Monument076 - Plan van aanpak

3,447 views

Published on

Plan van aanpak voor de restauratie van het gemeentelijk monument aan de Oude Bredaseweg 10 in Etten-Leur. Meer weten over het project? Ga naar http://www.monument076.nl.

Published in: Self Improvement
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,447
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,767
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Monument076 - Plan van aanpak

 1. 1. PLANVAN AANPAKOUDE BREDASEWEG 10TekstenAndries Koster - Buro JuniorJeroen van der Schenk - eigenaarRon van Heeswijk - StichtingVoeggarantFotografieLéontine van Geffen Lamers FotografieJeroen van der Schenk2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076
 2. 2. 2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076INHOUDSOPGAVE1. Inleiding2. Reactie op feedbackmonumentencommissie2.1 Inleiding2.2 Begane grond interieur2.3 Verdieping interieur2.4 Zolder interieur2.5 Exterieur2.6 Smidse2.7 Diversen3. Plan van aanpak - voorhuis3.1 Gevelmetselwerk3.2 Voegwerk3.3 Gevelkozijnen en ramen3.4 Kap3.5 Kapconstructie3.6 Dakbedekking3.7 Goten3.8 Schilderwerk3.9 Vloeren2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument0764. Plan van aanpak - achterhuis4.1 Gevelmetselwerk4.2 Voegwerk4.3 Gevelkozijnen en ramen4.4 Kap4.5 Kapconstructie4.6 Dakbedekking4.7 Goten4.8 Schilderwerk4.9 Vloeren5. Plan van aanpak - smidse5.1 Gevelmetselwerk5.2 Voegwerk5.3 Gevelkozijnen en ramen5.4 Kap5.5 Kapconstructie5.6 Dakbedekking5.7 Goten5.8 Schilderwerk5.9 VloerenBijlagen (tekeningen)06.13.200 Situatie06.13.201 Bestaande situatie Woonhuis06.13.202 Nieuwe situatie Woonhuis06.13.203 Technische gegevens enprincipedetails Woonhuis06.13.204 Bestaande situatie Smidse06.13.205 Nieuwe situatie Smidse06.13.206 Technische gegevens enprincipedetails Smidse1
 3. 3. 1.1 InleidingVoor u ligt het “plan van aanpak” voor de restauratie van het gemeentelijkmonument aan de Oude Bredaseweg 10 in Etten-Leur. Lokaal ook wel bekend als“De Winkel vanVan Ierssel”. Dit document omvat de volgende onderdelen:‣ Toelichting op het project Monument076;‣ Toelichting op de restauratie en toekomstig gebruik;‣ Reactie op de opmerkingen vanuit de monumentencommissie op onze plannen;‣ Uitwerking plan van aanpak per onderdeel;‣ Tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie, technische gegevens en principedetails (bijlagen)Het pand betreft een woonhuis met winkel, achterhuis en vrijstaande smidse opeen perceel van circa 560 m2 in het centrum van Etten-Leur. Het pand verkeert inoriginele staat, echter de staat van onderhoud is bijzonder slecht. Op een schaalvan 1 (goed) tot 6 (zeer slecht) scoort het pand in het bouwkundig rapport uit2011 gemiddeld een schamele 5.6. Grondige restauratie is noodzakelijk om hetpand bewoonbaar te maken.Na een voorbereidingsperiode van ruim 7 maanden zijn wij op 27 december 2012met de erven van mevrouw Van Ierssel tot overeenstemming gekomen over deaankoop van het pand. Op 1 maart 2013 vond de overdracht plaats en binnen tweemaanden hebben wij, in goed overleg met de huidige ‘bewoners’ en haarfamilieleden, een einde gemaakt aan de kraakperiode van 4 jaar.We staan voor een enorme uitdaging. Een leuke uitdaging. Een spannendeuitdaging. En zeer zeker ook een risicovolle uitdaging. Alle feiten wijzen erop datrestauratie van het pand binnen de context van de marktsituatie anno 2013onhaalbaar is. De noodzakelijke investeringen, in combinatie met de aankoopsom,overstijgen de geschatte waarde van het pand na restauratie. Creativiteit,oplossingsgerichtheid en samen met belanghebbenden werken naar eengemeenschappelijk doel zijn noodzakelijk om dit project te realiseren. Een keuzetussen verval of behoud. Wij gaan voor behoud van dit schitterende stukje“Neerlands cultureel erfgoed”. Wat is uw keuze?Jeroen & Karin van der SchenkOude Bredaseweg 104872 AE Etten-Leurwww.monument076.nlinfo@monument0762013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument0761. INLEIDING1.1 Voorwoord1.2 Toelichting Project Monument0761.3 Doelstellingen Project Monument0761.4 Gebruik van ruimtes1.5 Algemene uitgangspunten restauratie2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076 2
 4. 4. 1.2 Project Monument076 & DoelstellingenMet project Monument076 geven wij invulling aan een persoonlijke droom; wonen,werken en genieten in een schitterend oud pand. Het is echter veel meer dan dat!Wij willen mensen en organisaties inspireren om op een andere wijze invulling tegeven aan (bedrijfs)activiteiten. Niet meer vertrouwen op lapmiddelen als verlagingvan overdrachtsbelasting. Subsidie niet meer als vanzelfsprekend aannemen.Vernieuwen. Samenwerken. Kennis delen. Verbinden. Waarde toevoegen. Dát isproject Monument076.Wij willen het woonhuis met winkel, achterhuis en smidse restaureren. Metaandacht en voor de rijke historie van dit pand. Zoals reeds in de inleidingomschreven brengt dit de nodige uitdagingen met zich mee. Wij zien dit als eenstructurele uitdaging in het behoud van monumenten. De vastgoedmarkt zit opslot. Leegstand neemt zienderogen toe. Aandacht voor onderhoud neemt af.Subsidiepotjes raken leeg. Het geld is op. Huizenprijzen dalen in rap tempo (volgensSNS nog zeker 20%), de hypotheekrente staat onder druk. Een monumentrestaureren, bewonen en onderhouden wordt langzaam onhaalbaar.Met het project Monument076 willen wij laten zien dat het anders kan. En moet.Om dit aan te tonen en anderen te inspireren maken wij van het schitterende pandaan de Oude Bredaseweg 10 een case. Een project waarbij we een restauratierealiseren en tegelijkertijd de ‘lessons learned’ delen rondom het anders inrichtenvan projecten om meer te bereiken met minder.Belangrijke conceptonderdelen‣ Verbinden van belanghebbenden: Om dit project te realiseren verbinden westakeholders (direct- en indirect belanghebbenden) met elkaar.‣ Waardecreatie: Het delen van kennis en toevoegen van waarde voor elkaar staatcentraal in elke verbinding.‣ Talenten: Uitgangspunt is empowerment. Gebruik maken van beschikbare talentenbinnen de groep van belanghebbenden/stakeholders. Iedereen brengt in wat hij of zij(relatief) gemakkelijk kan produceren of in overvloed beschikbaar heeft. Vanwaardeketen naar waardenetwerk.‣ Delen: Het gehele renovatieproject wordt gedocumenteerd via een online dagboek,foto, video en livestreaming.Voor het verbinden van stakeholders en het stimuleren vankennisdeling en interactie maken wij gebruik van een goed doordachte social mediainfrastructuur.2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument0762013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076 3
