Successfully reported this slideshow.
KONSEP INDUKTIF<br />
Aktivitimengumpuldanmentafsirmaklumat-maklumat , kemudianmembuatgeneralisasiataukesimpulan .<br /><ul><li>Contoh yang khus...
Muridmemikirdanmengkajidanmembuatkesimpulanterhadapcontoh .
Soaljawabdijalankanuntukmencungkilpemukiranmurid .</li></li></ul><li>Jenis-jenisinduktif<br />
Membentukkansatugeneralisasidaripadacontoh-contohtertentu .<br /><ul><li>Mencariciri-ciriburungdaripadapelbagaijenisburung .
Ciri-ciriburung
Mempunyaikepak
Mempunyaidua kaki
Mempunyaibulu</li></li></ul><li>2. Membentuksatuprinsipdaripadaujikaji .<br /><ul><li>Mendapatprinsippenambahan yang berul...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Konsep induktif

2,516 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Konsep induktif

 1. 1. KONSEP INDUKTIF<br />
 2. 2. Aktivitimengumpuldanmentafsirmaklumat-maklumat , kemudianmembuatgeneralisasiataukesimpulan .<br /><ul><li>Contoh yang khususdiberikepadamuriduntukmentafsir .
 3. 3. Muridmemikirdanmengkajidanmembuatkesimpulanterhadapcontoh .
 4. 4. Soaljawabdijalankanuntukmencungkilpemukiranmurid .</li></li></ul><li>Jenis-jenisinduktif<br />
 5. 5. Membentukkansatugeneralisasidaripadacontoh-contohtertentu .<br /><ul><li>Mencariciri-ciriburungdaripadapelbagaijenisburung .
 6. 6. Ciri-ciriburung
 7. 7. Mempunyaikepak
 8. 8. Mempunyaidua kaki
 9. 9. Mempunyaibulu</li></li></ul><li>2. Membentuksatuprinsipdaripadaujikaji .<br /><ul><li>Mendapatprinsippenambahan yang berulangansamadenganperdaraban .</li></li></ul><li>3. Membentuksatuhukumandaripadapernyataan-pernyataantertentu .<br /><ul><li>Mendapathukumtatabahasadaripadastrukturayat .
 10. 10. Ali , SitidanShair Li sukabelajardisekolah .
 11. 11. Yah Ngeemenarisambilmenyanyi .
 12. 12. Hukum : ayatmajmukkeranaadaKatahubung .</li></li></ul><li>4. Membentuksatuteoremmelaluiaktivitiinduktif .<br /><ul><li>Memerhatikangambar-gambarikan .
 13. 13. Muridmendapatibahawaikan-ikanbernafasmelaluiinsang .</li></li></ul><li>5. Mendapatsatuteoridaripadasatuurutanpemikiran .<br /><ul><li>Memerhatikantingkahlakumanusiauntukmandapatsatuteoripembejaran .
 14. 14. Tingkahlakumanusiaberubahjikamendapatsesuatupembelajaran yang efektif .</li></li></ul><li>Sekian , terimakasih<br />

×