Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ספורו של פלג הדן

1,422 views

Published on

סיפורו של הנחל המוצף בפלג הגושרים - צילום וכיתוב ע"י אורי דימנד

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ספורו של פלג הדן

  1. 1. סיפורו של הנחל המוצף <ul><ul><ul><ul><ul><li>צילום וכיתוב : אורי דימנד </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  2. 2. שוב הצפות בפלג הגושרים יום שבת 24/12/05 09:30 - יצאתי מדירתי וראיתי את הנחל הגואה והחלטתי לקחת מצלמה ולצלם את חגיגת הטבע בפלג הגושרים . ומי שלא ראה את כוחו של הטבע בעיניו , יש לו הזדמנות לראות דרך זווית הצילום שלי . מעט הקדמה : לפני שנים לא רבות , החליט מי שהחליט שיש לסלול כביש חדש מצפון להגושרים . אבל לא לקח בחשבון רציני את התנהגות המים הזורמים להם דרומה ומחפשים את הנתיב הטוב ביותר להגיע לנקודה הנמוכה ביותר . בזמנו לפני היות כביש זה , המצב של הניקוז היה שונה . א . לאורכו של הכביש הישן היו 5 מעברי מים גישרונים , וחלק גדול מהמים היו עוברים לזרימה לנחל טל בחורשת טל וגם בשוליים המזרחיים של הגושרים , וחלקם עקב השיפוע הישן , ירדו ישירות לנחל קורן . בסלילת הכביש הנוכחי הורם מחסום אדיר של סוללת חומרי אדמה שיצרו סכר וביטלו את כל השיפועים הטבעיים הישנים . וכך המים נעצרים במחסום זה וכולם מופנים לפלג הקטן של הגושרים שלא ניקז בעבר כמויות מים גדולות כאלו . ראו תמונה 16 ו 17 מצפון לחורשת טל מנקודה זו ליד פלג טל כל המים זורמים להגושרים במקום שחלקם יתנקז לנחל טל .
  3. 3. בנוסף לכך השטח הצפוני להגושרים הוחלט ע &quot; י קיבוץ דפנה לנטוע פרדס , ואת התלמים פתחו מצפון לדרום . ראו בצילומים 8 ו 15 ודרך חלונות הרכב שלי . זה קרה גם לפני שנתיים , אז חרשו תלמים מצפון לדרום , המים לא חלחלו , ואלו ירדו ישר עם התלמים להגושרים . ובגלל מצב זה חפרו תעלה שתעביר חלק מהמים לנחל הקורן . בצילום פיצול בגן חי הגושרים , רואים את מנהלי הגושרים כשהם מנסים לפתור את בעיית הטית המים לתעלת ההטיה . צריך לבדוק מדוע פתחו בשדות דפנה תלמים לאורך ולא בקווי גובה , כי עם השנים יהיה יותר גרוע . א . גם השקית הפרדס בקיץ תאבד מים ב . חומרי דשן וסחף אדמה , יזרמו תמיד דרומה ג . כל שנה חומרי סחף אלו יכנסו לנחל הגושרים או ישקעו על הדרך היפה שנסללה כטיילת במקביל לכביש החדש . מישהו צריך לעשות משהוא ולתקן את מצב הניקוז מצפון להגושרים . יתר הצילומים מראים את הנחל מזויות שונות , ביום גשם יפה זה . כתב וצילם אורי דימנד ,

×