 5. 5. 1.3 DoelstellingenZoals elk project dat heeft hebben ook wij met project Monument076 enkeledoelstellingen omschreven.1. Invulling geven aan de persoonlijke wens om wonen, werken & genieten in eenmonumentaal pand met elkaar te verbinden,2. Partijen in de vastgoed- en monumentensector inspireren met een interessantecase voor restauratie en onderhoud van monumenten,3. Delen van kennis gerelateerd aan de restauratie en het onderhoud vanmonumenten (inhoudelijk),4. Aandacht vragen voor de problematiek rondom het behoud van “gemeentelijkmonument” (landelijk) ,5. Aandacht geven aan vakmanschap en oude ambachten,6. Onderzoek: “van waardeketen naar waardenetwerk”. Hoe kun je stakeholdersrondom een thema aan elkaar verbinden en gezamenlijk waarde toevoegen?Welke rol kan nieuwe technologie en internet hierin spelen? Hoe mobiliseer jegroepen gelijkgestemden om bij te dragen (crowdsourcing/funding). Welke rolspeelt de relatie hierin?7. Een positieve bijdrage leveren aan (het straatbeeld en imago van) Etten-Leur.2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument0762013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076 4
 6. 6. 1.4 Gebruik van ruimtesHet pand aan de Oude Bredaseweg 10 zal hoofdzakelijk als woonhuis gebruiktworden. Aanvullend daarop willen wij een tweetal Bed & Breakfast kamersrealiseren en overwegen wij om de winkel ook als zodanig in gebruik te nemen.Hieronder volgt een korte omschrijving van het gebruik van ruimtes in het pand,onderverdeeld in voorhuis, achterhuis en smidse.VoorhuisOp de begane grond bevinden zich een winkel, een zijkamer met etalage enauthentieke schouw, een achterkamer en een (inloop)opbergkast. Onder deachterkamer bevindt zich een kelder.Het originele winkelgedeelte (rechts) blijft met inrichting als toonbank, etalage enkastenwand behouden. Hier worden waar nodig restauratiewerkzaamhedenverricht. Bestemming van de winkelruimte is nog niet definitief bepaald, wijonderzoeken de mogelijkheden om deze ruimte weer als winkel in gebruik tenemen en hebben tevens contact met het streekmuseum om de winkel in terichten als ‘mini-museum’.Tot die tijd zal het winkelgedeelte als ingang / hal van onswoonhuis fungeren.De linkerzijde van het voorhuis zal als woonkamer ingericht worden. De schouwwordt indien mogelijk gerestaureerd. Aangezien de ruimte voor gebruik alswoonkamer te klein is zal de inloopkast hierbij getrokken worden en creëren wemiddels openslaande deuren een doorgang naar de leefkeuken (zie toelichtingachterhuis).De kelder wordt vochtvrij gemaakt en het plafond wordt vervangen (zie toelichtingin opmerkingen monumentencommissie). De ruimte zal gebruik worden als opslag.De achterkamer richten wij in als studeer-, huiswerk en speelkamer.Op de 1e verdieping van het voorhuis wordt een tweetal slaapkamers en badkameringericht. Op de zolderverdieping worden twee slaapkamers gecreëerd voor dekinderen.2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076Winkelgedeelte rechtsWinkelgedeelte links5
 7. 7. 1.4 Gebruik van ruimtes (vervolg)AchterhuisHet achterhuis is circa 14 meter diep en 3m50 breed. Door het plaatsen vanisolerende voorzetwanden blijft hier circa 3m10 van over. Op de begane grond vanhet achterhuis worden de huidige keuken en badkamer samengevoegd tot eenruime leefkeuken. De achteringang (thans dichtgemaakt) wordt weer in gebruikgenomen. De huidige werkplaats in het achterhuis wordt een slaapkamer met zichtop de tuin. In de hal komt een trap die leidt naar twee Bed & Breakfast kamers opde 1e verdieping en de zolder.SmidseDe smidse verkeerd in bijzonder slechte staat. Op dit moment richten wij onsvooral op het weer veilig maken van deze ruimte.Voorlopig zal het gebruik van desmidse zich beperken tot opslagruimte/garage. Op termijn willen we de smidse alskantoor/trainingsruimte inrichten.BuitenHet aangezicht van het pand blijft ongewijzigd. Het ijzeren toegangshek wordtgerestaureerd, een aanvraag voor het aanleggen van een oprit/uitrit is reeds bij degemeente een vergunning aangevraagd.2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076 6
 8. 8. Comfort1.5 Algemene uitgangspunten restauratieZoals in de inleiding omschreven kunnen we stellen dat de restauratie van het pandaan de Oude Bredaseweg 10 zacht uitgedrukt ‘uitdagend’ is. Kort door de bochtstaan wij voor de keuze tussen verval of behoud. Behoud betekent concessiesdoen.Velen hebben in de afgelopen jaren plannen gemaakt voor de restauratie van hetpand. Gedroomd over de mogelijkheden. En zijn uiteindelijk afgehaakt op eengebrek aan rendabiliteit van de restauratie. Het is slechts enkelen gegeven om uiteigen zak een paar ton ‘toe te leggen’. En wij behoren niet tot die groep.Vanuit deze context hebben wij een viertal basispijlers omschreven waaraan wijonze plannen in elke fase toetsen. De uitdaging van dit project zit in het optimaalop elkaar afstemmen van deze basispijlers. Teveel focus op comfort doet afbreukaan het behoud van authenticiteit. Teveel focus op authenticiteit vraagt omconcessies in comfort en rendabiliteit. Een dynamisch spanningsveld.Per onderdeel hebben wij getracht hierin een goede balans te vinden. Inmiddels zijnwij van mening hierbij de juiste keuzes gemaakt te hebben. Wij verzoeken demonumentencommissie om vanuit dit perspectief naar de plannen te kijken.Concessies zijn noodzakelijk om het project te realiseren.2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076AuthenticiteitVeiligheidRendabiliteit2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076 7
