Công cụ đo lường hiệu suất quảng cáo Google Adwords

1,748 views

Published on

Nội dung được trình bày bởi Thùy Linh và Minh Hải, supporter của Google Adwords tại Singapore vào ngày 14/11/2013.

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Công cụ đo lường hiệu suất quảng cáo Google Adwords

 1. 1. Công Cụ Đo Lường Hiệu Suất Quảng Cáo Adwords Ngày 8 tháng 11 năm 2013 Thuỳ Linh & Minh Hải Google Confidential and Proprietary
 2. 2. Nội dung §  Báo cáo Thứ nguyên §  Báo cáo Cụm từ tìm kiếm §  Báo cáo Thông tin chi tiết phiên đấu giá §  Báo cáo Tỷ lệ hiển thị §  Báo cáo Phân đoạn Google Confidential and Proprietary
 3. 3. Đo lường hiệu suất quảng cáo trong tài khoản AdWords Google Confidential and Proprietary
 4. 4. Doanh nghiệp có thể làm gì để tối ưu hoá tài khoản AdWords của mình? Biết khách hàng mục tiêu là ai Đo lường hiệu suất quảng cáo AdWords Cải thiện & Tối ưu hoá quảng cáo Google Confidential and Proprietary
 5. 5. Thứ nguyên Phân tích dữ liệu lịch sử của tài khoản theo nhiều chế độ xem, giúp bạn hiểu rõ hoạt động của từng chiến dịch và những yếu tố cần cải thiện để tối ưu hoá tài khoản Google Confidential and Proprietary
 6. 6. Thứ nguyên Cách mở báo cáo Thứ nguyên 1.  Vào tab Chiến dịch và chọn Tất cả chiến dịch trực tuyến, hoặc chiến dịch / nhóm quảng cáo muốn xem báo cáo 2.  Nhấp vào tab Thứ nguyên 3.  Chọn khung thời gian để hiển thị báo cáo 4.  Nhấp vào tab Chế độ xem để chọn loại báo cáo muốn xem Google Confidential and Proprietary
 7. 7. Thứ nguyên Cách mở báo cáo Thứ nguyên 1 3 4 2 Google Confidential and Proprietary
 8. 8. Thứ nguyên Cách mở báo cáo Thứ nguyên •  Nhấp vào Cột > Tuỳ chỉnh các cột để thêm các dữ liệu cần đọc và nhấn Áp dụng •  Ví dụ: Chiến dịch, Nhóm quảng cáo, Chuyển đổi, Nhấp chuột không hợp lệ, … Google Confidential and Proprietary
 9. 9. Thứ nguyên Chế độ xem: Chuyển đổi •  Đọc dữ liệu về từng chuyển đổi mà bạn đã thiết lập theo mục đích hoặc tên chuyển đổi •  So sánh giữa các chuyển đổi để tìm hiểu chuyển đổi nào hoạt động chưa tốt và cách khắc phục Google Confidential and Proprietary
 10. 10. Thứ nguyên Chế độ xem: Phạm vi tiếp cận và tần suất •  Phạm vi tiếp cận (Người dùng duy nhất): số lượng người dùng Internet đã nhìn thấy quảng cáo của bạn •  Tần suất: số lần trung bình một người dùng nhìn thấy quảng cáo của bạn •  Sử dụng tính năng Giới hạn tần suất trong tab Cài đặt để tăng hiệu quả quảng cáo Google Confidential and Proprietary
 11. 11. Thứ nguyên Chế độ xem: Nhãn •  Kết hợp với tính năng đặt nhãn cho Từ khoá / Quảng cáo / Nhóm quảng cáo / Chiến dịch để theo dõi và so sánh hoạt động của các mục tiêu quan trọng Google Confidential and Proprietary
 12. 12. Thứ nguyên Chế độ xem: Thời gian •  Theo dõi hoạt động và hiệu quả của tài khoản trong từng khung thời gian •  Sử dụng kết hợp báo cáo Ngày trong tuần và Giờ trong ngày với tính năng Điều chỉnh giá thầu trong Lịch quảng cáo Google Confidential and Proprietary
