Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Laravel tips

146 views

Published on

Meetup #14 var om node.js, Telerik grid komponent og Laravel tips. Slidene viser først og fremst Laravel tipsene

Published in: Software

Laravel tips

 1. 1. KristiansandPHP meetup #14 Intro til node.js Proft grid med Kendo fra Telerik 10 Laravel tips
 2. 2. Agenda Laravel spørreundersøkelse Node.js Kendo grid 10 Laravel tips
 3. 3. 1.600 personer har svart på spørsmål om sin bruk av Laravel
 4. 4. Laravel tips
 5. 5. Traiten som hjelper deg med dumme brukere :-)
 6. 6. Input::all() er kjekk sammen med $fillable og validering
 7. 7. Json-felt på alle tabeller, for det du ikke vet at du trenger…
 8. 8. Kjekk hjelpefunksjon for en “hash” til PURL etc
 9. 9. Dump & die
 10. 10. FirstOrFail() er en enkel måte å håndtere det som ikke skal kunne skje
 11. 11. Bruke compact funksjonen for å sende variabler til view
 12. 12. Blade tips dersom objektet kan være null
 13. 13. Dette gjør jeg ofte: loope gjennom json
 14. 14. Pakke ned en dynamisk tabell og lagre som json
 15. 15. Enkel json lagring
 16. 16. Akkurat som i Twig så er det enkelt og riktig å gjøre formatering i view
 17. 17. Blade lar deg hente verdier fra relaterte tabeller, uten å ha hentet det først
 18. 18. Vil du ikke vise 0 eller 1?
 Da kan du enkelt bruke et ikon istedet
 19. 19. Oversettelser i Blade er ikke bloatet kode :-)
 20. 20. Det er enkelt å rollestyre enkelte elementer på siden
 21. 21. Delete i Laravel skal ha PUT som method…
 22. 22. @yield for å inkludere en streng fra child view, med default verdi
 23. 23. Et view kan enkelt brukes for å lage en PDF
 24. 24. Endre en tabell? Bruk ->nullable() for at gamle records skal virke
 25. 25. Lag html snippets i en mappe for å enkelt gjennbruke
 26. 26. Carbon er kjekkere enn date()
 27. 27. Gjøre om en liste med objekter til en array som enkelt brukes i en dropdown

×