Successfully reported this slideshow.

Specyfika sytuacji kryzysowych w social media

0

Share

1 of 27
1 of 27

Specyfika sytuacji kryzysowych w social media

0

Share

Tematyka wykładu

Specyfika kryzysów w mediach społecznościowych.
Otoczenie sytuacji kryzysowych w social media.
Typologia sytuacji kryzysowych w kontekście SM.
Analiza: Tiger, Sprawiedliwe sądy, Hortex i Tomasz Mackiewicz, saszetki LOT, Beata Tadla.
Relacje medialne w social media.

Tematyka wykładu

Specyfika kryzysów w mediach społecznościowych.
Otoczenie sytuacji kryzysowych w social media.
Typologia sytuacji kryzysowych w kontekście SM.
Analiza: Tiger, Sprawiedliwe sądy, Hortex i Tomasz Mackiewicz, saszetki LOT, Beata Tadla.
Relacje medialne w social media.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Specyfika sytuacji kryzysowych w social media

 1. 1. Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl
 2. 2. Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Tematyka wykładu 1. Specyfika kryzysów w mediach społecznościowych. 2. Otoczenie sytuacji kryzysowych w social media. 3. Typologia sytuacji kryzysowych w kontekście SM. 4. Analiza: Tiger, Sprawiedliwe sądy, Hortex i Tomasz Mackiewicz, saszetki LOT, Beata Tadla. 5. Relacje medialne w social media.
 3. 3. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Literatura 1. Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, WK, Warszawa 2015. 2. Seitel P. F., Public relations w praktyce, Felberg SJA, Warszawa 2003. 3. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Public relations organizacji w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się, Difin, Warszawa 2015. 4. Tworzydło, D., Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym, Difin, Warszawa 2019. Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 4. 4. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Literatura 5. Kaczmarek-Śliwińska, M. , Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i jej pracowników, Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2013. Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 5. 5. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Cechy środowiska nowych mediów  pozorna anonimowość  cyfrowość, łatwość modyfikacji materiału (Martin Lister z zespołem)  interaktywność (Jan van Dijk)  sieciowa publiczność (networked public; Danah Boyd)  rozhamowanie (disinhibition; Kenneth Joinson)  efekt kabiny pilota (Walrave i Heirman). Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 6. 6. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Otoczenie sytuacji kryzysowych w social media (SM) / M. Kaczmarek-Śliwińska  Priorytetowe – grupy otoczenia organizacji, które powinny być bezwzględnie uwzględnione w scenariuszach sytuacji kryzysowych.  Istotne – grupy otoczenia organizacji, które w sytuacji posiadania wystarczających zasobów (kadrowych, czasu, finansowych) warto uwzględnić w scenariuszach sytuacji kryzysowych.  Możliwe do pominięcia – grupy otoczenia organizacji, których brak w scenariuszach sytuacji kryzysowych nie powinien spowodować negatywnych konsekwencji. Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 7. 7. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Typologia sytuacji kryzysowych w kontekście SM Typologia sytuacji kryzysowych według teorii sytuacyjnego komunikowania się w kryzysie.Organizacja jest ofiarą sytuacji kryzysowej Organizacja spowodowała sytuację kryzysową przypadkowo, w sposób niezamierzony Organizacja spowodowała sytuację kryzysową w sposób zamierzonyŹródło: W.T. Coombs, (2007). Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 8. 8. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Typologia sytuacji kryzysowych w kontekście SM Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 9. 9. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Typologia sytuacji kryzysowych w kontekście SM Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 10. 10. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Typologia sytuacji kryzysowych w kontekście SM Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 11. 11. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Typologia sytuacji kryzysowych w kontekście SM Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 12. 12. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Relacje medialne w social media Źródło: M. Kaczmarek-Śliwińska, (2015). Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 13. 13. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Źródło: M. Kaczmarek-Śliwińska, (2015). Relacje medialne w social media Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 14. 14. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Fazy sytuacji kryzysowych w SM Linearny model ZSK Źródło: I.I. Mitroff, C.M. Pearson, (1998). Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 15. 15. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Fazy sytuacji kryzysowych w SM Wielofazowy nielinearny model ZSK Źródło: T. Jaques, (2010). Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 16. 16. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Źródło: M. Kaczmarek-Śliwińska, (2015). Organizacja kryzysu Kryzys wygasający Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 17. 17. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Źródło: M. Kaczmarek-Śliwińska, (2015). Organizacja przed kryzysem SYTUACJA KRYZYSOWA Obserwowalny początek kryzysu Zdarzenia, które powodują eskalację kryzysu pierwotnego (wzmocnienie kryzysu) lub też uruchamiają kolejne kryzysy Organizacja kryzysu Kryzys narastający Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 18. 18. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 19. 19. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 20. 20. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 21. 21. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Wymiana treści pomiędzy różnymi typami mediów Media społecznościowe Media instytucjonalne [prasa, radio, telewizja] Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 22. 22. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Podczas Kongresu Profesjonalistów PR 2018… / prezentacja: Sebastian Bykowski PRESS-Service Monitoring Mediów Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 23. 23. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Konkluzje 1/3  Przyjęcie właściwej perspektywa tego „co widzimy vs co się wydarzyło”  Właściwe zdefiniowanie „sytuacji kryzysowych” i „problemów” mogących być udziałem organizacji (już na etapie prewencji)  Zwrócenie uwagi na cechy środowiska nowych mediów mogące być w związku z powstaniem i rozprzestrzenianiem się sytuacji kryzysowej  Zarządzanie sytuacją kryzysową uwzględniające fakt, czy organizacja jest „ofiarą” kryzysu czy też podmiotem wywołującym go (przypadkowo lub świadomie). Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 24. 24. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Konkluzje 2/3  W przypadku pracowników organizacji działania ukierunkowane na zwiększanie świadomości oraz wzrost kompetencji i odpowiedzialności (regulaminy aktywności online; Social Media Policy).  Właściwe określenie liderów opinii online  Monitoring przestrzeni mediów na każdym etapie prowadzenia działalności – kompetencje w określaniu faz „organizacji kryzysu” – kryzys narastający czy wygasający?  Znajomość zasad dystrybucji treści w przestrzeni mediów (migracja treści pomiędzy różnymi typami mediów) Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 25. 25. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych Konkluzje 3/3  Podejmowanie działań zarządczych w obrębie sytuacji kryzysowej jak najszybciej (skrócenie „złotej godziny”)  i jednak – podejmowanie regularnych działań w ramach prewencji ZSK np. scenariuszami sytuacji kryzysowych (model linearny czy wielofazowy nielinearny)
 26. 26. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Autoprezentacja w mediach społecznościowych. Zarządzanie wizerunkiem pracownika i pracodawcy: szanse i zagrożenia
 27. 27. dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska m.kaczmarek-sl@uw.edu.pl www.monikakaczmarek-sliwinska.pl

×