Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bölüm bazinda dokümantasyon yöneti̇mi̇

4,718 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bölüm bazinda dokümantasyon yöneti̇mi̇

 1. 1. BÖLÜM BAZINDA DOKÜMANTASYON YÖNETİMİ Hazırlayan: Kalite Yönetim Birimi Eğitimci :Bülent BULUT
 2. 2. AMAÇ • Hastanemizde Kullanılan dokümanların hazırlanması, kontrol edilmesi, onaylanması, yayınlanması, dağıtımı, revizyonu, imhası ve dış kaynaklı dokümanların kontrolü ile ilgili metotların belirlenmesidir.
 3. 3. DÖKÜMANLAR • • • • • • • TALİMATLAR PROSEDÜRLER FORMLAR DIŞKAYNAKLI DÖKÜMANLAR PLANLAR ONAM FORMLARI İŞLEYİŞLER
 4. 4. TALİMATLAR • Bir işin, bir uygulamanın, bir çalışmanın, bir kontrolün nasıl yapılacağını, bir cihazın, bir makinenin nasıl kullanılacağını tarif eden dokümanlardır. İşlem özelliği taşıyan doküman olmaları sebebiyle uygulamaya yönelik olarak hazırlanırlar. • ÖRNEK: Kan alma Talimatı(Sadece kanın nasıl alınacağını anlatan dökümandır)
 5. 5. ÖRNEK Kan alma talimatı 1.0 AMAÇ Doğru ve güvenilir sonuç için uygun tüplere kan almak 2.0 KAPSAM Kan ile çalışılacak tüm analizleri kapsar. 3.0 TANIMLAR . 4.0 UYGULAMA Hastalar tahlil barkodu ile kan alma odasına gelir. Eldiven giyilir. Müracaat eden kişi kan alma koltuğuna oturarak istenilen tahlile göre kan alınır. Otoanalizör için 5 veya 6 mlt’lik düz kan tüpüne kan alınır. Sedimantasyon için 0,4 ml sitratlı tüpler kan ile 2 ml’ye tamamlanır. Hemotoloji laboratuarı için EDTA’lı tüpe 2 ml kan alınır. Fibrinojen ve PTZ tahlilleri için sitratlı tüpe 1,8 ml kan konur. Hormon tetkikleri için düz kan tüpüne, Seroloji tetkikleri için düz kan tüpüne, Eliza laboratuarı için düz kan tüpüne, EDTA ve sitratlı tüpe alınan kanlar 3-4 kez alt üst edilerek homojen karışım sağlanır. 5.0 SORUMLULAR Hemşireler, teknisyenler, laborantlar 6.0 EKLER 7.0 İLGİLİ DÖKÜMANLAR
 6. 6. PROSEDÜRLER • Bir faaliyetin, detaylara inilmeksizin hangi ana kurallar çerçevesinde yürütüleceğini gösteren, iş akış sürecini tanımlayan dokümanlardır. • ÖRNEK:Eczane İşleyiş Prosedürü
 7. 7. • • • • • • • • • 1.0 AMAÇ Tanı ve tedavi hizmetleri için hastalara ilaç saglayabilmek, ilaç ve sarf malzemelerin alınması, muhafazası ve dagıtımını standart hale getirmek. • 4.1 İlaç ve tıbbi sarf malzemelerinin temini:Otomasyon programında eczane ve depoları ile tüm kliniklerde bulunan ilaç ve tıbbi sarfların • • • • • • • • • • 2.0 KAPSAM Eczane ve tıbbi sarf deposunu kapsar. 3.0 TANIMLAR 4.0 UYGULAMA miktarları ve miyadları belirlenmiş durumdadır. Eczane sorumlusu alımı yapılması gereken ilaç ve sarfları 3 aylık periyodlar halinde kliniklerin son 1 yıllık kullanımlarına göre ortalama alarak belirler. Satın almaya bildirir . Satın alma istemleri satın alma talimatına uygun olarak temin eder. 4.2 Satın alınan ilaç ve sarf malzemelerinin kabulü , yerleştirilmesi ve saklama koşulları : Depoya getirilen ilaç ve sarf malzemeleri kontrolü ve sayımı yapılarak miyadları kontrol edilerek eczane sorumlusu tarafından kabul edilir. Uygun olmayan mallar firmaya iade edilir. Otomasyon sistemine girişi yapılan ilaçlar eczanede tıbbi sarf