Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1. konsep-kbat-dan-i-think

3,242 views

Published on

kemahiran berfikir aras tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi dalam menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan mencipta sesuatu.

Published in: Education
 • Be the first to comment

1. konsep-kbat-dan-i-think

 1. 1. 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 KONSEP KBAT PROGRAM KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
 2. 2. 2 6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat global Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) Kemahiran memimpin Identiti nasional Kemahiran dwibahasa Etika dan Kerohanian Kemahiran berfikir Pengetahuan 6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat global 2
 3. 3. Dari sudut pandangan JPN/PPD/Guru Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Menaakul Teknik menyoal Kreativiti Inkuiri Penyelesaian masalah 3
 4. 4. Bagaimana hendak mengajar KBAT? Tingkatkan soalan aras tinggi Pembelajaran berasaskan projek Menggunakan alat berfikir Aktiviti penyelesaian masalah Teknik menyoal Aktiviti pemikiran aras tinggi dalam buku teks Dari sudut pandangan JPN/PPD/Guru 4
 5. 5. Kemahiran berfikir aras tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. DEFINISI 5 KPM, 2013
 6. 6. 6 Pelaksanaan KBAT Dalam Bilik Darjah Perubahan dalam Kurikulum • KSSR • KSSM Murid dapat: •Membuat Keputusan •Menyelesai Masalah •Menginovasi •Mencipta − Penggunaan alat berfikir – KBKK  Peta minda,  banding beza,  6 Thinking Hats dll • Program i- THINK  peta pemikiran  Teknik menyoal • Galakkan murid menyoal yang memerlukan pemikiran aras tinggi – kenapa, bagaimana? • Sebanyak 30% soalan berbentuk aras tinggi dalam peperiksaan pusat Penilaian peringkat Antarabangsa Penilaian peringkat Kebangsaan • UPSR • PMR • SPM • STPM/STAM • TIMSS • PISA • PBS Perubahan dalam Pendekatan Perubahan dalam Pentaksiran
 7. 7. KEKELIRUAN TERMINOLOGI 7 KBKK Vs KBAT HOTS Vs KBAT i-THINK Vs KBAT
 8. 8. i-THINK 8
 9. 9. Program i-THINK merupakan… • Program untuk mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berfikiran kreatif dan kritis serta inovatif. • i-THINK membawa maksud innovative THINKing (Pemikiran Inovatif). Murid perlu dibekalkan dengan kemahiran berfikir 9
 10. 10. OBJEKTIF: 10 Melahirkan modal insan masa hadapan yang mempunyai pemikiran kreatif, kritis dan inovatif Memupuk kemahiran pemikiran aras tinggi dan mampu berdaya saing
 11. 11. Dengan cara… 11 1. Menggunakan alat berfikir seperti lapan peta pemikiran oleh guru dan murid dalam PdP 2. Teknik menyoal dan menaakul untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi – Blooms taksonomi dan Versi Lorin Anderson
 12. 12. Sekolah Showcase i-THINK (10 buah sekolah) 12 SMK Tun Hussien Onn, Perai SK Pusat Bukit Besar, Kuala Terengganu SMK Kota Marudu SMK Convent Muar SK Paya Pulai, Termeloh SK Kiaramas, Kuala Lumpur SJKC Wen Hua, Melaka SMK Gaal, Pasir Puteh SJKT Port Dickson SK Padawan Empat buah sekolah menengah Enam buah sekolah rendah
 13. 13. Pelaksanaan Program i-THINK 13 Pelaksanaan 10 sekolah rintis di seluruh Malaysia (6 SR & 4 SM) Peluasan 1,000 (2012-2013) sekolah rendah dan menengah seluruh negara Peluasan ke 8,994 buah sekolah • Melatih JK tambahan • Melatih Pasukan Pemandu (PP) di 500 buah sekolah (Kohort 1) • PP melatih guru sekolah mereka • Guru di 500 sekolah melatih murid (kohort 1) • Melatih Pasukan Pemandu (PP) di 500 buah sekolah (kohort 2) • PP melatih guru sekolah mereka • Guru melatih murid di 500 buah sekolah (kohort 2) • Guru dari 8,994 buah sekolah mengikuti kursus dalam talian • Kajian pelaksanaan Program i-THINK di 1,010 buah sekolah 2012 2013 2014
 14. 14. Apakah yang diharapkan dari Program i- THINK? Fokus Aktif Berkeyakinan Hubungan guru- murid rapat Prestasi meningkat Seronok belajar 14 Menaakul
 15. 15. KONSEP PROGRAM i-THINK 15
 16. 16. 6 TITIK PERMULAAN 16 Penyoalan Reflektif Kemahiran Berfikir Peta Visual Rangkaian Kolaborasi Membangunkan Kecenderungan Peribadi Membentuk persekitaran
 17. 17. Pendekatan Seluruh Sekolah (Whole School Approach) 17 Bagaimana? 1.Latihan diberi kepada pentadbir, guru dan murid dalam mengajar dan belajar berfikir 2.Guru dan murid mempunyai bahasa pemikiran dan alat berfikir yang sama
 18. 18. KELESTARIAN PROGRAM 18 Sekolah 1. Pembentukan Pasukan Pemandu (PP) di sekolah i. Pengetua/Guru Besar ii. Penyelaras (guru) iii. 3 orang guru (untuk 2012 – BM, BI, Sains dan Math) 2. PP melatih guru. Guru melatih murid dan menggunakan di dalam PdP 3. PP memberi sokongan, latihan tambahan dan bimbingan kepada guru 4. Instrumen Pemantauan Kendiri disediakan. Item ini akan dimasukkan sebagai annex di dalam SKP Sekolah JPN/ PPD Bahagian IPGK
 19. 19. JPN/PPD 1. Di setiap JPN ada 2 orang pegawai meja dan juga dilantik sebagai Jurulatih Kebangsaan (JK) 2. Di setiap PPD ada seorang pegawai meja dan juga dilantik sebagai Jurulatih Kebangsaan 3. JK JPN/PPD dikehendaki memberi taklimat kepada semua pegawai di JPN dan PPD 4. JK JPN/PPD membimbing dan membantu guru dalam pelaksanaan Program i-THINK Sekolah JPN/ PPD Bahagian IPGK KELASTARIAN PROGRAM (samb.) 19
 20. 20. LATIHAN 20 Jurulatih Kebangsaan Melatih Pasukan Pemandu (Pusat) Pasukan Pemandu Melatih Guru sekolah masing- masing (on site) Kestrel Education (JU) melatih Jurulatih Kebangsaan Guru melatih murid (tempoh 3-6 bulan) Penggunaan Peta Pemikiran dan Soalan Aras Tinggi dalam PdP
 21. 21. Semua pihak bertanggungjawab dalam menjayakan program i-THINK 21
 22. 22. Sekian, terima kasih 22

×