Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Equipo nova en pdf

1,993 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Equipo nova en pdf

 1. 1. EQUIPO NOVA UNIVERSIDADE 2010 JAIME CABEZA PEREIRO Quero amosar ás persoas que me acompañan neste proxecto tan ilusionante de Nova Universidade para o Goberno da Universidade de Vigo. ROCÍO DE FRUTOS MADRAZO MARÍA JOSÉ BRAVO BOSCH ENRIQUE BARREIRO ALONSO MARGARITA PINO JUSTE MANUEL RAMOS CABRER IRENE GARRIDO VALENZUELA ARMANDO CABALLERO RÚA INMA ANAYA REVUELTA TERESA PÉREZ IGLESIAS ALFONSO LAGO FERREIRO ALEJANDRO PEREIRA DOMÍNGUEZ CARME VERDE DIEGO JOSÉ RÚAS ARAÚJO
 2. 2. XERENCIA JAIME CABEZA PEREIRO • Licenciada en Dereito. Universidad de Valladolid (1991) ROCÍO DE FRUTOS MADRAZO • Ingreso no Corpo Superior de MARÍA JOSÉ BRAVO BOSCH Inspectores de traballo e S.S. (1993. ENRIQUE BARREIRO ALONSO Praza de Xefe de Equipo (1997). MARGARITA PINO JUSTE • Técnico Superior de Prevención de Riscos Laborais. MANUEL RAMOS CABRER • Árbitro de eleccións sindicais dende IRENE GARRIDO VALENZUELA 1995. ARMANDO CABALLERO RÚA • Árbitro do AGA dende 2004. INMA ANAYA REVUELTA • Secretaria Xeral da Subdelegación do Goberno de Ourense dende 2004. TERESA PÉREZ IGLESIAS • Traballo. Inspección de Traballo ALFONSO LAGO FERREIRO • Diploma de Estudios Avanzados. ALEJANDRO PEREIRA DOMÍNGUEZ • Diploma de Dirección Pública organizado polo Instituto Nacional de CARME VERDE DIEGO Administracións Públicas. JOSÉ RÚAS ARAÚJO
 3. 3. SECRETARÍA XERAL JAIME CABEZA PEREIRO •Licenciada en Dereito pola Universidad de Navarra. ROCÍO DE FRUTOS MADRAZO •Doutora en Dereito pola Universidades de Vigo. MARÍA JOSÉ BRAVO BOSCH •Profesora Titular de Dereito Romano. ENRIQUE BARREIRO ALONSO •Investigadora en Florencia, Göttingen, Messina, Leopold Wenger für Rechtsgeschichte de Munich. MARGARITA PINO JUSTE •Revista General de Derecho Romano e IURA. MANUEL RAMOS CABRER •CGIACA, ACSUG, Axencia para a calidade do IRENE GARRIDO VALENZUELA sistema universitario de Galicia. ARMANDO CABALLERO RÚA •Accademia Peloritana dei Pericolanti. INMA ANAYA REVUELTA •Concelleira de Facenda do Concello de Ourense, así como de Xuventude, Educación e Universidade, TERESA PÉREZ IGLESIAS compatibilizando ditas concellerías coa de Persoal. (1995-1998). ALFONSO LAGO FERREIRO •Directora Xeral da Xunta de Galicia ALEJANDRO PEREIRA DOMÍNGUEZ •Xuventude (1998-2002) CARME VERDE DIEGO •Transportes (ata 2003) •Voluntariado (ata 2005) JOSÉ RÚAS ARAÚJO
 4. 4. CAMPUS DE OURENSE JAIME CABEZA PEREIRO ROCÍO DE FRUTOS MADRAZO •Licenciado en CC. Económicas e Empresariais e Doutor MARÍA JOSÉ BRAVO BOSCH Enxeñeiro en Informática. ENRIQUE BARREIRO ALONSO •Profesor Titular. Departamento MARGARITA PINO JUSTE de Informática. MANUEL RAMOS CABRER •Subdirector e director da antiga Escola Universitaria de IRENE GARRIDO VALENZUELA Enxeñaría Técnica en ARMANDO CABALLERO RÚA Informática de Xestión (1991- 99), e subdirector (2000- INMA ANAYA REVUELTA 2003) e director (2006 até a TERESA PÉREZ IGLESIAS actualidade) da Escola Superior de Enxeñaría ALFONSO LAGO FERREIRO Informática. ALEJANDRO PEREIRA DOMÍNGUEZ •Desde o ano 1991en órganos de CARME VERDE DIEGO goberno da Universidade: Claustro, Consello de Goberno JOSÉ RÚAS ARAÚJO e Consello de Campus.