 9. 9. 2.1 InleidingIn de voorbereidingsfase van het project “Monument076” hebben eigenarencontact onderhouden van Kees Vergouwen van de gemeente Etten-Leur,contactpersoon voor de monumentencommissie. Hierbij zijn de voortgang metbetrekking tot de aankoop, de situatie met de krakers en de plannen voorrestauratie en gebruik van het pand onderwerp van gesprek geweest.Op 3 april 2013 heeft er een vooroverleg plaatsgevonden tussen de gemeenteEtten-Leur (vertegenwoordigd door Kees Vergouwen en Peter Perdaems) en deeigenaren (vertegenwoordigd door Jeroen en Karin van der Schenk en AndriesKoster van Buro Junior). In dit gesprek zijn de plannen besproken en de tekeningentoegelicht.Op dinsdag 9 april 2013 is de voltallige monumentencommissie op werkbezoekgeweest aan de Oude Bredaseweg 10 alwaar zij de gelegenheid hebben gehad desituatie in zich op te nemen, toelichting te verkrijgen en vragen te stellen. Naafloop van dit werkbezoek heeft Jeroen van der Schenk de plannen van project“Monument076” toegelicht en is er voor de leden van de monumentencommissiegelegenheid geweest om vragen te stellen. Punten van aandacht zijn in dit overleguitgesproken.Op donderdag 11 april 2013 zijn twee leden van de monumentencommissie opwerkbezoek geweest aan de Oude Bredaseweg 10 waarbij uitgesproken is dat hetbehoud van de winkel met inrichting voor zowel de gemeente als inwoners vangroot belang is.Voor de eigenaren is het uitspreken van de wens tot behoud van dewinkel met inrichting een verrassing geweest. Dit is in eerdere gesprekken niet tersprake gekomen en de eigenaren hebben niet de intentie gehad om dewinkelruimte als zodanig in gebruik te nemen. Het behoud van de winkel heeftdirect consequenties voor de mogelijkheden tot het creëren van een acceptabeleleefruimte voor het gezin. Tijdens dit bezoek zijn mogelijkheden besproken omdeze situatie op te lossen.Op maandag 15 april 2013 is Kees Vergouwen op verzoek van de eigenaren langsgeweest om de bij eigenaren ontstane onvrede over de gang van zaken enonduidelijkheden in de monumentenstatus van het pand te bespreken.Op woensdag 17 april 2013 hebben wij een schriftelijk advies van demonumentencommissie ontvangen.2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument0762. REACTIE OP FEEDBACKMONUMENTENCOMMISSIE2.1 Inleiding2.2 Wijzigingen mbt behoud winkelruimte en inrichting2.3 Begane grond interieur2.4 Verdieping interieur2.5 Zolder interieur2.6 Exterieur2.7 Smidse2.8 Diversen2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076 8
 10. 10. 2.1 Inleiding (vervolg)Op basis van de diverse gesprekken, het werkbezoek en de door demonumentencommissie uitgesproken wensen hebben wij de plannen en tekeningenaangepast. De uitwerking hiervan is in dit plan van aanpak en de tekeningen (ziebijlagen) verwerkt.Gezien de nadruk die gelegd is op het behoud van de winkelruimte met inrichtinghebben wij dit onderdeel nader uitgewerkt.Wij hebben getracht om tot een voorbeide partijen acceptabele oplossing te komen. Zoals al eerder uitgesproken isaanpassing van het exterieur (lees: uitbouw/aanbouw) ons niet bespreekbaar. Wijwillen het exterieur van het woonhuis en de smidse in oorspronkelijke staatbehouden en restaureren.Als eigenaren willen wij met klem benadrukken dat het behoud van dewinkelruimte met inrichting voor ons een bijzonder grote concessie is op deeerdere plannen. Wij verwachten dat de leden van de monumentencommissie ditmeenemen in de uiteindelijke beoordeling van de plannen. Daarbij verzoeken wijde leden van de monumentencommissie om de aan het behoud van de winkelgerelateerde aanpassingen vanuit deze context te beoordelen. Dit betreft specifiekpunt 6 (muurdoorbraak in de keuken, onderslag met een stalen balk) uit deterugkoppeling van de monumentencommissie.Adviezen zijn natuurlijk welkom, wij gaan er echter wel vanuit dat allezwaarwegende wensen/eisen inmiddels op tafel liggen en zullen dan ook geenaanpassingen meer doorvoeren in de tekeningen.In de toelichting op de terugkoppeling van de monumentencommissie hebben wijzowel de oorspronkelijke terugkoppeling [MC] (monumentencommissie) als onzereactie [EIG] (eigenaren) omschreven.Indien er vragen zijn, neem dan beslist even contact met ons op.Met vriendelijke groet,Jeroen & Karin van der Schenk2.2 Wijzigingen mbt behoud van de winkel metinrichtingZoals in de inleiding omschreven hebben wij de afgelopen weken de mogelijkhedenonderzocht om het behoud van de winkel met inrichting te combineren met hetcreëren van een acceptabele leefruimte voor een gezin van 5 personen.In dit onderdeel lichten wij de oplossing toe zoals wij deze voor ogen hebben, dehiervoor noodzakelijke wijzigingen zijn reeds in de tekeningen opgenomen.Oorspronkelijk plan (zie tekening op volgende pagina)In de eerste plannen hebben wij de gehele winkelruimte (linker- en rechter kamer)ingedeeld als woonkamer. De kastenwand van de winkel blijft behouden, etalage entoonbank worden elders in het pand ondergebracht. De vloer wordt vervangen, deingang van de winkel wordt niet meer gebruikt. De muur tussen het linker- enrechtergedeelte van de winkel wordt verwijderd met behoud van demuuraanzetten.Nieuw plan (zie tekening op volgende pagina)De winkel (links) met inrichting, inclusief de vloertegels, blijft behouden en wordtwaar mogelijk gerestaureerd. Het rechtergedeelte met schouw wordt ingericht alswoonkamer met een doorbraak richting de keuken. Hiervoor zal de bergruimteopgegeven moeten worden. De nieuwe woonkamer en keuken worden met elkaarverbonden middels openslaande deuren. De muur tussen de twee winkeldelenwordt dichtgemaakt in plaats van verwijderd. Deze aanpassing kan ooit, indiengewenst, gemakkelijk ongedaan gemaakt worden.Het is geen optimale indeling aangezien de woonkamer nog steeds maar ‘slechts’19,5 m2 ruimte biedt. Middels de openslaande deuren richting de keuken kunnenwij deze echter, indien noodzakelijk bij verjaardagen etc, tijdelijk vergroten.Note 1: wij hebben contact gehad met Cor Kerstens van de Heemkundekring om eenonafhankelijk beeld te verkrijgen op de historische waarde van de winkel. Hetlinkergedeelte met toonbank heeft volgens Cor zeker een historische waarde, hetrechtergedeelte met de planken aan de muur niet.Note 2: wij onderzoeken op dit moment de mogelijkheden om de winkel ook echt eenwinkelbestemming te geven. Indien dit niet ingevuld wordt zal de etalage gevuld wordenmet ‘show-objecten’.2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument0762013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076 9
 11. 11. 2.2 Wijzigingen mbt behoud van de winkel met inrichting (vervolg)*** Oorspronkelijk plan *** *** Nieuw plan ****10