malzemeleri tıbbi sarf deposunda belirlenmiş yerleştirme planına göre yerleştirilir. Yerleştirme sırasında miyadı yakın olanlar ön raflara yerleştirilir. Otomasyon sisteminde miyadı yaklaşan ilaçlar farklı renk görüntüsü ile uyarı verir şekilde ayarlama yapılmıştır. Depo ve eczanede malzemeler direk ışığa maruz bırakılmaz. Ortamın ısı ve nem ölçümleri sürekli yapılır ve sabah akşam kaydedilir. Buzdolabında saklanması gereken ilaçlar buzdolabına yerleştirilir. Buzdolabı ısı kontrolüde sürekli yapılır ve kaydedilir. 4.3 İlaç ve malzemelerin eczaneden istenmesi:Klinikler ilaçları hasta orderına göre hasta adına giriş yaparak otomasyon sisteminden isterler. İştemi yapılan ilaçlar eczane tarafından her hastanınki ayrı ayrı poşetlenip üzerine hasta ve ilaç bilgileri yazılarak hazırlanır ve kliniklere gönderilir. Tıbbi sarf malzemeleri ise klinik sorumluları tarafından miktarları belirlenerek haftada iki gün depodan alınır. Eczane verdiği ilaç ve malzemeleri otomasyon sisteminden verdiği kliniğe aktarır. Acil durumlarda kullanılmak üzere miktarı her klinik için belirlenmiş miktarda ilaçlar klinik ara depolarında bulundurulur. Ara depoda bulunan ilaçların servis sorumlusu tarafından her devir vizitinde sayımı yapılır. Maksimum stok seviyesi üzerinde olan ilaçlar eczaneye iade edilir. 4.4 Miyad kontrolü :Kliniklerdeki ara depo ve acil setindeki ilaçların miyad kontrolleri her ayın ilk haftası kontrol edilir. Miyadı yakın olanlar eczaneye haber verilir. Hastanede yoğun kullanılan birimlerle yada başka hastanelerle değişimi sağlanır. Eczanede aynı şekilde ilaçların miyadlarını sistem üzerinden her ayın ilk haftası kontrol eder. 4.5 Stok seviyeleri belirleme :Eczane ve kliniklerde her ilacın minimum maksimum ve kritik stok seviyeleri belirlenmiştir. Kritik stok seviyesine yaklaşan ilaçların istekleri öncelikli olarak yapılmaktadır. 4.6 Özellikli ilaçların takibi:Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar eczanede ayrı ve kilitli dolapta saklanır. Bu ilaçların istemleri de otomasyon üzerinden yapılır. Ancak ilaçlar sadece servis sorumlu hemşirelerine elden teslim edilir. Bu ilaçlar eczane narkotik ilaç formuna kaydedilerek de takip edilir. Yüksek riskli ilaçlar eczanede ayrılarak üzerine yüksek riskli ilaç etiketi yapıştırılır. Etiket kırmızı renklidir. 4.7 İlaç ve malzeme imhası:Hastanede bulunan ilaç ve sarf malzemenin miadı dolduğunda eczaneye tutanakla teslim edilir. Bu ilaçlar ve sarf malzemeler, oluşturulan ilaç imha komisyonu tarafından imha edilir. Tutanakla belgelendirilir. 4.8 İade edilen ilaçlar:Hasta viziti yapılıp ilaçlar otomasyon üzerinden girişi yapıldıktan sonra eczaneden alınır,Hastanın tedavisinin değişmesi,Taburcu olması ve ya ex olması durumunda kullanılmayan ilaçlar en geç bir sonraki güne kadar eczaneye teslim edilir.Eczane personeli kullanılmayan ilaçların onayını kaldırır kullanılan ilaç mikatarının onayı yapılır.
 8. 8. • SORU 1:Eczane işleyiş prosedüründe açıklanan maddelerin sadece bir maddesini anlatan ve açıklayan dökümana ne denir. • SORU 2:Talimat ile prosedürü birbirinden ayıran özellik nedir.
