Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Specyfika sytuacji kryzysowych w social media

Tematyka wykładu

Specyfika kryzysów w mediach społecznościowych.
Otoczenie sytuacji kryzysowych w social media.
Typologia sytuacji kryzysowych w kontekście SM.
Analiza: Tiger, Sprawiedliwe sądy, Hortex i Tomasz Mackiewicz, saszetki LOT, Beata Tadla.
Relacje medialne w social media.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Specyfika sytuacji kryzysowych w social media

 1. 1. Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl
 2. 2. Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Tematyka wykładu 1. Specyfika kryzysów w mediach społecznościowych. 2. Otoczenie sytuacji kryzysowych w social media. 3. Typologia sytuacji kryzysowych w kontekście SM. 4. Analiza: Tiger, Sprawiedliwe sądy, Hortex i Tomasz Mackiewicz, saszetki LOT, Beata Tadla. 5. Relacje medialne w social media.
 3. 3. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Literatura 1. Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, WK, Warszawa 2015. 2. Seitel P. F., Public relations w praktyce, Felberg SJA, Warszawa 2003. 3. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Public relations organizacji w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się, Difin, Warszawa 2015. 4. Tworzydło, D., Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym, Difin, Warszawa 2019. Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 4. 4. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Literatura 5. Kaczmarek-Śliwińska, M. , Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i jej pracowników, Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2013. Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 5. 5. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Cechy środowiska nowych mediów  pozorna anonimowość  cyfrowość, łatwość modyfikacji materiału (Martin Lister z zespołem)  interaktywność (Jan van Dijk)  sieciowa publiczność (networked public; Danah Boyd)  rozhamowanie (disinhibition; Kenneth Joinson)  efekt kabiny pilota (Walrave i Heirman). Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 6. 6. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Otoczenie sytuacji kryzysowych w social media (SM) / M. Kaczmarek-Śliwińska  Priorytetowe – grupy otoczenia organizacji, które powinny być bezwzględnie uwzględnione w scenariuszach sytuacji kryzysowych.  Istotne – grupy otoczenia organizacji, które w sytuacji posiadania wystarczających zasobów (kadrowych, czasu, finansowych) warto uwzględnić w scenariuszach sytuacji kryzysowych.  Możliwe do pominięcia – grupy otoczenia organizacji, których brak w scenariuszach sytuacji kryzysowych nie powinien spowodować negatywnych konsekwencji. Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 7. 7. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Typologia sytuacji kryzysowych w kontekście SM Typologia sytuacji kryzysowych według teorii sytuacyjnego komunikowania się w kryzysie.Organizacja jest ofiarą sytuacji kryzysowej Organizacja spowodowała sytuację kryzysową przypadkowo, w sposób niezamierzony Organizacja spowodowała sytuację kryzysową w sposób zamierzonyŹródło: W.T. Coombs, (2007). Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 8. 8. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Typologia sytuacji kryzysowych w kontekście SM Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 9. 9. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Typologia sytuacji kryzysowych w kontekście SM Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 10. 10. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Typologia sytuacji kryzysowych w kontekście SM Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 11. 11. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Typologia sytuacji kryzysowych w kontekście SM Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 12. 12. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Relacje medialne w social media Źródło: M. Kaczmarek-Śliwińska, (2015). Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 13. 13. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Źródło: M. Kaczmarek-Śliwińska, (2015). Relacje medialne w social media Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 14. 14. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Fazy sytuacji kryzysowych w SM Linearny model ZSK Źródło: I.I. Mitroff, C.M. Pearson, (1998). Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 15. 15. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Fazy sytuacji kryzysowych w SM Wielofazowy nielinearny model ZSK Źródło: T. Jaques, (2010). Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 16. 16. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Źródło: M. Kaczmarek-Śliwińska, (2015). Organizacja kryzysu Kryzys wygasający Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 17. 17. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Źródło: M. Kaczmarek-Śliwińska, (2015). Organizacja przed kryzysem SYTUACJA KRYZYSOWA Obserwowalny początek kryzysu Zdarzenia, które powodują eskalację kryzysu pierwotnego (wzmocnienie kryzysu) lub też uruchamiają kolejne kryzysy Organizacja kryzysu Kryzys narastający Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 18. 18. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 19. 19. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 20. 20. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 21. 21. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Wymiana treści pomiędzy różnymi typami mediów Media społecznościowe Media instytucjonalne [prasa, radio, telewizja] Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 22. 22. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Podczas Kongresu Profesjonalistów PR 2018… / prezentacja: Sebastian Bykowski PRESS-Service Monitoring Mediów Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 23. 23. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Konkluzje 1/3  Przyjęcie właściwej perspektywa tego „co widzimy vs co się wydarzyło”  Właściwe zdefiniowanie „sytuacji kryzysowych” i „problemów” mogących być udziałem organizacji (już na etapie prewencji)  Zwrócenie uwagi na cechy środowiska nowych mediów mogące być w związku z powstaniem i rozprzestrzenianiem się sytuacji kryzysowej  Zarządzanie sytuacją kryzysową uwzględniające fakt, czy organizacja jest „ofiarą” kryzysu czy też podmiotem wywołującym go (przypadkowo lub świadomie). Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 24. 24. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Konkluzje 2/3  W przypadku pracowników organizacji działania ukierunkowane na zwiększanie świadomości oraz wzrost kompetencji i odpowiedzialności (regulaminy aktywności online; Social Media Policy).  Właściwe określenie liderów opinii online  Monitoring przestrzeni mediów na każdym etapie prowadzenia działalności – kompetencje w określaniu faz „organizacji kryzysu” – kryzys narastający czy wygasający?  Znajomość zasad dystrybucji treści w przestrzeni mediów (migracja treści pomiędzy różnymi typami mediów) Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych
 25. 25. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Specyfika sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych Konkluzje 3/3  Podejmowanie działań zarządczych w obrębie sytuacji kryzysowej jak najszybciej (skrócenie „złotej godziny”)  i jednak – podejmowanie regularnych działań w ramach prewencji ZSK np. scenariuszami sytuacji kryzysowych (model linearny czy wielofazowy nielinearny)
 26. 26. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Autoprezentacja w mediach społecznościowych. Zarządzanie wizerunkiem pracownika i pracodawcy: szanse i zagrożenia
 27. 27. dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska m.kaczmarek-sl@uw.edu.pl www.monikakaczmarek-sliwinska.pl

×