Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The Future Of Work Briefing

1,852 views

Published on

A presentation for Innovation Lab members.

Published in: Business
  • Be the first to comment

The Future Of Work Briefing

  1. 1. <p><strong>Slide 1: </strong>Medlemsbriefing på Innovation Lab THE FUTURE OF WORK MORTEN HEJLESEN, DIRECTOR OF INNOVATION MANAGEMENT INNOVATION LAB </p><p><strong>Slide 2: </strong>DAGENS AGENDA • Fanget af fortiden - udfordret af fremtiden? • Den nye dagsorden for fremtidens organisationer • Produktivitet og innovation på vidensarbejdspladsen • Virtualiserede samarbejds- og interaktionsformer • Organisationer designet som økosystemer • Kløften mellem fremtidsmulighed og medarbejdervirkelighed • Opsummering, diskussion og fri leg… </p><p><strong>Slide 3: </strong>OPTIMERET TIL SKALERBAR EFFEKTIVITET </p><p><strong>Slide 4: </strong>FANGET AF DEN DOMINERENDE LOGIK? </p><p><strong>Slide 5: </strong> Afkastningsgrad (ROA) for amerikanske børsnoterede virksomheder (1965-2008) HÅRDT ARBEJDE BÆRER BESKEDEN FRUGT… Kilde: Deloitte </p><p><strong>Slide 6: </strong> …OG SELV DE BEDSTE BLIVER PRESSET… Afkastningsgrad (ROA) for amerikanske børsnoterede virksomheder i kvartiler (1965-2008) Kilde: Deloitte </p><p><strong>Slide 7: </strong> Den gennemsnitlige levetid for virksomheder i S&amp;P 500 70 år 60 år 50 år 40 år 30 år 20 år 10 år Trend 0 år …I ET BENHÅRDT UDSKILNINGSLÇB Kilde: Richard Foster og Sarah Kaplan - Creative Destruction </p><p><strong>Slide 8: </strong>FRA STABLITET TIL FLOW OG FORANDRING </p><p><strong>Slide 9: </strong>TEKNOLOGISK FORANDRINGSKRAFT Kilde: Morgan Stanley 2009 </p><p><strong>Slide 10: </strong>GLOBAL VIDENDELING OG TEAMWORK </p><p><strong>Slide 11: </strong>SKALERBAR LÆRING PÅ VIRTUELLE STEROIDER </p><p><strong>Slide 12: </strong>Et års brugerredigering på OpenStreetMap KOLLEKTIV INTELLIGENS KORTLÆGGER VERDEN </p><p><strong>Slide 13: </strong> DEN NYE DAGSORDEN FOR ORGANISATIONER Optimerings- og effektivitetslogik Flow- og innovationslogik • Centralisering og pushlogik • Decentralisering og pulllogik • Monolog og institutionel afgrænsning • Dialog og fællesskabsorientering • Hierarkisk styring og kontrol • Netværksbaseret ledelse • Værdiskabelse i transaktioner • Værdiskabelse i relationer • Ejerskab af ressourcer og viden • Deltagelse i innovations- og vidensflows • Indfangelse og kodificering af viden • Skabelse af viden og fokus på tavs viden • Nulsumsspil som mindset • Positive udfald som mindset • Skalérbar effektivitet • Skalérbar læring </p><p><strong>Slide 14: </strong>HASTIG ADOPTION AF NYE MEDIER… Kilde: Danmarks Statistik 2009 </p><p><strong>Slide 15: </strong> Aktivitet i sociale medier (mindst én gang om ugen) … OG DE UNGE SÆTTER DAGSORDEN Kilde: Forrester Research, European Technographics, Q2 2009 </p><p><strong>Slide 16: </strong>SPORNTAN VIDENDELING GIVER NY INDSIGT </p><p><strong>Slide 17: </strong> STÆRKE, SVAGE OG UKENDTE NETVÆRKSLED Kilde: Lisbeth Klastrup og Gitte Stald, ITU </p><p><strong>Slide 18: </strong>NETWORKING PÅ TVÆRS AF GEOGRAFI… </p><p><strong>Slide 19: </strong>…STYRKER INNOVATION OG PRODUKTIVITET </p><p><strong>Slide 20: </strong> DECENTRALISERING STYRKER PASSION… Medarbejderpassion i relation til virksomhedsstørrelse (USA 2008) Kilde: Deloitte </p><p><strong>Slide 21: </strong> Deltagelse i vidensflow i relation til medarbejderpassion (USA 2008) …OG RESULTERER I ÇGET VIDENSFLOW Kilde: Deloitte </p><p><strong>Slide 22: </strong> Videndeling og –udvikling i realtid på tværs af siloer Identifikation af viden i periferien af organisationen Effektiv adgang til viden uden om flaskehalse Identifikation af trends i organisationen og videnspersoner Uformel social interaktion på tværs af geografi Øget produktivitet og reduktion af emailmængde og mødetid MIKROINTERAKTION I ORGANISATIONEN… </p><p><strong>Slide 23: </strong>…OG PÅ TVÆRS AF PERSONLIGE NETVÆRK… </p><p><strong>Slide 24: </strong>…MED