Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Categories gramaticals o lèxiques

78,246 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Categories gramaticals o lèxiques

 1. 1. CATEGORIES LÈXIQUES I SINTAGMES MONTSE CIBERTA
 2. 2. CATEGORIES LÈXIQUES O GRAMATICALS
 3. 3. CATEGORIES GRAMATICALS • Hi ha nou categories: determinant, nom, adjectiu, verb, adverbi, preposició, conjunció, pronom i interjecció. • Es divideixen en variables i invariables. C. variables: determinant, nom, adjectiu, verb, pronom. C. invariables: adverbi, preposició, conjunció, interjecció.
 4. 4. DETERMINANT • Determina i acompanya a un nom: Anirem a veure una pel·lícula. 1. Article (el, la…) 2. D. demostratiu (aquest, aquesta…) 3. D. possessiu (el seu, la seva…) 4. D. indefinit (algun, qualsevol…) 5. D. numeral (dos, cinquè…) 6. D. quantitatius (molt, poc…) 7. D. interrogatius (quin, quina?...) 8. D. exclamatius (quin, quina!...)
 5. 5. NOM O SUBSTANTIU • Designa persones, animals, coses, accions i idees: El tren ha sortit puntual de l’estació. ADJECTIU • Indica les qualitats o característiques del nom que acompanya: El president del casal és un home honest.
 6. 6. VERB • Expressa una acció, un procés o un esdeveniment. És una categoria variable que expressa persona, nombre, temps, mode i aspecte. Amb aquesta barqueta hem navegat per la badia i hem pescat tres peixos.
 7. 7. ADVERBI • Expressen nocions de lloc, temps, manera, grau, afirmació, negació o dubte. • Modifiquen el significat dels verbs, adjectius, altres adverbis o de tota l’oració: Dinarem aviat La decoració és força elegant Som molt lluny de Girona Desgraciadament no s’ha eliminat la pobresa
 8. 8. PREPOSICIÓ • Té la funció de relacionar una paraula amb una altra: Tinc el programa de la festa major. CONJUNCIÓ • Té la funció de relacionar dos mots o dues oracions: Ha comprat fruita i verdura. En jordi balla i la Sandra canta.
 9. 9. PRONOM • Substitueix el nom: Els corredors (Ells) van guanyar la carrera. INTERJECCIÓ • Paraula monosil·làbica que sol expressar alegria, dolor, enuig o sorpresa: Ep, vigila que hi ha un cable d’electricitat!
 10. 10. SINTAGMES
 11. 11. TIPUS DE SINTAGMES Els sintagmes més importants són els següents: SINTAGMA NUCLI EXEMPLES Sintagma nominal Nom El gos Sintagma verbal Verb Parlo Sintagma adjectival Adjectiu Alegre Sintagma adverbial Adverbi Malament Sintagma preposició De xocolata preposicional
 12. 12. SINTAGMA NOMINAL ESTRUCTURES EXEMPLES N Pedra DET + N La pedra N + CN (SADJ/SP) Poma verda / poma de vidre DET + N + CN Les ungles llargues / (SADJ/SP) Les bosses de paper
 13. 13. SINTAGMA VERBAL ESTRUCTURA EXEMPLES V Penso, compra V + complements Despara la taula SINTAGMA PREPOSICIONAL ESTRUCTURA EXEMPLES P+D+N Contra la guerra P + D + N + Adj De la costa catalana

×