Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mental Models (WUD 2011)

4,762 views

Published on

Identyfikacja punktów styku pomiędzy klientem a firmą jest pierwszym krokiem do stworzenia produktów i usług, które są naprawdę wartościowe. Zbyt często firmy koncentrują się na swoich wewnętrznych procesach nie dostrzegając kontekstu w którym funkcjonują ich użytkownicy, przeskakując do fazy projektowania bez odpowiedniego przygotowania.

Modele mentalne (mental models) odnoszą się do klasy diagramów, które ujawniają punkty styku pomiędzy klientem a tym co może zaoferować mu firma. Są one odpowiednio kategoryzowane i wizualnie dostosowywane do pojedynczego opisu graficznego. Miejsca, w których stykają się obie strony (touchpoints), pokazują wzajemną interakcję oraz obszary, które można usprawnić.

Odpowiednie odwzorowanie rzeczywistości może wnieść nową jakość do rozwiązań, które przemówią do wielu zainteresowanych. Modele mentalne (oraz ich odmiany) są podstawowym narzędziem pozwalającym sprostać temu zadaniu.

Published in: Education

Mental Models (WUD 2011)

 1. 1. Bartosz Mozyrkob.mozyrko@cogision.com
 2. 2. 1. Podstawy teoretyczne2. Łączenie modeli z innymi metodami3. Segmentacja odbiorców4. Rekrutacja osób do badań5. Przygotowanie scenariusza6. Prowadzenie wywiadów7. Analiza danych8. Ustalanie wzorców zachowań9. Tworzenie modeli10. Analiza punktów styku (touchpoints) 2
 3. 3. 1. Podstawy teoretyczne Tym się zajmiemy2. Łączenie modeli z innymi metodami3. Segmentacja odbiorców4. Rekrutacja osób do badań5. Przygotowanie scenariusza6. Prowadzenie wywiadów7. Analiza danych8. Ustalanie wzorców zachowań9. Tworzenie modeli Tym się zajmiemy10. Analiza punktów styku (touchpoints) 3
 4. 4. 4
 5. 5. The Elements of User Experience, Jesse James Garrett 5
 6. 6. Second Edition! ;)The Elements of User Experience, Jesse James Garrett 6
 7. 7.  Definiuje cele biznesowe oraz sposób ich realizacji Cele biznesowe są prawie zawsze takie same ;) Sposób ich realizacji bywa różny 7
 8. 8.  Określa, jakie funkcjonalności będą ze sobą występować Np. product backlog 8
 9. 9.  Definiuje, co mogą zrobić użytkownicy oraz w którą stronę mogą się udać Np. układ elementów nawigacji na stronie 9
 10. 10.  Zaprojektowany tak, aby optymalizować „user experience” Np. wybór odpowiedniego sposobu interakcji ze stroną 10
 11. 11.  Najbardziej zewnętrzna część strony Zazwyczaj chodzi o look&feel 11
 12. 12. 12
 13. 13. The Elements of User Experience, Jesse James Garrett 13
 14. 14. The Elements of User Experience, Jesse James Garrett 14
 15. 15. 15
 16. 16. Mental Models: Aligning Design Strategy with Human Behavior, Indi Young 16
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20.  Na stworzenie modelu mentalnego składają się następujące etapy (w skrócie): 1. Pozyskanie danych o tym, jak użytkownicy wykonują „czynności” 2. Znalezienie podobieństw, wspólnych wzorców zachowań 3. Przekształcenie pozyskanych informacji w model 20
 21. 21.  „Czynności” = zachowania, nastawienia, emocje  Zachowania ▪ Szukam rozwiązania mojego problemu ▪ Dyskutuję o podwyżce z szefem  Nastawienia (myśli) ▪ Uzasadniam koszt zakupu nowego samochodu ▪ Decyduję, w co się dzisiaj ubiorę  Emocje ▪ Wierzę, że pierwsze wrażenie naprawdę się liczy ▪ Czuję się pewniej w grupie swoich znajomych 21
 22. 22.  Segmentacja demograficzna  wiek, płeć, dochód Segmentacja psychograficzna  klasa społeczna, styl życia, osobowość Segmentacja behawioralna  wykonywane czynności, heurystyki 22
 23. 23. 23
 24. 24. 24
 25. 25. www.rosenfeldmedia.com/books/downloads/mental-models/movie_mental_model.pdf 25
 26. 26. 26
 27. 27. 27
 28. 28. Zadanie: pracując w grupach, ustosunkujcie się donajważniejszych kwestii z punktu widzenia Waszej firmy. Cele projektu: na jakie pytania będziesz starał/a się uzyskać odpowiedź? Podejście: z kim przeprowadzisz wywiady, obserwacje? Harmonogram: jakie działania podejmiesz w ramach projektu? Rezultaty: w jaki sposób przedstawisz wnioski z badań i analiz? Koszty: czy jesteś w stanie podać przybliżony koszt całego projektu? ;) 28
 29. 29. 29
 30. 30. Czynności:• zachowania• nastawienia• emocje www.flickr.com/photos/rosenfeldmedia/2125033995/in/set-72157603511616271/ 30
 31. 31. Grupy zachowań„wyższego rzędu” www.flickr.com/photos/rosenfeldmedia/2125809778/in/set-72157603511616271/ 31
 32. 32. „Mentalna przestrzeń”opisuje cel, który ktośchce zrealizować www.flickr.com/photos/rosenfeldmedia/2125033835/in/set-72157603511616271/ 32
 33. 33. www.flickr.com/photos/rosenfeldmedia/2140205124/in/set-72157603511616271/ 33
 34. 34. Sposób formułowaniaopisów jest istotny! www.flickr.com/photos/rosenfeldmedia/2140205124/in/set-72157603511616271/ 34
 35. 35. Zadanie: stwórzcie model mentalny dla CIT Posłużcie się metodą „burzy mózgów” 35
 36. 36. 36
 37. 37. Zadanie: przyporządkujcie oferowane przez miastousługi do (rozpoznanych do tej pory) potrzeb turystów 37
 38. 38. 38
 39. 39. Zadanie: spróbujcie rozszerzyć swój model o nowe,wymyślone przez Zespół rozwiązania ;) 39
 40. 40. 40
 41. 41.  Modele mentalne odnoszą się do klasy diagramów, które pokazują punkty styku pomiędzy klientem a tym, co może zaoferować mu firma Są one odpowiednio kategoryzowane i dostosowywane do pojedynczego opisu graficznego Miejsca, w których stykają się obie strony pokazują wzajemną interakcję oraz obszary, które można usprawnić 41
 42. 42. 42

×