Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Principals lleis que han regulat el sistema educatiu espanyol Núria Galdon
Pla general d’estudis de 1845 <ul><li>Anomenat “Pla Pidal”(ministre de Foment). </li></ul><ul><li>Fixa les bases del siste...
Llei d’instrucció pública de 1857(I) <ul><li>Anomenada “Llei Moyano”. </li></ul><ul><li>Llei de bases. </li></ul><ul><li>E...
Llei d’instrucció pública de 1857(II) <ul><li>Regula els nivells educatius del sistema. </li></ul><ul><li>Llei amb una con...
De 1874 a 1930: Restauració i dictadura(I) <ul><li>Època de agitació i canvis de plans d’estudis. </li></ul><ul><li>El deb...
De 1874 a 1930: Restauració i dictadura(II) <ul><li>Es discuteix la confesionalitat de l’estat i les seves repercusions o ...
Segona República <ul><li>Es fan més polítiques que reformes bàsiques. </li></ul><ul><li>El ministres Marcelino Domingo i F...
1939-1975: Llei General d’Educació(1970) <ul><li>Manteniment de les línies d’ordenació tradicionals. </li></ul><ul><li>Ref...
1975-2006: període democràtic(I) <ul><li>Inici del procés de descentralització de l’educació a les comunitats autònomes. <...
1975-2006: període democràtic(II) <ul><li>LOGSE: </li></ul><ul><ul><li>Canvis sustancials en l’ordenació. </li></ul></ul><...
1975-2006: període democràtic(III) <ul><ul><li>Incorpora l’educació infantil al sistema educatiu. </li></ul></ul><ul><ul><...
1975-2006: període democràtic(IV) <ul><li>2004: suspensió de l’entrada en vigor de la LOCE i inici del procés de gestació ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Principals lleis que han regulat el sistema educatiu espanyol

4,842 views

Published on

 • Be the first to comment

Principals lleis que han regulat el sistema educatiu espanyol

 1. 1. Principals lleis que han regulat el sistema educatiu espanyol Núria Galdon
 2. 2. Pla general d’estudis de 1845 <ul><li>Anomenat “Pla Pidal”(ministre de Foment). </li></ul><ul><li>Fixa les bases del sistema educatiu espanyol, creant l’ensenyament primari i el secundari. </li></ul><ul><li>Antecedent: reial decret promulgat per el duque de Rivas(1836). </li></ul>
 3. 3. Llei d’instrucció pública de 1857(I) <ul><li>Anomenada “Llei Moyano”. </li></ul><ul><li>Llei de bases. </li></ul><ul><li>En els seus principis generals es va mantenir fins la Llei General d’Educació de 1970. </li></ul><ul><li>Norma consensuada entre progressistes i moderats. </li></ul>
 4. 4. Llei d’instrucció pública de 1857(II) <ul><li>Regula els nivells educatius del sistema. </li></ul><ul><li>Llei amb una concepció centralista de la instrucció i intervencionista. </li></ul><ul><li>Permet l’aparició d’un ampli sector d’ensenyament privat en centres religiosos. </li></ul>
 5. 5. De 1874 a 1930: Restauració i dictadura(I) <ul><li>Època de agitació i canvis de plans d’estudis. </li></ul><ul><li>El debat sobre l’educació té una gran presència en la política espanyola. </li></ul><ul><li>Es discuteix la presència o no del sector privat religiós en l’educació primària i secundària. </li></ul>
 6. 6. De 1874 a 1930: Restauració i dictadura(II) <ul><li>Es discuteix la confesionalitat de l’estat i les seves repercusions o no en el sistema educatiu. </li></ul><ul><li>La dictadura de Primo de Rivera va reformar el batxillerat en 1926. </li></ul>
 7. 7. Segona República <ul><li>Es fan més polítiques que reformes bàsiques. </li></ul><ul><li>El ministres Marcelino Domingo i Fernando de los Rios van potenciar l’ensenyament públic. </li></ul><ul><li>Es reforma el batxillerat(pla del 32 i pla del 34). </li></ul><ul><li>Debilitament de l’escola religiosa. </li></ul>
 8. 8. 1939-1975: Llei General d’Educació(1970) <ul><li>Manteniment de les línies d’ordenació tradicionals. </li></ul><ul><li>Reforma dels plans d’estudis i de l’ordenació en 1938 i 1953. </li></ul><ul><li>Hegemonia dels colegis religiosos. </li></ul><ul><li>Congelació de l’escola pública. </li></ul><ul><li>1970: aprovació de la LGE. </li></ul><ul><li>LGE: nova concepció del sistema educatiu en els seus objectius i la seva ordenació </li></ul>
 9. 9. 1975-2006: període democràtic(I) <ul><li>Inici del procés de descentralització de l’educació a les comunitats autònomes. </li></ul><ul><li>El procés de descentralització finalitza a principis de la dècada de 2000. </li></ul><ul><li>Perspectiva no centralista de les noves lleis. </li></ul><ul><li>1990: s’aprova la LOGSE. </li></ul>
 10. 10. 1975-2006: període democràtic(II) <ul><li>LOGSE: </li></ul><ul><ul><li>Canvis sustancials en l’ordenació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Modificacions profundes en els tradicionals plans d’estudis. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estableix un model comprensiu d’ensenyament-aprenentatge en les etapes obligatòries. </li></ul></ul>
 11. 11. 1975-2006: període democràtic(III) <ul><ul><li>Incorpora l’educació infantil al sistema educatiu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Funcionament del sistema: LOGSE + LODE + LOPAGE. </li></ul></ul><ul><ul><li>2003: aprovació de la LOCE i derogació de la LODE, la LOPAGE i la LOGSE </li></ul></ul>
 12. 12. 1975-2006: període democràtic(IV) <ul><li>2004: suspensió de l’entrada en vigor de la LOCE i inici del procés de gestació d’una nova llei educativa. </li></ul><ul><li>2006: el 26 d’abril de 2006 el Congrés dels Diputats aprova la LOE. </li></ul><ul><li>LOE: síntesis de les lleis anteriors i orientació més pròxima a la LOGSE. </li></ul><ul><li>Funcionament del sistema: LOE + LODE </li></ul>

×