Empresa Educa

302 views

Published on

Published in: Education, Career
  • Be the first to comment

Empresa Educa

  1. 1. El projecte col.laboratiu entre l´Ajuntament de Canovelles, l´IES Bellulla i diverses empreses de la població ha començat amb una motivació extraordinària per totes les parts. l´EMPRESA EDUCA
  2. 5. Aquest projecte té la voluntat de: <ul><li>Aconseguir l´acreditació en Secundària Obligatòria. </li></ul><ul><li>Apropar el món laboral als alumnes. </li></ul><ul><li>Atendre els diferents ritmes d´aprenentat-ge de l´alumne. </li></ul><ul><li>Augmentar l´autoestima dels alumnes. </li></ul><ul><li>La importància del treball en xarxa a l´educació. </li></ul>
  3. 9. Perfil de l´alumnat: <ul><li>Alumnes que han manifestat que tenen ganes d´incorporar-se al món laboral. </li></ul><ul><li>Alumnes de 15 anys que segueixen una adaptació curricular específica. </li></ul><ul><li>Durada de l´estada a l´empresa: </li></ul><ul><li>Tres mesos </li></ul><ul><li>PROJECTE CURS 2008 - 2009 </li></ul>
  4. 13. Seguiment dels alumnes: <ul><li>Hi serà a càrrec del tutor del centre educatiu i un responsable de l´Ajuntament de Canovelles. </li></ul><ul><li>Es realitzarà un seguiment d´aspectes com la puntualitat, l´interès i el compor-tament que se signaran setmanalment. </li></ul>
  5. 16. Importància de les empreses: <ul><li>Col·laboració desinteressada on podran conèixer els perfils personals dels alum-nes i ser possibles futurs candidats a ocu-par llocs de treball. </li></ul><ul><li>Mitjançant la informació que es rebrà al centre podrem conèixer la demanda la-boral de l´entorn i incloure-la en l´orienta- </li></ul><ul><li>ció laboral-professional. </li></ul>

×