 13. 13. Thứ nguyên Chế độ xem: Thời gian •  Tăng mức Điều chỉnh giá thầu tại những thời điểm có lượng hiển thị lớn, nhưng tỉ lệ nhấp chuột CTR thấp Google Confidential and Proprietary
 14. 14. Thứ nguyên Chế độ xem: URL đích •  Theo dõi và so sánh hoạt động và hiệu quả quảng cáo của từng trang đích •  Tập trung ngân sách và tăng giá thầu cho những trang đích hoạt động tốt •  Có biện pháp cải thiện đối với trang đích hoạt động kém hơn Google Confidential and Proprietary
 15. 15. Thứ nguyên Chế độ xem: Người đề xuất hàng đầu 26-10 đến 01-11 02-11 đến 08-11 •  Chọn khung thời gian so sánh (7/14/28 ngày) và ngày kết thúc so sánh •  Phân tích các biến động lớn về chi phí và số nhấp chuột trong 2 khung thời gian được so sánh, cùng với nguyên nhân có thể gây ra biến động đó Google Confidential and Proprietary
 16. 16. Thứ nguyên Chế độ xem: Người đề xuất hàng đầu •  Nhấp vào Xem lịch sử thay đổi để kiểm tra thời điểm thực hiện thay đổi •  Xem xét đảo ngược thay đổi nếu thấy cần thiết Google Confidential and Proprietary
 17. 17. Thứ nguyên Chế độ xem: Địa lý •  Phân tích dữ liệu hoạt động trên từng thành phố, tỉnh hoặc quốc gia •  2 loại vị trí: Vị trí thực tế và Vị trí ưa thích •  Sử dụng kết hợp với mục Địa điểm trong phần Cài đặt và tính năng Điều chỉnh giá thầu theo địa điểm để nâng cao độ cạnh tranh tại những thị trường trọng tâm Google Confidential and Proprietary
 18. 18. Thứ nguyên Chế độ xem: Vị trí của người dùng •  Tương tự như Chế độ xem: Địa lý, phân tích dữ liệu hoạt động trên từng địa điểm. Tuy nhiên điểm khác nhau là vị trí người dùng ở đây đều là vị trí thực tế •  Sử dụng kết hợp với mục Địa điểm trong phần Cài đặt và tính năng Điều chỉnh giá thầu theo địa điểm để nâng cao độ cạnh tranh tại những thị trường trọng tâm Google Confidential and Proprietary
 19. 19. Thứ nguyên Chế độ xem: Khoảng cách •  Phân tích dữ liệu theo phạm vi khoảng cách tính từ địa chỉ được cài trên Tiện ích mở rộng vị trí •  Sử dụng kết hợp với tính năng nhắm mục tiêu Địa điểm theo bán kính so với Tiện ích mở rộng vị trí trong phần Cài đặt Google Confidential and Proprietary
 20. 20. Thứ nguyên Chế độ xem: Cụm từ tìm kiếm •  Tương tự như báo cáo Cụm từ tìm kiếm trong tab Từ khoá, phân các từ khoá đã kích hoạt quảng cáo nhằm tìm ra các từ khoá phù hợp để thêm vào và các từ khoá không liên quan để loại trừ. Google Confidential and Proprietary
 21. 21. Thứ nguyên Chế độ xem: Phải trả tiền & không phải trả tiền •  Tổng hợp thông tin hoạt động của trang web từ tìm kiếm phải trả tiền (quảng cáo với AdWords) và không phải trả tiền (tìm kiếm tự nhiên trên Google) •  Để sử dụng tính năng này, cần liên kết tài khoản AdWords với Công cụ quản trị web (Google Webmaster Tool) trong phần Tài khoản được liên kết Google Confidential and Proprietary
 22. 22. Thứ nguyên Chế độ xem: Vị trí tự động •  Tương tự như Chế độ xem: Cụm từ tìm kiếm cho chiến dịch mạng tìm kiếm, Chế độ xem: Vị trí tự động phân tích các trang web mà quảng cáo của bạn đã hiển thị trong chiến dịch mạng hiển thị. Dựa vào đó, có thể tìm ra các trang web phù hợp để thêm dưới hình thức nhắm mục tiêu theo Vị trí đặt, đồng thời loại trừ các trang web ít liên quan. Google Confidential and Proprietary