 12. 12. 2.2 Begane grond Interieur1. Vernieuwen kelderdek.Stalen liggers met gemetselde bogen. De liggers zijn geroest en drukken hetmetselwerk kapot. Het plan is de vloer te vervangen door beton systeemvloer.[MC] Hiermee wordt ingestemd mits gekozen wordt voor een vloer met balkjesen broodjes. Hiermee kan aan de onderkant nog iets van het oude principezichtbaar blijven.[EIG] Wij hebben inmiddels een expert laten kijken naar de kelder om hetvochtprobleem op te lossen. Tevens hebben wij Bouwbedrijf Gelens(verantwoordelijk voor de restauratie van diverse monumenten in Etten-Leur)ingeschakeld om naar het kelderdek te kijken. Een betonnen constructie alskelderdek zou onnodig veel druk uitoefenen op de fundering. Bouwbedrijf Gelenskomt met een alternatieve en tevens goedkopere oplossing. Wij zullen dit adviesvolgen.2. Muurdoorbraak in het voorhuis.Twee voorruimten meer met elkaar verbinden.[MC] Bij een muurdoorbraak is het van belang dat er flinke muuraanzetten aanbeide zijden (minimaal 1 meter) en in het plafond resteren. Zoals thans voorgesteldis er teveel weggehaald. Dit punt komt ook onder 28 nog aan de orde.[EIG] Zoals in de inleiding omschreven hebben wij de indeling van het voorhuisconform de wensen van de monumentencommissie aangepast. Dezemuurdoorbraak is derhalve niet meer van toepassing. In plaats daarvan zal deopening in de muur dichtgemaakt worden. Aangezien dit een herstelbareaanpassing is neem ik aan dat dit geen verdere bezwaren oproept.3. Verplaatsen oude waterpompHet geheel verplaatsen naar de andere kant van de ruimte ivm indeling ruimte.[MC] Hoewel dit ten koste gaat van de originaliteit wordt hiermee ingestemd.[EIG] Geen verdere toelichting.4. Geheel nieuwe begane grondvloerEr zijn geen bijzondere vloeren, vloerisolatie en leidingwerk opnemen in nieuweconstructie. Oude vloertegels worden hergebruikt op de plek waar ze thansaanwezig zijn.[MC] Akkoord.[EIG] Op basis van de gewijzigde plannen mbt de winkelruimte zullen wij dehuidige tegelvloer in winkel ongemoeid laten. Dit geldt ook voor het tegelwerk inde gang van het voorhuis.5. Voorzetwanden gehele binnenkantThermische isolatie van het gebouw dmv een lichte voorzetwand.[MC] De voorzet wand niet te dik maken waardoor de temperatuurverschillen inde constructies niet te groot gaan worden. Dit ter voorkoming van koudebruggenbij scheidingsmuren. In de uitwerking details overleggen, ook van de aansluitingenmet de kozijnen.[EIG] Dit is in de meest recente tekeningen verwerkt. Wij verwijzen hiervoor naarde bijlagen van de aanvraag.2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument0762013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076 11
 13. 13. 2.2 Begane grond Interieur (vervolg)6. Muurdoorbraak in de keuken, onderslag met een stalen balk.Van twee ruimten een maken. Onder de bestaande zolderbalklaag een stalenonderslag aanbrengen en met hout omkleden.[MC] De balklaag loopt in de kortste overspanning derhalve is er geen onderslagnodig. Wel muuraanzetten van de te verwijderen muur laten staan.[EIG] Volgens twee onafhankelijke aannemers/constructeurs is hier weldegelijk eenonderslag nodig. Deze is in de tekeningen verwerkt.In verband met het behoud van de winkel is deze doorbraak van essentieel belangom een acceptabele ‘leefruimte’ te creëren. Behoud van de muuraanzetten isderhalve niet in de bouwtekeningen meegenomen. Wij beseffen ons dat dit eenconcessie is ten aanzien van de wensen van de monumentencommissie. Op basisvan het gesprek met de monumentencommissie gaan wij er echter vanuit dat hetbehoud van de winkelinrichting van groter belang is dan het behoud van dezemuuraanzetten.7. Nieuwe trap in de hal achterhuisEr is geen beloopbare trap aanwezig, een nieuwe houten trap naar de verdiepingplaatsen.[MC] De nieuwe trap steiler maken. Hierdoor wordt de raveelopening kleiner enblijft er meer behouden. Nader uittekenen.[EIG] Dit is in de meest recente tekeningen verwerkt.8. Verplaatsen deur WCToegang vanuit andere ruimte maken[MC] Akkoord.[EIG] Geen verdere toelichting9. Verwijderen gemetselde spekkuipOnhandig in het interieur[MC] Akkoord.[EIG] Geen verdere toelichting2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument0762013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076 12
 14. 14. 2.3 Verdieping interieur10. Inrichten badkamer (2.6) verwijderen schoorsteenkanaal.leidingwerk in de vloer..Lewis vloerplaten op de balklaag.[MC] Akkoord. Het rookkanaal laten staan, inclusief het gedeelte bovendaks.[EIG] Geen verdere toelichting, het rookkanaal zullen wij in zijn geheel behoudenen in gebruik nemen voor de haard in de achterkamer van het voorhuis.11. Maken nieuw trapgat in de balklaag tbv trap.Aanpassingen in de balklaag. Balklaag wordt uit het zicht.[MC] Akkoord. Met aandacht zoals ook punt 7 vermeldt..[EIG] Geen verdere toelichting.12. Maken interieur B&B op de verdieping achterhuisPlaatsen van lichte scheidingswanden.[MC] Waarom geen ontsluiting van de B&Bs in de centrale ruimte? Nu krijgt elkeB&B een eigen trap naar de zolder met het bijbehorende verlies aan balklagen enruimte. Misschien is het dan ook mogelijk om de merkwaardige "gehaakte"binnenwanden te vermijden.[EIG] Wij hebben gekozen voor deze indeling.2.4 Zolder interieur13. Zolderindeling met scheidingswanden (spanten blijven in hetzicht)Lichte scheidingswanden plaatsen tot in de nok.[MC] Middelste spant niet vervangen door een dragende scheidingswand.[EIG] De spanten op de zolder in het voorhuis blijven in het zicht.14. Badkamer leidingwerk riolering en ventilatieLeidingwerk tussen de balken.[MC] Alle horizontale en verticale leidingverloop op tekening aangeven. Ook dedakdoorbrekingen voor ventilatie etc. aangeven.[EIG] De riolering is verwerkt in de tekeningen. De ventilatie gaat gelijk door hetdak naar buiten.15. Kap van binnenuit isoleren en aftimmeren met gipsplaat[MC] Kap van buiten isoleren gaat sneller en veel gemakkelijker. Bovendienthermisch-hygrisch een veel betere oplossing.[EIG] Op advies van onze bouwtechnisch adviseur en de aannemer zullen wij onsplan op dit punt handhaven. Die ook punt 22.2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument0762013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076 13
 15. 15. 2.5 Exterieur16. Gevelbehandeling[MC] Reinigen met water tpv algen en mosgroei.[EIG] Zie uitgebreide omschrijving van gevelrestauratie.17. Voegwerk herstel[MC] Plaatselijk herstellen conform het bestaande (mortelsamenstelling en typevoeg). Uitslijpen of, misschien beter, met Arbortech.[EIG] Zie uitgebreide omschrijving van gevelrestauratie.18. Hemelwaterafvoeren[MC] Zinken afvoeren aanbrengen.[EIG] Akkoord.19. Gevelkozijnen[MC] Bestaande kozijnen handhaven en waar nodig herstellen en restaureren.Akkoord. Let op detailleringen[EIG] Akkoord.20. Vernieuwen ramen[MC] Bij vervanging; houtsoort grenen, details als bestaand. Plaatsing Ruysdaelglasin alle ramen met stopverf. Grenen is schaars, Oregon Pine mag ook.[EIG] Op advies van de monumentencommissie hebben wij ons verdergeoriënteerd op het gebied van monumentenglas. Op dit moment bekijken we demogelijkheden van Dörr Histoglas en het nieuwe Stolker Monuglas (dubbel glasmet gasvulling van slechts 7mm).Wij willen graag vrij zijn in de keuze, echter welde afspraak maken geen aanpassingen te zullen doen in de gevelkozijnen en ramen.De glaskeuze dient te passen in de bestaande ramen.2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument0762013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076 14
