Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pedagogia Holística. Construcció de Comunitat

1,043 views

Published on

Pedagogia Holística. Cap a la construcció de Comunitat

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pedagogia Holística. Construcció de Comunitat

 1. 1. Seminari Pedagogia holística Cap a la construcció de comunitat Montse González Joan Buades CEP Eivissa
 2. 2. Enfocament holístic: Transdisciplinar Integrador de la perspectiva global Interrelacionat Ecosistèmic Educació per a la sostenibilitat Educació en valors Ecologia profunda Ecoliteracy El currículum integrat Salut De la integració curricular a la creació de comunitat
 3. 3. Context educatiu Actuacions relacionades amb la gestió del centre i amb el clima escolar Context curricular Actuacions relacionades amb el currículum tant dels aspectes del medi natural com del social Context social Accions reals que l’escola realitza i incideixen en l’entorn més proper i que impliquen a agents externs al centre Quines temàtiques treballeu en el vostre centre en educació per a la sostenibilitat des d’un enfocament holístic? Com lligueu les temàtiques que treballeu amb el currículum de les àrees? S’organitzen activitats en col·laboració amb altres institucions o entitats? Quines? Com esteu organitzats en el vostre centre pel que fa a les persones en aquests temes? El projecte educatiu del centre recull les línees de treball que s'hi porten a terme actualment? El vostre centre participa en alguna xarxa o associació relacionada amb desenvolupament sostenible? Quina és la vostra realitat diària? Teniu creades comissions de treball? Com es treballen les accions? A partir d’activitats concretes d’aula? A partir d’un projecte transversal / interdisciplinar? A partir d’un projecte global de centre? Feu difusió de les accions proposades? Quines vies de difusió empreu principalment?
 4. 4. Un professor/a lidera les accions i la resta les apliqueu en la mesura del possible? Com es fomenta la implicació del professorat en el disseny de les activitats i/o del projecte? Heu avaluat la participació de les famílies en les accions i les temàtiques ja instaurades al centre? Les coneixen? Les apliquen? En quina mesura? L’alumnat està implicat en les comissions o en el lideratge? De quina manera? S’avalua la participació de l’alumnat, del professorat i del personal no docent en les accions ja instaurades en el centre? S’avalua la participació dels agents externs que participen o col·laboren amb el centre? Orientativament, quin percentatge d’accions proposades s’executen o s’han executat favorablement? Quin impacte han tingut les temàtiques i accions treballades en el conjunt de l’avaluació dels alumnes? Com s’organitzen i gestionen les sessions de treball conjuntes? Existeix un calendari anual/ mensual de trobades? Hi ha un coordinador de cada sector implicat? Com es prenen els acords?
 5. 5. Comunitat escolar Alumnes Mares, pares o tutors Personal docent Altres professionals d'atenció educativa que intervenen en el procés d'ensenyament en el centre Personal d'administració i serveis del centre Representació municipal
 6. 6. Comunitat educativa Alumnes, famílies, professorat Professionals d'atenció educativa i el personal d'administració i serveis, Administració educativa Entitats locals i agents territorials i socials i les associacions que els representen Col.legis professionals de l'àmbit educatiu, Associacionisme educatiu Entitats esportives escolars Professionals, empreses i entitats de lleure i de serveis educatius,...
 7. 7. Comunitat d’aprenentatge Els països capaços de crear escoles que s’estructurin progressivament en els models de comunitat d’aprenentatge o de cor de la comunitat social lideraran aquest nou model de ciutadà creant comunitats més cohesionades i molt més eficients econòmicament. Els valors d’equitat i qualitat s’han de prioritzar en elles. En aquestes escoles es prioritza la intensitat i l’aprofundiment del que es treballa a la quantitat. L’objectiu és la creació de coneixement per tots els membres de la comunitat, voler assolir un nivell excel•lent per tots els alumnes, independentment de la situació social dels mateixos. Xavier Melgarejo
 8. 8. “Per educar un fill fa falta una comunitat sencera” Proverbi africà Grup de persones que viuen en interacció en un lloc comú Organitzat al voltant de valors, objectius i interessos comuns Aplicant el principi de cohesió social dins d'un lloc geogràfic compartit Cohesió social: Nexes o lligams que uneixen a les persones en la societat, particularment en el context de la diversitat cultural
 9. 9. Com? El centre educatiu es converteix en el centre d’aprenentatge de tota la comunitat més enllà de les tasques escolars. L’ensenyament es planifica per al col·lectiu amb finalitats clares, expressades i compartides per la comunitat. El foment d’altes expectatives: tots els col·lectius implicats parteixen d’altes expectatives i les fomenten en la resta. El desenvolupament de l’autoestima: el treball rigorós i el recolzament constant d’aquest genera major autoestima. Principis pedagògics compartits
 10. 10. Com?L’avaluació contínua i sistemàtica: a través de les comissions de treball que es creen és possible avaluar i reorientar el treball de forma continuada i sistemàtica. La participació de l’alumnat, de la família i de la comunitat: quan es dóna veu de forma igualitària a totes les persones, augmenta la participació. El lideratge escolar compartit: es generen comissions de treball per a coordinar tot el procés amb una gran delegació de responsabilitats. L'educació entre iguals: s’incideix en la igualtat de drets de tots per accedir a tots els processos formatius. Aprenentatge dialògic
 11. 11. INSTRUMENTS Indicadors
 12. 12. Construcció de comunitat: primeres passes Una de les lents que hem de fer servir els docents és la pregunta següent: Fem això perquè ens agrada fer-ho així? O ho fem perquè és el correcte per als nostres estudiants? Richard Gerver
 13. 13. Tasques per a les sessions de treball 1- Consultar i valorar els materials i recursos disponibles al Moodle. 2- Presa de decisions consensuades sobre el currículum integrat en el centre. 3- Relacionar els quatre temes transversals, seguint l'esquema i els models de currículum presentat durant la primera sessió, amb els continguts del currículum oficial. 4- Disseny de projectes transdisciplinars per a un nivell/nivells.
 14. 14. Presa de decisions consensuades sobre el currículum integrat en el centre i la construcció de comunitat Relacionar els quatre temes transversals (salut, medi ambient, cultura, alimentació) amb els continguts del currículum oficial a partir de les decisions que heu pres com a centre Què més podem fer en el nostre centre per a millorar cada context? Educatiu: Curricular: Social: Buidatge dels continguts curriculars per àrees i nivells Relació dels continguts a treballar amb els temes transversals: salut, medi ambient, cultura i alimentació Com ho farem? Disseny del projecte/ projectes transversals amb objectius, continguts, seqüència d’activitats i avaluació (criteris i instruments) Temporització i coordinació per a la posada en pràctica Com ens organitzarem en el nostre centre? Avaluació de seguiment del projecte que impliqui a tots els agents que participen
 15. 15. Moodle Documents Recursos Tasques

×