 23. 23. Thứ nguyên Chế độ xem: Nhấp chuột miễn phí •  Thống kê các hoạt động của tài khoản được hệ thống của Google xác định là nhấp chuột miễn phí. Ví dụ: di chuột lên trên quảng cáo hình ảnh, xem ½ của quảng cáo video, vv… •  Giúp hiểu đươc các tương tác của người dùng với quảng cáo của bạn Google Confidential and Proprietary
 24. 24. Thứ nguyên Chế độ xem: Chi tiết cuộc gọi •  Phân tích các thông số về cuộc gọi qua Tiện ích mở rộng cuộc gọi •  Dựa vào Thời lượng gọi và Mã vùng của người gọi để xác định các vùng cần ưu tiên nâng cao mức độ cạnh tranh Google Confidential and Proprietary
 25. 25. Báo cáo cụm từ tìm kiếm Xem quảng cáo của bạn hoạt động như thế nào khi được kích hoạt bởi các tìm kiếm thực tế bên trong Mạng tìm kiếm Google Confidential and Proprietary
 26. 26. Báo cáo cụm từ tìm kiếm Cách mở báo cáo cụm từ tìm kiếm 1.  Vào tab Chiến dịch và chọn chiến dịch muốn xem báo cáo 2.  Nhấp vào tab Từ khoá 3.  Chọn khung thời gian là 30 ngày qua hoặc Tất cả thời gian 4.  Nhấp vào ô Chi tiết và chọn Tất cả trong phần Cụm từ tìm kiếm Google Confidential and Proprietary
 27. 27. Báo cáo cụm từ tìm kiếm Cách mở báo cáo cụm từ tìm kiếm để xem cho tất cả từ khoá Google Confidential and Proprietary
 28. 28. Báo cáo cụm từ tìm kiếm Cách mở báo cáo cụm từ tìm kiếm để xem cho 1 từ khoá cụ thể Google Confidential and Proprietary
 29. 29. Báo cáo cụm từ tìm kiếm Đọc thông tin trong báo cáo cụm từ tìm kiếm Cột “Từ Khoá” •  Cách bật: Cột > Tuỳ chỉnh các cột > Các thuộc tính > Thêm Từ khoá > Áp dụng •  Từ khoá nào đã đối sánh với cụm từ tìm kiếm và kích hoạt quảng cáo Cột “Loại đối sánh” •  Loại đối sánh cụm từ tìm kiếm có thể khác loại đối sánh mà bạn đã chọn cho từ khoá đã kích hoạt quảng cáo Google Confidential and Proprietary
 30. 30. Báo cáo cụm từ tìm kiếm Cải thiện danh sách từ khoá •  Thêm cụm từ tìm kiếm có hiệu suất cao vào làm từ khoá •  Xem xét điều chỉnh giá thầu và văn bản quảng cáo •  Thêm cụm từ tìm kiếm làm từ khoá phủ định nếu không liên quan đến sản phẩm/dịch vụ mà bạn cung cấp •  Chọn loại đối sánh đúng cho các từ khoá hiện tại Google Confidential and Proprietary
 31. 31. Thông tin chi tiết về phiên đấu giá Cho phép bạn so sánh hiệu suất của mình với các nhà quảng cáo khác tham gia vào cùng phiên đấu giá bạn tham gia. Google Confidential and Proprietary
 32. 32. Thông tin chi tiết về phiên đấu giá Cách mở báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá 1.  Vào tab Chiến dịch và chọn chiến dịch muốn xem báo cáo 2.  Nhấp vào tab Từ khoá 3.  Chọn khung thời gian là 30 ngày qua hoặc Tất cả thời gian 4.  Tick vào ô vuông bên trái của từ khoá bạn muốn xem báo cáo 5.  Nhấp vào ô Chi tiết và chọn Tất cả hoặc Đã chọn trong phần Thông tin chi tiết về phiên đấu giá Google Confidential and Proprietary
 33. 33. Thông tin chi tiết về phiên đấu giá Cách mở báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá Google Confidential and Proprietary
