Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PRINCE2 Inicjacja Projektu(ang. project initiation)
Na czym stoimy?●  Założenia projektu  ●  Opisy ról Przewodniczącego i Kierownika Projektu  ●  Struktura zespołu zar...
Inicjowanie Projektu Proces Inicjowanie Projektu służy do stworzenia  solidnych podstaw dla projektu, co pozwalaorganizac...
Cele procesu●  Określenie powodów realizacji projektu,  oczekiwanych korzyści i związanych z tym ryzyk.●  Określenie z...
Cele procesu●  Określenie w jaki sposób będą ustalane i  kontrolowane obiekty odniesienia.●  Określenie w jaki sposób ...
Działania●  Opracowanie Strategii Zarządzania Ryzykiem●  Opracowanie Strategii Zarządzania Konfiguracją●  Opracowanie S...
Inicjowanie Projektu                   Zarządzanie Strategiczne Projektem Zezwolenie na Zainicjowanie ...
Strategia Zarządzania Ryzykiem●  Procedura zarządzania ryzykiem obejmująca takie działania jak:  ●  Identyfikowanie; ...
Procedura zarządzania ryzykiem      Identyfikuj Wdrażaj  Komunikuj   Oceniaj       Planuj
Reakcje na zagrożenia i szanse   Reakcje na zagrożenia           Reakcje na szanse       Unikanie  ...
Strategia Zarządzania Jakością●  Procedura zarządzania jakością obejmująca:  ●  Planowanie, kontrolę oraz nadzór jakoś...
Strategia Zarządzania Konfiguracją●  Procedura zarządzania konfiguracją, obejmująca:  ●  Identyfikowanie, planowanie, ...
Rodzaje zagadnień●  Wniosek o wprowadzenie zmiany●  Odstępstwo●  Problem/obawa
Reguła MoSCoW●  Must be – zmiana ma krytyczne znaczenie dla  projektu●  Should be – Zmiana jest istotna dla projektu● ...
Strategia Zarządzania Komunikacją●  Procedura komunikacji●  Narzędzia i techniki●  Wymagane zapisy oraz raportowanie● ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PRINCE2 - Project Initiation

4,183 views

Published on

 • I think you need a perfect and 100% unique academic essays papers have a look once this site i hope you will get valuable papers, ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Have u ever tried external professional writing services like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ? I did and I am more than satisfied.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