 9. 9. FORMLAR • Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasında, yürütülmesinde ve onaylanmasında kullanılan dokümandır. • 2 ÇEŞİT FORM VARDIR. • BASILI FORM:Diğer birimler tarafından kopya alınamayan sadece baskı yapılarak ilgili birimlere verilen formlardır. • FOTOKOPİ FORM:Birimler tarafından ihtiyaç halinde fotokopi alarak kullanılan formlardır.
 10. 10. ÖRNEK BASILI FORM
 11. 11. ÖRNEK FOTOKOPİ FORM ACİL SERVİS,KLİNİKLER,LABORATUVAR,RADYOLOJİ,POLİKLİNİKLER,ECZANE,TEDAVİ ODALARI,MORG, DİĞER İÇ ALANLAR (BANYO,WC,KORİDOR,TOPLANTI ODASI.MERDİVENLER,PERSONEL ODALARI VE DEPOLAR . /… … 20 … . … … /… … 20 … . … … /… … 20 … . … … /… … 20 … . … … … 20 … . /… … … … /… … 20 … . … … /… … … … /… 20 … . AY………….…… / YIL :……...…….. 20 … . … … /… … 20 … . … … /… … 20 … . … … /… … 20 … . … … … /… … 20 … . … … /… … 20 … . … … … /… … 20 … . 20 … … /… … … /… TEM İZLİK SIKLIĞI … KULLANILAN M ADDE VE YÖNTEM … TEM İZLENECEK BÖLGE … 20 … . ORTA RİSKLİ ALANLAR TEMİZLİK PLANI FORMU 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T Zeminler Tuvaletler Deterjanlı sıcak su Klorlu Vim Günde Günde 2 3 Banyo lavabo Klorlu Vim Günde 3 Hemş.odası Duvarlar Deterjanlı sıcak su Deterjanlı sıcak su Günde 2 Ayda 2 1 Buzdolabı Deterjanlı sıcak su haftada 1 Karyolalar Deterjanlı sıcak su Hast.sonr. Kapı kolları Yemek masaları Etejerler Temz sonr.%1çs dezf. 1 Deterjanlı sıcak su (23-07)gün Her kullan Deterjanlı sıcak su Günde 1 Pencere Pencere önü Deterjanlı sıcak su Deterjanlı sıcak su Ayda Günde 1 1 Pamuklu paspas Sedye+Has.ara. Deterjanlı sıcak su Deterjanlı sıcak su Her kullan Günde 2 Fırçalar Deterjanlı sıcak su Her kullan Paspas Kovaları Çöp kovaları Deterjanlı sıcak su %1çs. Her kullan Günde 1 Pans.odası. Deterjanlı sıcak su günde 1 günde 1 Pansuman arabası Temz sonr.%1çs dezf. Ördek sürgü Tmz.Sonr.% 20çs20dkbek. her kull.son Aspiratör deterjanlı sıcak su Her kullan Hemş.bankosu Temz+%1 ÇS Günde 2 Num.Taşım.Kabı % 10 ÇS. günde 1 TEMİZLİK YAPANIN AD - SOYAD - İMZA BİRİM SORUMLUSU AD - SOYAD - İMZA 1T:1.temizlik Tüm malzemeler kuru olarak saklanmalı,paspas püskülü ve kovası temiz olarak bırakılmalı. 2 T:2.temizlik Hasta kanı veya vücut sıvısı ile kirlenen her malzeme ve yüzey önce kuru temizlik yapılmalı temizlenmeli ve sonra dezenf ekte edilmeli Çamaşır suyu:1/10=1 litreye 1 çay bardağı çözelti ile dezenf ekte edilir 3 T:3.temizlik NOT: Yüzey dezenf ektanı olarak çamaşır suyu :1/100 lük (1 litreye 10 cc kullanılacak) Dezenf eksiyon kirli alana ve malzemeye yapılmaz önce temizlik yapılmalıdır. ENF.FR.01 rev.t:28.05.2012 KONTROL EDEN ÜNİTE SORUMLUSU AD-SOYAD-İMZA
 12. 12. DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR • Hastanemiz insiyatifi dışında, diğer kuruluş veya kurumlar tarafından yayınlanan dokümanlardır.