OVERRASKENDE RELATIONER </p><p><strong>Slide 25: </strong>INTERORGANISATORISK SOCIAL NETVÆRKSANALYSE </p><p><strong>Slide 26: </strong>VIDENSARBEJDETS DIMENSIONER </p><p><strong>Slide 27: </strong> “Which of the following online activities do you do at least weekly for work?” UVENTEDE GENERATIONSFORSKELLE? Kilde: Workforce Technographics® US Benchmark Survey, Q2 2009 </p><p><strong>Slide 28: </strong>LÆRING OG PROTOTYPING SOM MINDSET </p><p><strong>Slide 29: </strong>FRA ONLINE TIL REAL LIFE INTERAKTION </p><p><strong>Slide 30: </strong>FRA WII TIL INTERAKTIV KOLLABORATION </p><p><strong>Slide 31: </strong>DEN SJETTE SANS GØR DIG ULTRAMOBIL </p><p><strong>Slide 32: </strong>VIRTUALISEREDE SAMARBEJDSPLADSER </p><p><strong>Slide 33: </strong>DEN KONTEKSTBEVIDSTE ARBEJDSPLADS </p><p><strong>Slide 34: </strong>DATATRANSPERENS &amp; BESLUTNINGSSTØTTE </p><p><strong>Slide 35: </strong> Face-to-face E-mail FREMTIDENS FORRETNINGSMIKROSKOP Kilde: Sandy Pentland </p><p><strong>Slide 36: </strong> INTELLIGENS SKABT I DATARELATIONERNE Intelligent Web Connections between Information Web OS Web 4-&gt;0 2020 - 2030 Intelligent personal agents Semantic Web Web 3-&gt;0 Distributed Search SWRL OWL 2010 - 2020 SPARQL Semantic Databases OpenID AJAX Semantic Search Social Web RSS ATOM Widgets P2P RDF Mashups Office 2-&gt;0 Javascript SOAP XML Flash Web 2-&gt;0 The Web Java 2000 - 2010 Weblogs Social Media Sharing HTML HTTP SaaS Social Networking Directory Portals Wikis VR Keyword Search Lightweight Collaboration The PC BBS Gopher Web 1-&gt;0 Websites 1990 - 2000 MMO’s MacOS SQL Groupware SGML Databases Windows File Servers The Internet PC Era FTP IRC Email 1980 - 1990 USENET PC’s File Systems Connections between people Kilde: Nova Spivack </p><p><strong>Slide 37: </strong>HVORFOR FINDES VIRKSOMHEDER? Kilde: Ronald Coase </p><p><strong>Slide 38: </strong> SCENARIER FOR FREMTIDENS ARBEJDSPLADS Fragmentering Småt er smukt Kollektivisme Individualisme Den Big grønne business bølge regerer Kilde: PWC Integration </p><p><strong>Slide 39: </strong>DECENTRALISERET DESIGN OG PRODUKTION </p><p><strong>Slide 40: </strong>ÅBNE STANDARDER FOR NYE 3D-PRODUKTER </p><p><strong>Slide 41: </strong>ØKOTÆNKNING GØR TO OG TO TIL FEM </p><p><strong>Slide 42: </strong>FRA ALLIANCESTRATEGI TIL ØKOSYSTEMER </p><p><strong>Slide 43: </strong>CORPORATE AUGMENTED REALITY </p><p><strong>Slide 44: </strong> MOTIVATIONSFAKTORER FOR DELTAGELSE Kilde: Boudreau &amp; Lakhani (2009) </p><p><strong>Slide 45: </strong>OPENIZATION SOM INNOVATIONSPLATFORM </p><p><strong>Slide 46: </strong>BLIVER ÅBENHED LARS LØKKES WATERLOO? </p><p><strong>Slide 47: </strong>NYT MINDSET KRÆVER NYT SKILLSET! </p><p><strong>Slide 48: </strong>FORSKELLIGE SEGMENTER OG BEHOV Uses many applications DIANE MICHAEL Deskbound Mobile Contributor Professional (24%) (28%) Low need High need for mobility for mobility ANDIE OLIVER Accidental Offline iWorker Practioner (35%) (13%) Uses fewer applications Kilde: Forrester, 2009 </p><p><strong>Slide 49: </strong> BEGYND MED MÅL OG MEDARBEJDERE! Identifikation af Etablering af Prototyping og Tilpasning og potentialer fundament implementering kulturforandring Organisationens Fastlæggelse af Vurdering og Identifikation og strategi og målsætning og tilpasning af støtte til pilotprojekter målsætning strategi pilotprojekter Medarbejdernes Vurdering af Støtte til Succeshistorier som artikulerede og business case for rollemodeller og løftestang for latente behov løsningskoncepter frontløbere adoption Drivers, barrierer og Involvering og Fastlæggelse af Støtteinitiativer og risici for nye deltagelse fra ledelsesprincipper begivenheder arbejdsformer topledelse Fastlæggelse og Løsningskoncepter Implementering af Kulturforandring og kommunikation af og teknologivurdering enterpriseløsninger læringsprogrammer politikker Iterativ og læringsorienteret implementering </p><p><strong>Slide 50: </strong>PÅ MED LYTTELAPPERNE OG FANG FREMTIDEN! </p>

×