 16. 16. 2.6 Exterieur21. Aanbrengen luiken[MC] Onderzoek doen naar de plaats / oorspronkelijke aanwezigheid. Details vande luiken belangrijk, kijk naar de oude voorbeelden.[EIG] De luiken zijn gevonden in de smidse. Het is nog redelijk goed zichtbaar waarluiken hebben gezeten. Daarnaast zullen wij ons laten informeren door oude foto’svan het pand.22. Nieuwe kap op het achterhuis.Gehele kapconstructie is versleten. Een nieuwe houten constructie plaatsenwaarbij de bovenkant daklijn ongewijzigd blijft. De oude dakpannen opnieuwaanbrengen.[MC] Is er wel goed naar de constructie gekeken, zo oud is het niet. Meestal is deconstructie te handhaven.[EIG] Hier is goed naar gekeken, inmiddels ook door restauratie-experts. Dekapconstructie is in zeer slechte staat. De spanten kunnen, na behandeling,waarschijnlijk wel behouden blijven.23. Velux dakvenstersOp de achterzijde van het hoofdgebouw en op het achterhuis. Velux Classico.[MC] Aantal en grootte beperkt houden. Zorgen voor staande afmetingen.[EIG] Op advies van de monumentencommissie zullen wij geen Velux Classicodakvenster plaatsen maar een alternatief in staande afmetingen (smaller/hoger).2.7 Smidse24. Restauratie gevels[MC] Delen nieuw opmetselen, bestaand goed documenteren zodat er een goedereconstructie plaats kan vinden. Letten op metselverband, lagenmaat en voegwerk.Het is de vraag of de enigszins uit het lood staande achtergevel opnieuw moetworden opgemetseld. Het nieuwe dakbeschot vormt stijve schijven voor stabiliteit.[EIG] Wij hebben ons laten adviseren door drie onafhankelijk partijen. Unaniemzijn zij van mening dat in elk geval de achtergevel van de smidse vanaf deverdiepingsvloer opnieuw opgemetseld moet worden. Gezien ons budget kunt u ervanuit gaan dat er geen onnodige werkzaamheden uitgevoerd worden. Daar waarbehoud mogelijk is zullen wij hier zeker voor kiezen.25. DakGehele houten dakconstructie vernieuwen. Conform bestaande situatie.[MC] Is er wel goed naar de constructie gekeken, zo oud is het niet. Meestal is deconstructie te handhaven.[EIG] De dakconstructie is in slechte staat door langdurige blootstelling aan vocht.De dakconstructie zal waar nodig vernieuwd worden.25. Zoldervloer herstellen[MC] Balklaag en beplanking herstel en deels vernieuwen.[EIG] Doordat er een dragende tussenwand op de begane grond wordt geplaatsthoeft de balklaag niet vervangen te worden. De vloerdelen moeten wel vervangenworden.27. IJzeren hekwerk[MC] Aan de straat handhaven en restaureren.[EIG] Geen opmerkingen.28. De winkelfunctie is niet meer[MC] Het wordt nu een woonhuis. Is er nog iets van de oude winkelsfeer (historie)te handhaven?[EIG] Zie uitgebreide toelichting hierop in de inleiding en de uitwerking van hetrestauratieplan..2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument0762013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076 15
 17. 17. 2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument0763. HETVOORHUIS2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076TekstenAndries Koster - Buro JuniorJeroen van der Schenk - eigenaarRon van Heeswijk - StichtingVoeggarantFotografieLéontine van Geffen Lamers FotografieJeroen van der Schenk16
 18. 18. 3.1 GevelmetselwerkHet gevelmetselwerk is gemetseld in kruisverband. De voorgevel is rijk voorzienvan speklagen, hanenkammen boven de gevelkozijnen en muizentanden onder degoot. De voorgevel heeft een plint van stucwerk. De kopgevels zijn circa 20cmhoger gemetseld dan de kap en afgedekt met een rollaag. De afmeting van de steenis circa (lxbxd) 190x90x45mm.Het metselwerk is verweerd en vertoont scheuren in de kopgevels. Met name inde kopgevel naar het woonhuis aan de Oude Bredaseweg 8. De scheuren wordenop advies van de constructeur met een daarvoor geschikt systeem hersteld.De gevels worden, na het weghalen van het voegwerk, onder lage druk gespoeldom overgebleven stofresten uit te spoelen. De lage druk wordt toegepast om ‘depatina laag’ (vervuiling door loop der jaren) te behouden. Stenen die door vorsternstig ‘gedegradeerd’ zijn (sterk afgenomen waterkerend vermogen) wordenvervangen en weer ‘ingeboet’ met een daarvoor bestemde kalkmortel. Stenen diekleine beschadiging vertonen worden met een steenpasta op kleur gerepareerd.Speklagen in de muurvlakken worden met een compatibele mortel gerepareerd enschilderklaar gemaakt. De plint van de voorgevel wordt gecontroleerd op scheurenen daar waar nodig met een compatibele mortel gerepareerd en schilderklaargemaakt. Het gevelmetselwerk wordt, daar waar mogelijk, geïsoleerd metvoorzetwand aan de binnenzijde. De totale dikte van de voorzetwand bedraagtcirca 160mm, inclusief spouw voor het wegwerken van elektra. De opbouw is alsvolgt, van buiten naar binnen (zie bijlage Technische gegevens en principedetails) :‣ Spouw,‣ Isolatie dik 90mm tussen regelwerk 46x121mm hoh 400mm,‣ Dampremmende folie,‣ Installatie spouw tbv van elektra, dik 28mm,‣ Fermacell wandplaat dik 12,5mm, vlak afgewerkt2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument0763. HETVOORHUIS3.1 Gevelmetselwerk3.2 Voegwerk3.3 Gevelkozijnen en ramen3.4 Kap3.5 Kapconstructie3.6 Dakbedekking3.7 Goten3.8 Schilderwerk3.9 Vloeren2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076 17
 19. 19. 3.2 VoegwerkHet voegwerk van het voorhuis is een gesneden voeg, sterk versleten of helemaalweg. De nog aanwezige voegen worden pneumatisch (luchtdruk) zorgvuldigverwijderd, m.u.v. de muizentand, deze is waarschijnlijk nog in prima staat. Degevels worden onder lage druk gespoeld om overgebleven stofresten uit tespoelen. De lage druk wordt toegepast om ‘de patina laag’ (vervuiling door loopder jaren) te behouden.Het oude voegwerk wordt geheel vervangen en weer als een gesneden voeguitgevoerd, hiervoor wordt een *NHL 5.0 of *NHL3.5 als bindmiddel gebruikt.3.3 Gevelkozijnen en ramenDe gevelkozijnen en ramen zijn waarschijnlijk van grenen hout gemaakt en zijnbeglaasd met enkel glas. In veel gevallen nog met het originele klassieke glas metongelijkmatige dikte en luchtbellen. De onderdorpel van de gevelkozijnen isgemaakt van natuursteen.De gevelkozijnen worden geheel intact gelaten. Alleen daar waar nodig zal eengevelkozijn gerepareerd worden. De vaste ramen en schuiframen worden hersteld,daar waar nodig gerepareerd of vernieuwd en voorzien van nieuwe isolerendeenkele beglazing van het fabrikaatVan Ruysdael.Bekeken wordt of de schuiffunctie van de schuiframen te herstellen is. In de terepareren en/of te vernieuwen onderdelen worden de originele materialen endetails overgenomen. Conform de toelichting van de monumentencommissie kanhier ook Oregon Pine toegepast worden ivm schaarste van grenenhout.3.4 KapDe kap van het voorhuis is nog goed. Het dakbeschot bestaat nu uit geschroefdeen geschaafde delen met een gedeelte van multiplex. In het gedeelte van de GG-delen zijn hier en daar lekkagesporen te zien, met name aan de dakvoet. Dit zalhersteld moeten worden.Het dakbeschot wordt geheel behandeld tegen ongedierte. De kap wordt vanbinnen uit geïsoleerd door stijl- en regelwerk aan te brengen met daartussenisolatie, afgewerkt met dampremmende folie en gipsplaten.2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument0762013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076 18