 5. 5. CAMPUS DE PONTEVEDRA JAIME CABEZA PEREIRO •Doutora en Filosofía e Ciencias da Educación. ROCÍO DE FRUTOS MADRAZO •Profesora Titular. MARÍA JOSÉ BRAVO BOSCH –Dende 2007 imparte docencia na Facultade de Ciencias da Educación e ENRIQUE BARREIRO ALONSO do Deporte do Campus de Pontevedra. MARGARITA PINO JUSTE •Colabora en Masters e noutras actividades MANUEL RAMOS CABRER académicas coma o Plan de Acción Titorial. IRENE GARRIDO VALENZUELA •Directora centro de Educación Especial. ARMANDO CABALLERO RÚA •Publicacións en revistas internacionais: Psichological Reports; Internacional Review INMA ANAYA REVUELTA of Education; Higher Education in Europe; Journal Of Hispanic Higher Education; TERESA PÉREZ IGLESIAS Promotion & Education o Perceptual and Motor Skills. ALFONSO LAGO FERREIRO ALEJANDRO PEREIRA DOMÍNGUEZ •Estancias en Arxentina, Reino Unido e Portugal. CARME VERDE DIEGO •Dirixe o grupo de investigación GIES10. JOSÉ RÚAS ARAÚJO
 6. 6. PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR E FORMACIÓN JAIME CABEZA PEREIRO ROCÍO DE FRUTOS MADRAZO •Enxeñeiro de Telecomunicación pola Universidad Politécnica de Madrid (1991) y Doutor MARÍA JOSÉ BRAVO BOSCH Enxeñeiro de Telecomunicación pola Universidade de Vigo (2000) ENRIQUE BARREIRO ALONSO •Profesor Titular de Universidade. MARGARITA PINO JUSTE •Director do Departamento de Enxenería MANUEL RAMOS CABRER Telemática. Telemática IRENE GARRIDO VALENZUELA •Representante sindical na Xunta de PDI. ARMANDO CABALLERO RÚA •Claustro, Consello de Goberno e Comisión de Ordenación Académica e Profesorado. INMA ANAYA REVUELTA •Pertenceu á Comisión que redactou o actual TERESA PÉREZ IGLESIAS Reglamento de Profesorado e á que elaborou os anteriores Estatutos da Universidade. ALFONSO LAGO FERREIRO •Mesa do Claustro (2002-06), Director do ALEJANDRO PEREIRA DOMÍNGUEZ Servizo de Telecomunicacións da UVigo (1995 -98) CARME VERDE DIEGO •Portavoz de Nova no Consello de Goberno. JOSÉ RÚAS ARAÚJO
 7. 7. PROXECCIÓN INTERNACIONAL E SOCIAL JAIME CABEZA PEREIRO •Licenciada en CC. Económicas e Empresariais ROCÍO DE FRUTOS MADRAZO pola Univ. Santiago de Compostela (1982) MARÍA JOSÉ BRAVO BOSCH •Doutora en CC. Económicas e Empresariais pola Univ. Santiago de Compostela (1990). ENRIQUE BARREIRO ALONSO •Profesora Titular de Universidade (1991) MARGARITA PINO JUSTE •Secretaria Departamento Economía MANUEL RAMOS CABRER Financieira e Contabilidade. UVigo (2001- 03) IRENE GARRIDO VALENZUELA •Vicedecana de Extensión Universitaria e ARMANDO CABALLERO RÚA Prácticas en Empresas da Facultade de CC. Económicas e Empresariais (2003-06) INMA ANAYA REVUELTA •Coordinadora Centro Docente de TERESA PÉREZ IGLESIAS Investigación da Universidad Internacional Menendez Pelayo dun total de 47 cursos ALFONSO LAGO FERREIRO (2006-08) ALEJANDRO PEREIRA DOMÍNGUEZ •Directora Departamento de Economía Financieira e Contabilidade UVigo dende o Contabilidade. CARME VERDE DIEGO 2006. JOSÉ RÚAS ARAÚJO
 8. 8. INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA DE COÑECEMENTO JAIME CABEZA PEREIRO •Licenciado en Ciencias Biolóxicas (1983, Universidad Complutense de ROCÍO DE FRUTOS MADRAZO Madrid). Premio extraordinario de Licenciatura (1987). •Doutor en Ciencias Biolóxicas (1990, Universidad Complutense de MARÍA JOSÉ BRAVO BOSCH Madrid). Premio extraordinario de Doutorado (1991). ENRIQUE BARREIRO ALONSO •Academic Research Fellow (U. de Edimburgo, Reino Unido) (1990-1996) •Profesor Titular de Universidade (Área de Xenética, UVigo) (1996- MARGARITA PINO JUSTE 2003). MANUEL RAMOS CABRER •Catedrático de Universidade (UVigo) dende 2003. •Secretario do departamento de Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía, IRENE GARRIDO VALENZUELA Facultade de Bioloxía (UVigo) (1999-2005). ARMANDO CABALLERO RÚA •Director de departamento (dende 2005). •Secretario de la Sociedad Española de Genética (dende 2006). INMA ANAYA REVUELTA •Investigador principal do grupo de Xenética de Poblacións e Citoxenética da UVigo, que foi Grupo de Referencia da Xunta de Galicia (Consellería TERESA PÉREZ IGLESIAS de Educación) na primeira convocatoria (2006-2009), e un dos grupos da Agrupación Oceanografía-ECIMAT. ALFONSO LAGO FERREIRO •Comité Gestor de la Agrupación Oceanografía-ECIMAT. ALEJANDRO PEREIRA DOMÍNGUEZ •Comisión para a elaboración do proxecto de Campus de Excelencia Internacional (Campus do Mar). CARME VERDE DIEGO •Coordinador da rede Rede Galega de Conservación da Diversidade JOSÉ RÚAS ARAÚJO Biolóxica.
