Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les figures retòriques

7,523 views

Published on

Presentació sobre les principals figures retòriques.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Les figures retòriques

 1. 1. Les figures retòriques
 2. 2. Recursos fònics <ul><li>Al·literació </li></ul><ul><li>Paranomàsia </li></ul><ul><li>Onomatopeia </li></ul>
 3. 3. Al·literació <ul><li>Com feix de canyes trinxades ses arrels. </li></ul>
 4. 4. Paranomàsia <ul><li>Estel fix mirant-me fit . </li></ul>
 5. 5. Onomatopeia <ul><li>Ning-nong, amor, ning-nong –dic amb veu de campana. </li></ul>
 6. 6. Recursos morfosintàctics <ul><li>Anàfora </li></ul><ul><li>Asíndeton </li></ul><ul><li>Polisíndeton </li></ul><ul><li>Hipèrbaton </li></ul><ul><li>Paral·lelisme </li></ul><ul><li>Epítet </li></ul><ul><li>Quiasme </li></ul>
 7. 7. Anàfora <ul><li>Doneu-me carbons durs i lluminosos. </li></ul><ul><li>Doneu-me murs de nits a les ciutats lunars </li></ul>
 8. 8. Asíndeton <ul><li>Indecisa, rara, nova </li></ul><ul><li>ara comença la rosa. </li></ul>
 9. 9. Polisíndeton <ul><li>La gran ciutat que talla i ascla i serra, </li></ul><ul><li>i abat les fites en el món poruc... </li></ul>
 10. 10. Hipèrbaton <ul><li>Quan a la falda et miro de Montjuïc seguda. </li></ul>
 11. 11. Paral·lelisme <ul><li>Té un revolar triomfal la vívida crinera </li></ul><ul><li>Té un cos de semidéu l’intrèpid conductor </li></ul>
 12. 12. Epítet <ul><li>On va aquella vela blanca </li></ul><ul><li>perduda en l’abisme blau ? </li></ul>
 13. 13. Quiasme <ul><li>Només la barca i el mar </li></ul><ul><li>Només el mar i la barca </li></ul>
 14. 14. Recursos semàntics <ul><li>Comparació </li></ul><ul><li>Metàfora </li></ul><ul><li>Personificació </li></ul><ul><li>Antítesi </li></ul><ul><li>Hipèrbole </li></ul><ul><li>Sinècdoque </li></ul><ul><li>Metonímia </li></ul><ul><li>Sinestèsia </li></ul>
 15. 15. Comparació <ul><li>No hi ha cap llac tan clar com els teus ulls. </li></ul>
 16. 16. Metàfora <ul><li>L’amada és una flor. </li></ul>
 17. 17. Personificació <ul><li>Tot núvol plora al seu dia. </li></ul>
 18. 18. Antítesi <ul><li>És quan dormo que hi veig clar . </li></ul>
 19. 19. Hipèrbole <ul><li>Arri, cavallet, camina, vola per la carretera. </li></ul>
 20. 20. Sinècdoque <ul><li>Vora la vela que passa. </li></ul>
 21. 21. Metonímia <ul><li>Es bevia un bon priorat . </li></ul>
 22. 22. Sinestèsia <ul><li>De l’aigua sentia la música dolça . </li></ul>

×