 20. 20. 3.5 KapconstructieDe kapconstructie is opgebouwd uit gordingen en twee spanten. Deze vertonengeen gebreken. De spanten zijn opgebouwd uit spantbenen, kreupele stijlen metblokkelen en trekbalken. De kapconstructie wordt geheel behandeld tegenongedierte.3.6 DakbedekkingDe dakbedekking bestaat uit Oude Holle dakpannen, blauw gesmoord met oudeholle nokpannen in specie vast gezet. De kwaliteit van de dakpannen en vorsten isniet duidelijk. Tijdens de restauratie worden de dakpannen en vorstengecontroleerd op waterdichtheid, breuk en schilferingen.In het achtergevel dakvlak worden vijf Velux dakramen aangebracht. Hierbij wordtconform het verzoek van de monumentencommissie gebruik gemaakt van staandeafmetingen. Door het plaatsen van de dakramen blijven dakpannen over waarmeeeventueel slechte of gebroken dakpannen vervangen kunnen worden. Bij dekopgevels wordt een verholen goot van Titaan zink aangebracht. De rollaag van dekopgevels wordt afgedekt van een zinken kap, ook van Titaan zink.3.7 GotenHet voorhuis heeft aan de voorzijde een sierlijke houten goot met zink bekleed enrustend op gedetailleerd metselwerk, muizentanden genaamd. De goot ligt voorhet gevelmetselwerk.Aan de achterzijde is ook een houten goot aangebracht maardeze ligt op het gevelmetselwerk. De goten en het zinkwerk worden gecontroleerden waarschijnlijk, in dezelfde detaillering, hersteld.3.8. SchilderwerkHet schilderwerk van gevelkozijnen, ramen, deuren en goten, voor zover aanwezig,is slecht. Al het houtwerk wordt kaal gemaakt, opnieuw gegrond, geplamuurd enafgeschilderd.Voorstel voor de kleurstelling:Gevelkozijnen : crèmeRamen : standgroenDeuren : standgroenGoten : standgroen3.9 VloerenA. Begane grondEr zijn verschillende type vloeren aangebracht. In de oorspronkelijke winkel en inde gang ligt een steenachtige vloer op zand, afgewerkt met oorspronkelijktegelwerk. Deze vloeren blijven intact. In het rechtergedeelte van de winkel ligt eenhouten vloer van balken en vloerdelen. Er is geen kruipruimte aanwezig. Hierdooris de vloer sterkt aangetast en wordt vervangen door een betonvloer.2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument0762013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076 19
 21. 21. In de oorspronkelijke woonkamer, waaronder zich een kelder bevind, is een houtenvloer aangebracht op een samengestelde vloer van stalen balken en gemetseldetogen. Doordat in de kelder water staat, er niet gestookt en geventileerd wordtzijn de stalen balken van de samengestelde sterk verroest. Hierdoor kan de sterktevan deze balken niet meer gegarandeerd worden. De oorspronkelijkesamengestelde vloer wordt vervangen vervangen door een samengestelde vloervan betonnen balken en broodjes of een alternatief waarbij het oorspronkelijkeaangezicht bewaard blijft.B.Verdieping en zolderDe verdiepingsvloeren zijn samengesteld uit houten balken met dikke vloerdelen.De onderzijde van de verdiepingsvloer is afgewerkt met een plafond van board ensierlijsten.De zoldervloer is aan de onderzijde niet afgewerkt, de balklaag is in het zicht.Voorbeide verdieping geld dat de vloeren aan de onderzijde wordt voorzien vangipsplaten, afgewerkt met wit pleisterwerk met plafondplinten en rozetten zoals inde winkel.2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument0762013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076 20
 22. 22. 2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument0764. HET ACHTERHUIS2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076TekstenAndries Koster - Buro JuniorJeroen van der Schenk - eigenaarRon van Heeswijk - StichtingVoeggarantFotografieLéontine van Geffen Lamers FotografieJeroen van der Schenk21
 23. 23. 4.1 GevelmetselwerkHet gevelmetselwerk is gemetseld in kruisverband. Halverwege het achterhuis iseen verspringing in de metsellagen te zien. Aan de binnenzijde is een verdikkingvan het metselwerk te zien. De mogelijkheid bestaat dat de achterzijde van hetachterhuis later aangebouwd is. De kopgevel is circa 20cm hoger gemetseld dan dekap en afgedekt met een rollaag. De afmeting van de steen is circa (lxbxd)190x90x45mm. Het metselwerk is verweerd.Het metselwerk in de achtergevel en zijgevel rechts vertoont scheuren. Descheuren worden op advies van de constructeur met een daarvoor geschiktsysteem hersteld. Opgemerkt wordt dat de balklaag ankers in de rechter zijgevel,voor zover dit te zien is, weg zijn. Dit kan de oorzaak zijn van de scheurvorming inachtergevel en rechter zijgevel zijn. De scheuren zijn zichtbaar geworden doorfoto’s uit een taxatie rapport uit 1981. Sindsdien is het achterhuis overwoekerdmet een Hedera begroeiing. Bij de rechter zijgevel is de onderzijde van dezebegroeiing weggehaald. Een sterk aangetaste gevel, waar nauwelijks nog voegwerkaanwezig is, is zichtbaar geworden. De begroeiing is nog wel op het gehele dakaanwezig.Door de scheuren in het gevelmetselwerk, zichtbaar als trapjes in het voegwerk, ishet metselwerk nu samengesteld uit verschillende loszittende blokken. Er wordtnog naar een advies of methode gezocht om deze blokken weer tot één geheel temaken zonder de gevels af te breken en opnieuw op te bouwen.De gevels worden, na het weghalen van de begroeiing en het voegwerk, onder lagedruk gespoeld om overgebleven stofresten uit te spoelen. De lage druk wordttoegepast om ‘de patina laag’ (vervuiling door loop der jaren) te behouden. Stenendie door vorst ernstig ‘gedegradeerd’ zijn (sterk afgenomen waterkerendvermogen) worden in overleg vervangen en weer ‘ingeboet’ met een daarvoorbestemde kalkmortel. Stenen die kleine beschadiging vertonen worden met eensteenpasta op kleur gerepareerd.Het gevelmetselwerk wordt, daar waar mogelijk, geïsoleerd met voorzetwand aande binnenzijde. De totale dikte van de voorzetwand bedraagt circa 160mm,inclusief spouw voor het wegwerken van elektra. De opbouw is als volgt, vanbuiten naar binnen (zie bijlage Technische gegevens en principedetails) :‣ Spouw,‣ Isolatie dik 90mm tussen regelwerk 46x121mm hoh 400mm,‣ Dampremmende folie,‣ Installatie spouw tbv van elektra, dik 28mm,2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument0764. HET ACHTERHUIS4.1 Gevelmetselwerk4.2 Voegwerk4.3 Gevelkozijnen en ramen4.4 Kap4.5 Kapconstructie4.6 Dakbedekking4.7 Goten4.8 Schilderwerk4.9 Vloeren2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076 22