 34. 34. Thông tin chi tiết về phiên đấu giá Đọc thông tin trong báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá Vị trí trung bình •  Mức độ mà quảng cáo của bạn xếp hạng so với xếp hạng quảng cáo của các nhà quảng cáo khác trong cùng phiên đấu giá Tỷ lệ hiển thị •  Phần trăm hiển thị mà bạn nhận được chia cho số lần hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện nhận được Tỷ lệ trùng lặp •  Tần suất quảng cáo của một người tham gia khác đã nhận được hiển thị khi quảng cáo của bạn cũng hiển thị Google Confidential and Proprietary
 35. 35. Thông tin chi tiết về phiên đấu giá Đọc thông tin trong báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá Tỷ lệ vị trí phía trên •  Tần suất quảng cáo của người tham gia khác được hiển thị ở vị trí cao hơn các quảng cáo của bạn, khi cả 2 quảng cáo hiển thị cùng lúc Tỷ lệ đầu trang •  Tần suất quảng cáo của người quảng cáo, tuỳ thuộc vào dòng bạn đang xem, được hiển thị đầu trang Google Confidential and Proprietary
 36. 36. Thông tin chi tiết về phiên đấu giá Cải thiện tính cạnh tranh cho quảng cáo •  Giúp bạn đưa ra các quyết định chiến lược về giá thầu, ngân sách và lựa chọn từ khoá •  Hiểu được mặt bằng cạnh tranh của 1 từ khoá cụ thể o  Nếu vị trí trung bình chưa được cao thì phải tăng thầu cho từ khoá đó o  Nếu có 1 nhà thầu nào đó rất mạnh dùng cùng từ khoá đó thì nên thử dùng những từ khoá khác ít cạnh tranh hơn Google Confidential and Proprietary
 37. 37. Tỷ lệ hiển thị Số lần hiển thị mà bạn đã nhận được chia cho số lần hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện để nhận. Đủ điều kiện = Cài đặt nhắm mục tiêu, trạng thái phê duyệt, giá thầu và điểm chất lượng Google Confidential and Proprietary
 38. 38. Tỷ lệ hiển thị Cách mở báo cáo Tỷ lệ hiển thị 1.  Vào tab Chiến dịch 2.  Nhấp vào nút Cột bên trên bảng thống kê, chọn Tuỳ chỉnh các cột Google Confidential and Proprietary
 39. 39. Tỷ lệ hiển thị Cách mở báo cáo Tỷ lệ hiển thị 3. Nhấp vào Số liệu cạnh tranh, sau đó thêm cột tỷ lệ hiển thị mà bạn quan tâm rồi nhấn Áp dụng Google Confidential and Proprietary
 40. 40. Tỷ lệ hiển thị Đọc thông tin trong báo cáo Tỷ lệ hiển thị Tỷ lệ hiển thị bị mất (ngân sách) •  % thời gian mà quảng cáo đã không được hiển thị do không đủ ngân sách Tỷ lệ hiển thị bị mất (xếp hạng) •  % thời gian mà quảng cáo của bạn đã không được hiển thị do Xếp hạng quảng cáo thấp Tỷ lệ hiển thị đối sánh chính xác trên Mạng tìm kiếm •  Số lần hiển thị bạn đã nhận được chia cho số lần hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện để nhận trên Mạng tìm kiếm cho các cụm từ tìm kiếm đối sánh chính xác với từ khoá của bạn Google Confidential and Proprietary
 41. 41. Tỷ lệ hiển thị Cải thiện tỷ lệ hiển thị của bạn •  Tỷ lệ hiển thị bị mất (ngân sách): Tăng ngân sách chiến dịch •  Tỷ lệ hiển thị bị mất (xếp hạng): Tăng giá thầu hoặc cải thiện chất lượng chiến dịch của bạn Google Confidential and Proprietary
 42. 42. Phân đoạn Tuỳ chỉnh lại cách hiển thị các số liệu trong tài khoản ở cấp độ chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo hoặc từ khoá dựa trên các thông số quan trọng Google Confidential and Proprietary
