:r2icr62m’1¢icar 3IW‘TTC53’. J1fi3l'P‘1'§FI°1'TG'§l1’3l17.II mmawiwama é1?R? fT?11t§§ = =“nEea'a’Ta51c«= reia'@W—Tca1x-o mi mam vrP211% ziaiviiei t‘-'l? ‘{W§1"€TI? .TVfI? fFl'5I?7:1T’Il? II macaawiqnmcafiwwemfiiawqnfiivarwnfirmmaaimai Lfl‘I*T3lN? IGC? I?3l§7IP°l§5IFK'§§'1e| '§5I5f”°E? §ETfW? I ,9 - r
 9. 9. WWW fiF| §¥N¥fififi3“fi@§Ifl1§§ifiWfiT7rFi?5TfiI§T'xfifi1?WKWC35ICW1GK?37j§‘5? mmivwcsmmmmmisriaownvafivqwsnaazsflamaawawm EN: WWW wmwmmmamfimfimiawfiwrtwfimmflfimfiwmmmfinaw Zsfiwrafifiimfiamemfiffimeaamivmimamétvmamemmfimi arswmafaaawmqcwmfimmiawnfivmfiwamfifim fiTCT>"i_C7Tl Gta= :fqUa§F= I3‘Hfitaa1i6IIG: 'T1%§amTxefi'§Faffiw°Ka?1fira$r§R? i _. ., :. O I}: all 3-: :5: I 52:. i '. -‘. '.' .
 10. 10. Wfiifirfiifiwfa mamfi3fi? §Fe7fiIwwa=1a1»m5a'®: WIqfimtwe1%s§fififiw°EIa3a:1aa= at6 §? .II‘f1?, [CEC5i$?11?I1fiI= _»! 'Cc"N°.1>’r-‘K31 Eta, c2rf“°t? :>'c§t1s12I? :arwr1%7fiT>I"°i: d9J_zFi1 1%rcw1%t= ms1t= t2:r§aI= Ir®= zcau H M E E fi . I 2% I EI°fiIIC‘1T'3EIIT_§ET5lT°lI? I'il§- (%Wfi@W) fir E ? F?3n°1'c‘11?. r >31 77'3IT°f? '11C? .1"-. <fT‘3FT HIE! fivemwfififimfimfigfimmmwmmfiwwn WW§W$K3§fi'fl¥‘§fi3W€k§IWIfl§Tflfi?6m'fi3|? WFIfifi5K3fifiM‘ICfiT'§lW? I
 11. 11. ~. t?I‘«"r2‘1‘sa’irl“1i‘4'I‘mm7.: I envimg a3TIPfi§5I1i3‘<fit? rE1fi@?1T? I1§rIfilt53I2ifi1'i?1'3I? I5Icfi? ITTzFfI 8.°nf3r c2rc=1W3‘fi>tzr¢-zofizfii‘ film ‘5W‘T§"1T
 12. 12. ‘l1*fiFI°n<= :m1Irc= :'u cvrI$tc21taW: ;c«= r13mn >>. €1t*»= fi'=1$1%I"e7I? I‘-T1f: ‘I¢1$E C§CEf'7T-TI >Q. «s13%"x-t7c? It=15W1?I1§= e$I1*T? ,FI mm: Lflfi51136INICfi? ffi6ETCW€f5°l'e? fiTF°1?T°flE?7iv‘c2l'C$0-8fiTF€1'Qoo C2l'C<F~Z(? o2lW ? IP‘1§$I9ne7.JT7J1t? fI? F=lW‘3?tS'4IFr~s @"P7‘re‘<‘? .IIu‘1?. I’°f§$I1*l? fiI‘6I'C73?. r<'Hl”s1'e sari‘ 1"= ri. r=rt-7133::
 13. 13. 0. «£l? V3’iT’CfI@C?1="fi7°{’r"§TII°I W“-? °fI? ‘$I? G‘: FFW*fE 8. = I6~; tc? ~I1r25«s: $i“Iigs1Ic°r WWW? ! ca*a'c? T§‘3mafim TIT‘T§'5l
 14. 14. Q-: .§'j3W'5°fif31'? .T! >"T3E'>'C§'14I§5IC?11 ~s1?fi*zr= BIf%fi. Tc2IaT2,{= rns:1zv *| $iF""“? ‘T? l’. {E‘? «>'c? II
 15. 15. >>. ~‘I6Ic? r~‘I= fif%°iI%?131t*r151's: “ >z. a[? *1@. ‘?fica9ri? —-1a3I*»"f? °I1§{= rI *»f[w1T"Ww: ‘Rr: c*i= :‘WG: '=i$ 1%f'7§C‘§IfiWI u
