Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Carnerb

599 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Carnerb

  1. 1. JOSEP CARNER <ul><li>Barcelona 1884 Brussel·les 1970 </li></ul>
  2. 2. SUMARI <ul><li>1 Biografia </li></ul><ul><li>2 La seva obra </li></ul><ul><li>2.1 La seva Poesia </li></ul><ul><li>2.2 El seu paper dins el món literari </li></ul><ul><li>2.3 Les seves col·laboracions </li></ul><ul><li>3 Petits fragments </li></ul>
  3. 3. Biografia <ul><li>Josep Carner i Casanova neix a Barcelona el 9 de febrer de 1885 i mor a Brusel·les, 4 de juny de 1970. </li></ul><ul><li>Pertanyia a una família petitburguesa i als 12 anys va publicar els seus primers textos a la revista “L’Aureneta”. </li></ul><ul><li>El 1897 entrà a la Universitat de Barcelona, on es llicencià en Dret i Filosofia. </li></ul><ul><li>Durant aquest temps va treballar per: &quot;Montserrat&quot; i &quot;L'Atlàntida&quot;, entre d'altres revistes, i dirigí &quot;Catalunya” (1903-1905), &quot;Empori&quot; (1907-1908) i &quot;Catalunya&quot; (1913- 1914) . </li></ul>
  4. 4. LA SEVA OBRA <ul><li>Entre la seva obra poètica hi destaquen: </li></ul><ul><li>Llibre dels poetes (1904), </li></ul><ul><li>Primer llibre de sonets (1905), </li></ul><ul><li>Els fruits saborosos (1906), </li></ul><ul><li>Segon llibre de sonets (1907), </li></ul><ul><li>Verger de les galanies (1911), </li></ul><ul><li>Auques i ventalls (1914) </li></ul>
  5. 5. LA SEVA POESIA <ul><ul><ul><ul><ul><li> EL TOMB DE L’ANY </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Cap vent no mou el bri d'una sperança, </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>de cada núvol només cau neguit, </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>el destí s'enfondeix en malaurança, </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>potser la nit serà cent anys de nit. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>El fat, però, no minva la frisança </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Pel que tant he volgut i beneït, </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>i ma feblesa diu que ja s'atansa </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>l'adéu-siau del cos i de l'esprit. </li></ul></ul></ul></ul></ul>S’el coneix com el princep dels poetes perquè va posar la poesia catalana a l’altura de la poesia europea. En les seves poesies uneix la tradició literària europea des de la clàssica de Francesco Petrarca fins a la pròpia catalana passant per l'obra dels romàntics anglesos i la poesia didàctica francesa del XVIII
  6. 6. TEATRE I ASSAJOS <ul><li>TEATRE </li></ul><ul><li>La llàntia que s'apaga. Barcelona: Estampa de la Renaixença, 1901 . </li></ul><ul><li>El ben cofat i l'altre: llegenda en cinc actes, precedida d'un pròleg. </li></ul><ul><li>ASSAJOS </li></ul><ul><li>Les Planetes del Verdum. Barcelona: La Revista, 1918. </li></ul><ul><li>Les Bonhomies. Barcelona: 1925. </li></ul><ul><li>Tres estels i un ròssec. Sabadell: La Mirada, 1927 </li></ul>
  7. 7. COL·LABORACIONS <ul><li>Durant la Dictadura de Primo de Rivera i la República col·laborà al diari &quot;La Publicitat&quot;. </li></ul><ul><li>Ingressà en la carrera consular, en la qual exercí càrrecs successivament a Gènova, San José de Costa Rica, Le Havre, Hendaia, Beirut, Brussel·les i París. </li></ul>
  8. 8. PETITS FRAGMENTS <ul><li>Nabí: Jo veia l'or del dia que sobre el mar s'escola. En una cala, prop d'un pi, la negra gola m'havia tirat a l'eixut. </li></ul><ul><li>EL TOMB DE L’ANY: Cap vent no mou el bri d'una esperança, de cada núvol només cau neguit, el destí s'enfondeix en malaurança, potser la nit serà cent anys de nit. </li></ul>

×