Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kulturmaskiner

431 views

Published on

Lektion på Malmö Högskola 081210

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Kulturmaskiner

 1. 1. (Öppen föreläsning på Malmö Högskola 12/12 2008. Ingick även i en kurs i webbutveckling.) Kultur är maskiner /* Öppna nätverk utan konstanter */ Kultur är maskiner: Kan låta om en cyberpunkdröm men är istället ett sätt att förstå kulturella uttryck som också inkluderar sammansättningen av tid, rum, kontext, människor, maskiner och medier där de upplevs. Öppna nätverk: Nätverk som öppnar upp sig mot platser, människor. Det digitala är inte en plats skild från det analoga. Utan konstanter: Internet är inte en ny kanal för samma sätt att vara och göra utan omformat det som passerar.
 2. 2. Fildelningsdebatten :( Fildeningsdebatten har blossat upp igen och förs på en nivå om möjligt än lägre än förra gången. Både kulturens former och upphovsrätten ses som konstanta totaliteter som ska föras över till ett nytt medium.
 3. 3. Kort upphovsrättshistoria Baserat mycket på Rasmus Fleischers forskning. Se ex http://www.cato-unbound.org/2008/06/09/rasmus-fleischer/the- future-of-copyright/
 4. 4. Kompensationssystem Long Tail Long Tail-fördelningen gör att system för att mäta och kompensera för användning av kultur förlorar i legitimitet. Alla kompensationssystem är kulturpolitik som prioriterar viss musik och vissa musikupplevelser. Förslag om bredbandsskatt innebär ett prioriterande av ren digital musik på bekostnad av andra uttryck.
 5. 5. Internet 90-talet framtiden Föreställningen om det rent digitala bygger på en idé som var framträdande på 90-talet då internet och informationssamhället sågs som framtiden. Här visas ett filmklipp från programmet Tempo som gick på tv4 tidigt 90-tal. Med ett genommedialiserat, virtuellt formspråk förklarar Andres Lokko att framtiden är information och kommunikation, “datorer, fax och telefoner”. Klippet kan ses här: http://www.youtube.com/watch?v=IOe0eT0Hwt0
 6. 6. Cyberspace Virtual Reality Digitalt /= Analogt Digitalt = Frihet Cyberspace är ledordet för den här synen på nätet. Virtual Reality - en plats som reproducerar verklighetens former men med nya regler och konventioner. Det digitala är skilt från det analoga. Det digitala innebär frihet. Tidig cyberfeminism föreställer sig virtuella världar utan könsuppdelningar. Detta var inte bara en illusion utan så internet fungerade för många. Communities som Skunk eller Helgon möjliggjorde för många att frigöra sig från isolerade sociala sammanhang, träffa likasinnade i andra miljöer och utforska identiteter.
 7. 7. Överflöd All musik någonsin? Shuffle = Ångest Men någonting har hänt idag. Denna vision känns inte lika fräsch och blir i flera fall reaktionär. Förändringen kan närmas från flera håll. Teknisk utveckling, kommersialisering osv. Även kulturellt. Att en mättnad uppkom. Överflöd. Mer musik, film, bandbredd, information och ‘vänner’ än man kan tillgodogöra sig på den begränsade tid ens liv faktiskt utgör. Kris för den virtuella världen. Ovanstående blir utbytbart, redundans, icke-förankrat. Förlorar mening. Kris för den individuella smaken. Finns ingen grund på vilken man kan göra ett urval av ovanstående eftersom överflödet är själva utgångspunkten. Den grunden måste skapas någonstans.
 8. 8. Fabriken --> ? Information Nätverk Hur föreställer man sig det som kommer efter fabriken? Information - visade sig inte vara ett bra begrepp. Det är inte informationen i sig som har ett värde. Nätverk, nätverkssamhälle - Något bättre eftersom begreppet sätter kommunikation och sammansättning i centrum istället för tillgång till abstrakt information. Vad det missar är dock att människor inte kopplar ihop sig med varandra. Bara dålig relationell konst och utopier om p2p-samhällen tänker sig det. Istället sammankopplas människor kring sociala objekt.
 9. 9. Sociala objekt Kultur = Maskiner Svarta Lådor Nya värden Sociala objekt - Objekt/information/händelser som samlar. Olika SO samlar/affekterar/berör/aktiverar på olika sätt. Kultur = maskiner - Något man kopplar in sig i. Fildelning är en ingång till en maskin, inte en slutstation. Svarta lådor - Verk/information går att öppna upp och visa att de innehåller nätverk som leder vidare. Nya värden - “Nytt” sätt att värdera kultur som inte är baserat enbart på själva verket utan de sammansättningar som det samlar och de linjer som leder till/från det. Vissa kulturella uttryck (musik) har lättare att fungera som sociala objekt än andra (långfilm som den ser ut idag).
 10. 10. Dubstep Lokalisera det globala Distribuera det lokala Dubstep, ett socialt objekt - Basen är både rytm och melodi. Kräver subbas > kräver lokal > kräver ekonomi > kräver nätverk/scen Från Latour: Lokalisera det globala - Musiken förankras i marken genom basen. Upplevs på plats. Distribuera det lokala - Dubstep är ett överförbart, smittsamt protokoll. Sprids via internet. Digital musik som sociala objekt - Mål för designern: förankra och sprid.
 11. 11. -> Digitalt -> Passage /= information (Gratis) Passera det digitala. Om vi håller oss inom det digitala missar vi den komplexa relationen mellan information, materia och människa. Samtidigt måste vi vara uppmärksamma vilka konstanter som görs flytande av digitalisering. Information finns i överflöd. Bristen ligger i de sammanhang där information görs meningsfull. Ekonomi är organiserandet av begränsade resurser. Gratis eller ej är en meningslös fråga.

×