 24. 24. 4.2 VoegwerkHet voegwerk van het voorhuis is een gesneden voeg, sterk versleten of helemaalweg. De nog aanwezige voegen worden pneumatisch (luchtdruk) zorgvuldigverwijderd, m.u.v. de muizentand, deze is waarschijnlijk nog in prima staat. Degevels worden onder lage druk gespoeld om overgebleven stofresten uit tespoelen. De lage druk wordt toegepast om ‘de patina laag’ (vervuiling door loopder jaren) te behouden.Het oude voegwerk wordt geheel vervangen en weer als een gesneden voeguitgevoerd, hiervoor wordt een *NHL 5.0 of *NHL3.5 als bindmiddel gebruikt.4.3 Gevelkozijnen en ramenDe gevelkozijnen en ramen zijn waarschijnlijk van grenen hout gemaakt en zijnbeglaasd met enkel glas. In veel gevallen nog met het originele klassieke glas metongelijkmatige dikte en luchtbellen. De onderdorpel van de gevelkozijnen isgemaakt van natuursteen.De gevelkozijnen worden geheel intact gelaten. Alleen daar waar nodig zal eengevelkozijn gerepareerd worden. De vaste ramen en schuiframen worden hersteld,daar waar nodig gerepareerd of vernieuwd en voorzien van nieuwe isolerendeenkele beglazing van het fabrikaatVan Ruysdael.Bekeken wordt of de schuiffunctie van de schuiframen te herstellen is. In de terepareren en/of te vernieuwen onderdelen worden de originele materialen endetails overgenomen. Conform de toelichting van de monumentencommissie kanhier ook Oregon Pine toegepast worden ivm schaarste van grenenhout.4.4 KapDe kap van het voorhuis is nog goed. Het dakbeschot bestaat nu uit geschroefdeen geschaafde delen met een gedeelte van multiplex. In het gedeelte van de GG-delen zijn hier en daar lekkagesporen te zien, met name aan de dakvoet. Dit zalhersteld moeten worden.Het dakbeschot wordt geheel behandeld tegen ongedierte. De kap wordt vanbinnen uit geïsoleerd door stijl- en regelwerk aan te brengen met daartussenisolatie, afgewerkt met dampremmende folie en gipsplaten.2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument0762013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076 23
 25. 25. 4.5 KapconstructieDe kapconstructie is opgebouwd uit gordingen en twee spanten. Deze vertonengeen gebreken. De spanten zijn opgebouwd uit spantbenen, kreupele stijlen metblokkelen en trekbalken. De kapconstructie wordt geheel behandeld tegenongedierte.4.6 DakbedekkingDe dakbedekking bestaat uit Oude Holle dakpannen, blauw gesmoord met oudeholle nokpannen in specie vast gezet. De kwaliteit van de dakpannen en vorsten isniet duidelijk. Tijdens de restauratie worden de dakpannen en vorstengecontroleerd op waterdichtheid, breuk en schilferingen.In het achtergevel dakvlak worden vijf Velux dakramen aangebracht. Hierbij wordtconform het verzoek van de monumentencommissie gebruik gemaakt van staandeafmetingen. Door het plaatsen van de dakramen blijven dakpannen over waarmeeeventueel slechte of gebroken dakpannen vervangen kunnen worden. Bij dekopgevels wordt een verholen goot van Titaan zink aangebracht. De rollaag van dekopgevels wordt afgedekt van een zinken kap, ook van Titaan zink.4.7 GotenHet voorhuis heeft aan de voorzijde een sierlijke houten goot met zink bekleed enrustend op gedetailleerd metselwerk, muizentanden genaamd. De goot ligt voorhet gevelmetselwerk.Aan de achterzijde is ook een houten goot aangebracht maardeze ligt op het gevelmetselwerk. De goten en het zinkwerk worden gecontroleerden waarschijnlijk, in dezelfde detaillering, hersteld.4.8 SchilderwerkHet schilderwerk van gevelkozijnen, ramen, deuren en goten, voor zover aanwezig,is slecht. Al het houtwerk wordt kaal gemaakt, opnieuw gegrond, geplamuurd enafgeschilderd.Voorstel voor de kleurstelling:Gevelkozijnen : crèmeRamen : standgroenDeuren : standgroenGoten : standgroen4.9 VloerenA. Begane grondEr zijn verschillende type vloeren aangebracht. In de oorspronkelijke winkel en inde gang ligt een steenachtige vloer op zand, afgewerkt met oorspronkelijktegelwerk. Deze vloeren blijven intact. In het rechtergedeelte van de winkel ligt eenhouten vloer van balken en vloerdelen. Er is geen kruipruimte aanwezig. Hierdooris de vloer sterkt aangetast en wordt vervangen door een betonvloer.2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument0762013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076 24
 26. 26. In de oorspronkelijke woonkamer, waaronder zich een kelder bevind, is een houtenvloer aangebracht op een samengestelde vloer van stalen balken en gemetseldetogen. Doordat in de kelder water staat, er niet gestookt en geventileerd wordtzijn de stalen balken van de samengestelde sterk verroest. Hierdoor kan de sterktevan deze balken niet meer gegarandeerd worden. De oorspronkelijkesamengestelde vloer wordt vervangen vervangen door een samengestelde vloervan betonnen balken en broodjes of een alternatief waarbij het oorspronkelijkeaangezicht bewaard blijft.B.Verdieping en zolderDe verdiepingsvloeren zijn samengesteld uit houten balken met dikke vloerdelen.De onderzijde van de verdiepingsvloer is afgewerkt met een plafond van board ensierlijsten.De zoldervloer is aan de onderzijde niet afgewerkt, de balklaag is in het zicht.Voorbeide verdieping geld dat de vloeren aan de onderzijde wordt voorzien vangipsplaten, afgewerkt met wit pleisterwerk met plafondplinten en rozetten zoals inde winkel.2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument0762013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076 25
 27. 27. 2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument0765. DE Smidse2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076TekstenAndries Koster - Buro JuniorJeroen van der Schenk - eigenaarRon van Heeswijk - StichtingVoeggarantFotografieLéontine van Geffen Lamers FotografieJeroen van der Schenk26
