Graffiti CMS

560 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
560
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/06/11 02:12 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • Graffiti CMS

  1. 2. Nội dung trình bày <ul><li>Lịch sử ra đời Graffiti CMS </li></ul><ul><li>Tổng quan về Graffiti CMS </li></ul><ul><li>Các thành phần chính của theme </li></ul><ul><li>Quản lý nội dung </li></ul><ul><li>Quản trị website </li></ul><ul><li>Demo </li></ul><ul><li>Thảo luận </li></ul>
  2. 3. Nhà phát triển <ul><li>Telligent System (http://www.telligent.com) </li></ul><ul><li>Community Server </li></ul>
  3. 4. Blog trong Community Server
  4. 5. Lịch sử phát triển <ul><li>Phiên bản 1 Tháng 2-2008 </li></ul>Mở mã nguồn 1.3 Tháng 12-2009 Bắt đầu phiên bản Trunk Tháng 12-2009
  5. 6. Tổng quan Graffiti CMS
  6. 7. Địa chỉ dự án http://graffiticms.codeplex.com
  7. 8. Công nghệ phát triển
  8. 9. Hỗ trợ database
  9. 10. Rewrite URL <ul><li>/ [tên danh mục] / </li></ul><ul><li>/ [tên danh mục] /feed/ </li></ul><ul><li>/ [tên danh mục] / [tên danh mục con] / </li></ul><ul><li>/ [tên danh mục] / [tên danh mục con] /feed/ </li></ul><ul><li>/ [tên danh mục] / [tên bài viết] / </li></ul><ul><li>/tags/ [tên tag] </li></ul><ul><li>/search/?q=[từ khóa] </li></ul>
  10. 11. Rewrite URL <ul><li>IIS 7 </li></ul><ul><li>IIS 6 </li></ul><ul><ul><li>Tạo thư mục </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tạo file default.aspx </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tạo file default.aspx </li></ul></ul>
  11. 12. Tốt cho SEO <ul><li>Rewirte URL thân thiện, rõ ràng </li></ul><ul><li>Cho Header </li></ul><ul><li>Cho từng Danh mục </li></ul><ul><li>Cho từng Bài viết </li></ul>
  12. 13. Template Engine - NVelocity <ul><li>Chuyển từ Java (tháng 7, 2002) </li></ul><ul><li>http://nvelocity.sourceforge.net/ </li></ul><ul><li>VTL - Velocity Template Language </li></ul><ul><li>Chalk </li></ul><ul><li>View Template </li></ul><ul><li>Render HTML </li></ul><ul><li>Version 0.4.1 (tháng 1, 2003) </li></ul>
  13. 14. Template Engine - NVelocity #foreach( $post in $posts ) <div class=&quot;post_item&quot;> #if ( $post.ImageUrl != &quot;&quot; ) <div> <img src=' $macros.Link( $post.ImageUrl ) ' /> </div> #end <div> <h3> $post.Title </h3> <p> $macros.FormattedDate( $post.Published ) </p> <p> $post.PostBody </p> </div> </div> #end $macros.LoadThemeView( ‘advertise.view' )
  14. 15. MetaWeblog
  15. 16. Kiến trúc Graffiti CMS Template Engine Blog API Page Routing Index Cache Database Chalk Plug-Ins Packages
  16. 17. Công cụ tìm kiếm <ul><li>Sử dụng Lucene.net </li></ul><ul><li>Index bài viết ra Memory </li></ul><ul><li>Tìm trong tất cả danh mục </li></ul><ul><li>Tìm trong tất cả bài viết </li></ul><ul><li>Highlight kết quả </li></ul>
  17. 18. Quy trình quản lý nội dung
  18. 19. Công cụ soạn thảo
  19. 20. Lưu trữ & so sánh phiên bản
  20. 21. Custom Fields <ul><li>Single Line </li></ul><ul><li>Multiple Lines </li></ul><ul><li>List </li></ul><ul><li>CheckBox </li></ul><ul><li>File Selector </li></ul><ul><li>DateTime </li></ul><ul><li>Không hỗ trợ search theo Custom Field </li></ul>
  21. 22. Phân quyền Danh mục Nội dung <ul><li>Tạo </li></ul><ul><li>Cập nhật </li></ul>Cộng tác viên Quản lý <ul><li>Tạo </li></ul><ul><li>Cập nhật </li></ul><ul><li>Phê duyệt </li></ul><ul><li>Xuất bản </li></ul>
