Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
***CULEGERE DE ACATISTE ŞI RUGĂCIUNI PENTRU FIECARE ZI A SĂPTĂMÎNII         ✥   pentru zidirea sufletească  ...
R    ugăciunea este respiraţia sufletului… Prin intermediul ei,    noi intrăm în comuniune cu Dumnezeu, Îi cunoaştem...
creştinul adevărat nu se roagă numai duminica, la biserică, ci înfiecare zi a săptămânii, indiferent de locul în care se a...
duhovniceşti. Aşadar, o grupare de rugăciuni dragi nouă, tuturorcreedincioşilor, pentru toţi cei care călătoresc prin acea...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Culegere de acatiste şi rugăciuni intro 1

1,413 views

Published on

Primul document din aceasta serie

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Culegere de acatiste şi rugăciuni intro 1

 1. 1. ***CULEGERE DE ACATISTE ŞI RUGĂCIUNI PENTRU FIECARE ZI A SĂPTĂMÎNII ✥ pentru zidirea sufletească a tuturor celor rîvnitori întru Hristos † culegere făcută de Vasile Danci Moroşanu ✥
 2. 2. R ugăciunea este respiraţia sufletului… Prin intermediul ei, noi intrăm în comuniune cu Dumnezeu, Îi cunoaştem voia în legătură cu noi, Îl slăvim, Îi mulţumim, Îi cerem să neînsoţească paşii prin viaţă. Rugăciunea este cel mai important actal credinţei, prin rugăciune, credinţa devenind fapt existenţial,relaţie personală vie. În afara rugăciunii, credinţa devine simplucod moral, ideologie, idealism ieftin. Dacă rugăciunea esterespiraţie a sufletului, atunci ea este în fapt viaţă a sufletului. Înafara ei, sufletul în mod paradoxal moare, în sensul că nu se maiaflă în relaţie vie cu izvorul vieţii, Dumnezeu. Şi pentru ca viaţa săexiste, ea trebuie cultivată permanent. Acesta e motivul pentrucare Sfântul Apostol Pavel îi îndemna pe creştini să se roageneîncetat. Pentru ca nu cumva moartea să se sălăşluiască în inimavieţii. Pornind de la acest adevăr fundamental, Biserica a înţeles căomul se defineşte în primul rând ca fiinţă liturgică, slăvitoare,motiv pentru care a ritmat viaţa fiecărui credincios în aşa fel încâtacesta să poată împlini porunca rugăciunii necontenite. Astfel,
 3. 3. creştinul adevărat nu se roagă numai duminica, la biserică, ci înfiecare zi a săptămânii, indiferent de locul în care se află. De larugăciunea în comun, cultică, melodică sau recitată, şi până laîngenuncherea în singurătate, sufletul tinde spre lumina întâlniriicu Părintele ceresc, ca singur mod de eliberare de limitărilemorţii. De aceea, Biserica a cultivat în permanenţă rugăciunea, îndiferitele ei forme, ca formă principală de manifestare a credinţei.Construcţie poetică, acatistul întră în categoria specială a poezieiliturgice. Deopotrivă vibraţie lirică în faţa tainelor dumnezeieştişi, totodată, cântare doxologică, el este preamărire şi cerere, slavăşi chemare, invocare şi contemplare în dialog. De mare trebuinţă în orice casă de creştin, această lucrare,respectiv prezentarea pentru fiecare zi a săptămînii a acestui tipde rugăciuni, vine în întâmpinarea nevoilor din ce în ce mai acuteale celor râvnitori întru Hristos de a cultiva cu sârguinţă practicarugăciunii curate, mai ales într-o perioadă de relativism moral. Eaare în primul rând un rol practic, întrucât vine în întâmpinareacelor mulţi care, sărăciţi fiind de vitregia vremurilor, nu reuşesc săîntre în posesia nici măcar a acestor cărţi hrănitoare de suflet.Această culegere, grupare, de fapt, de rugăciuni, mai precis spusde acatiste, oferă credincioşilor posibilitatea de a avea laîndemână o lucrare în care pot fi întâlnite la un loc toate acatistelerânduite de Biserică pentru a fi lecturate în intimitatea camereiproprii sau în cadrul cultului. De la Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, care se citeşteacasă sau în biserică, duminica, la Acatistul Sfinţilor ArhangheliMihail şi Gavriil, rânduit de Biserică spre a fi citit lunea, întrucâtaceasta este ziua în care ne aducem aminte în mod special deîngeri, la Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul, din ziua de marţisau Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului, care vafi citit mercuri şi până la Acatistul Sfântului Mare Ierarh Nicolaeşi al Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, citite joi, ori Acatistul SfinteiCruci, citit vineri, sau Acatistul Bunei Vestiri, care va fi cititsâmbătă. Desigur, distribuţia lor astfel în cursul săptâmânii nueste deloc întâmplătoare, fiind încărcată de puternice semnificaţii
 4. 4. duhovniceşti. Aşadar, o grupare de rugăciuni dragi nouă, tuturorcreedincioşilor, pentru toţi cei care călătoresc prin această lumecu speranţa şi cu nădejdea vieţii veşnice... De asemenea, pentru fiecare zi a săptămînii am adăugat laaceastă lucrare fiecare rugăciune din seria binecunoscută decredincioşi “RUGĂCIUNILE SĂPTĂMÎNII” precum şi“PLÂNSUL” aferent fiecărei zile din seria “PLÂNSURILE Sf.EFREM SIRUL”, dar şi rugăciunile închinate celor şaptearhangheli, cîte una, distinctiv, pentru fiecare zi, asta în scopul dea aduna laolaltă, într-o singură lucrare, toate aceste daruriziditoare de fiinţă, căi spre LUMINA mîntuitoare pe care fiecarecredincios o caută prin rugăciune… Cu bucuria că bunul Dumnezeu m-a întărit în această lucrare,sper ca această puţină trudă să fie de ajutor celor cărora vor căutacu credinţă înspre roadele ei, iar de veţi socoti de cuviinţăpomeniţi în rugăciunile frăţiilor voastre şi numele celui care văîmbrăţişează cu multă dragoste…

×