 16. 16. - 2 ‘ . 1/ . . ‘ I ‘ ' '~ «. >o. ¢1:rr“: ra~z: rw, W:12.r= rr-=13-J >8.3f'7FD‘°i1’3‘| ?lT1C91?FI§FWC? F >o->zfi? %5$§m °r%an6T€1§= r: : lilill ht: ~‘_'; I;. ; H lnlll “ '3' ‘ I HI 5!}: ‘V ; Mm ; A J“ Ilmllll . _ me. be MR5 Mr W 9:2: be. : :W °rf%1'<m= rs; [c«=11 arm czs—c1=r : mm ' ‘ vfiztcm °tf%I21161 carcai firm gm $766 $3 ' T«—vrT9IcF1'I ca? ?Ft§1' 1'51? I 6
 17. 17. 8—<2=41'a'? >‘c'sI°nfi f§1T3‘t? .If? FrI bb'. ~10. 3—¢ fivrvmvnezrta @‘vrc= z1»‘T‘r srr-was: am can >a_o-3f17Fr9i'sr61?. Ifk: ='fiw‘czI WFIQZTHWQ? wan seem? Wripifimam cafitt 7f@? TC@‘ff_{ 1"3WI zr1%i‘r‘: vrI%2:ns1c21zasm:1 C$%fiFW°nemflTGII3fTFf3‘fiflflc? IE$WIV; ‘EfiF§fiFI§fi©<fl§§‘R'ICfiT; f %r*r§= Ic°rfifl'°‘T'r>‘rc'<1‘sr$I=1'eIvi1?:211=rIIC<: e:12rI's: ' 955‘ Elk‘-72"“ §B? IT WET I W? !“ C€t7.7fGF1,TfT‘1§3I‘5IC? ffi5 'J Cflfiffifitxoifil ‘5H'T€F3I
 18. 18. 7iFF<IT? f’9T flFlfiWfiNfi‘§fiTfifiIWICflEWBFItEi§Ifit‘N$C§fl7?! tfiWBGfl? '§Iefl1?Gfi§ 3W‘«‘i5l? .I7!fif§T‘? !'(. T'J"€(. ?I 71"“. c “‘“ ‘—fi= — %, «:/ // Q. mmwaififiawmmarcm = I wmmmfimmmmml / /// /// //f_‘_ 0. wmwwfihatawr. om: X1‘? /« M W. ”_€ Q0-QG‘f'‘5fif'‘7T°FlTC7lTE‘_‘T7*W? .'5C'.5l’ . __'. J _—; "/4 Ettr-=11?a? Il'<; f2‘1'>‘: ¢vm2.Ic£I$ré5T61 .1 ‘_ ‘I _? 1;; I" 2Irca5c6$1=rT:1°m1EII1‘®§c? H % h # " 8 ‘<T_{? @fF‘T"‘1?.1TI°f§F'f‘51'C?1"<IFl'<J‘f'7vTC? ? 5‘, 4 ‘gr ", -’ w' -I . l '; o 3 ', Q €~‘°1fi‘E151?I‘€i‘| ?I9f1?~T‘¥l1‘1§TI‘§F13 l. . . %1wcazawv1qw§camm'°firfi§5"e7mmfi‘s:1z1ao§c51?«w”£ca: fi«awwte1 fl§T5F@fflWEIfi1§fiPl§fiW9?K? Ififl? KWfi3§31EI¥I-GI?1fiIW%WC€IWfiWCW : :;Tcfi7WTfU? if%W3"E1fifiT? I§I? l3WKfi@K?73fiT%W-W31fiWICfiT@W@m ‘-'> I 9
 19. 19. °IV3‘<1T-SPIEWT WPI§fifi1?1?‘zTs13FWafi'I? TI§| E13W1fi1?'z‘¢VvIK§?1fi? IcdTfi19ITr<? I amcafir fira? sim§1fi1?31a®fiTnm%T—1q€cn@v©aaw8wwwIrs1W: ?r5I%@31m1 wasfiinmaefifiwmfiamtwrwmumaso->¢fimW-rmTEmu%fi is‘: -vrc§'srfi»‘°1?: >*sz'=1 c>JSr«r- gfir, Er, 2R§71'€Cfi°n'3?JT‘<IT§II$IT"I§TI Eamwrfifiqammemmrn wngw1%c1sa: av2naaasffimaczfit@1*a12ntasmufiFca1“w%rw: f=6@1m7t mr<1?nwGz', mWqfi*fi%-*m@FififiHaafi= "qfiEnmmfim§ma@IBTca? cEdfio‘f%r Q-vWfiW? TC§0-81'1}T~fC§KW‘ifi5C¥W%ff3lW°mWZ? ?NT@§FTIfi? “§ETfif flFl§Cfi§fiF5WC? f§fIflVi§WSF%1@? flWW¥? tfi1'3I"£§? ?>? ITGP1%flT§C@°fiC§I miaaamfiraemfémfimfiifinmamwfimwqcnaaraaemfimwwmé 1-fiF~| ?I W»
