Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El modernisme català

 • Login to see the comments

El modernisme català

 1. 1. LLENGUA CATALANA EL MODERNISME
 2. 2. CONCEPTE DE MODERNISME <ul><li>El Modernisme és un moviment cultural que es produeix a Europa a finals del segle XIX i principis del XX. </li></ul><ul><li>Aquests anys tenen com a característica una profunda expansió industrial i econòmica. </li></ul><ul><li>Malgrat que aquest moviment cultural recerca noves formes i expressions, afecta a totes les manifestacions de l'art i el pensament. </li></ul><ul><li>En l'arquitectura i les arts plàstiques és on es mostra amb ple sentit. </li></ul>
 3. 3. Nom que rep el moviment als diferents estats europeus <ul><li>A França i a Bèlgica: Art Nouveau </li></ul><ul><li>A Anglaterra: Modern Style </li></ul><ul><li>A Alemanya: Jugendstil </li></ul><ul><li>A Àustria: Sezessionstil o Wiener Sezession </li></ul><ul><li>A Itàlia: Style 1900, Style Noville, Florale, Stile Liberty </li></ul>Art Nouveau
 4. 4. Delimitació del moviment a Catalunya per etapes <ul><li>1r PERÍODE (1892 -1900): es marquen dos fets importants: </li></ul><ul><li>Neix la revista Avenç , que impulsa la reforma la lingüística de la llengua catalana. </li></ul><ul><li>Santiago Rusiñol crea les festes modernistes de Sitges. </li></ul><ul><li>2n PERÍODE (1900 – 1911): </li></ul><ul><li>E s consolida el moviment modernista i apareix la revista Joventut . </li></ul><ul><li>La mort de Joan Maragall marca la fi del segon període. </li></ul>
 5. 5. Característiques claus de cada etapa <ul><li>1r PERÍODE: </li></ul><ul><li>REVISTES: </li></ul><ul><li>- Avenç </li></ul><ul><li>PUBLICACIONS: </li></ul><ul><li>- P ublicacions al Diario de Barcelona per Maragall i a La Vanguardia per Raimon Casellas. Viure del passat per Jaume Brossa. </li></ul><ul><li>2n PERÍODE: </li></ul><ul><li>REVISTES: </li></ul><ul><li>- Joventu t </li></ul><ul><li>FESTES: </li></ul><ul><li>- Les tres festes modernistes (la 2a la més important) </li></ul>
 6. 6. Autors: poetes i novel·listes <ul><li>Caterina Albert i Paradís (Victor Català) </li></ul><ul><li>Joan Maragall i Gorina </li></ul><ul><li>Joan Puig i Ferrater </li></ul><ul><li>Joaquim Ruyra i Oms </li></ul><ul><li>Maria Antònia Salvà </li></ul><ul><li>Jaume Massó i Torrents </li></ul><ul><li>Raimon Caselles </li></ul><ul><li>Prudenci Beltrana </li></ul><ul><li>Josep Pous Pagès </li></ul><ul><li>Santiago Rusiñol </li></ul><ul><li>Ignasi Iglesies </li></ul>
 7. 7. Obres literaries modernistes emblemàtiques <ul><li>Els sots feréstecs- Raimon Casellas i Dou (1901) . </li></ul><ul><li>L’auca del senyor Esteve - Santiago Rusiñol i Prats (190 7 ) . </li></ul><ul><li>Oda a Espanya – Joan Maragall . </li></ul>
 8. 8. PINTURA Isidre Nonell (Dona seient)
 9. 9. ESCULTURA Antoni Gaudí (Sagrada família)
 10. 10. ARQUITECTURA A ntoni Gaudí (Casa Batlló)
 11. 11. THE END <ul><li>Olga Maya </li></ul><ul><li>Andrea Mateo </li></ul><ul><li>Maria Sanz </li></ul><ul><li>Adrià Barutel </li></ul>

×