Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paper Prototyping (WUD 2010)

867 views

Published on

Prototypowanie na papierze (ang. paper prototyping) jest ciągle jedną z najprostszych metod zbierania informacji od użytkowników. Dzięki papierowym prototypom możliwe jest przeprowadzenie "szybkich" testów użyteczności na wczesnym etapie rozwoju produktu przy stosunkowo niewielkim koszcie.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Paper Prototyping (WUD 2010)

 1. 1. World Usability DayGliwice, 9 listopada 2010
 2. 2. Agenda1. Wprowadzenie – 10 minut2. Tworzenie – 50 minut3. Testowanie – 20 minut4. Podsumowanie – 10 minut World Usability Day 2 Gliwice, 9 listopada 2010
 3. 3. User-Centered DesignProjektowanie zorientowane na użytkownika (ang.User-Centered Design) to podejście do projektowaniainterakcji człowieka z komputerem w którym potrzeby,wymagania i ograniczenia końcowego użytkownika sąszczegółowo badane i uwzględniane na każdym etapieprocesu projektowego.Dzięki zastosowaniu odpowiednich metod zbieraniainformacji projektanci serwisu są w stanie na bieżącoulepszać projekt tak, aby w jak największym stopniuspełniał potrzeby końcowych użytkowników. World Usability Day 3 Gliwice, 9 listopada 2010
 4. 4. User-Centered Design World Usability Day 4 Gliwice, 9 listopada 2010
 5. 5. Paper PrototypingPrototypowanie z wykorzystaniem papieru (ang. paperprototyping) jest jednym z podstawowych narzędziwykorzystywanych w UCD oraz jednąz najefektywniejszych metod zbierania informacji.Dzięki papierowym prototypom możliwe jestprzeprowadzenie „szybkich testów użyteczności”na wczesnym etapie rozwoju produktu przystosunkowo niewielkich kosztach. Specyfika narzędziapozwala na iteracyjny cykl prac nad produktem, co jestpodstawowym założeniem podejścia UCD. World Usability Day 5 Gliwice, 9 listopada 2010
 6. 6. Zalety1. Szybka identyfikacja błędów2. Szeroki zakres walidacji3. Oszczędność $$4. Większa kreatywność zespołu World Usability Day 6 Gliwice, 9 listopada 2010
 7. 7. Wady1. Może wpłynąć na sposób w jaki osoby korzystają z interfejsu2. „Nieprofesjonalny wygląd”3. Testuje bardziej „feel” niż „look”4. Czasami lepiej zastosować inne metody World Usability Day 7 Gliwice, 9 listopada 2010
 8. 8. Modele Mentalne World Usability Day 8 Gliwice, 9 listopada 2010
 9. 9. Jak TO naprawdę wygląda? World Usability Day 9 Gliwice, 9 listopada 2010
 10. 10. 10
 11. 11. World Usability Day 11Gliwice, 9 listopada 2010
 12. 12. World Usability Day 12Gliwice, 9 listopada 2010
 13. 13. Tworzenie• Podział na zespoły• Wybór przeglądarki ;)• Praca koncepcyjna World Usability Day 13 Gliwice, 9 listopada 2010
 14. 14. 1 2 3 4 World Usability Day 14 Gliwice, 9 listopada 2010
 15. 15. Przydział sklepua.1 Sklep muzycznyb. Sklep z t-shirtami2c. Biuro podróży3d. Sklep sprzedający buty4 World Usability Day 15 Gliwice, 9 listopada 2010
 16. 16. O czym pamiętać• Strona główna• Ścieżki alternatywne (?)• Funkcjonalności specyficzne• Formularz• „Ślepe uliczki” World Usability Day 16 Gliwice, 9 listopada 2010
 17. 17. Testowanie 17
 18. 18. Testowanie• Podział 2/2• 5 minut na prototyp• Na koniec uwagi: - dotyczące tego, co należy poprawić - dotyczące tego, co jest OK World Usability Day 18 Gliwice, 9 listopada 2010
 19. 19. World Usability Day 19Gliwice, 9 listopada 2010
 20. 20. World Usability Day 20Gliwice, 9 listopada 2010
 21. 21. World Usability Day 21Gliwice, 9 listopada 2010
 22. 22. World Usability Day 22Gliwice, 9 listopada 2010
 23. 23. Podsumowanie• Co udało się przetestować?• Rekomendacje?• Wnioski?• Etc.? World Usability Day 23 Gliwice, 9 listopada 2010
 24. 24. World Usability Day 24Gliwice, 9 listopada 2010
 25. 25. World Usability Day Gliwice, 9 25 listopada 2010

×