Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inspiration carnation

143 views

Published on

Carnation หรือดอกคาร์เนชั่น เป็นดอกไม้ที่นิยม และแสดงออกถึงการสื่อความรัก ประมาณว่าโปรดเป็นความรักของฉันด้วย ออกแนวแบบน่ารักๆ หวานๆ และสีของดอกไม้ชนิดนี้ยังสื่อถึงความหมายดีๆ อีกมากมาย
ลักษณะของดอกนั้น จะเป็นพุ่มๆ กลีบดอกจะเป็นแผ่นวงรีมีหยักๆ ตรงปลาย มีทั้งสีขาว สีเหลือง สีชมพู สีส้ม สีแดง และสีม่วง บางพันธุ์ก็สีมากกว่าหนึ่งสีในดอกเดียว และดอกคาร์เนชั่น นี้ยังมีกลิ่นที่หอมอีกด้วย ดังนั้นจึงจะนำเอาจุดเด่นของดอกคาร์เนชั่น มาออกแบบเป็นลายผ้า

Published in: Design
  • Be the first to comment

Inspiration carnation

  1. 1. CarnatIon
  2. 2. Inspiration

×