Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Després de l'eso què

620 views

Published on

Orientació

Published in: Education
 • Be the first to comment

Després de l'eso què

 1. 1. I després de l’ESO, què?
 2. 2. De què parlarem OFERTES DEL SISTEMA EDUCATIU DATES D'INTERÈS RECURSOS
 3. 3. Ofertes del Sistema Educatiu
 4. 4. Sistema Educatiu a Catalunya
 5. 5. ESO BATX CFGM CFGS UNIVERSITAT Títol Prova d’accés C Convalidacions C POT Prova obtenció del títol C CAS M Ó N L A B O R A L CAS Preparació proves accés GS
 6. 6. Formació Professional
 7. 7. Formació Professional de Grau Mitjà  S'hi accedeix amb la ESO (60%) o mitjançant un curs d'accés (20%) o una prova d'accés (20%)  Títol de tècnic  Durada: 2 cursos acadèmics  Contacte amb el món laboral mitjançant diferents modalitats  Continuïtat acadèmica: Cicle formatiu de grau superior
 8. 8. Formació Professional de Grau Superior  S'hi accedeix mitjançant Batxillerat (60%) o superant un curs d'accés (20%) o una prova d'accés (20%)  -Títol: Tècnic Superior  -Durada: 2 cursos acadèmics  -Contacte amb el món laboral mitjançant diferents modalitats  -Continuïtat acadèmica: Grau universitari
 9. 9. Curs per l’Accés al Grau Mitjà  No s'ha de tenir la ESO  S'han de tenir 17 anys l'any que es matriculen.
 10. 10. Curs d’Accés al Grau Superior  Per poder fer-lo cal haver aprovat un CFGM  Curs de 700 hores  Part Comuna i part específica
 11. 11. Ensenyaments Esportius
 12. 12. Ensenyaments Artístics
 13. 13. Batxillerat  Modalitat de Humanitats  Modalitat de les Ciències Socials  Modalitat de ciències i tecnologia  Modalitat d’arts
 14. 14. Cal pensar en l’Accès a la Universitat  Nota d’admissió = 0,6 *NMB+0,4*QFG+a*M1+b*M2  Ponderacions http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/ca/03_ambits_dactuac io/acces_i_admissio_a_la_universitat/.content/acces_i_admissio_a_l a_universitat/preinscripcio_per_a_les_universitats_publiques__i_univ ersitat_de_vic/informacio_general/documents/Ponderacions_Catal unya.pdf
 15. 15. Programes de formació i inserció  No s'ha de tenir la ESO  Han de tenir 16 anys l'any en què s'inicia el programa  Mòduls A i B obligatoris  Mòdul C opcional (opció per obtenir la ESO)  Si s'obté un 8 de mitja: Pas directe a CFGM
 16. 16. Recursos
 17. 17. http://orientacioeducativa.weebly.com/
 18. 18. http://queestudiar.gencat.cat/ca/
 19. 19. http://www.unportal.net/
 20. 20. http://aplicacions.universitats.gencat. cat/qpq/AppJava/real/iniciar.do?idio ma=ca
 21. 21. Dates d'interès
 22. 22. Preinscripció  16 - 24 maig: batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.  15 - 26 maig: programes de formació i inserció.  25 - 31 maig: cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.  16 - 29 maig: ensenyaments esportius (primer període).
 23. 23. Fires Fira de la Formació Professional  20 - 22 d’abril de 2017 (Fira de Lleida) Saló de l’Ensenyament  22 - 26 març 2017 (Monjuic)

×