Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מבוא לחוויית משתמש

520 views

Published on

מבוא לחוויית משתמש- מרכיבי חווית משתמש.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

מבוא לחוויית משתמש

 1. 1. •‫ש‬‫מ‬‫ת‬‫ש‬‫מ‬ ‫ת‬‫י‬‫י‬‫ו‬‫ו‬‫ח‬ ‫ה‬‫ז‬ ‫ה‬‫מ‬ •‫ש‬‫מ‬‫ת‬‫ש‬‫מ‬ ‫ת‬‫י‬‫י‬‫ו‬‫ו‬‫ח‬ ‫י‬‫ב‬‫י‬‫כ‬‫ר‬‫מ‬ •‫ת‬‫ו‬‫ש‬‫י‬‫מ‬‫ש‬ ‫משתמש‬ ‫לחוויית‬ ‫מבוא‬
 2. 2. ‫משתמש‬ ‫חוויית‬ ‫זה‬ ‫מה‬? ‫חוויית‬‫משתמש‬‫כוללת‬‫את‬‫כל‬‫האספקטים‬‫של‬ ‫האינטראקציה‬‫בין‬‫משתמש‬‫הקצה‬‫לבין‬‫החברה‬, ‫השירותים‬‫שלה‬‫והמוצרים‬‫שלה‬. ‫הדרישה‬‫הבסיסית‬‫לחוויית‬‫משתמש‬‫מעולה‬‫היא‬‫לענות‬ ‫על‬‫הצרכים‬‫המדוייקים‬‫של‬‫המשתמש‬,‫ללא‬‫סיבוכים‬ ‫מיותרים‬.‫על‬‫המוצר‬‫או‬‫השירות‬‫להיות‬‫פשוט‬‫ואלגנטי‬, ‫כך‬‫שיהיה‬‫כיף‬‫להחזיק‬‫בו‬,‫וכיף‬‫להשתמש‬‫בו‬. (‫נילסן‬-‫נורמן‬)
 3. 3. ‫משתמש‬ ‫חוויית‬ ‫זה‬ ‫מה‬? ‫משתמש‬ ‫חברה‬‫ממשק‬
 4. 4. ‫חשוב‬ ‫זה‬ ‫למה‬? ‫לפני‬: ‫נטישה‬
 5. 5. ‫חשוב‬ ‫זה‬ ‫למה‬? ‫אחרי‬: 45%‫מכירות‬ 300‫דולר‬ ‫מיליון‬
 6. 6. ‫משתמש‬ ‫חוויית‬ ‫מורכבת‬ ‫ממה‬ ‫חוויית‬ ‫משתמש‬ ‫שמישות‬ ‫אסתטיקה‬ ‫הנאה‬ ‫נגישות‬ ‫שליטת‬ ‫המשתמש‬ ‫זמינות‬ ‫המידע‬ ‫שימושיות‬
 7. 7. 1.‫אסתטיקה‬ ‫הראשוני‬ ‫הרושם‬ ‫במערכת‬ ‫האמון‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫לעין‬ ‫נעים‬ ‫עיצוב‬
 8. 8. 2.‫הנאה‬ "‫הכיף‬ ‫תיאוריית‬" ‫להנעה‬ ‫מביאה‬ ‫הנאה‬ ‫חיוביות‬ ‫תחושות‬–‫סיפוק‬,‫שמחה‬,‫וכו‬ ‫התרגשות‬' ‫הפיכת‬‫חווייה‬‫מתסכלת‬‫לחווייה‬‫חיובית‬
 9. 9. 3.‫נגישות‬–Accessibility ‫מוגבלויות‬ ‫לבעלי‬ ‫התאמה‬–‫ראיה‬,‫שמיעה‬,‫תנועה‬,‫עיוורון‬ ‫צבעים‬. ‫המקלדת‬ ‫עם‬ ‫בהפעלה‬ ‫תמיכה‬ ‫ווידאו‬ ‫לתמונות‬ ‫חלופי‬ ‫בתוכן‬ ‫שימוש‬ ‫הפונט‬ ‫להגדלת‬ ‫אפשרות‬
 10. 10. 4.‫שליטת‬‫המשתמש‬–User Control ‫במערכת‬ ‫אמון‬ ‫תחושת‬ ‫הקלעים‬ ‫מאחורי‬ ‫מישהו‬ ‫יש‬ ‫ע‬ ‫טעויות‬ ‫מניעת‬"‫ברורות‬ ‫הנחיות‬ ‫י‬ ‫העבודה‬ ‫בתהליך‬ ‫המשתמש‬ ‫מיקום‬ ‫של‬ ‫ברורה‬ ‫תצוגה‬
