Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentasjon sosiale medier

556 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentasjon sosiale medier

 1. 1. FAGDAG, MK- OG MIK-LÆRERETangen videregående skole, 21. oktober 2011
 2. 2. MORGAN KRISTENSENmorgan.kristensen@noroff.noARNE VILHELM TELLEFSENarnevilhelm.tellefsen@noroff.no
 3. 3. SOSIALEMEDIER
 4. 4. SOSIALE MEDIERFra WikipediaSosiale medier er medier (kanaler eller plattformer) som ved hjelp av Internett eller webbasert teknologi,åpner for interaksjon mellom to eller flere mennesker (brukere).Andreas Kaplan og Michael Haenlein har en definisjon av sosiale medier som sier at der er en gruppeinternettbaserte applikasjoner som bygger på det ideologiske og teknologiske grunnlaget til Web 2.0, ogsom tillater skapelse og utveksling av brukergenerert innhold.Med interaksjon mellom brukerne menes blant annet deling, rating og tagging, eller å poste kommentarer tilbilder, artikler eller annet innhold og informasjon.Eksempler på sosiale medier er nettsider som Facebook, Twitter, LinkedIn, ResearchGate, Youtube,MySpace, Gowalla, men også spill via spillkonsoller (f.eks. Playstation, Xbox, Nintendo eller andre web-baserte spillplattformer og spillkanaler), wikier, blogging, vlogging, crowdsourcing osv.I motsetning til tradisjonelle medier (TV, avis, radio) er det brukerne somsetter føringen for hva innholdet skal være, og ikke en overordnet aktør/avsender.
 5. 5. Kort fortalt... «Sosiale medier er dialog på nett»
 6. 6. Dialogen foregår blandt annet på...- Blogg - Forum- Mikroblogg - Podcast- Chat - Videodelingnettsider- RSS - Fotodelingsnettsider- Widgets - Virtuelle verdener- Sosiale nettverk - Wiki- Sosiale bokmerker +++
 7. 7. Sosiale medier er kommet for å bli,enten vi liker det eller ikke...PUNKTUM!
 8. 8. HVORFORBRY SEG?
 9. 9. Facebook og Twitter har til sammen ca.900 000 000brukere, og vokser fremdeles med enorm fart.
 10. 10. Hadde Wikipedia blitt laget som en bok, ville den hatt...2,5 millioner sider 123 år og tatt mer enn å lese
 11. 11. Og hadde Facebook vært et eget land... 1. Kina (1,3 milliarder) 2. India (1,2 milliarder) 3. Facebook (800 millioner) 4. USA (313 millioner) 5. Indonesia (245 millioner) 6. Brasil (203 millioner) --- 12. Twitter (102 millioner)
 12. 12. Lady Gaga, Justin Bieber og Britney Spearshar i dag flere «followers» på Twitter enninnbyggertallet til... ...TIL SAMMEN!
 13. 13. ...er verdens nest største søkemotor...
 14. 14. I 2013 vil...Sosiale nettverksspill selge virtuelle varer for over6 milliarder US dollar... ...kinoer vil derimot selge virkelige varer for bare 2,5 milliarder US dollar...
 15. 15. HVORFORFUNGERER DET?
 16. 16. Sosiale medier er...TransparenteInkluderendeAutentiskeLevendeBrukerdrevet
 17. 17. og IKKE...KontrollerteOrganiserteEkslusiveProduktdrevet
 18. 18. «Innhold er det nye demokratiet,og vi menneskene, sørger for atstemmene våre blir hørt.»
 19. 19. HVORDANDELTA?
 20. 20. #1LYTTE
 21. 21. «Det handler om kommunikasjon,og de beste kommunikatørenestarter alltid som de bestelytterene»
 22. 22. #2DELTA
 23. 23. «Beskjeder og meldingerer ikke dialog»
 24. 24. Sosiale medier
 25. 25. #3GI AVKALL PÅKONTROLL
 26. 26. Målet er ikke å kontrollere dialogen,men å utløse, engasjere, inspirere,og påvirke den
 27. 27. GI DEM NOE Å SNAKKE OM!
 28. 28. SOSIALE MEDIERI UNDEVISNINGENHindring eller mulighet?
 29. 29. FORBUD MOT SOSIALE MEDIER • Forstyrrer undervisningen • Fører til mobbing • Pedofile på jakt • Er unyttig kunnskap • Skolen har kompetansemål – sosiale medier faller utenfor
 30. 30. LÆREPLANENS GENERELLE DEL• Det fremste mål for utdanning er utvikling. Opplæringa skal møte barn, unge og vaksne på deira eigne vilkår og samtidig føre dei inn i grenseland der dei kan lære nytt ved å opne sinn og prøve evner.
 31. 31. LÆREPLANENS GENERELLE DEL• Når auka kunnskap gir større makt, må det leggjast meir vekt på det ansvaret som denne makta gir. Val må byggjast på kunnskap om konsekvensar og samanhengar, men også rettleiast ved å bli prøvde mot verdiar. Ei tydeleg hovudlinje i oppfostringa må vere å sameine auka innsikt, kunnskap og dugleik med sosiale krav, etisk orienteringsevne og estetisk sans.
 32. 32. FORMÅL MED UNDERVISNING IMEDIER OG KOMMUNIKASJON• Medie- og kommunikasjonsvirksomheter har en viktig rolle som kilde til kunnskap, underholdning, opplevelse, markedsføring og handel. Stadige og raske endringer i samfunn og teknologi fører også til endringer i bruken av medier. Økt globalisering og sammensmelting av ulike medier fører til at nye yrker og medieprodukter oppstår, noe som stiller nye krav til kompetanse innenfor mediesektoren.
 33. 33. MK KOMPETANSEMÅL MED SÆRLIG DEKNING• Gjøre rede for enkle kommunikasjonsmodeller• Formidle budskap tilpasset forskjellige målgrupper• Følge regelverk og etiske normer som regulerer medie- og kommunikasjonsvirksomhet, i arbeid med egne medieprodukter• Drøfte medienes produkter i lys av regelverk og etiske normer som regulerer medie- og kommunikasjonsvirksomhet
 34. 34. MULIGHETER• Å lage kommunikasjonsplaner, for så å sette dem ut i livet• Bruke ulike analysemodeller med målbare tilbakemeldinger• Praktisere informasjon, PR, redaksjonelt arbeid og reklameskaping• Sammenhengen mellom ulike medier• Prøve og feile med Vær Varsom Plakaten• Bygge relasjoner og skape TPO• Bli sett• Være trygg
 35. 35. SPØRSMÅL?

×