 13. 13. T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Md. VGF No MERNĠS ÖLÜM FORMU 1 T.C.Kim lik no Tescil Yılı 2 Cins iye ti 4 Ġlçe Adı 70 Öze l Kütük Sır a No 2006 3 Kodu 8 BSN 5 Köy/M ah.Adı 6 Cilt No 7 Aile S.N 9 Adı 10 Soyadı 11 Baba Adı 12 Anne Adı 13 Doğum Ye r i 14 M e de ni Hali 16 Doğum Tar .(Rak am la) 17 Dini 18 Ölüm Ye r i (Yazı Ġle ) 19 Ölüm Ye r i Tür ü 15 20 Kodu 22 21 Ölüm tar ihi (Rak am la) Kodu Saati 23 Ölüm tar ihi (Yazı ile ) 24 Ölüm Ne de ni 25 Kodu 26 Sağlık Kur Ge l Ne d 27 Kodu 28 Has talık 29 Kodu 30 Ölüm Nd.T.E .Kur . 31 Kodu İKAMETGAH BİLGİLERİ 32 Ġlçe Adı 33 Ġlçe Kodu 34 Köy/M ah. Adı 35 Bulvar /Cad./Sok . 36 Site -Blok 37 Bina DıĢ Kapı No 39 Ġk am e te Ge liĢ Tar ihi 40 Pos ta Kodu 38 Ġç Kapı No BİLDİRİMDE BULUNANIN Adı Soyadı İmza Doğum Tar ihi GERİ ALINAN NÜFUS CÜZDANININ İMHA EDEN MEMURUN ONAYLAYAN YETKİLİNİN Tar ih Adı Adı Se r i No Soyadı Soyadı Kayıt Tar ih No Unvanı Tar ih Unvanı . Tar ih İmza BİLDİRİMİN DÜZENLENDİĞİ YER KÜTAHYA . İmza Mühür Kayıt Tar ihi Kayıt No DÜZENLEYEN MEMURUN ONAYLAYAN YETKİLİNİN Adı Adı Soyadı Soyadı Unvanı Unvanı Tar ih Tar ih İmza İmza Mühür Kayıt Tarih No ONAYLAYAN ( VALİ / KAYMAKAM ) Adı Tar ih Soyadı Ünvanı İmza TESCİL EDEN MEMURUN ONAYLAYAN YETKİLİNİN Adı Adı Soyadı Soyadı Unvanı Unvanı Tar ih Tar ih İmza İmza AÇIKLAMALAR: Mühür
 14. 14. PLANLAR • Yapılması gereken bir işin belirli zaman aralıkları ile veya belirli sıralama ile yapılacağını gösteren dökümanlardır.
 15. 15. PERSONEL SAĞLIK TARAMALARI PLANI DOKÜMAN NO YAYIN TAR. 01.07.2011 REV.NO 1 REV.TARİHİ 26.12.2012 ÖNLEMLER * Tetkikler (Anti HBS,Anti HCV,Anti HIV,Hbs Ag,Hemogram.Kan Grubu,Aile hekiminden sağlık raporu,Akciğer Grafisi) PERİYOT * İlk işe başlarken * Tetkikler (Anti HBS,Anti HCV,Anti HIV,Hbs Ag,İsteğe bağlı Grip aşısı) * Yılda birkez * Doğal Afet(yangın, deprem,sel ) * Sivil Savunma tedbirleri (Tatbikat) * Yılda birkez * Fiziksel şiddete maruz kalma * 24 saat güvenlik elemanı bulundurma * Her gün * Ergonomik riskler * Gerekli tedbirlerin alınması(bina turları) *3 ayda 1 * Stres (psiko sosyal risk) * Eğitimler(Sitresle Başetme) * Yılda birkez * Alerjen Maddeler (Lateks vs.) * Kesici delici alet yaralanmaları * Hipo Alerjenik Eldiven *Allerji Tespiti Halinde *Delinmeye dayanıklı kapta biriktirme, taşıma * Kap 3/4 oranında dolduğunda *İletişim *Eğitim * Yılda birkez *Tehlikeli Maddeler ( Alkol, Kimyasal Sıvı Atıklar, Eski Piller ve Aküler, Florasan Lambalar, Filtre Tozları, Dezenfektan vs.) * Kişisel Koruyucu Ekipman (eldiven, gözlük, önlük) kullanarak düzenli toplama ve geçici depolama * Her gün *Tıbbi Atıklar * Kişisel Koruyucu Ekipman kullanarak düzenli toplama ve geçici depolama * Her gün * Kaygan zemin uyarı levhası * Her gün * Engelli çalışanlara yönelik düzenleme( özel tuvalet,park alanı ,tutunma barları,inme rampası,vs * Her gün * Düşme Riski * Engelli çalışanlar TÜM PERSONEL OLASI RİSKLER *İlk Tespit *Enfeksiyon TÜM PERSONEL RİSK GRUBU ÇG.PLN.02 RADYOLOJİ TÜM PERSONEL OLASI RİSKLER,ÖNLEMLER VE PERİYOT ‘LARINA İLAVE OLARAK; *Ekranlı cihaz kullanımı *Kullanıcıların doğru oturma pozisyonu konusunda ,personele eğitim * Yılda birkez *X Ray maruz kalma İDARİ BİRİMLER * Dozimetre takibi *Yılda 6kez *Hemogram,periferik yayma *Yılda 2 kez *Göz ve cilt muayenesi *İşe ilk girişte ve Yılda birkez * Her gün *Koruyucu Ekipman (Kurşun önlük,Gözlük,Eldiven,Troid koruyocu,Koruyucu paravan)
 16. 16. ONAM FORMLARI • Sorumlu hekimin hasta ile karşılıklı görüşmesi,hastalığı ve olası risklerin anlatılarak ve önerilenlerin hastanın veya hasta yakınının kabul ettiği takdirde yazılı onay formunu hastanın imzalaması şeklinde gerçekleştirilir.
 17. 17. KAN TRANSFÜZYONU BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU Hasta adı soyadı: KONU HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMEK İSTEMİYORUM Doktorum/hastamın doktoru..............................bana /hastama kan ve kan bileşenleri nakli yapılmasının hastalıkta anlamlı düzelme ya da olumlu değişiklik yapabileceğini bildirdi. Kan ve kan bileşenleri (ek olarak lökositten arındırılmış, ışınlanmış, yıkanmış şekilde): - Tam Kan,- Eritrosit süspansiyonu, - Taze donmuş plazma, - Trombosit süspansiyonu ya da kriyopresipitat olabilir. Bu nakil işleminin sağlayabileceği yarar ve riskler ile alternatif tedaviler açıklandı. Kan ve kan bileşenlerinin yasal ve bilimsel kurallara göre hazırlanıp test edilmesine rağmen bana/hastama öngörülemeyen çeşitli immünolojik, alerjik, mikrobik, fiziksel ya da kimyasal nakil reaksiyonlarına neden olabileceğini; bu reaksiyonların genellikle hafif veya orta derecede seyretmesine rağmen nadiren yaşamı tehdit edecek düzeyde ağır seyredebileceğini; bu reaksiyonların başarılı tedavi girişimlerine rağmen ölümcül de olabileceğini, hatta bu durumun kendi kanım verildiğinde bile gerçekleşebileceğini öğrendim. En güncel yöntemlerle test edilse bile nadiren kan ve kan bileşenleri nakli ile bazı virusların (AIDS, hepatit virüsleri; hepatit B, hepatit C gibi) bulaşabileceğini ve buna bağlı olarak aylar ya da yıllar sonra enfeksiyon gelişebilme olasılığı olduğunu biliyorum. Kan ve kan bileşenleri nakli ile ilgili soru sorma fırsatım oldu. Vermiş olduğum bu “Bilgilendirilmiş Onam” hastaneden taburcu olana dek geçerlidir Kendime/hastama kan ve kan bileşenleri nakli konusunda bilgilendirildim,yazılanları/anlatılanları anladım. ONAYLIYORUM ONAYLAMIYORUM Tarih: ……/……/20….. Hasta/hasta yakını. adı soyadı: Şahit: Hemşire/doktor adı soyadı: Doktor adı soyadı: YÖN.RB.04 İmza: İmza: İmza:
 18. 18. İŞLEYİŞ • Birimin sistematik olarak nasıl işlediğini gösteren dökümanlardır.
