Successfully reported this slideshow.

Tapak pembelajaran

3,088 views

Published on

  • Be the first to comment

Tapak pembelajaran

  1. 1. Disediakan oleh: Kumpulan 6 Ahli-ahli : JOSEPH MANGANJI MATZAIN MAT KASSIM MOPILIN ENJIN NOORLIANA @ ELVINA ADNAN SARIMAH BINTI ISMAIL SHAMSIAH BINTI ABU BAKAR RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 IMPIAN
  2. 2. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 3 IMPIAN <ul><li>Pada akhir pengajaran murid dapat : </li></ul><ul><li>Menyatakan 4 jenis alat muzik yang digunakan dalam tarian zapin secara lisan. </li></ul><ul><li>Membaca pantas sekurang-kurangnya dengan 80% sebutan dan intonasi yang betul &dapat menjelaskan 5 isi penting berdasarkan teks yang diberi. </li></ul><ul><li>Menulis 4 ayat tunggal dan ayat majmuk. </li></ul>
  3. 3. Set Induksi <ul><li>Klik di bawah untuk menonton video tentang tarian zapin. </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=6vVa5veJ4iU </li></ul>
  4. 4. Langkah 1 <ul><li>Klik di bawah untuk melihat dan mendengar bunyi alatan muzik yang paparkan. </li></ul><ul><li>bunyian alat muzik: </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=2KmLVrMoIRM - </li></ul>
  5. 5. Langkah 2 <ul><li>Klik di bawah untuk mendapatkan teks Tarian Zapin </li></ul><ul><li>http://kebudayaan.kpkk.gov.my/about/perkhidmatan/?c5=538&menu_id=53&c3=50&click=1 </li></ul>
  6. 6. Langkah 3 <ul><li>Guru edarkan teks kepada setiap kumpulan. (Kumpulan A,B dan C ) </li></ul><ul><li>Guru terangkan tentang Kata Tunggal dan Kata Majmuk dan memberi contoh </li></ul><ul><li>-contoh ayat selain dari teks yang diedarkan. </li></ul><ul><li>Ayat Tunggal </li></ul><ul><li>1. Ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. </li></ul><ul><li>2. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat selapis. </li></ul><ul><li>Contoh : Lelaki gemuk itu sedang menembak burung. </li></ul><ul><li>            Subjek    =  Lelaki gemuk itu </li></ul><ul><li>            Predikat  =  sedang menembak burung. </li></ul><ul><li>Ayat Majmuk </li></ul><ul><li>Ayat Majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat - ayat tunggal disambungkan oleh perkataan Kata Hubung seperti dan, atau, kecuali, tetapi, sambil, seraya dan lain-lain. </li></ul><ul><li>2. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat Selapis. </li></ul><ul><li>Contoh : A) Razak mengambil sebuah buku cerita. ( Ayat Tunggal ) </li></ul><ul><li>            B) Razak membaca buku itu. ( Ayat Tunggal ) </li></ul><ul><li>            C) Razak mengambil sebuah buku cerita lalu membaca buku itu.  ( Ayat Majmuk ) </li></ul><ul><li>AKTIVITI KUMPULAN : Menulis 4 ayat tunggal dan 4 ayat majmuk </li></ul><ul><li>PEMBENTANGAN </li></ul>
  7. 7. Langkah 4 KUMPULAN A : Menjawab latihan pemahaman Sila KLIK KUMPULAN B : Mengisi tempat kosong Sila KLIK KUMPULAN C : Suaikan gambar dengan ayat Sila KLIK
  8. 8. <ul><li>PENUTUP </li></ul><ul><li>Guru bersoaljawab dengan murid untuk </li></ul><ul><li>menguji kefahaman murid tentang </li></ul><ul><li>alat muzik yang terdapat dalam tarian Zapin. </li></ul><ul><li>Tayangan video tarian zapin semula. </li></ul><ul><li>Sila KLIK : http://www.youtube.com/watch?v=6vVa5veJ4iU </li></ul><ul><li>Murid diminta menarikan tarian zapin bersama- </li></ul><ul><li>Sama guru sperti di dalam klip video tersebut. </li></ul>

×