 11. 11. 5.‫זמינות‬‫המידע‬-Findability ‫האם‬‫קל‬‫המבוקש‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫לאתר‬? ‫מידה‬ ‫באיזו‬‫לזהות‬ ‫ניתן‬‫אותו‬? ‫האם‬‫נוח‬‫אליו‬ ‫לגשת‬? ‫המבוקש‬ ‫המידע‬ ‫איתור‬ ‫לאחר‬ ‫האם‬,‫אפשרות‬ ‫יש‬‫אליו‬ ‫לגשת‬ ‫מחדש‬‫נוחה‬ ‫בצורה‬?
 12. 12. 5.‫זמינות‬‫המידע‬-Findability ‫אינטואיטיבית‬ ‫מידע‬ ‫ארכיטקטורת‬ ‫תכנון‬ ‫המידע‬ ‫באיתור‬ ‫המסייעים‬ ‫אלמנטים‬ ‫שילוב‬ ‫בעבר‬ ‫נמצא‬ ‫שכבר‬ ‫למידע‬ ‫מהירה‬ ‫גישה‬ ‫המאפשרים‬ ‫כלים‬
 13. 13. 6.‫שימושיות‬ ‫שמישות‬ Usable ‫שימושיות‬ Useful
 14. 14. 7.‫שמישות‬–Usability ‫האם‬‫ניתן‬‫במערכת‬ ‫להשתמש‬? ‫האם‬‫נוח‬‫במערכת‬ ‫להשתמש‬? ‫האם‬‫נעים‬‫במערכת‬ ‫להשתמש‬?
 15. 15. ‫עיקריים‬ ‫שמישות‬ ‫מדדי‬ ‫שמישות‬ ‫אפקטיביות‬ ‫יעילות‬ ‫סיפוק‬ ‫קלות‬ ‫הלימוד‬ ‫זכירות‬ ‫מניעת‬ ‫טעויות‬
 16. 16. ‫לשמישות‬ ‫הראשון‬ ‫החוק‬
 17. 17. ‫ברשת‬ ‫משתמשים‬ ‫אנחנו‬ ‫איך‬? ‫סורקים‬ ‫אנחנו‬ ‫קוראים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ ‫במשימה‬ ‫אנחנו‬,‫ממהרים‬ ‫להבין‬ ‫מנסים‬ ‫לא‬
 18. 18. ‫לסריקה‬ ‫עיצוב‬ ‫היררכיות‬ ‫ליצור‬ ‫ברורות‬ ‫קונבנציות‬ ‫לנצל‬ ‫תוכן‬ ‫לבנות‬ ‫סריקה‬ ‫שתומך‬ ‫הפרעות‬ ‫לנטרל‬ ‫לברור‬ ‫להפוך‬ ‫לחיץ‬ ‫מה‬ ‫מאליו‬
 19. 19. 1.‫סריקה‬ ‫שתומך‬ ‫תוכן‬ ‫לבנות‬ ‫להשתמש‬‫בהרבה‬‫כותרות‬ ‫קצרות‬ ‫לפסקאות‬ ‫חלוקה‬ ‫תבליטים‬ ‫ברשימת‬ ‫להשתמש‬ ‫מפתח‬ ‫מילות‬ ‫להבליט‬
 20. 20. 2.‫לנצל‬‫קונבנציות‬
 21. 21. 3.‫היררכיות‬ ‫ליצור‬‫ברורות‬ ‫שחשוב‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫להדגיש‬–‫צבע‬,‫צורה‬,‫סגנון‬,‫העמוד‬ ‫בראש‬ ‫שיטת‬‫הגשטאלט‬–‫גם‬ ‫דומים‬ ‫יהיו‬ ‫לוגית‬ ‫שדומים‬ ‫דברים‬ ‫ויזואלית‬
 22. 22. 4.‫להפוך‬‫לחיץ‬ ‫מה‬ ‫מאליו‬ ‫לברור‬ ‫דו‬"‫מיוחד‬ ‫ח‬‫דו‬"‫מיוחד‬ ‫ח‬‫דו‬"‫מיוחד‬ ‫ח‬
 23. 23. 5.‫ויזואלי‬ ‫רעש‬ ‫להפחית‬

×