 19. 19. KLİNİK HİZMETLERİ İŞLEYİŞİ İş Akışı Sorumlu Kayıt Yatan hasta Hasta yatış kabul elemanı dosyası P orter Hastanın servise gelişi otomasyon Hemşire ve Kat Kay ıt Sekreteri Hasta Odası v e Y atağına Alınması Kimlik kontrolü Servis P rotokol Defteri Hemşire _ Hemşire HemşireTakip ve Gözlem Formu ile Order Muay eney e Konsültasy on gerekli ise Muay ene v e Değerlendirm Hekim ve Konsültan Hemşire Gözlem Formu ve Order Uzman Hekim Hekim H Tetkik gerekli ─ E Kay ıt Kat sekreteri Laboratuvar ve Rady oloji Laboratuv ar Radyoloji Teknisyeni Değerlendirm ev e Vizit Hekim ve Hemşire Hekim ve Tedav inin Uy gulanması Hemşire Bilgisayara Kayıt Bilgisayara Kayıt Hemşire Gözlem Formu ve Order Order Hekim Taburcu KLN.İ.01 Sev k Ex Hemşire Gözlem Formu ve Order Hemşire ve Kat Değerlendirme Bilgisayara Sekreteri Kayıt 1)Hastanemizin poliklinik ve acil servisine başvuran hastalarımızdan yatması gerekli görülen hastalar ilgili servise yatan hasta kabul biriminde çıkartılan yatış dosyası ile hasta kabul elemanı ve hastanın ihtiyacı varsa portör eşliğinde gelir. Hastanın bileğine kimlik tanımlayıcı beyaz bileklik takılıdır. 2)Yatış dosyası ile gelen hastanın servis protokol defterine kat sekreteri veya hemşire tarafından kaydı yapılır. Hastanın hasta kabulde yapılan bilgisayar kaydı sistemden kontrol edilir. 3)Hemşire tarafından oda numarası verilerek hasta odasına alınır. 4)Hastaya hemşire tarafından hasta ve ailesi eğitim formu rehberliğinde tanıtım yapılır. Bileklikteki tanımlamayla hasta kimliği eşleştirilir. Hastada allerjik bir durum saptanmışsa bileklik kırmızı renkle değiştirilir.Doğum hastalarında bebek doğduktan sonra anne ve bebeğin bileklik rengi bebeğin cinsiyetine göre değiştirilir. 5-)Düşme risk değerlendirme formu doldurulur. Düşme riski varsa 4 yapraklı yeşil yonca figürü hasta başı ünitesine takılır. İzolasyon gerektiren durum varsa ilgili figür hasta başına asılır. 6-)Hemşire tarafından hastanın gerekli takipleri alınarak hemşire takip ve gözlem formuna kayıt edilir.Hastaya cerrahi işlem uygulanacak ise preoperatif tetkikler istenir. 7-)Hekim tarafından hastanın vital ve fiziksel bulguları değerlendirilir.Muayene aşamasıda gerekiyorsa hastane otomasyon sisteminden konsültasyon istenir.Cerrahi işlem uygulanacak hastaya anestezi konsültasyonu istenir. 8-)Muayene bulgularına göre ordera hekim tedavisini yazar. Hemşire doktor orderını hemşire gözlemine geçirir. Hemşire tarafından tedavi uygulanır , gerçekleşen her order malzeme ve ilaç çıkış formuna yazılır. Kat sekreteri tarafından otomasyon sistemine girilir. Sisteme girilen orderlar eczane tarafından görülür. Hasta adına ilaç çıkışı hazırlanır. Hergün ilaçlar eczaneden alınır. Acil durumlar için serviste minimum ve maksimum stok miktarı belirlenmiş ara stok ilaç ve sarf deposu bulunur. Ara stok deposu sorumlu hemşire tarafından her devir viziti öncesi sayılır. 9-)Hekim vizitleri hergün en az bir kez hemşire eşliğinde yapılır. Hemşire devir vizitleri 08.00 ve 18.00 de hasta başında ve hasta tabelası üzerinde yapılır. 10-)Tedavisi yapılan hastanın değerlendirilmesi yapılır.Tetkik ihtiyacının olup olmadığına karar verilir.Tetkiki gereken hastanın kat sekreteri tarafından istenen tetkiklerinin bilgisayara girişi yapılır.Laboratuar tetkikleri için numuneler hemşire tarafından alınarak laboratuara gönderilir. Radyolojik tetkikler için hasta portör eşliğinde gönderilir. 11) Hekim hastane dışında olduğunda yada acil durumlarda sözlü order alınabilir. Sözel istem talimatına uygun davranılır. 12)Tetkik ve tedavi sonuçlarına göre hastanın değerlendirilmesi yapılır.Buna göre tedavisi biten hasta taburcu edilir. Hastanın sevki gerekebilir yada ex olabilir. Hasta taburcu olurken dosya düzenlemesi hemşire ve kat sekreteri tarafından yapılır. Tüm eksikler tamamlanır. Epikriz yazılır. Taburculuk özeti yazılır. Birer nüsha hastaya verilir, birer nüsha dosyada kalır. Dosyanın son kontrolleri yapılıp listeden check edilir. Medikal faturalama tarafından dosya incelemesi yapılıp onay verildikten sonra dosya arşive teslim edilir.
