Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informasjonskompetanse og skolebiblioteket

697 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Informasjonskompetanse og skolebiblioteket

  1. 1. Informasjonskompetanse og skolebiblioteket Ellen Skaadel 2009
  2. 2. Hva er informasjonskompetanse? <ul><li>Å kunne definere et kunnskapsbehov </li></ul><ul><li>Å kunne søke og finne den nødvendige informasjonen </li></ul><ul><li>Å kunne vurdere informasjonen </li></ul><ul><li>Å kunne bruke informasjonen </li></ul><ul><li>Å kunne formidle informasjonen til andre </li></ul>
  3. 3. Å utdanne elever til informasjonskompetente mennesker er hovedmålet for skolebiblioteket og for skolen.
  4. 4. Hva er ikke informasjonskompetanse? <ul><li>Å kunne bruke biblioteket. </li></ul><ul><li>Å kunne bruke en PC </li></ul><ul><li>Digital kompetanse </li></ul><ul><li>Mediakompetanse </li></ul>
  5. 5. Informasjonskompetente mennesker er de menneskene som har lært å lære
  6. 6. Hva har skolebiblioteket med dette å gjøre? <ul><li>Bibliotekarer kan søketeknikker </li></ul><ul><li>Bibliotekarer kan kildekritikk </li></ul><ul><li>Bibliotekarer kan formidle informasjon </li></ul><ul><li>BIBLIOTEKARER HAR INFORMASJONSKOMPETANSE </li></ul>
  7. 7. Brukeropplæring og informasjonskompetanse <ul><li>Brukeropplæring foregår ”isolert”. </li></ul><ul><li>på et gitt tidspunkt </li></ul><ul><li>Med vekt på å finne og bruke bibliotekets ressurser </li></ul><ul><li>Informasjonskompetanse – integrert i undervisningen </li></ul><ul><li>når eleven trenger det </li></ul><ul><li>med vekt på evaluering og bruk </li></ul><ul><li>og søkestrategier </li></ul>
  8. 8. Forskning viser <ul><li>at elever som går på skoler med gode skolebibliotek og fagutdannet bibliotekar er mer informasjonskompetanse </li></ul><ul><li>og bedre avgangsresultater enn andre </li></ul><ul><li>(Kulthau, Ross 2004, Lance & Loerttscher, 2003, Smith 2006) </li></ul>

×