 9. 9. TITULACIÓNS JAIME CABEZA PEREIRO • Doutora en Filoloxía e Premio Extraordinario de ROCÍO DE FRUTOS MADRAZO Doutorado pola Universidad Complutense de Madrid MARÍA JOSÉ BRAVO BOSCH • Colaboradora no Corpus de Referencia da Lingua ENRIQUE BARREIRO ALONSO Española (Oficina de Información e Observación do español coas universidades de Lovaina e Pisa) MARGARITA PINO JUSTE • Profesora Titular do Departamento de Lingua MANUEL RAMOS CABRER Española na UVigo. • Formación e asesoramento no mundo empresarial. IRENE GARRIDO VALENZUELA • Secretaria da Facultade de Humanidades de Vigo ARMANDO CABALLERO RÚA (1996-98). INMA ANAYA REVUELTA • Comisión do Servizo de Publicacións da UVigo (1999-2003). TERESA PÉREZ IGLESIAS • Comisión de Reclamacións da UVigo (2002-06). ALFONSO LAGO FERREIRO • Comisión Electoral da UVigo dende 2002. ALEJANDRO PEREIRA DOMÍNGUEZ • Claustral da UVigo dende 2002. CARME VERDE DIEGO • Secretaria do Departamento de Lingua Española dende 2008. JOSÉ RÚAS ARAÚJO
 10. 10. ESTUDANTES E PARTICIPACIÓN JAIME CABEZA PEREIRO •Doutora en C. Físicas. ROCÍO DE FRUTOS MADRAZO •Profesora Titular de Universidade. MARÍA JOSÉ BRAVO BOSCH •Máis de medio centenar de traballos en revistas internacionais. ENRIQUE BARREIRO ALONSO •Revisora para revistas internacionais de MARGARITA PINO JUSTE diversos ámbitos. MANUEL RAMOS CABRER •Revisora para a Axencia Nacional de Evaluación (ANECA). IRENE GARRIDO VALENZUELA •Advisory Board dunha revista ARMANDO CABALLERO RÚA internacional. INMA ANAYA REVUELTA •Directora de diversas tesinas, proxectos fin de carreira e teses doutorales. TERESA PÉREZ IGLESIAS •Comité Organizador da Fase Local da ALFONSO LAGO FERREIRO Olimpiada de Física. ALEJANDRO PEREIRA DOMÍNGUEZ •Comisión para a elaboración do grao de C. CARME VERDE DIEGO Químicas. JOSÉ RÚAS ARAÚJO
 11. 11. COORDENACIÓN UNIVERSITARIA JAIME CABEZA PEREIRO •Licenciado en Ciencias Físicas (Especialidade de Electrónica) co ROCÍO DE FRUTOS MADRAZO título de grao pola Universidade de MARÍA JOSÉ BRAVO BOSCH Santiago de Compostela (1986) e Doutor Enxeñeiro Industrial pola ENRIQUE BARREIRO ALONSO Universidade de Vigo (1994). MARGARITA PINO JUSTE •Titular de Universidade da área de Tecnoloxía Electrónica da MANUEL RAMOS CABRER Universidade de Vigo e Director do Departamento de Tecnoloxía IRENE GARRIDO VALENZUELA Electrónica. ARMANDO CABALLERO RÚA •Secretario do Departamento de Tecnoloxía Electrónica da INMA ANAYA REVUELTA Universidade de Vigo (1994-95 e 1997-2001). TERESA PÉREZ IGLESIAS •Adxunto ao Vicerreitor de ALFONSO LAGO FERREIRO Ordenación Académica da UVigo (1995-1997) ALEJANDRO PEREIRA DOMÍNGUEZ •Director do Departamento de CARME VERDE DIEGO Tecnoloxía Electrónica da UVigo (2001-03). JOSÉ RÚAS ARAÚJO