  22. 23. Tích hợp dữ liệu <ul><li>Community Server </li></ul><ul><li>WordPress </li></ul><ul><li>BlogML </li></ul><ul><li>dasBlog </li></ul>
  23. 24. Các phần của giao diện
  24. 25. Graffiti CMS Theme <ul><li>Layout </li></ul><ul><li>Category </li></ul><ul><li>Post </li></ul><ul><li>Search </li></ul><ul><li>Tag </li></ul><ul><li>Form </li></ul>Tag Post Search Graffiti CMS Theme Layout Form Category
  25. 26. Graffiti CMS Theme (tt) <ul><li>Tương tự như Master Page trong Asp.NET </li></ul><ul><li>Định nghĩa nhiều layout khác nhau </li></ul><ul><li>Include các template dùng chung </li></ul>Tag Post Search Graffiti CMS Theme Layout Form Category
  26. 27. Graffiti CMS Theme (tt) <ul><li>Định nghĩa template cho từng Category </li></ul><ul><li>Template con kế thừa từ cha </li></ul><ul><li>Phân trang </li></ul><ul><li>Hỗ trợ sẵn RSS </li></ul>Tag Post Search Graffiti CMS Theme Layout Form Category
  27. 28. Graffiti CMS Theme (tt) <ul><li>Định nghĩa template cho từng post </li></ul><ul><li>Danh sách nhận xét </li></ul><ul><li>Gởi nhận xét </li></ul>Tag Post Search Graffiti CMS Theme Layout Form Category
  28. 29. Graffiti CMS Theme (tt) <ul><li>Định nghĩa template cho trang search </li></ul>Tag Post Search Graffiti CMS Theme Layout Form Category
  29. 30. Graffiti CMS Theme (tt) <ul><li>Định nghĩa template cho tag </li></ul>Tag Post Search Graffiti CMS Theme Layout Form Category
  30. 31. Graffiti CMS Theme (tt) <ul><li>Form liên lạc </li></ul><ul><li>Form nhận xét </li></ul><ul><li>Form tìm kiếm </li></ul>Tag Post Search Graffiti CMS Theme Layout Form Category
  31. 32. Quản lý nội dung
  32. 33. Quản lý nội dung <ul><li>Dashboard </li></ul><ul><li>Write </li></ul><ul><li>Post </li></ul><ul><li>Category </li></ul><ul><li>Comment </li></ul>
  33. 34. Quản trị website
  34. 35. Quản trị website <ul><li>Site Options </li></ul><ul><li>Presentation </li></ul><ul><li>User Management </li></ul><ul><li>Report </li></ul>
  35. 36. Site Options <ul><li>Setting </li></ul><ul><li>Configuration </li></ul><ul><li>Comment </li></ul><ul><li>Custom Field </li></ul><ul><li>Home Page </li></ul><ul><li>Plug-Ins </li></ul><ul><li>Packages </li></ul><ul><li>Email Settings </li></ul><ul><li>Utilities </li></ul><ul><ul><li>Rebuid Pages </li></ul></ul><ul><ul><li>Logs </li></ul></ul><ul><ul><li>File Brower </li></ul></ul><ul><ul><li>Migrator </li></ul></ul>
  36. 37. Presentation <ul><li>Themes </li></ul><ul><li>Widgets </li></ul><ul><li>Navigations </li></ul>
  37. 38. User Management <ul><li>User </li></ul><ul><li>Role </li></ul>
  38. 39. Demo Graffiti CMS
  39. 40. Graffiti CMS có thể làm gì? <ul><li>Blog </li></ul><ul><li>Trang tin tức </li></ul><ul><li>Website công ty </li></ul><ul><li>Giới thiệu sản phẩm </li></ul><ul><li>Website cá nhân </li></ul><ul><li>… </li></ul>
  40. 41. Đánh giá Graffiti CMS <ul><li>Tốc độ xử lý </li></ul><ul><li>Khả năng t ùy biến dữ liệu </li></ul><ul><li>Tùy biến giao diện </li></ul><ul><li>Quy trình xuất bản nội dung </li></ul><ul><li>Phân quyền & Bảo mật </li></ul><ul><li>Phiên bản nội dung </li></ul><ul><li>Công cụ soạn thảo </li></ul><ul><li>Báo cáo </li></ul>
  41. 42. Thảo luận

  ×