Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pau 2019 centres

475 views

Published on

Presentació proves PAU anglès als centres de secundària

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pau 2019 centres

 1. 1. PAU 2019 MATÈRIA ANGLÈS
 2. 2. ORDRE DEL DIA Valoració dels exàmens PAU 2017 Observacions sobre els exàmens PAU 2018 Informació de la coordinació Torn obert de paraules
 3. 3. VALORACIÓ PAU 2018
 4. 4. VALORACIÓ GLOBAL DE LES PROVES 2018 Presentats Mitjana Expedient Mitjana PAU Mitjana Accés 2010-2011 24152 7,16 6,324 6,828 2011-2012 24573 7,19 6,364 6,860 2012-2013 24728 7,27 6,359 6,903 2013-2014 25515 7,30 6,486 6,903 2014-2015 25863 7,30 6,717 6,973 2015-2016 - 7,30 6,642 7,035 2016-2017 27.610 7,38 6,434 7,003 2017-2018 27.356 7,41 6,622
 5. 5. RESULTATS GLOBALS D’ANGLÈS Juny Setembre 2018 7,41 2017 6,09 - 2016 7,52 - 2015 7,26 5.36 2014 6.46 3.95 2013 6.21 4.60 2012 5.95 4.73 2011 5.90 4.30 2010 5.84 4.20
 6. 6. PROVA D’ANGLÈS 2019
 7. 7. PUNTUACIÓ EXÀMENS PAU 2018 Comprensió lectora ......... 3 punts Redacció ............................. 4 punts Prova auditiva ................... 3 punts
 8. 8. • Text de 550-600 paraules • 8 preguntes d’opció múltiple (4 opcions) • Les opcions de les respostes estan en ordre aleatori ➢Respostes correctes + 0,375 ➢Respostes errònies - 0.125 punts ➢Respostes en blanc no descompten TOTAL: 3 punts . COMPRENSIÓ LECTORA
 9. 9. WRITING ▪ Dues opcions, escollir-ne una ▪ Les opcions d’expressió escrita NO NECESSÀRIAMENT seran del mateix tema que el text de comprensió lectora ▪ Entre 125 i 150 paraules ▪ Criteris de correcció. Es desglossa la nota: ▪ Grammar ............................. 1 punt ▪ Vocabulary ........................... 1 punt ▪ Text/paragraph building .... 1 punt ▪ Maturity/ content................ 1 punt TOTAL: 4 punts Sobre aquesta nota s’apliquen les deduccions.
 10. 10. PER QUÈ ? • A vegades, era molt difícil avaluar l’ús de vocabulari utilitzat a la redacció personal perquè el vocabulari més adient es trobava al text de comprensió lectora. • Hi pot haver una relació temàtica entre alguna de les opcions i el text, però també pot no haver-n’hi cap. Les opcions d’expressió escrita tractaran temes generals, i en cap cas caldrà utilitzar un vocabulari especialitzat.
 11. 11. DEDUCCIONS WRITING Apliquem deduccions: ▪ Insufficient length: menys de 125 paraules > up to 1 point ▪ Wrong format: estructura del text incorrecta > up to 1 point ▪ Wrong topic: desviació flagrant del tema principal > 0 points
 12. 12. PROVA AUDITIVA • Text de 4’ a 5’ • Introducció + pausa 3’ + 1a audició + pausa 2’+ 2a audició • 8 preguntes d’opció múltiple (4 opcions) • Les opcions de les respostes estan en ordre aleatori ➢Respostes correctes + ➢Respostes errònies - ➢Respostes en blanc no descompten TOTAL: 3 punts
 13. 13. ALTRES INFORMACIONS
 14. 14. INFORMACIÓ GENERAL PAU 2019 • Dates: 12, 13, 14 juny • 3, 4, 5 setembre • Prova d’anglès: 11:00-12:30 13 juny / 4 setembre
 15. 15. EQUIP D’ANGLÈS • Responsable de matèria: Janet DeCesaris, UPF • Sotscoordinadors: • Carme Arbonés UB • Núria Brichs INS Setmenat • Ignasi Ibáñez Martínez INSVescomtat de Cabrera • Montse Irún INS Joan Oró • Joan Carles Mora UB • Jordi Piñol INS Antoni de Martí i Franquès • Elisabet Pladevall UAB
 16. 16. INFORMACIONS GENERALS: MATRÍCULA PAU • http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio • Juny Prematrícula febrer Matrícula maig – juny • Setembre 19-21 juliol
 17. 17. CORRECTORS Participació del professorat en els tribunals de les PAU • Crida: desembre 2018 - gener 2019 • Normativa per a professorat de secundària: • Funcionari (NO interí, NO en pràctiques) • Ha d’impartir actualment llengua anglesa a 1r o 2n de batxillerat • Titulació en Filologia Anglesa o Traducció i Interpretació (Anglès) • Adreça de consulta: http://gencat.cat/universitats/pau • Inscripció a Accesnet https://accesnet.gencat.cat • Els correctors reben les pautes de correcció per email el mateix dia de la prova, a la tarda.
 18. 18. LES PAU A INTERNET Estructura de la prova, enunciats d'exàmens i pautes de correcció PAU: http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_exa mens/ Exàmens 2005-2018 sites.google.com/a/xtec.cat/pau-angles/
 19. 19. INFORMACIONS DIVERSES • Tribunal específic per a dislèxics (TOE), amb criteris de correcció adaptats. • Trobareu aquesta presentació a • http://montseirun.blogspot.com.es/p/university- entrance-exam.html
 20. 20. TORN OBERT DE PARAULES
 21. 21. Montse Irun mirun@xtec.cat mirun@dal.udl.cat CONTACTE

×