 20. 20. • Kontrollü Doküman: Hastanemiz tarafından hazırlanan; güncellenmesi, baskısı ve dağıtımı resmî olarak zimmetle yapılan, kontrolsüz değiştirilemeyen dokümanlardır. • (ör:Basılı formlar,talimatlar.prosedürler,planlar vb) • Kontrolsüz Doküman: Hastanemiz tarafından hazırlanan, güncelleştirilmesi, baskısı ve dağıtımı resmi olarak zimmetle yapılan dokümanların kontrolsüz olarak çoğaltılmış kopyalarıdır. ( ör:Fotokopi formlar,listeler vb)
 21. 21. DOKÜMAN YÖNETİMİ YAZILI DÖKÜMANLAR ÖNETİMİ TALİMATI DOKÜMAN NO YÖN. TL.30 YAYIN TAR. Hasta Bakım Hizmetleri…. HBH Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi ….ENF cil Durum ve Afet Yönetimi…. AFT Bilgi Yönetimi ….BİL Stok Yönetimi…. STK Atık Yönetimi ….ATK Poliklinik Hizmetleri ….POL Acil Sağlık Hizmetleri ….ACL Patoloji Laboratuvar Hizmetleri ….PAT Görüntüleme Hizmetleri…. GÖR linikler…. KLN Ameliyathane Hizmetleri ….AML Yoğun Bakım Hizmetleri ….YBH Yeni Doğan Yoğun Bakım Hizmetleri ….YDH Eczane Hizmetleri…. ECZ Sterilizasyon Hizmetleri ….STE Transfüzyon Tıbbı Hizmetleri ….TRF Doğum Hizmetleri ….DOĞ Kalite İndikatörleri ….İND 01.07.2011 REV. NO 02 Prosedür PR Talimat TL Form FR Plan PL Rehber RH Liste LS Rıza Belgesi RB REV.TARİHİ 13.07.2012
 22. 22. PANOLARA ASILACAK OLAN DÖKÜMANLARIN DÜZENKLENMESİ • • • • Hasta bilgilendirme panoları Acil Serviste 1 adet, zemin kat poliklinik alanında 1 adettir. Bu panolara asılacak dökümanların güncelliği KYB tarafından sağlanacaktır.
 23. 23. PERSONEL BİLGİLENDİRME PANOLARI • Personel bilgilendirme panoları her birimde, personel odalarında ve personel giriş kapısı, yemekhane gibi genel kullanım alanlarında bulunmaktadır. Genel kullanım alanlarındaki panolarda hizmet içi eğitim duyuruları ,kongre, sempozyum, panel, mesleki eğitim ve bilgilendirme ile ilgili afiş veya broşürler KYB onayı ve kaşesi ile sağ alt köşede kaşe ve asılı olacağı son günün tarihi ile asılabilecektir.
 24. 24. DÖKÜMANLAR NEDEN ÖNEMLİDİR • HASTANE AÇISINDAN:İşleyişin daha sistematik ve güvenli olmasını sağlar. • HASTA AÇISINDAN:Hasta güvenliği ön plandadır. • ÇALIŞANLAR AÇISINDAN:Hataları minimize eder,tüm dökümanlar hasta ve çalışanları korumak ve işleyişi düzenlemek amacı ile hazırlanır.
