Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La derivació apunts

5,201 views

Published on

La derivació apunts

  1. 1. LA DERIVACIÓ Morfema - Lexema - Afix
  2. 2. Què és la derivació? Procediment mitjançant el qual és possible crear paraules a partir de l’addició d’un o més afixos a un lexema. PAPER – PAPER-ERIA – PAPER-INA – EM-PAPER-AR
  3. 3. Les paraules estan formades per: <ul><li>LEXEMA </li></ul><ul><li>AFIXOS </li></ul><ul><ul><ul><li>PREFIX </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>INFIX </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>SUFIX </li></ul></ul></ul>
  4. 4. Les paraules estan formades per: <ul><li>LEXEMA (arrel) </li></ul><ul><li>AFIXOS </li></ul><ul><ul><ul><li>PREFIX (Davant lexema ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>INFIX (Entre el lexema i el morfema) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>SUFIX (Darrera del lexema) </li></ul></ul></ul>
  5. 5. Morfemes gramaticals No són afixos Cant-aríem Famíli-es Aporten significats de gènere, nombre, persona verbal i temps.
  6. 6. Canvis en la formació de paraules Consonàntics p-b llop - llobató t-d buit - buidar c-g préssec - presseguer s-ss pas - passar ig – j/g; tj/tg boig- bogeria u-v neu - nevar   De sons arbre - arbret   Addició de sons:   Pi- pineda
  7. 7. M. Torrescasana, 2010

×