 28. 28. 5.1 GevelmetselwerkHet gevelmetselwerk is gemetseld in kruisverband, steens dik. De afmeting van desteen is circa (lxbxd) 190x90x45mm. Het metselwerk is verweerd. Het metselwerkin de voorgevel staat iets bol. Het metselwerk van de achtergevel staat circa250mm naar binnen. Hier is het gevaar aanwezig dat, nadat de Hedera begroeiingen de slechte gordingen zijn weggehaald, de achtergevel naar binnen instort.Geadviseerd wordt het gevelmetselwerk van de zolder tot aan de muurplaat teslopen, de uitkomende stenen te ontdoen van specie resten en het gevelwerkopnieuw op te trekken, hierbij rekening houdend met de lagen en koppenmaat vanhet bestaande gevelmetselwerk. Het nieuwe metselwerk opmetselen metkalkspecie.Tegen de achtergevel staat nog een kleine aanbouw waarop waarschijnlijkasbesthoudende golfplaten zijn aangebracht. Ook is hier weer de overdadigeHedera begroeiing aanwezig.In de voorgevel, bij de garagedeuren, is bij de linkerdeur de bovenste henglosgekomen uit het metselwerk. Het advies hier is het metselwerk plaatselijk wegte halen, de heng op de juiste plaats te stellen en het metselwerk weer op tebouwen. Om dit probleem niet nogmaals te krijgen wordt tevens geadviseerd eenextra heng toe te passen. De nieuwe heng aanpassen aan de details van debestaande hengen.De gevels worden, na het weghalen van de begroeiing en het voegwerk, onder lagedruk gespoeld om overgebleven stofresten uit te spoelen. De lage druk wordttoegepast om ‘de patina laag’ te behouden. Stenen die door vorst ernstig‘gedegradeerd’ zijn worden in overleg vervangen en weer ‘ingeboet’ met eendaarvoor bestemde kalkmortel. Stenen die kleine beschadiging vertonen wordenmet een steenpasta op kleur gerepareerd.Het gevelmetselwerk wordt, daar waar mogelijk, na-geïsoleerd doormiddel van eenvoorzetwand aan de binnenzijde, totale dikte circa 160mm. De opbouw is als volgt,van buiten naar binnen (zie bijlage Technische gegevens en principedetails) :‣ Spouw,‣ Isolatie dik 90mm tussen regelwerk 46x121mm hoh 400mm,‣ Dampremmende folie,‣ Installatie spouw tbv van elektra, dik 28mm,‣ Fermacell wandplaat dik 12,5mm, vlak afgewerkt2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument0765. DE SMIDSE5.1 Gevelmetselwerk5.2 Voegwerk5.3 Gevelkozijnen en ramen5.4 Kap5.5 Kapconstructie5.6 Dakbedekking5.7 Goten5.8 Schilderwerk5.9 Vloeren2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076 27
 29. 29. 5.2 VoegwerkHet voegwerk is een gesneden voeg, sterk versleten of helemaal weg. De nogaanwezige voegen worden pneumatisch (luchtdruk) zorgvuldig verwijderd. Degevels worden onder lage druk gespoeld om overgebleven stofresten uit tespoelen. De lage druk wordt toegepast om ‘de patina laag’ te behouden.Het oude voegwerk wordt geheel vervangen en weer als een gesneden voeguitgevoerd, hiervoor wordt een *NHL 5.0 of *NHL3.5 als bindmiddel gebruikt.5.3 Gevelkozijnen en ramenDe gevelkozijnen en ramen zijn waarschijnlijk van grenen hout gemaakt en zijnbeglaasd met enkel glas, in veel gevallen nog met het originele klassieke glas metongelijkmatige dikte en luchtbellen. De onderdorpels onder de gevelkozijnen zijngemaakt van gemetselde raamdorpels.De gevelkozijnen worden deels in tact gelaten. Hier en daar moet een onderdorpelworden vernieuwd. Bij de vaste ramen moet de onderdorpel worden vernieuwd.De vaste ramen en schuiframen worden hersteld, daar waar nodig gerepareerd ofvernieuwd en voorzien van nieuwe isolerende enkele beglazing van het fabrikaatVan Ruysdael.De bovenlichten zijn uitgevoerd als kiepramen. In de te repareren en/of tevernieuwen onderdelen worden de originele materialen en details overgenomen.5.4 KapDe kap op Smidse is zeer slecht. Het dakbeschot van de beschoten kap is opdiverse plaatsen door lekkage aangetast en/of compleet weggerot. Dekapconstructie wordt vernieuwd en circa 100mm lager aangebracht. Hierdoorontstaat ruimte om de nieuw kap af te werken met isolerende dakplaten zonderdat de details aan de buitenzijde veranderen.2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument0762013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076 28
 30. 30. 5.5 KapconstructieDe kapconstructie is opgebouwd uit gordingen en twee spanten, opgebouwd uitspantbenen, kreupele stijlen met blokkelen en trekbalken. Deze details worden inde nieuwe spanten weer overgenomen.5.6 DakbedekkingDe dakbedekking bestaat uit Oude Holle dakpannen, blauw gesmoord met oudeholle nokpannen in specie vast gezet. De kwaliteit van de dakpannen en vorsten isniet duidelijk. Tijdens de restauratie worden de dakpannen en vorstengecontroleerd op waterdichtheid, breuk en schilferingen. Door ernstig achterstalligonderhoud aan de smidse zijn gaten in het dak ontstaan en dakpannen kapot ofverdwenen. Hiervoor moet naar andere, gebruikte dakpannen omgekeken moetenworden om de gaten weer dicht te kunnen maken.In het rechter dakvlak worden 3 Velux dakramen aangebracht. Hierbij wordtconform het verzoek van de monumentencommissie gebruik gemaakt van staandeafmetingen. Hierdoor blijven er dakpannen over waarmee eventuele slechte ofgebroken dakpannen vervangen kunnen worden.De dakpannen zijn bij de kopgevels doorgelegd tot iets over de voorzijde van hetgevelmetselwerk en doormiddel van een gestuukte rand vastgezet en afgewerkt.Deze detaillering wordt in de nieuwe situatie overgenomen. Dit is mogelijk omdatde nieuwe kap lager aangebracht wordt.5.7 GotenDe Smidse heeft is beide zijgevels voorzien van een zinken mastgoot. De goot aande linkerzijgevel is verzakt en doet geen dienst meer als goot. De goot aan derechter zijgevel is nog intact. Nader onderzoek moet plaats vinden of deze gootvervangen moet worden.5.8 SchilderwerkHet schilderwerk van gevelkozijnen, ramen, deuren en goten, voor zover aanwezig,is slecht. Al het houtwerk wordt kaal gemaakt, opnieuw gegrond, geplamuurd enafgeschilderd.Voorstel voor de kleurstelling:Gevelkozijnen : crèmeRamen : standgroenDeuren : standgroenGoten : standgroen5.8 VloerenA. Begane grondIn de Smidse is voornamelijk een klinkervloer aangebracht in een laag zand. Devloer worden vervangen voor een betonvloer.B.Verdieping / zolderDeze vloer is samengesteld uit houten balken met dikke vloerdelen. Op diverseplaatsen zijn de vloerdelen weggerot. De eerste indruk over de balklaag is dat dezenog intact is en bruikbaar is. De onderzijde van de vloer is niet afgewerkt, debalklaag is in het zicht.Voor de verdiepingvloer geld dat deze wordt aangepast aande nieuwe situatie en in het zicht blijft.2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument0762013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076 29
 31. 31. MEER WETEN OVERMONUMENT076?2013 Some Rights ReservedCreative Commons by Monument076www.monument076.nl (website)www.facebook.com/monument076www.twitter.com/monument076www.flickr.com/monument076 (foto’s)www.youtube.com/monument076 (video’s)

×