Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Huis claudia

408 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Huis claudia

 1. 1. Foundation ChallengeFoundation Challenge 20102010 Fundering ClaudiaFundering Claudia
 2. 2. 'Voor deze opdracht zijn we teruggegaan naar vroeger.Voor deze opdracht zijn we teruggegaan naar vroeger. Want ik vond de fundering van Claudia geweldig om eenWant ik vond de fundering van Claudia geweldig om een Middeleeuws kasteel op te bouwen. Dus heb ik eenMiddeleeuws kasteel op te bouwen. Dus heb ik een tijdmachine gehuurd en ben ik naar de middeleeuwentijdmachine gehuurd en ben ik naar de middeleeuwen geflitst om dit kasteel, compleet met gracht, kasteeltuinengeflitst om dit kasteel, compleet met gracht, kasteeltuinen én kerker te bouwen. En omdat ik me nu eindelijk in zo'nén kerker te bouwen. En omdat ik me nu eindelijk in zo'n mooie jurk kan hullen zonder op een mongool te lijken.'mooie jurk kan hullen zonder op een mongool te lijken.'
 3. 3. 'Als je over de brug naar het kasteel toeloopt kom je bij de enorme'Als je over de brug naar het kasteel toeloopt kom je bij de enorme deur. Als je door die deur naar binnen gaat kom je in de hal endeur. Als je door die deur naar binnen gaat kom je in de hal en eetkamer van het kasteel. Deze ruimte is aan elkaar gekoppeld eneetkamer van het kasteel. Deze ruimte is aan elkaar gekoppeld en een keer in de week kunnen de bewoners van het dorp hier komeneen keer in de week kunnen de bewoners van het dorp hier komen om de koning om hulp te vragen. Omdat in de fundering van Claudiaom de koning om hulp te vragen. Omdat in de fundering van Claudia een soort binnenplaatsje zat, heb ik gekozen om daar de doorgangeen soort binnenplaatsje zat, heb ik gekozen om daar de doorgang naar de “kerker” te maken.'*naar de “kerker” te maken.'*
 4. 4. 'Vanuit een van de twee deuren in de hal kom je in de'Vanuit een van de twee deuren in de hal kom je in de privé vertrekken van de koninklijke familie. Je komtprivé vertrekken van de koninklijke familie. Je komt binnen in een kleine “ontvangsthal” en vanuit daar kunbinnen in een kleine “ontvangsthal” en vanuit daar kun je naar de woonkamer op de verhoging of de privéje naar de woonkamer op de verhoging of de privé kapel, daar gaan we eerst kijkje nemen en daarnakapel, daar gaan we eerst kijkje nemen en daarna kunnen jullie de woonkamer bewonderen.'kunnen jullie de woonkamer bewonderen.'
 5. 5. 'In de privé vertrekken zit ook de trap die leidt'In de privé vertrekken zit ook de trap die leidt naar de bovenverdieping waar de slaapkamernaar de bovenverdieping waar de slaapkamer van de koning en zijn vrouw en devan de koning en zijn vrouw en de troonopvolger liggen. Net als de bibliotheek entroonopvolger liggen. Net als de bibliotheek en de kamer met sanitaire voorzieningen. Maar wede kamer met sanitaire voorzieningen. Maar we gaan eerst naar de keuken.'gaan eerst naar de keuken.'
 6. 6. 'Zoals jullie allemaal hebben kunnen zien ligt er in de'Zoals jullie allemaal hebben kunnen zien ligt er in de keuken een trap. Die trap leidt naar de vertrekken vankeuken een trap. Die trap leidt naar de vertrekken van de kamermeisjes, hoveniers, koks en andere mensende kamermeisjes, hoveniers, koks en andere mensen die in dienst van de adel werken op zolder. Daar gaandie in dienst van de adel werken op zolder. Daar gaan we nu kijken, via de ladder kom je op een klein halletjewe nu kijken, via de ladder kom je op een klein halletje op de tweede verdieping waarna je een tweede ladderop de tweede verdieping waarna je een tweede ladder op moet om bij de zolder te komen.'
 7. 7. 'Na het bekijken van de vertrekken van het'Na het bekijken van de vertrekken van het personeel zijn we aanbeland in de riantepersoneel zijn we aanbeland in de riante overloop die eigenlijk alleen bestemd is voor deoverloop die eigenlijk alleen bestemd is voor de adelijke bewoners van dit kasteel. Vanuit dezeadelijke bewoners van dit kasteel. Vanuit deze overloop kom je bij de twee slaapkamers, deoverloop kom je bij de twee slaapkamers, de bibliotheek en badkamer.'bibliotheek en badkamer.'
 8. 8. PlattegrondjesPlattegrondjes
 9. 9. 'Nu ik jullie het kasteeltje van binnen en buiten heb laten zien, is'Nu ik jullie het kasteeltje van binnen en buiten heb laten zien, is het voor mij tijd om afscheid te nemen. Van dit pand, deze jurk,het voor mij tijd om afscheid te nemen. Van dit pand, deze jurk, deze tijd en van jullie. Ik heb genoten van het bouwen van ditdeze tijd en van jullie. Ik heb genoten van het bouwen van dit kasteel, en van het aantrekken van deze jurk die niet alleenkasteel, en van het aantrekken van deze jurk die niet alleen prachtig maar ook heel erg zwaar is. Maar nu heb ik ook welprachtig maar ook heel erg zwaar is. Maar nu heb ik ook wel weer zin om aan een modern pand te gaan werken, waar ikweer zin om aan een modern pand te gaan werken, waar ik gewoon een spijkerbroek aan kan. Tot de volgende keer!'gewoon een spijkerbroek aan kan. Tot de volgende keer!'

×