 43. 43. Phân đoạn Cách mở báo cáo Phân đoạn 1.  Vào tab Chiến dịch và chọn Tất cả chiến dịch trực tuyến, hoặc chiến dịch / nhóm quảng cáo muốn xem báo cáo 2.  Nhấp vào tab Chiến dịch / Nhóm quảng cáo / Quảng cáo / Từ khoá 3.  Chọn khung thời gian để hiển thị báo cáo 4.  Nhấp vào ô Phân đoạn để chọn cách tuỳ chỉnh số liệu muốn xem Google Confidential and Proprietary
 44. 44. Phân đoạn 1 Cách mở báo cáo Phân đoạn 3 2 4 Google Confidential and Proprietary
 45. 45. Phân đoạn Thời gian •  Tương tự Chế độ xem: Thời gian trong phần Thứ nguyên Google Confidential and Proprietary
 46. 46. Phân đoạn Chuyển đổi •  Tương tự Chế độ xem: Chuyển đổi trong phần Thứ nguyên Google Confidential and Proprietary
 47. 47. Phân đoạn Mạng (với các đối tác tìm kiếm) •  Phân tích số liệu hoạt động trên các mạng quảng cáo mà tài khoản đang chạy •  Dựa trên hiệu quả quảng cáo, chọn mạng trọng tâm để ưu tiên ngân sách và chiến lược giá thầu Google Confidential and Proprietary
 48. 48. Phân đoạn Loại nhấp •  Phân tích vị trí trên quảng cáo được khách hạng nhấp chuột •  Các loại nhấp: Tiêu đề, Liên kết trang web, Nhấp để gọi trên di động, Nhận hướng dẫn •  Tối ưu hoá quảng cáo tuỳ theo mục đích Google Confidential and Proprietary
 49. 49. Phân đoạn Thiết bị •  Phân tích số liệu hoạt động trên 3 loại thiết bị •  Sử dụng kết hợp với tính năng Điều chỉnh giá thầu theo Thiết bị trong tab Cài đặt Google Confidential and Proprietary
 50. 50. Phân đoạn Thử nghiệm •  (Thiết lập Thử nghiệm chiến dịch: Cài đặt > Cài đặt nâng cao > Thử nghiệm) •  Đối với các chiến dịch có thiết lập nhiều Thử nghiệm, phân tích hoạt động của chiến dịch với từng Thử nghiệm đó •  Chọn Thử nghiệm mang lại hiệu quả để tiếp tục sử dụng trong chiến dịch chính thức Google Confidential and Proprietary
 51. 51. Phân đoạn Trên cùng so với khác •  So sánh số liệu hoạt động khi quảng cáo xếp thứ hạng trên cùng với khi quảng cáo xếp thứ hạng thấp hơn •  Điều chỉnh mức giá thầu nếu cần để đạt được thứ hạng quảng cáo mang lại hiệu quả cao Google Confidential and Proprietary
 52. 52. Phân đoạn Chú thích +1 •  Dùng chung với Tiện ích mở rộng Mạng xã hội •  Theo dõi tương tác của người dùng với nút +1 trên quảng cáo của bạn Google Confidential and Proprietary
 53. 53. Phân đoạn Từ khoá / Vị trí •  Chỉ hiển thị khi chọn tab Quảng cáo •  Phân tích các từ khoá kích hoạt từng mẫu quảng cáo, cũng như vị trí thứ hạng trung bình của quảng cáo khi người dùng tìm kiếm từ khoá đó •  Tối ưu hoá mẫu quảng cáo để nâng cao mức độ liên quan với từ khoá, đồng thời đặt ra chiến lược giá thầu phù hợp cho từng từ khoá Google Confidential and Proprietary
 54. 54. Phân đoạn Loại đối sánh cụm từ tìm kiếm •  Chỉ hiển thị khi chọn tab Từ khoá •  Khảo sát các cụm từ tìm kiếm đã kích hoạt quảng cáo để so sánh giữa các loại đối sánh của từng từ khoá Google Confidential and Proprietary
 55. 55. Cảm ơn! Hỏi đáp Google Confidential and Proprietary

×