 25. 25. NEDEN DÖKÜMANLARDAN HABERDAR OLMALIYIZ • Dökümanlar talimat yani emir niteliği taşımaktadır.Herhangi bir birimde oluşan hata genellikle döküman bilgi yetersizliğinden oluşmakta ve bu dökümanlar sizlere bildirildiği andan itibaren birim sorumluları ve çalışanları sorumlu tutulurlar bu nedenle dökümanlardan herkesin haberdar olması gerekmektedir. • Ör:Kan ve kan ürünleri transfüzyonu talimatı
 26. 26. 1. AMAÇ: Kan transfüzyonu işlemlerini açıklayarak hastanemizde yapılacak uygulamaların kontrollü yürütülmesini sağlamak. 2. KAPSAM : Kan transfüzyonu yapılan yataklı servisleri kapsar. 3. TANIMLAR: Kan transfüzyonu: Kan nakli Uyumluluk Etiketi: Kan ürünlerinin hastaya verilmesine yönelik hasta kimlik bilgilerinin,test sonuçlarının vb. yazılı olduğu etiket. Cross match: Hasta kanı ile verici kanının kan grupları ve kan subgrupları açısından uygunluğunun test edilmesi. Hemoliz; Eritrosit zarlarının yırtılması sonucu, Hb molekülünün hücre dışına çıkması. TDP: Taze Donmuş Plazma 4. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından KliniklerdekiSağlık çalışanları Hamşire-Ebe ve Hekimler sorumludur. 5. UYGULAMA: 5.1. Tedavi sırasında kan transfüzyonu gerekli olan hastanın uzman doktoru kan istem formu düzenler. 5.2. Kan istem formunda; Hastanın; Adı ve soyadı, Protokol numarası, Tedavi gördüğü bölüm, Tanısı, Kan grubu, Transfüzyon endikasyonu, Hastaya daha önce transfüzyon yapılıp yapılmadığı, Hasta kadın ise daha önce doğum yapıp yapmadığı, Kan ve/veya kan ürününün istem gerekçesi, Hazırlanacak kan ve/veya kan ürününün türü ve miktarı, Planlanan veriliş süresi, Hekim kaşesi ve imzası yer alır. 5.3. İlgili birim Sağlık çalışanıi hastadan cross match için kan örneği alır, kan istem formu ile birlikte yönlendirme personelini kan merkezine yönlendirir. 5.4. Tam kan ve kan bileşenlerinin nakil talimatına uygun olarak gelir 5.5. Transfüzyon öncesi, çapraz karşılaştırma test sonucu ile hasta bilgileri iki sağlık çalışanı tarafından doğrulanır. 5.6. Transfüzyondan hemen önce, iki sağlık çalışanı tarafından; 5.6.1. Hastanın kimliği, 5.6.2. Ürünün son kullanma tarihi, 5.6.3. Ürünün torbasının genel görünümü, 5.6.4. Kan ve/veya kan ürününün türü ve miktarı, 5.6.5. Ürünün planlanan veriliş süresi doğrulanır. 5.7. Kan torbası transfüzyondan önce hemoliz, renk, pıhtı, torba bütünlüğü yönünden incelenir. Torba içinde; Bulanık ve beyazımsı bir tabaka yada hava kabarcığının olması bakterilerin ürediğini gösterir. Anormal kırmızı renk hemoliz işaretidir. 5.8. Tam kan ve sıvı kırmızı kan hücrelerinin oda ısısında uzun süre bekletilmesi ve kontrolsüz olarak ısıtılması, hücrelerin hemolizini hızlandırır ve kana bulaşmış olan mikroorganizmaların hızla üremelerine neden olur. Kan transfüzyon öncesi oda ısısında en fazla 30 dakika bekletilir. 5.9. Taze donmuş plazma eritildikten sonra dondurulmaz. 5.10. Rutin transfüzyonda kanın ısıtılmasına gerek yoktur. Kısa sürede fazla miktarda kantransfüzyonlarında, kan değişiminde kan, özel kan ısıtıcılarında ısıtılır. Kan ve kan ürünlerini ısıtmada sıcak su içinde, radyatör üzerinde yada soba yanında bekletme, battaniyeye sarma gibi ısının kontrol edilemediği yöntemler kullanılmaz. 5.11. Kan ürünü takılmadan önce 1 dk hafifçe çalkalanır.
 27. 27. DÖKÜMANLARA NASIL ULAŞABİLİRİZ? • Her birimde bulunan bilgisayarlara bilgi işlem tarafından puclic / kalite yönetimi masa üstüne kısayol olarak konulmuştur.
 28. 28. ŞİMDİ KALİTE YÖNETİMİ KLASÖRÜNE GÖZ ATALIM

×