PRINCE2 - Project Initiation

 1. 1. PRINCE2 Inicjacja Projektu(ang. project initiation)
 2. 2. Na czym stoimy?● Założenia projektu ● Opisy ról Przewodniczącego i Kierownika Projektu ● Struktura zespołu zarządzania projektem ● Zarys Uzasadnienia Biznesowego ● Opis Produktu Końcowego Projektu ● Formuła realizacji projektu● Plan etapu inicjowania● Mianowany zespół zarządzania projektem● Dziennik projektu● Zezwolenie na zainicjowanie projektu
 3. 3. Inicjowanie Projektu Proces Inicjowanie Projektu służy do stworzenia solidnych podstaw dla projektu, co pozwalaorganizacji, jeszcze przed zaangażowaniem się w znaczne wydatki, zrozumieć jakie prace należywykonać w celu dostarczenia produktów projektu.
 4. 4. Cele procesu● Określenie powodów realizacji projektu, oczekiwanych korzyści i związanych z tym ryzyk.● Określenie zakresu prac oraz produktów, które mają być dostarczone.● Określenie jak, kiedy i jakim kosztem będą dostarczone produkty projektu.● Określenie kto ma być zaangażowany w podejmowanie decyzji w projekcie.● Określenie w jaki sposób zostanie osiągnięta wymagana jakość.
 5. 5. Cele procesu● Określenie w jaki sposób będą ustalane i kontrolowane obiekty odniesienia.● Określenie w jaki sposób będą identyfikowane, oceniane i kontrolowane ryzyka, zagadnienia i zmiany.● Określenie w jaki sposób będą monitorowane postępy.● Określenie kogo należy informować, w jakiej formie i w jakim terminie.
 6. 6. Działania● Opracowanie Strategii Zarządzania Ryzykiem● Opracowanie Strategii Zarządzania Konfiguracją● Opracowanie Strategii Zarządzania Jakością● Opracowanie Strategii Zarządzania Komunikacją● Ustanowienie mechanizmów sterowania projektem● Sporządzenie Planu Projektu● Doprecyzowanie Uzasadnienia Biznesowego● Zestawienie Dokumentacji Inicjowania Projektu (DIP)
 7. 7. Inicjowanie Projektu Zarządzanie Strategiczne Projektem Zezwolenie na Zainicjowanie projektu Opracowanie Strategii Opracowanie Strategii Opracowanie Strategii Zarządzania Ryzykiem Zarządzania Jakością Zarządzania Konfiguracją Opracowanie Strategii Zarządzania Komunikacją Ustanowienie Sporządzenie mechanizmów Zarządzanie Planu Projektu sterowania projektemKońcem Etapu Doprecyzowanie Uzasadnienia Biznesowego Zestawienie Dokumentacji Inicjowania Projektu Inicjowanie Projektu Wniosek Zbliżający się o zezwolenie na koniec etapu realizację projektu
 8. 8. Strategia Zarządzania Ryzykiem● Procedura zarządzania ryzykiem obejmująca takie działania jak: ● Identyfikowanie; ● Ocenianie; ● Planowanie; ● Wdrażanie; ● Komunikowanie● Narzędzia i techniki● Wymagane zapisy● Role i obowiązki, oraz terminy działań● Skale ocen, bliskość, kategorie ryzyka oraz reakcji na ryzyko● Tolerancje oraz budżet ryzyka
 9. 9. Procedura zarządzania ryzykiem Identyfikuj Wdrażaj Komunikuj Oceniaj Planuj
 10. 10. Reakcje na zagrożenia i szanse Reakcje na zagrożenia Reakcje na szanse Unikanie Wykorzystanie Redukowanie(prawdopodobieństwa i/lub wpływu) Plan rezerwowy (redukuje tylko wpływ) Wzmocnienie Przeniesienie(redukuje tylko wpływ, a często tylko skutki finansowe) Współdzielenie Akceptowanie Odrzucenie
 11. 11. Strategia Zarządzania Jakością● Procedura zarządzania jakością obejmująca: ● Planowanie, kontrolę oraz nadzór jakości● Narzędzia i techniki● Wymagane zapisy oraz raportowanie● Role i obowiązki, oraz terminy działań związanych z zarządzaniem jakością
 12. 12. Strategia Zarządzania Konfiguracją● Procedura zarządzania konfiguracją, obejmująca: ● Identyfikowanie, planowanie, sterowanie, rejestrowanie statusu, weryfikowanie oraz audyt.● Procedura obsługi zagadnień i sterowania zmianami● Narzędzia i techniki● Wymagane zapisy oraz raportowanie● Role i obowiązki, oraz terminy działań● Skala ocen priorytetu i wagi wniosków o wprowadzenie zmiany i odstępstw
 13. 13. Rodzaje zagadnień● Wniosek o wprowadzenie zmiany● Odstępstwo● Problem/obawa
 14. 14. Reguła MoSCoW● Must be – zmiana ma krytyczne znaczenie dla projektu● Should be – Zmiana jest istotna dla projektu● Could be – Zmiana jest pożyteczna ale jej brak nie powoduje osłabienia Uzasadnienia Biznesowego● Wont be – Zmiana nie ma krytycznego znaczenia ani nie jest istotna i może poczekać z wprowadzeniem
 15. 15. Strategia Zarządzania Komunikacją● Procedura komunikacji● Narzędzia i techniki● Wymagane zapisy oraz raportowanie● Role i obowiązki, oraz terminy działań związanych z komunikacją● Analiza interesariuszy● Potrzeby informacyjne każdej z zainteresowanych stron ● Informacje wymagane od i dla projektu ● Dostawca i odbiorca informacji ● Częstotliwość komunikowania ● Środki komunikacji ● Format komunikatów

×