 12. 12. NOVAS TECNOLOXÍAS E MEDIO AMBIENTE JAIME CABEZA PEREIRO • Enxeñeiro Industrial, 1992. ROCÍO DE FRUTOS MADRAZO • Doutor Enxeñeiro Industrial, 2001. MARÍA JOSÉ BRAVO BOSCH • Profesor Titular de Universidade do ENRIQUE BARREIRO ALONSO Departamento de Deseño en Enxeñería da UVigo (2003) MARGARITA PINO JUSTE • Director Departamento de Deseño en MANUEL RAMOS CABRER Enxeñería IRENE GARRIDO VALENZUELA • Consello de Goberno da Uvigo. ARMANDO CABALLERO RÚA • Comisión de Extensión Universitaria. INMA ANAYA REVUELTA • SIF/SEF (Sociedade de Enxeñería de Fabricación) TERESA PÉREZ IGLESIAS • Diversas publicacións científicas de ALFONSO LAGO FERREIRO carácter nacional e internacional no eido do diseño e a Fabricación. ALEJANDRO PEREIRA DOMÍNGUEZ • Investigación en materia das Tecnoloxías CARME VERDE DIEGO Avanzadas para Fabricación Sostible. JOSÉ RÚAS ARAÚJO
 13. 13. BENESTAR, IGUALDADE E CALIDADE JAIME CABEZA PEREIRO •Diplomada en Traballo Social, Licenciada en Filosofía e Ciencias da Educación e Doutora en ROCÍO DE FRUTOS MADRAZO Filosofía Política e Moral. MARÍA JOSÉ BRAVO BOSCH •Profesora Titular na Titulación de Traballo Social (Ourense). Tamén é docente na UNED de ENRIQUE BARREIRO ALONSO Ourense. MARGARITA PINO JUSTE •Ten participado en numerosos proxectos de investigación nacionais, interuniversitarios e MANUEL RAMOS CABRER internacionais dos que destacan, entre outros: IRENE GARRIDO VALENZUELA –“Críticas clásicas e contemporáneas ás Teorías do Benestar”, ARMANDO CABALLERO RÚA –“Muller e Liderazgo na provincia de Ourense”; INMA ANAYA REVUELTA –“A integración social das mulleres TERESA PÉREZ IGLESIAS inmigrantes en Galiza”. ALFONSO LAGO FERREIRO •Programa de Avaliación institucional (P.A.I.) da Axencia para a Calidade do Sistema ALEJANDRO PEREIRA DOMÍNGUEZ Universitario de Galicia (A.C.S.U.G.) CARME VERDE DIEGO •Asociacións científicas, comités científicos de Congresos e Consellos de Redacción de JOSÉ RÚAS ARAÚJO revistas.
 14. 14. CULTURA, COMUNICACIÓN E DEPORTE JAIME CABEZA PEREIRO •Licenciado en Ciencias da Información (UCM) rama Xornalismo. ROCÍO DE FRUTOS MADRAZO •Doutor en Ciencias da Información. MARÍA JOSÉ BRAVO BOSCH •Agencia EFE, RNE, Cadena Cope, Axencia Galega de ENRIQUE BARREIRO ALONSO Noticias (AGN), La Región de Ourense e Atlántico Diario, de Vigo, como responsable de información MARGARITA PINO JUSTE política e público-institucional. 1.500 artículos de opinión en prensa. MANUEL RAMOS CABRER •Docencia en masters e seminarios especializados en IRENE GARRIDO VALENZUELA comunicación política e público-institucional e asesoría profesional en comunicación. ARMANDO CABALLERO RÚA •Vicedecano de Alumnado e prácticas das tres INMA ANAYA REVUELTA titulacións da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación da UVigo. TERESA PÉREZ IGLESIAS •Secretario de Departamento e responsable do Área de ALFONSO LAGO FERREIRO Comunicación Audiovisual e Publicidade (2009). ALEJANDRO PEREIRA DOMÍNGUEZ •Consello da Cultura de Galicia Galicia. CARME VERDE DIEGO •Transferencia e colaboracións co sector productivo. •Coordinación Pacto Cívico no Concello de Ourense. JOSÉ RÚAS ARAÚJO

×