Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EBU2 Innovasjon og Innovasjonsprosessen

1,220 views

Published on

Forelesningsnotater i tema Innovasjon og Innovasjonsprosessen i faget Entreprenørskap og Bedriftsutvikling 2

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

EBU2 Innovasjon og Innovasjonsprosessen

 1. 1. INNOVASJO N ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 2 Morten Nyhagen Nordahl Grieg videregående skole
 2. 2. HVA ER EN INNOVASJON? I dagligtalen forbinder en kanskje innovasjoner med nye og spennende produkter. Ofte er det jo slik at nye oppfinnelser får mye oppmerksomhet. Men innovasjon kan også være noe mer enn bare nye oppfinnelser. Også forbedringer av eksisterende produkter kan kalles innovasjon. Innovasjon kan innebære:  fornyelse og utvidelse av produktspekteret  etablering av nye metoder for markedsføring, produksjon eller distribusjon  introduksjon av endringer i organisasjonsform, ledelse og kompetanse
 3. 3. SLIK BLIR INNOVASJONER TIL ORGANISASJON MARKED FINANSIERINGTEKNOLOGI REGELVERK
 4. 4. DET NORSKE PARADOKSET
 5. 5. HVORFOR INNOVASJON
 6. 6. INNOVASJONSPROSESSE R
 7. 7. DEN LINEÆRE MODELLEN En vanlig måte å forstå innovasjonsprosesser på er å se dem som lineære utviklingsforløp som går gjennom bestemte faser. Da følger ulike hovedaktiviteter etter hverandre. For eksempel starter man opp med grunnleggende forskning, går videre med anvendt forskning og etter hvert over til mer konkret produktutvikling. Mot slutten av prosessen må en arbeide med kommersialisering, med etablering av produksjon, distribusjon og markedsføring.
 8. 8. DEN ØKOLOGISKE MODELLEN En alternativ måte å forstå en innovasjonsprosess på, er å se på det som et forløp hvor nye løsninger velges, eller velges bort. Nye løsninger frembringes med uregelmessige mellomrom, men bare noen av disse viser seg levedyktige som varige nyvinninger. Det er vanlig å tenke seg at aktørene gjennom sine forretningstransaksjoner på en distribuert og selvorganisert måte sørger for å velge ut de løsningene som overlever som vellykkede innovasjoner over tid.
 9. 9. SYSTEM-MODELLEN En tredje måte å forså innovasjonsprosesser på, er å se dem som tilfeller av systembygging. Det vil si at ulike elementer mobiliseres, og at de kobles sammen til en mer eller mindre godt integrert helhet. Dette tilsvarer den ene av to hovedmåter man kan definere fenomenet innovasjonssystem på.

×