 20. 20. 7a“lfi1?feETF'3fiT mm cwmwvr21srv1a1a¢1r= §v= wfa? rm%<c? -recarEcz= fr3a= m=Ims5:*r: ca? r a$a6c§miTn-emifiraczmfivrqcawswvtqcaamfimamrsnnviqwawm I’iIHmasf%Ewaatacamefi3*maczIwfl3u*1:caaau§aTa1a*§r«1mE s{r= rqs: fi:@s: zruar5res11‘%twc= re aamfimmmnawwmwfirwrmfiae ammfimtmwmwawmmmfimwifinwmjfimfirmrwmm ? I1‘éII‘j[fi? CWT‘ifl“1'qZTI? T1rT1$IG@‘T‘7‘T"fl'a‘éJT? II? II M-]'iElf. i]J V g, I - . P, , . / . . $: :.v4 C « ! ”)"’ ' II; cm I m n. n.u r n_ jx 41‘ E11311 _ WW§WfijT? £»‘G‘§EfiflIqfi?59nfitfi—Wl€T§qWEfiC35WF| §fifi1Bflfi? =WIWIfl'% ? fi'fi§C? Ifi§«r= nfi7%CWt? °fl§1—fiF€R‘= fit1fiW@? nG3?c? efiT'rfi'1WWfi? §1ZG §c? uamcawN1wa1@7Kaeaa? f?«7«'aamfiW?1FC? nfiatscaa§awI-Wmrrrfir cWmm: w=tKmamfi%at¥Kri: Wr?1wf%? §B1:c? re= nma1i‘t%°5mar<rc6 mta: m1m1%camm: :ma@was1f%vrmtm%smm3?? r:a%1cavm13mw=1q 3=? sR'Iu‘1‘4l? Tu£1§@°I?5I1%T917Wt**¥Ii'-iTT?1'?1'1
 21. 21. ’*J1WIfi(C51'F(5fl‘°I§fi«£l? FT'T: “?, [fi3¢§*¢l? I1?fI «£1‘§1$TTII“l§'C‘II‘sIfiC§It"= i'fit‘°Rfi@‘iIf5I°j[‘1I snrr2,[c~: rzm°t1“2n¢m= ten1%w, =:1?uv=7°rw1vfe1%B1f? :wv«Imr§u arxsmfi-a-vrfzirzmtve c? ICa? ao‘6I9fI5IF1§¥§: Wc§1fi6EI§lNi%? §G11fiflfC? C?i1Z¥’l§I§I@r$C§I us1‘§IET’s1@‘, = I1‘vTI1%c$1r<‘r$IP‘ii'*'I Wficmfimmwwammawfimawmmmzzfiwmfififiw ?1'fcFo's1"<‘II1T131'(.7<'? I’= '.<T@I ' «£J$1°£3‘I1?Ic'<’Ir<15E7f‘ITC’f? .'5, >auev11z—«rf%1r«1wmzwerfi3:vnWaf"a‘fiz>art= :vv<1wra m@$3H| )bbofif€? f@@'CE‘: Tl$I§0qfiNeoEl§1?cfi1§. ‘?5i‘CWIWWICTsfCWW mifiwcswfiaeagaugcazfimazfiismificammawwqwvmaunmaw firt%a<~1m mew znzn czmm wan-vyw, =rI= =Ia1I—§r13, fir-= rqsr.1%w-«r, mtg: -anwis, =n= =rqw—cvr: r—me, fl1°°IflTI—<3$IFi73 ixsrrfia I ‘”"TI"I‘T vm§mamr5~wTt3w, *ra= ‘m, sf%, fis%‘11°awm: wffiwaamamq'cws: rfiwe fififimfiqfimmmwwmwmamammemmnfifiwmww ms-m: macsczr@19tnas1%1@ma= —wa@cwc¢1%~1mwrf€umaw1%1mqv: aacsm f%%1=1,%catB1ac5c2Is1§rs1=1¢1=r: assw11@fi7fic5c? I‘i2I*1°Icari*r: @‘€f5{9I°f Wmfififimfiqémmmwamewammwmmfiwwfii sTm1w1W: :m*rqcw‘i‘Fs: i‘rcvf%w°amaaasr%a1amfiaswm2fawt5,mam" ‘c¢rmz7%‘afi’am1wwrama? ca: a§1§1finW°1Ea’wmaamea$f%fiwréamc§, m s:1== I§c= r:: rn;3rvrfi€1*zrIr°r¢71?