Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O teatro de posguerra

5,139 views

Published on

Presentación para alumnos de 2º de Bacharelato sobre o teatro galego de posguerra.

Published in: Education
 • Be the first to comment

O teatro de posguerra

 1. 1. O TEATRO DE POSGUERRA
 2. 2. GUIÓN 1. INTRODUCIÓN 2. ANOS 50 3. ANOS 60 4. MOSTRAS DE TEATRO DE RIBADAVIA-GRUPO ABRENTE
 3. 3. INTRODUCIÓN 1. Paralización actividade cultural 2. Teatro: exercicio individual afastado do público 3. Autores illados 4. Temática simbólico-existencial 5. Anos 60 rexurdimento teatro: 1. Teatro Independente 2. Certames literarios: Certame do Miño, I Concurso Castelao 6. Anos 70: I Mostra de Ribadavia (agrupación cultural Abrente)
 4. 4. ANOS 50 1. Fins dos 40: coros e agrupacións folclóricas abandonan teatro costumista 2. Actividade teatral moi reducida 3. Liñas temáticas: 1. Continuación co teatro anterior 2. Intentos de renovación (teatro independente) 4. Autores: 1. Carballo Calero 2. Jenaro Marinhas del Valle 3. Álvaro Cunqueiro
 5. 5. CARBALLO CALERO 1. Obras: 1. A farsa das zocas 2. O auto do prisioneiro 3. Os xefes (a súa mellor obra)
 6. 6. JENARO MARINHAS DEL VALLE 1. Exemplo das dificultades de representación 2. A revolta e outras farsas 3. A serpe (teatro popular) 4. Iniciador do teatro social: 1. A revolta 2. Loucura e morte de peregrino 5. Ramo cativo: teatro popular relacionado co teatro valleinclanesco (Galicia rural-bárbara)
 7. 7. ÁLVARO CUNQUEIRO 1. Don Hamlet 1. Orixinalidade: 1. Afonda na enigmática personalidade de Hamlet (relación edípica coa súa nai) 2. Redución temporal e nos personaxes 3. Capacidade de enlazar o mito e as contradicións do home moderno 2. A noite vai coma un río 1. Partes: 1. Prólogo-Dúas xornadas-Epílogo 2. Forte carácter lírico 3. Explora os límites da condición humana
 8. 8. ANOS 60 1. 1963: Revista Grial recolle textos dramáticos 2. 1965: Fundación Grupo Teatral O Facho (teatro íntegramente galego) 3. Proliferación de grupos: Teatro Circo, Grupo de Teatro Martín Códax 4. Autores: 1. Daniel Cortezón 2. Manuel María
 9. 9. DANIEL CORTEZÓN 1. Nicolás Flamel 2. Dramaturgo historiador 3. Recupera momentos da historia galega 4. Influencia do teatro épico de Bertolt Brecht 5. Prisciliano 6. Os irmandiños 7. Pedro Madruga
 10. 10. MANUEL MARÍA 1. Teatro poético sen acción: 1. Auto do taberneiro 2. Auto do labrego 3. Auto do mariñeiro 2. Barriga verde 1. Farsa (teatro popular) 2. Reivindica a utilización do escenario como arma de axitación 3. Farsa de Bululú 1. I Certame Abrente 2. Parodia do discurso político da ditadura 4. Unha vez foi o trebón 1. Influenza Brecht
 11. 11. MOSTRAS DE RIBADAVIA GRUPO ABRENTE 1. 1973: I Mostra – I Certame Abrente de teatro galego 2. Premiados: 1. Zardigot (E. Ruibal) 2. Farsa de Bululú 3. Proliferan outros premios 4. Creación de grupos teatrais 5. Autores: 1. Manuel Lourenzo 2. Euloxio Ruibal 3. Vidal Bolaño
 12. 12. MANUEL LOURENZO 1. Diferentes ciclos temáticos: 1. Teatro mítico: denuncia do presente mediante a recreación mitolóxica grecolatina 1. O perfil do crepúsculo 2. Teatro infantil: 1. Forno de teatro fantástico (volumen) 3. Teatro experimental: 1. Reflexións metateatrais 2. Teatro urxente-teatro mínimo 3. Veladas Indecentes
 13. 13. EULOXIO RUIBAL 1. Temáticas: 1. Visión cruel da vida (técnica cinematográfica e simbolismo) 1. Zardigot 2. O cabodano 2. Ollada irónica dos mafiosos 1. Azos de esguello 3. Crítica política medioambiental 1. Maremia
 14. 14. ROBERTO VIDAL BOLAÑO 1. Temáticas: 1. Crítica social de inspiración popular e simbolismo 1. Laudamuco señor de ningures 2. Ladaíña pola morte do Meco 2. Crítica sociocultural (neocostumismo) 1. Cochos 3. Realismo suxo 1. Saxo tenor 4. Visión desencantada da vida 1. Días sen gloria 2. Doentes

×