Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opphavsrett

1,348 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Opphavsrett

 1. 1. OPPHAVSRETTOPPHAVSRETT - hva betyr det?- hva betyr det?
 2. 2. ÅndsverkÅndsverk  Verk som er frembrakt av menneskeligVerk som er frembrakt av menneskelig tankevirksomhet (Snl)tankevirksomhet (Snl)  Litterært, vitenskapelig eller kunstneriskLitterært, vitenskapelig eller kunstnerisk menneskeskapt verk (Wikipedia)menneskeskapt verk (Wikipedia)  Den som har produsert et åndsverkDen som har produsert et åndsverk (opphavsmannen) har opphavsrett til(opphavsmannen) har opphavsrett til verketverket
 3. 3. OpphavsrettOpphavsrett  Den som har skapt åndsverket eier det.Den som har skapt åndsverket eier det.  Opphavsmannen har enerett til åOpphavsmannen har enerett til å bestemme over sitt verkbestemme over sitt verk  Opphavsretten oppstår når verket blirOpphavsretten oppstår når verket blir skaptskapt  Les mer påLes mer på clara.noclara.no
 4. 4.  Opphavsmannen har krav på å bliOpphavsmannen har krav på å bli navngitt.navngitt.  Opphavsmannen har enerett til framstillingOpphavsmannen har enerett til framstilling av verket.av verket.  Opphavsmann har enerett til å gjøreOpphavsmann har enerett til å gjøre verket tilgjengelig for alleverket tilgjengelig for alle
 5. 5. ÅndsverklovenÅndsverkloven  Jeg bryr meg ikke om opphavsretten. Internett er for alle!Jeg bryr meg ikke om opphavsretten. Internett er for alle!  KONSEKVENSER: Blir reglene i åndsverklovenKONSEKVENSER: Blir reglene i åndsverkloven overtrådt, kan den som eier åndsverket kreve erstatning.overtrådt, kan den som eier åndsverket kreve erstatning.  Du kan også dømmes til straff i form av bøter ellerDu kan også dømmes til straff i form av bøter eller fengselfengsel
 6. 6. SiteringSitering  Du kan sitere fra et verk. Husk å skriveDu kan sitere fra et verk. Husk å skrive hva du siterer fra.hva du siterer fra.  Et sitat må være riktig gjengittEt sitat må være riktig gjengitt
 7. 7. SamtykkeSamtykke  Ønsker du å bruke et bilde eller en tekst,Ønsker du å bruke et bilde eller en tekst, for eksempel et dikt, i bloggen eller wikienfor eksempel et dikt, i bloggen eller wikien din kan du be om lov fra opphavsmann.din kan du be om lov fra opphavsmann.
 8. 8. Å falle i det friÅ falle i det fri  Åndsverk blir fri fra opphavsretten 70 årÅndsverk blir fri fra opphavsretten 70 år etter at opphavsmannen er død.etter at opphavsmannen er død.  Lovteksten: ”Opphavsretten varer iLovteksten: ”Opphavsretten varer i opphavsmannens levetid og 70 år etteropphavsmannens levetid og 70 år etter utløpet av hans dødsår.” utløpet av hans dødsår.”   Utdrag avUtdrag av § 40 – Åndsverksloven§ 40 – Åndsverksloven , Lovdata, Lovdata
 9. 9. Creative CommonsCreative Commons  Organisasjon som arbeider for deling avOrganisasjon som arbeider for deling av innhold i åndsverk.innhold i åndsverk.  Opphavsmann kan gi verket sitt lisensOpphavsmann kan gi verket sitt lisens som bestemmer hvordan andre kan brukesom bestemmer hvordan andre kan bruke verket.verket.  Lisensene gir rett til kopiering ogLisensene gir rett til kopiering og framføringframføring  Krav om navngivelseKrav om navngivelse
 10. 10. Creative CommonsCreative Commons  Les mer om Creative Commons påLes mer om Creative Commons på creativecommons.nocreativecommons.no  Søk etter åndsverk med CreativeSøk etter åndsverk med Creative Commeons lisensiering påCommeons lisensiering på CCCC searchsearch Foto: Mark GrapengaterFoto: Mark Grapengater

×