~rf31z11=1,$f%1as«s1’i: :vsr= ~ awmmmmfiflfiammmfimmwmfiwwmafiafiam -enam aa1r91efE1=1cwm; ew°1sw%: mawI1%r= ms1zaasriars: ':umqcwaa= *4’sIZ? Ifi*l? I§II"»IfC§, >11fi@‘£II? W$T<'s? .1T?1WIfi? C.? I = Wticmwme @fif€t51°f7i§PW%7fltfi5IP1§TIC<! f6fi? T35II3'§T1TCfi'I€l3‘El"T'§ arcanmqwa1s7Ia~a1saar@: m': wruma= rwms1aa,2%fiwawImarB¢-c<wm§n ? ?TWWl VIFBFTI
 22. 22. WIqwsmavca§a2rsx1a1$F6wmaazvmaw: a9Ia§wr51§wm%ca. Gx11§fwuz fi1WW§e§T§W“5fiW1@1§fIW1§-ZK§?1'%fiCfiWCfi3WKE§fifi§1i? fifiI“451fi§C? I ''fllV17~T, C'vTC'2Ifi3fiT‘i§IT5TI‘€C$3I? T5IT7§I’-ECE°flZ? .fI 6
 23. 23. $@3IT? T’~ZC? wI§wvraarsIzEcaazaa*vm5Iaw, EI= ;t~; w=rI§cFmsar<: 'I*vfi1anfiI fisfiwmefimmmwwmemmmuamamsmmemfimwqwm c'<*Iz?1W1>-x-sv>rrzr1‘c‘6°nrsI', @Icx*-: T«. *»rfi3I qoofiavatwmmwwwrcaafiww ‘«TM§GI§%fi'<fi‘F°Ff§oo1?X3I1%f383Tfifi'<I'>'(3' broo. oo3FFl (WT¥IIC35fi%7‘3§G?3f7%$§Wl'5I sT»‘Ia5I) amzrrs e <«m117II(sIv. :sI: rfir<"v: c2Izas= =I1sI-er) (? oo. oo Em CW3 ‘N5 = 3000.00 131351 2rfi»I%2°: I*a2I1vvIwc2Iz2:sqoozI1a1$: r=Iq7r°nazrI2rIc? rI qoofiavatvvmcarw 8oGI>”fifi'§WT‘5J1“T{'5I°fTG? II‘€I1CfiI zrr-a‘$II= r?1Tx= .1‘I"s11m'c2s%eIf{6qtfir1I= ro, oo T? I'<I'>'If: ’z7I1I? I- 8o. oo c<'§f? -:r. <IWI= I 0§oo. oo 31351 °fl‘3‘§lTT1TC? i I DQoo. oo 31?? ! fi§=7.I§C? ‘I, ?'I1€§(. ?('J: ;oo, oo - )ooo. oo) = )boo_oo 311151 I soooI31as1f%f%Imw2m<5Ie7IwFI§ficat6>aoofiIas1ar6aaIaTcaI>@= I%7 Tl'P‘1§‘iI‘§[$1C¢‘r~<31‘= I‘°l’? f>‘c$IQ<to. ‘2IT5I§§I8o@5fiTCE)o czfif~=2?= :['<fiI1=rr*Iq‘41°ne2aT mmujwtwqnsoofimwfifmaasmsowfififimsooofimmem 2nr<z'I
 24. 24. C"f3?l5QIT fiPI{Wfi37{fifiWfi3f@TIfiItWCfifl§flI9I? T:‘F1fiWT§Z§C'iI31W1t'rfiICWCW WI§cmaa5fiwmQna= "maa§a1wwma§@*e‘mama= ?It6maI? tIEIreWIFr*IiGI WW{W§3WWZ1§C§Icfl3WIN1'€tW? Ie§? F6IfiI? fiIIcfltE°nC? IT9fi@5I? ?C§ fiT“| §?I3II? FIrT? fiIt<-"f? ‘.'7It‘°‘IIGII? I%? T?I1t? fI wawmmmwcaafisgwmmwu fi= "-! §tIP‘I§= If? «‘cI. I<5IISI‘s11a‘>T? I"? r<II? :'I? I aIa12IrsIt<o‘°nfiI: » irmqfiwmfiafiaffiianrstsrfaaza mew Ina: aw TII"§—W°C«‘I iwnfw mwwmfificmmemmu SII= =Iqc‘sIa=1I°Iwcazarsr9rEc*'fi= IIa1aI

×